Výkladový slovník

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Open book 01.png

Výkladový slovník.

Zde uvádíme jen stručný výklad pojmů, který si právě pro stručnost svou nezaslouží vlastní stránku, neboť takový stručný výklad by stál za starou Belu, zlámanou grešli, starou bačkoru, stránka taková byla by pahýlem, možná dokonce i opravdovým hýlem...

Nenaleznete-li zde hledané heslo, a máte přitom neodbytný pocit, že jste jej zaslechli v písni, četli v básni, či nalezli jiném uměleckém žánru, zkuste hledat též v našem Slovníku zpěvných výrazů.


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž


A[edit]

 • akcie – viz cenné papíry
 • album - prudký či tvrdý kontakt s hliníkem
 • ale hovno! – viz houbeles
 • allah – slovo neznámého až pochybného původu označující arabského pohanského boha. Přesmyčky: lhala, a lhal, halal
 • Apple – americké sadařství, kde sadisté pěstují machrovátka
 • Apríl – první duben, den, kdy si lidé vymýšlejí nejrůznější absurdní lži, říkají je svým přátelům a myslí si, že se chovají vtipně.
 • analfabetismus – neznalost řecké abecedy neboli alfabety. Analfabety je tudíž naprostá většina lidstva, která má pak problémy kromě řečtiny i v matematice a fyzice.
 • anazbuk - člověk neznalý azbuky. Anazbuctví limituje přístup k materiálům používajícím písmo zvané azbuka.
 • Anoda – pozdrav hnutí ANO v Rusku.
 • antikvariát – odpůrce kvariátu.
 • Assbook – web, který chce světu ukázat jak blbý a nebezpečný je Facebook
 • astma - vyjádření nejistoty o úrovni osvětlení. (Až vraceti se budeš večer cestou lesní, neopomeň míti při sobě dobrou lucernu, bude tam as tma.)
 • atd – viz ...
 • autobolická reakce - reakce na bolestivý podnět či zákrok, generující zvolání "Au! To bolí!"
 • AutoCAD - hojně používaný program společnosti Autodesk, určený pro vytváření nesmyslných změtí čar a všech možných geometrických obrazců. Každý rok je vypuštěna nová verze, která pokud možno ještě zvýší chaos ikonek v nabídce. Nejnovější verze dokonce ani neotevře výkresy, vytvořené ve starších verzích tohoto programu.
 • autohypochondr – člověk, který neustále zpochybňuje technický stav svého automobilu
 • autoremedura - jiný název pro opravu karoserie automobilu cizím slovem (auto + remedura=zhojení)

B[edit]

 • babictví - genderově korektní pandán k dědictví
 • balistika – věda zabývající se jazyky a kulturou ostrova Bali
 • barevná teplota – termit vzhůru nohama, kdy se jako teplé barvy označují ty do červena, jako jsou mírně rozžhavené předměty na stovky až malé tisíce Celsiů, a jako studené barvy pak ty do modra potažmo fialova, jak tomu je u těles rozžhavených na 10000 °C a víc
 • bazar – viz burza
 • bezlebková dieta - lidožroutské doporučení vyhýbat se při kanibalismu konzumaci lebek či jejich obsahu, prevence spongiformních encefalopatií (Creutzfeldt–Jakob disease, CJD)
 • Bezočivý Bezruč - hrdý titul, o který průběžně soutěží amatérští pyrotechnici. Hlavním vyvrcholením je pro ně takzvaný Silvestr.
 • bezprizorní – postrádající prizor
 • beďar – cosi vyskytující se v ksichtě při pubertě, často spojováno s větou Má beďar(zkráceně Maďar)
 • bekyně - fotbalistka hrající v obraně
 • bidet - dvojitý determinant, tedy determinant matice matic
 • bidlo - viz monodlo
 • bigotní - gramofonová deska, mající po obou stranách nahrávku Karla Gotta.
 • bit – jednotka nakládačky, lze použít i s násobými předponami např. "Byl megabit poté, co jej otec spatřil s cigaretou."
 • blázen – člověk, ukájející se vykonáváním práce (ergomanie). Tuplovaný blázen je ten, kdo tuto parafilii předpokládá i u ostatních lidí
 • bleší trh – viz bazar
 • BLM - zkratka hnutí Black Lives Matter, hrubě násilné rasistické hnutí, vycházející z názoru, že (pouze) na životech černochů záleží. Proti tomu vzniká antirasistické hnutí ALM (All Lives Matter), prosazující ochranu lidských životů bez ohledu na rasu. Příznivci hnutí BLM přitom označují jako rasistické právě hnutí ALM, což je dosti paradoxní.
 • blokofil – člověk, který trpí chorobnou potřebou blokovat cizí příspěvky na diskuzních fórech
 • bobky - zdrobnělina, označení pro velmi malé boby. Též významově shodné s předposraností (má bobky)
 • Bon – viz Tuzexová poukázka
 • BonnTuzexová poukázka platná pouze v Německu
 • borodusík - starší název pro nitrid boritý. Též označení pro asfyxifilního parafilika, provádějícího tuto svou parafilii (přidušování partnerky za účelem umocnění jejího erotického prožitku) převážně v borových porostech, kde jehličí přeci jen není až tak pichlavé.
 • bosorka - milovnice bosonohého životního stylu. Pravzorem bosorek byla a je britská zpěvačka Sandie Shaw. Sameček bosorky nazývá se bosorák.
 • bouračka - samice od bouráka. Setká li se nadupaný bourák s pěknou bouračkou, výsledkem tohoto spojení pravidelně bývá pořádný defekt.
 • bréca – podobně jako brétro je zkomprimovaný slovní tvar od slovního spojení 'dobré jitro' je bréca zkomprimovaný tvar od 'žena, jež zcela pozbyla svého půvabu.' Pokud se doplní přívlastek stará, slovní spojení pak zpravidla indikuje mrzutou čarodějnici
 • brexit – odtrhnutí Brna od Česka
 • brloh - (z německého Bär Loch); vznikne poté, co vám vaše kutě či celý kutloch zabere medvěd (Bär) To pak holt máte smůlu.
 • brutopýr - takto nazýváme součet netopýra s tarapýrem
 • burza – viz bleší trh
 • byt – slangově též qartýr. Lze použít i s násobnými předponami např. "Vidělas ten jeho megabyt?"
 • budík - zařízení, jehož prostřednictvím se sovy pokoušejí státi se skřivany
 • buzík – předmět nebo osoba, která je vlezlá anebo vyloženě buzeruje. Například budík (to je taková ta věc na buzení). Buzík proto nemusí být nutně homosexuálně orientovanou osobou.

C[edit]

 • Cejloni – označení pro většinovou populaci brněnské části Střed, původem pocházející z Cejlonu, kde se živili sběrem čaje. V jejich novém domově se stal jejich obživou rovněž sběr, čaj byl nahrazen železem, které již ostatní obyvatelé města nepotřebují, např. zbytečně se po ulicích válející kanalizační poklopy, okapy a stojany na kola.
 • cenné papíry – možnost, jak uložit peníze do něčeho jiného, než do měny, kterou pomalu žere inflace. Nicméně neexistuje žádná záruka, že se cenné papíry nemohou ještě rychleji změnit v papíry bezcenné (viz burza)
 • cizrna – cizácká zrna podobná hrachu, ze kterých vyrábějí humus
 • Cyklopedista – ten, kdo nohou (pedes) svých užívá k pohonu kol (cycles) jej nesoucích. Jsou li tato nosná kola právě dvě, jedná se o bicyklopedistu.

Č[edit]

 • čakvaprd - akronymní slovo slangové z jazyka kádrováckého, značí zde částečně kvalifikovaného průmyslového dělníka. Viz též ukvaprd.
 • čaprduch - akronymní slovo slangové z jazyka kádrováckého, značí zde částečně pracujícího důchodce.
 • čičmunda - bezzubý obyvatel průjezdu se ptá v buffetu: "čí čmunda?" - tedy "čí je ten opuštěný bramborák"?
 • čobol - Čobol jízlivý (Ciobolus virescenses), vytrvalá invasivní rostlina z rodu tobolovitých (Tobolidae). Původem z Východního Těrazska, kde zůstává, přes veškeré agrotechnické zásahy, majoritní.
 • čórkakradený předmět.
 • čóro móro – český zkomolený výraz, rozšířený ve 20. století, dnešní význam je čórka, která přenáší mor(např. Franz Straka)
 • čokl - zvláštní, nepříliš přítulný druh prasopsa, který si spletl sloup veřejného osvětlení s vaší polobotkou. V tomto případě lze čokla nazvat též - ty prase!
 • čudlík – nebezpečná věc, které se nesmíme dotýkat. Čudlíkem totiž může být i spoušť, kdy i po pouhém jemném dotyku může nastat spoušť.
 • čunda- mnohovýznamové slovo. Verze (a: "Čundičko malá"(lichotivé, ironické, absurdní), verze (b: "Vy jste ale čundy!" (Vy hajzlcimprcamprdičky!), verze (c: Čunda sem čunda tam... -Miloš Zeman a pamoravská verze: "Do klóbrcu mi všucla betelná čudka!" (Žena vzala útok spodem).
 • čurbes - označení stavu bytu manželkou, která se právě vrátila z lázní.
 • čůza - žena pochybné pověsti, zaměstnankyně daňového úřadu, nebo manželčino označení dlouhonohé krasavice, na kterou se s očividným zalíbením díváme.

D[edit]

 • dám - (množné číslo dámové), genderologický identidární skluz, kdy dáma nabyde pocit, že je rodu mužského. Častý důsledek akutní či progradující genderitidy.
 • defekt - označení výsledku činnosti zvané defekace. Příklad užití: "Mám auto s opětovným defektem" jest rovnomocno prohlášení "ta rachotina se mi zase posrala".
 • defenestrace1.) český vynález; zkrác. lékařského zákroku "definitivní kastrace" (viz kulofik); 2.) koho čeho vyoknění
 • definovat – zbavit se Finů
 • deflorace – odstranění flóry (např. na zahradě)
 • dementi1.) [de-men-ťi] členové spolku Demenza; 2.) [de-men-ty] akt popření vlastního zapomenutého, trapného či dementního výroku (dementování, viz např. [1])
 • demolování - 1.) odstranění nežádoucích molů, 2.) transponování do tóniny D moll
 • deset – magická číslovka, která vyjadřuje určitou, naprosto přesnou hodnotu: nic. Příklad použití: "Ženo, prosím tě, nemáš s sebou náhodou šroubovák?" "Ale samozřejmě, miláčku, běžně jich totiž nosím s sebou do divadla deset."
 • developer1.) nadávka pro osobu latinského původu (opus diaboli -> oper diavoli -> deviloper) převzatá přes angličtinu pro nedostatek dostatečné zlovolnosti v jazyce českém. Latinského původu je ta nadávka, nikoliv nezbytně osoba, byť devilopery měli již staří Římané, tehdy to však ještě nebyla nadávka; 2.) magická substance z dřevních dob fotografických, kdy fotografování bylo tajemným procesem chemickým. Mezi zasvěcenci známá i jako vývojka.
 • deža1.) výslovnost francouzského spojení Des Gens, znamenajícího tmaví lidé, od toho slovo dežo alias obyvatel typického českého města; 2.) Doplněním na "deža vý" (déjà vu) nastane jev, kdy má člověk z ničeho nic děsně intenzivní pocit něčeho už dříve prožitého - což vůbec není v protikladu s významem svrchu uvedeným.
 • diblík - populární chemická sloučenina, takto dimer dvou monoblíků
 • digitální technika - umění klavírního prstokladu (digitus = prst, techné = umění)
 • dioda - mladá, nedospělá trioda
 • diplomat - nejběžnější plomatická sloučenina. Za zvýšeného tlaku, teploty a vhodného katalyzátoru byl zaznamenán výskyt triplomatu, vyšší polymery jsou již krajně nestabilní a rozpadají se v prudké exotermické reakci.
 • dirigent - dimer dvou monorigentů. Při katalytické reakci s velocipedem může vzniknout i aromatický bicyklodirigent.
 • diskriminace – jedná se o operaci (viz skalpel) ve vyšší matematice, kdy chirurg pomocí diskriminantu vyděluje kořeny z kvadratické rovnice
 • dívadlo – vhodné na sledování osob klíčovou dírkou, dívání do karet a mnoho jiných využití
 • dogmatik – pes vycvičený na matematické úlohy
 • dolmestifikace - dobýti zvíře, vydopodomácnit, zdomáctit. Šlechtění zvířat - zásahem do těla se mění jeho vzhled a způsob života. Takto poupranený druh již nese svá mláďata ušlachtělá a tak vzniká nový druh organisnů. Samozřejmě domestikovat se mohou i rostliny
 • dolmon – opak hormonu
 • domrlost (dříve též domrdlost) - označení řádného početí. Je li početí až příliš poskvrněné a rozbryndané, může vzniknout jedinec nedomrlý (po staru též nedomrdlý).
 • dopalek - žváro dokouřené až k samotnému filtru, pro které se už ani zpustlý bezďa neshýbne.
 • dora krade - zkrácené akronymní vyjádření společenské fráze: "Dobré ráno, krásný den!"
 • dress-code – jeden z tzv. buzerativních faktorů, které slouží k umělému zvýšení fluktuace zaměstnanců, bývá hojně využíván zejména v soukromém sektoru
 • drogerieobchod, kde se prodávají drogy (viz níže)
 • drogy1.) množné číslo z ruského slova, jehož význam byl dávno zapomenut; 2.) sušené kytky, určené pro léčebné použití (něco jako heřmánek).
 • drtivá většina - mám teď momentálně většinu, jsem tedy bolševik (большевик - příslušník většinové frakce), a tak vás všechny totálně podrtím, aby už jste se nikdy proti mě nemohli pozvednout. Drtivá většina tak umožňuje definitivní převzetí moci (Machtübernahme).
 • držgrešle – původně válcovitý obsažník (container) na mince do sloupce v něm uspořádané ku snazšímu odpočtu jich, ve fiakrech i povozech formanských na místě vhodném umístěný. Badatelé se sice nemohou shodnout na správném výkladu dochovaných nálezů z dob, kdy se elektronika nestarala ani o mýtné ani o parkovací automaty, uvedený význam slova však nade vší pochybnost správným býti se jeví.
 • duch - samec od duchny.
 • duchna - samice ducha.
 • dušičky - aktivně kooperující partnerky asfyxiofilních jedinců
 • duživost - označení obsahu dužiny v jedinci lidském. Snížený obsah dužiny vede k neduživosti, projevující se schátralou vychrtlostí.
 • dým - Soudobé elektrické součástky fungují na základě toho, že je v nich zapouzdřen dým, neboli pekelně smrdutý čoud. Jestliže tedy součástka pukne a dým z ní unikne, součástka přestane fungovat.
 • Dyndy – Svatý Dindius (*30.2.1234, †13.13.1313), italský světec, patron brzkého očekávání.

E[edit]

 • Eklhaft – srv Schutzhaft, viz též fujtajbl-bleee (srovnej s delikatesa)
 • elaton – neplést s etalonem, ani s etanolem, je to plovoucí hodnota; např. poměru líbatelnosti
 • emancipace – hnutí za mužská práva žen. Název vychází ze jména zakladatelky (Emma N. Cyp)
 • enkrypce – viz kryptování
 • ergomanie - aberativní ukájení se prací. Patří mezi závažné parafilie
 • Erotický Regulační Úřad -(zkratka ERÚ) je několikaúrovňový celostátní úřad, regulující lidské erotické potřeby.

F[edit]

 • facebook – česky atlas hub - místo kde lidé vystavují svoje huby.
 • FBI – fakt beznadějný intelektuál
 • fenologie - česky čubosloví, věda o pejsinkách a příbuzných potvorách
 • Fiat Multipla - některými lidmi nazýváno auto, ve skutečnosti je to vozidlo navržené specielně pro zachování panictví uživatelova (typický antikočkolap. opak tzv. bouráku).
 • filozofie - temnomilectví, opak to filosofie. Filosofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (milovat, toužit po něčem) a σοφια (sofia - moudrost) vs. ζόφος (zofos - temnota), tedy filozof = milovník temnoty. Filozofie zavedena Járou da Cimrmanem při zkoumání rychlosti šíření tmy. Nepochopením, či snad záměrnou zlomyslností, bylo temnomilectví, tedy filozofie protlačeno do nových pravidel pravopisu namísto původního mudromilectví neboli filosofie.
 • fishing – sexuální praktika; doufeme, že jen pro ženy. Spočívá v tom, že si žena opakovaně zasouvá (ano, přesně tam) živou, ještě s sebou škubající rybu. (Např. sledě, kapra, štiku, mečouna a pod.) Z toho důvodu ženský pohlavní orgán smrdí rybinou. (Viz též phishing.) Pod vlivem drsné kampaně ochránců zvířat jsou nověji pro toto použití ryby nahrazovány robertky.
 • flupně – příslovce. Viz Adams Douglas - Stopařův průvodce po Galaxii: "Matracák fluroval a glurloval. gupoval a obzvláště flupně se vilomil."
 • fosilie – jedinec (ať již muž, či jenom žena) ve věku nad 20. Termín ze slovníku puberťáka.
 • frikulín – stádové zvířectvo, vyskytující se typicky v marketingovém oddělení a obdobných místech (menydžment). Frikulín je akronymní označení toho, kdo je za každou cenu vždy a všude frí, kůl, a hlavně in.
 • fujtajbl – viz eklhaft
 • fungovat – z latinského fungi (houby), původně (ve starém Římě) toto slovo znamenalo houbovat, tedy chodit na houby. Překroucením přes němčinu se význam posunul k pracovat. Italský účetní v německé firmě odjel dle svých slov fungovat, tedy na houby, načež vedení vydalo vyhlášku Úředníci smí fungovat pouze v kancelářích!. Nový význam se postupně rozšířil do celého světa, spolu s úslovím "houby dělat".
 • furtčasová jednotka, která vyjadřuje dobu, která uplynula od stvoření času do zániku času, jde vlastně o nekonečnou jednotku. Byla pojmenována po vynikajícím německém fyzikovi Wilhelmovi Joachimu Furtovi, který se zasloužil o rozvoj poznání zejména tím, že byl starším bratrem Metuzaléma.[např: 20 let = jeden furt]

G[edit]

 • gejopolitika – viz v podstatě neexistující heslo "LGBT ideologie" apod.
 • genocída – na pohled nikterak hezký očistný proces kdy se národ vycídí od nositelů nevhodných genů, tedy příslušníků jiných národností
 • Gestapo1.) zkratkové slovo pro Geheime Stadtpolizei, neboli tajná městská policie, což je neuniformovaná policejní složka, skrytě pátrající po blbě zaparkovaných autech a podobných těžkých zločinech, aby hned vzápětí mohla přivolat příslušnou uniformovanou zásahovou jednotku; 2.) již zaniklý sbor profesionálních holičů, založený Zastupujícím ugandským protektorem pro řešení vnitropolitických nepokojů v Ugandě, vzniklých v roce 1900. Význam této organizace spočíval v tom, že se její pracovníci objevili na příslušném místě poté, co bylo učiněno nějaké politické gesto (proto Gesta-po), aby oholili tváře všem, kterým ono gesto nešlo pod fousy.
 • Gross – (viz Prachy snadno a rychle)
 • groš – takzvaný schwarze Flecken, kterými se maskují některé druhy koní. V temném středověku Groš sloužil jako platidlo (viz měna) v tehdejší ekonomice (viz trh). Historici ve snaze o politicky korektní výklad dějin (viz pozitivní diskriminace) podstrkují veřejnosti fakt, že se Groše razily v mincovně. Ve skutečnosti se však trhaly z živých koní tzv.grošáků, což postupem času vyústilo v novou vědní disciplínu tzv. Nelidské mučení. Průkopníkem v prosazování do praxe byla nechvalně známá Inkvizice, díky které dodnes není Španělsko vhodnou zemí pro nákup obuvi (viz Španělská bota).
 • gurmán, správněji možná "gourmet" - jedinec, jenž nepovažuje konzumaci potravy za pouhý způsob jak nezemřít hlady a žízní (viz též delikatesa)

H[edit]

 • habilitace – snaha o upíchnutí se na dobrém fleku v akademickém prostředí. Opakovaný pokus o habilitaci se rehabilitací zove. Habilitace může být též rozkazem hanáckým letcům "habi lítali".
 • hadritická utratace - postup, při kterém při utírání povrchu používáme hadr. Pakliže při použití hadritické utratace postupujeme od jednoho konce k druhému, jedná se o progresivní hadritickou utrataci.
 • hadron - základní součást hmoty, ze které jsou tvořeny hadry. Tyto jsou hojně užívány při úklidových pracích při procesu tzv. hadritické utratace, viz výše.
 • hafo – rychlý a neomylný odhad množství fakt většího než malého
 • haranténa - karanténa spojená s hlídáním potomstva
 • harašení mýtů - excelentní ukázka toho, jak si čeština dokáže krásně poradit s typicky amerikánskou stupiditou (Harassment a # Mee Too). Označuje situaci, kdy nařčení je zároveň i odsouzením a pokynem k (mediálnímu) lynčování dotyčného sprostého podezřelého. Jakékoliv opravné prostředky jsou nepřípustné. Platí zde vždy a za všech okolností presumpce viny.
 • hardware – všechno, co se nedá ukrást po síti, viz také software
 • headhunter – lovec a překupník zajímavých lebek, viz také personalista
 • hejtman – ředitel kraje, často čelící hejtům (či je šířící)
 • hemla – lidový výraz pro mlhu
 • heprd – zkrácené akronymní vyjádření společenské fráze: "Hezký, příjemný den!"; též ukrajinský druh geprda
 • hexakosioihexekontahexafobie – chrobný strach ze satanova čísla 666
 • hipík – osoba vyznačující se nemotornou chůzí po 4, účesem který ani v hororu neuvidíte a ulítlým mentálním stavem, v přepočtu cca IQ značně hypertrofované tykve. Původní výzam slova hipík (hippík) byl adolescentní kůň, proto byl název přenesen ku významu dnešnímu (permanentní produkce konin).
 • hipotéka - též někdy archaicky hippotéka (od slova Ἵππος = kůň), institut archivující všemožné koniny pro věčnou paměť, varování i pobavení generací příštích. Jednou z významných hipoték je i zdejší Necyklopedie.
 • hlava nehlava - stručný popis funkce zařízení zvaného guillotina
 • hodinkyčasový údaj znamenající východ slunce. Jeho název vznikl v 16. století, kdy španělský dobyvatel Francisco Pizzaro pravidelně každý den při východu slunce prováděl rituální oběť hozením 50 inckých bojovníků do jezera Titicaca. Zfanatizovaný dav přihlížejících Španělů ho při tom povzbuzoval pokřikem „hoď Inky“. Od té doby se začátku dne začalo říkat hodinky.
 • hokus pokus – chemický pokus za použití výhradně následujících prvků: vodík (H), kyslík (O), draslík (K), uran (U) a síra (S)
 • holka - označení prepubertální samičky lidské. Prepubertální sameček lidský jest pak označován slovem holec. Holka se procesem postupného dozrávání mění v tzv. chlupatici.
 • holobyt - pojem, zahrnující veškerý datový prostor. Složenina ze slov holos (ὅλος), tedy veškerý, a slova byt (byte), coby jednotka digitální informace.
 • horní zákon – právní předpis říkající, že dolní část soukromého pozemku patří státu
 • houby s octem – historicky se jedná o delikatesu (= jídlo) určenou pro obzvláště otrlé gurmány (též tzv. gourmety = labužnické pojídače jídel). Poté, co tento druh gourmetů postupně vyhynul na otravy prudce jedlými druhy hub (kupříkladu Gyromitra esculenta či Paxillus involutus), se toto slovní spojení změnilo v liboslovném jazyce českém na ustálené rčení, jež kladlo si za cíl nahradit jiné ustálené rčení, a sice vulgární "ale hovno!"
 • hovno – obsah státní pokladny
 • Hovno Šalamounovo - latinsky Excrementum Salomoniensis, bájná substance, která u poživatele vyvolává efusivně eruptivní výtrysky extrémně hlubokého moudra ("Sežral hovno Šalamounovo.").
 • hrobky - zdrobnělina, kterou se označují miniaturní hroby.
 • hromosvod - narozdíl od bleskosvodu, svádějícího do uzemnění energii blesků, je hromosvod zvukolapné zařízení, tlumící akustické projevy s bleskem spojené (hromy) tak, aby úroveň jejich hluku nepřekračovala místně platné hygienické limity.
 • humot je specifický druh humoru, který je posunutý přesně o 1,5 cm. Posunutí vychází ze standardní klávesnice, kde vzdálenost mezi písmeny R a T je přesně 1,5 cm. Lidé se smyslem pro humot trpí obvykle chronickou ztrátou soudnosti, ztrátou orientace nebo suchým patrem. Nejznámějším Čechem se smyslem pro humot je Václab Klaud. Standardní humotný vtip je definován v normě ČSN EN 7623.
 • hypýk – hypertrofovaný hipík, co není schopen správně opsat pět písmen a ještě se tím chlubí v atlasu hub facebook

Ch[edit]

I[edit]

 • IC – chemický vzorec jodouhlíku (přesněji karbid jodičitý anebo jodid uhelný, VTN to zatím zkoumá)
 • idiot – těžší forma imbecilitu
 • iDiot – člověk bez vlastního názoru chlubící se vlastnictvím všech iKrámů
 • imrvére – pořád, dokolečka dokola stále to samé - viz furt
 • influenzer – vlogger, jů-tuber a podobná havěť, co šíří (rádoby) virály jak chřipku
 • inkvizice – odbor vnitřních záležitostí v církvi, provádějící oddělování zrna od plev (většinou za účasti širokého publika) pomocí veřejného grilování
 • insolvence – opak solvence
 • itelektuální – (neplést s intelektuální) adj. z latinského īte + lēctum neboli „jděte na vybrané místo“ alternativně „běžte do postele“, ale jelikož se jedná o imperativ plurálu a postel je jenom jedna, musí se jednat o postel dost velkou.
 • iVánek – ruská verze zamrzlého ohryzku

J[edit]

 • Jágr – první osoba slovesa gr. Viz Tygr...
 • Jan Tleskač – se proslavil dovedností létat. Zemřel však mlád pádem z výšky, během kterého svou dovednost neprojevil.
 • jazykozpitec - narozdíl od jazykozpytce jazyk nezpytuje, leč zpíjí se téměř nevyčerpatelnými možnostmi, které mu tento poskytuje
 • jednou tolik – lidový výraz pro "dvakrát tolik" ("Obecní dům stál jednou tolik, než se čekalo" - autor neměl namysli, že byl dodržen původní rozpočet, ale že cena nakonec vyšplhala na dvojnásobek)[2]
 • jejda – zaniklý archaismus, významu přibližně asi jako "a kurva"

K[edit]

 • kadidlo - Pryskyřice stromu kadidlovníku (Boswellia sacra) obsahuje chlácholivá sjíždědla. Proto je v mámivou vůní kadidla prohuleném chrámu ona báječná komunikace s libovolným božstvem téměř zaručená.
 • kaditelna - vyvýšené místo, na které usedáte v kadibudce
 • kakabus - autobus vybavený defekační kabinkou
 • kakodofilie - smradomilectví. Kakodofilní jedinci preferují smrdutá místa, viz například Kulásec borohájový.
 • kalkulačka - matematický nástroj, který je jen chybný a podává studentům na maturitě špatnou informaci - kvůli tomu je tolik neúspěšných maturantů, hlavně lidé kvůli nim jsou zadlužené, je třeba to vše zlikvidovat a následuje normální život.
 • kanibal - počeštěná verze pojmu caniball, druh sportu, kdy se aportujícím psovitým šelmám rodu Canis sofistikovaným způsobem hazí míček (Ball). Je to sport vytrvalostní, vítězí ten, kdo svého protihráče dříve utahá (tzv. totální odkecání).
 • kamsi – slangový výraz pro zapomenutou dědinu kdesi v horách. Typické slovní spojení: poslal ho kamsi..
 • karotka – z ruštiny, označení pro druh velice krátké mrkve
 • Katalánsko – zneuznaná španělská separatistická republika jejímž prezidentem je Puč Demont
 • katóda – světoznámý olomócký výrobce eletrónky E14
 • KGB dioda - vyvinuto v Sovětském svazu, vyznačovala se tím že se vyráběla pouze v rudé barvě, na rozdíl od kapitalistických RGB. Umožňovala cestu pouze jedním směrem, ne však zpět (obdoba německého RU - Rückkehr Ungewünscht).
 • klapoklidez - akronymní slovo slangové z jazyka kádrováckého, značí zde kladný poměr k lidově demokratickému zřízení u osoby kádrované.
 • klaustrofobie – psychická porucha, kterou trpí Václav Klaus a jeho přívrženci. Porucha se projevuje úzkostnými stavy při pomyšlení, že by snad Václav Klaus někdy neměl v něčem pravdu
 • klíčenka – zpravidla pestrobarevný kýčovitý předmět, který by měl sloužit jako pomůcka při hledání klíčů v bordelu kabelky. Přínos předmětu spočívá především v tom, že umožňuje ztratit všechny klíče najednou.
 • klik - vzpor ležmo za rukama. Drsňáci serii kliknutí využívají coby prvek ranního sebetrýznění, ostatní svá kliknutí provádějí za pomoci hlodavců, nejčastěji je zde využívána myš.
 • klíše – stereotyp, často opakované slovní spojení, čtvrť v Ústí nad Labem
 • Klub českých turistů - byl založen v roce 1888 skupinou spiklenců kolem Vojty Náprstka. Jelikož klub tento sídlí v ulici Revoluční, jsou dodnes jeho stoupenci neustále svým vnitřním neklidem štváni z místa na místo, přičemž se dorozumívají pestrobarevnými značkami na stromech, šutrech, plotech i domovních zdech. Zdivočelí značkaři někdy zhoubným bujením zmutovali do sprejerských metastáz.
 • knihovna – místo, kde si knihy hoví
 • kňuba - Kňava kňuba (Hemimartes knuba) je malá středoevropská lesní lasicovitá šelma. Obyvatelé podhorských a horských oblastí, které tato šelmička obývá, o její existenci, stejně tak i o její nepolapitelné mrštnosti velice dobře věděli. Právě touto vlastností byl inspirován název „nekňuba“ pro lidi nemrštné, nečiperné a více či méně přihlouplé. ("Ty fakt nejsi ani trochu kňuba", z toho přirozeným zkrácením "seš nekňuba!")
 • kojnice - samice rodu Homo v laktační fázi. Ekvivalentem v živočišné výrobě je dojnice.
 • kokotina – opak píčoviny. Viz též vaginálie
 • Kokotistán – nevulgární název Slovenské republiky. Založeno na základě lidového rčení "Si Slovák, si Kokot!"
 • kolonoskopie – nepříjemné nahlížení do okének limuzín prezidentské kolony
 • kompaktibilita – schopnost objektů býti stlačeny do společné úhledné kompaktní škatulky
 • koniliška - viz pampeklec
 • kopr - do kopru to jde, když je něco fakt totálně podělané. Pochází z řeckého κόπρος, což je vznešený výraz pro defekt (v.t.), neboli výsledný produkt defekace.
 • koprd - všeobecně oblíbený konec pracovní doby, opak neoblíbeného zaprd.
 • krákoň - Genetický inženýr německého původu, RNDr Johann Georg Faust, DrSC, se pokusil v roce 2004 o zkřížení koně s krávou. Výsledný produkt chtěl s hrdostí nazvat hřebýkem, ale když spatřil, co že mu vylezlo ze zkoumavky, amorálně zaúpěl a zmizel, nikdo nevěda kam. Zůstal po něm pouze onen výsledný krákoň a díra ve stropě laboratoře.
 • krávašťavenor - zkrácené akronymní vyjádření společenské fráze: "Krásné Vánoce a Šťastný Veselý Nový Rok!"
 • kraveč - akronymní pozdrav ve smyslu "krásný večer!"
 • kretén1.) čestný titul jedince, vyznačujícího se nadprůměrnou rychlostí uvažování. Kretén, coby etalon intelektu, se pravidelně používá při validaci duševních schopností průměrných politiků 2.) označení domorodce z ostrova Kréty.
 • krok - historická délková jednotka s třetinovým, tzv. dceřiným dělením. Krok tedy měl tři dcery. Později se zavedlo jemnější, dvanáctkové dělení. Tuctový krok tak měl dcer dvanáct, akorát že rozčtvrcených.
 • krokodýl – ten, kdo dělá delší kroky než člověk
 • krumlov - dravý pták, druh káněte. Narozdíl od myšilova je krumlov na zajíčky (Krumme). Holt pěkný to ptáček...
 • kryptografie - tvorba grafiky (nápisů, obrázků...) na stěnách krypt či kryptám podobných lokalit (vězeňské cely, záchodové kabinky, etc.)
 • kryptování – ukrývání dat, předmětů či osob v kryptách, viz např. poslední chvíle Anthropoida
 • kutě - vnitřní výbava tzv. kutlochu. Kutloch, z německého Kutta (mittelhochdeutschen Grube) je doupátko (Loch), co si člověk vykutá na příhodném místě, aby měl kde spát. Aby ho to v kutlochu netlačilo, dá si pod sebe svou kutnu, tedy oděv, ve kterém po celý den smrděl. Tím vznikne ono kutě, na kterém je možno nerušeně chrnět. Viz též Brloh.
 • kůželín - samec živočišného druhu, zvaného kůželíná. Typický je tento živočich tím, že s věkem postupně ztrácí své ochlupení (líná) dočista dočista - tedy doplešata.
 • kvalt – podpisová zkratka scénáristy Karla Valtery pod scénářem nezapomenutelného normalizačního 13.dílného československo-polského dobrodružného TV seriálu z pohraničí obou zemí po skončení 2.světové šarvátky. Natočeno 1972, hrál v tom fešák Mikulski.

L[edit]

 • LDH – zkratka LeDa Hovno, jejímž autorem je režisér a nepřekonatelný herec malých rolí, Vladimír Svitáček.
 • lepšolidé - pejorativní výraz z jazyka zemanického. Jsou tak označováni ti, co v sobě nemají pevně a neochvějně zabudovánu obligatorní adoraci Miloše Zemana. Dle Miloše Velikého nejnižší možný dosažitelný stupeň lidství.
 • leštěný prd – produkt moderní civilizace. Jedná se o nejprodávanější produkt všech dob, který pokrývá prakticky celý trh (tedy je to výrobek, služba, komodita, investice, atd...). Viz též Horst Fuchs.
 • levoruční převrat - 1.) tlapný pžeklep tiskový (angl. overgossip), 2.) jeden ze způsobů pádu judistickéno.
 • levota (L) – opak pravoty (P). Sečte-li se levota s pravotou vzniká dobrota (D) … L+P = D. Z toho lze jednoduše matematicky odvodit, že kdo provádí levotu, měl by současně dělat i pravotu, neboť tím dohromady tvoří dobrotu, která je obecně kladně přijímána. Je tedy zřejmé, že ani levota, ani pravota by se neměly provádět solitérně, tím ztrácí smysl, ke kterému jsou předurčeny.
 • líco - staročeské slovo, jež je v dnešní době stále používano na severní Moravě. Rod střední. Jakekoliv protesty proti legimitě tohoto slova budou u Národního institutu pro jazyk Český těžce ignorovány. Často zaměnované za nespisovné formy jako líčko nebo podvojné líce. Jeho význam není pevně daný ale v české slovavesnosti se využívá u specifických entit (jako dětské lícní svalstvo) a případně přerostlé maso z žvýkacích svalů kravských či býčých hlav. Velmi podstatné je nezaměňovat si tento morfismus s ostatními výrazy pro mimické svalstvo, jenž mívate chuť od přírody požrat (ovar).
 • likvidace - zkapalnění (z lat. liquidus - kapalina). Tedy kupříkladu likvidací švestek povstane ušlechtilá kapalina, slivovice zvaná.
 • lizaprs - akronymní zkratka: Listina základních práv a svobod
 • loudatio - ve velmi volném až pomalém tempu pronášený oslavný projev, v případech těžké insomnie může být užit therapeuticky.
 • lub1.) blíže neprozkoumaný objekt, za kterým mívají lidé ukryté různé lumpárny. 2.) Lub je též označení boční stěny houslí či jiného isomorfního nástroje hudebního, přeneseně pak i svůdných křivek těla ženského. Slovní spojení "měla za lubem" tak nabývá mnohem specifičtějšího významu. 3.) opak rícu (vše má svůj lub a ríc).
 • lunární kalendář – jde o (většinou anglosiouxský) kalendář s dat(um)y začínající nikoli dnem, ale měsícem, např.: 9/11, 12/31/2021 (neplést se slunárním kalendářem)
 • lžička - 1) Prolhaná osůbka ženského pohlaví. 2) Víla (múza) alternativních fakt. Nejčastěji se vyskytuje vnořená do hrnku s kafem u klávesnice trollovy či fejkrovy, u kterého pak takto potencovaná káva vyvolává intensivní falsogenní kreativitu. Ku lžičce je komplementární pravdnička, ta se však postupně stává kriticky ohroženým druhem.

M[edit]

 • manaobžerstvo – buď 1.) management, tj. firemní oddělení, jehož cílem je rozvíjet vlastní blahobyt, nebo 2.) gurmánská posedlost manou
 • maschalagnia - zmámenost podpazúškami
 • matriarchát – společenské zřízení, ve kterém vládnou ženy. Ctěné natěšené feministky bychom zde rádi upozornili, že v případném matriarchátu rozhodně vládnout nebudete Vy, ale Vaše tchýně.
 • megafonjednotka hluku: 1 megafon = 106 fonů = 1012 mikrofonů.
 • megastrózní – staženina ze slov mega + monstrózní, přídavné jméno hodnotící užívané při nedostatku slov jiných, jde o čtvrtý stupeň (tzv. hyperlativ) slova hustý - 1.st hustý 2.st ostrý 3.st megaostrý 4.st megastrózní
 • meme – takhle se označuje komická žumpa nacházející se na sociálních sítích, jež je složena z textu, na který někdo naplácl obrázek
 • měna – Viz Peníze
 • menora – hodněramenný (ověřit lze rychlým opakováním slova) svícen
 • metrosexuál – samec, který se páří výhradně v metru
 • mikrofon – jednotka hluku: 1 mikrofon = 10–6 fonu = 10–12 megafonu.
 • miminomet - mimořádně produktivní matka, vrhající na svět v rychlých intervalech, často i za pomoci vícečetných těhotenství, až neuvěřitelná množství nadmíru čiperného potomstva.
 • mimo mísu - 1.) chybně, mimo předpokládaný cíl, umístěný defekt. 2.) Též, ve významu přeneseném, výraz pro totálně mimoběžnou argumentaci.
 • Míra – blíže nespecifikovaná osoba, o níž rodiče věří, že ochrání jejich ratolesti před alkoholem, což dokládají rčením "Pijte s Mírou!" V současnosti mezi významné Míry patří tzv. Malý Kalous.
 • mladá Bela – slouží k rozvoji ekonomiky a cestovního ruchu, zejména v pohraničí s Německem a Rakouskem. Ve skutečnosti je to zkomolenina, správně má být mladá Běla, teenagerka z E55
 • mlamoj - akronymní označení mladého, moderního jinocha. Z mlamoje se přirozeným vývojem stává klasický frikulín.
 • mlčnice - soubor pravidel správného mlčení ve správnou chvíli
 • moderátor – (lat. moderātor - mírnitel, řidič, správce, vládce): 1.) je člověk, který vede a řídí diskusi tak, jak by on či jeho nadřízený potřeboval, 2.) též náplň reaktoru, zpomalováním příliš rychlých neutronů umožňující řetězovou štěpnou reakci. V populárním reaktoru černobylském, РБМК-1000 (Реактор Большой Мощности Канальный), to byl grafit, naproti tomu to, po čem tak děsně moc dychtili nacisté blahé paměti, byla těžká voda.
 • Mongol – příslušník národa starobylého, který dobil i dobyl skoro celou Asii a nemalý flák Evropy, viz též Nultá světová válka.
 • monodlo - momomer bidla, kteréžto je tak dimerem dvou monodel
 • motorný - je ten, kdo nevlastní silou se pohybuje, užívaje k pohybu tomuto sílu motorickou. Dojde li k defektu či deficitu energie pohonné, mění se pravidelně člověk motorný v nemotorného tlačiče.
 • mrcouch - označení člověka čiperného a agilního. Opakem jeho je nemrcouch.
 • mrkvoň - strom příbuzný jabloni, narozdíl od ní však rodící nikoliv jablka, leč, jak již z názvu jeho vyplývá, mrkve. Z plodů mrkvoně lze připravit chutný mrkvoňový závin, lidově nazývaný mrůdl.
 • mrtvočich – odumřelý živočich. Též brouk hrobařík, případně též hrdobec, kteří však pro uplatnění svého mrtvočichačství potřebují nacházeti se ve stavu živém a čiperném.
 • MyšLenka - pojmenovaný hlodavec. Viz též ZDE

N[edit]

 • N-dieta - známá i jako 4N dieta: Nekoupíš, Neutratíš, Nesežereš, Nepřibereš.
 • nabicaný – svalnatý či namakaný. Příklad: Z tréninku jsme se vrátili nabicaní. (2013 - Daniela Černá) Nabicanost odkazuje k dvouhlavému svalu pažnímu, kdy "napumpované bicáky" jsou brány za eroticky kultovní symbol. Viz též kulturistika.
 • nábomužství - ideologie, vztahující se k mocné, nadlidské a většinou i nesmrtelné bytosti mužského pohlaví (bohu).
 • náboženství - ideologie, vztahující se k mocné, nadlidské a většinou i nesmrtelné bytosti ženského pohlaví (bohyni).
 • nadčumník - episkopos neboli biskup, (z řec. epi, nad, svrchu a skeptomai, rozhlížet se, pozorovat), prostě ten, co na ostatní kouká svrchu.
 • nanosekunda - anatomická anomálie
 • na plný koule – měrný normál pro jednotku hlasitosti trvající v čase (kravál) - měří se tak, že se v nadmořské výšce 1m pustí Puberťákovi na jeho přeplněné semeníky cihla vážící 1kg z výšky 1m. Následný řev je 1kravál
 • nasralin – je dolmon vyměšovaný zatím neznámou žlázou v těle a zvýšením jeho hladiny v krvi dochází ke zvýšení nasranosti člověka. U některých jedinců zvýšení hladiny nasralinu má za důsledek jeho další produkci (kladná zpětná vazba), což nakonec může vést až k nepříčetnosti, případně bezvědomí. Hladina nasralinu se obvykle začne zvyšovat po setkání s nasertivním jedincem.
 • nasrat – slovo, které zazní ve třídě při zadávání domácích úkolů
 • na to sere pes – tajná operace NATO, kterou jenom vůl vyzradí
 • necyklika - vzácná shoda štěstí a inspirace při tvorbě kvalitního necyklopedického článku
 • Necyklista - slovem tím je míněn jeden každý ten, kdo není cyklistou, podobně jako pojem neurologie je označením veškerých lékařských specialisací, které se nezabývají urologií.
 • Necyklopedista - slovem tím je míněn člověk ten, který v důsledku defektu či přímo absence kol musí kráčet po svých, tedy per pedes. Necyklopedistou tak může být kolotlačič, stejně jako ten, komu přístroj bicyklicko velocipední byl odcizen. Necyklopedistou pak může být ex definitionem i motocyklista, neb jedinec takový, jsa motorný, nohou ku pohonu kol, mobilitu jemu umožňujících, nepoužívá.
 • Necyklopedistka - samice necyklopedisty; ony totiž i takovéto čacké děvy reálně existují.
 • negr - negace slovesa gr. Jeho positivem pak je výraz jogr. Viz též jágr, tygr, ongr
 • někdejší – vágní upřesňovatel, leč nikolivěk místní, ale časový (ve smyslu někdyjší, pač řekněte si třeba: hledám někdejší brejle, tedy brejle, co už brejlemi přestaly být, ale dal by se z nich vytěžit šroubek do pantíku).
 • němec – hanlivé označení skopčáka (ač skopčák tento zpravidla němý není)
 • neurologie – veškerá zdravotní zařízení či nemocniční oddělení, která se nezabývají urologií
 • nevinná réva - je opak révy vinné. Vyrábí se z ní nevíno, obsahující vysoké množství nelkoholu, který vás dokáže totálně ostřízlivět.
 • nevšední zářitek - na to se díky tlapnému pžeklepu v propagačním materiálu cestovní agentury můžete těšit během své úžasné exotické dovolené.
 • nicméně – dávno zesnulé a zapomenuté slovo, exhumované V. Havlem, které nyní používá hafo lidí, kteří by chtěli vypadat taky jako intelektuál
 • Nobody is perfect - anglický výraz, který v překladu znamená, že žádné tělo je perfektní. Což je ideální definice bytosti ryze duchovní.
 • no-brainercizokrajné označení bezmozka, odtud přenesně pro cokoli, co takto odlehčený untelektuál zvládne vyřešit
 • nudlová polévka - (též polévka s nudlemi), důsledek kuchařovy rýmy
 • nutrie - 1) vyzrálá, už dospělá nudie. Jejím počátečním vývojovým stadiem je numonie. 2) Nutrie je též jednotkou výživnosti (nutriční hodnoty) poživatin. Příklad: Kolik nutrií jsi už dneska sežral, když jako máš mít tu dietu?

O[edit]

 • obyčejní lidé – 37 % lidí, kteří nepřišli volit
 • obec – zkomolenina slova opice (opice - opce - obce), která se ujala jako označení lidských sídel, neboť opice žijí ve skupinách podobně jako lidé. Odvozené slovo obcovat též pochází od činnosti opic, které jako jediní savci mimo člověka kopulují za účelem vlastního uspokojení.
 • obědnávka – objednávka oběda (zpravidla oběd s Oběma Chody: Karel Matěj Čapek-Chod a Jan Sladký, řečený Kozina).
 • obchod - vedení chodníku obchozí trasou. Srv. objezd.
 • objezd - (též objížďka), detour silniční, který pro nucené objetí krátkého úseku uzavřeného navede tě k putování veledlouhému, cestami neschůdnými a krajinou neznámou.
 • ohýbání stromů - umožňovala v době Protektorátu Č.M. některá elektrická zařízení i bez pomoci elektrické energie. Tato zařízení byla označena výraznou cedulkou OHNE STROM BEZ PROUDU.
 • okolí - jako se na ochranu nohou používá obutí, tak se u žebřiňáku používá okolí. Okolí však žebřiňák nechrání, nýbrž mu umožňuje pohyb po okolí.
 • oliz - akronymní zkratka pro oddělení lidských zdrojů, dříve oddělení personální
 • Omyl - obchodní značka vůbec nejúčinnějšího mycího prostředku. Viz rčení: "Tohle teda fakt už neumeješ ani Omylem!"
 • ongr – 3. osoba slovesa gr (viz Jágr, tygr), zkomolený francouzský výraz pro Maďarsko
 • oscilokokcinum – (z angl. sousl. oscillating cock - pseud. lat. J. K. Rowling) je vysoce účinný magický přípravek proti cukrovce. Skládá se z jater a srdce kachny novinářské a chemicky nezjistitelného množství cukru. Též označení pro pyj kmitavý, který se inspirací pro pozdější konstrukci robertků stal.
 • ovace – nadšená reakce publika projevující se vrháním vajec na významnou osobu. Z latinského ovo - vejce.
 • ovar - též povrchový či primární ovar, povrchová vrstva vzniklá na syrovém knedlíku vzápětí poté, co je vržen do vroucí vody. Ovar zabraňuje rozpliznutí se knedlíku do podoby nevábné kaše.
 • ovčáček - mluvka, své posluchače za pouhé tupé ovce mající, viz např. zde.
 • ovčák- člověk co sex s ovcemi provozuje
 • Oxyholismus je název pro chorobnou závislost na kyslíku. Název oné závislosti povstal z části názvu kyslíku, ὀξύς(γενής) (oxys), a ὅλος (holos) - celý, protože postihuje prakticky všechen život na Zemi. Jde o fysickou závislost, kdy jakákoli dosud známá substituční léčba fatálně selhává. Je to vůbec nejtěžší známá forma závislosti.

P[edit]

 • pacient - odvozeno od patientia, což značí trpělivost. Nic na světě totiž nemá menší cenu, než čas pokorně a trpělivě čekajícího pacienta.
 • pacifikace – amputace (ufiknutí) packy
 • pampeklec - výsledek neúspěšné hybridisace, k čemuž experimentátor, pan Jiří Suchý, smutně konstatuje: „V nezřízené touze po originalitě pokusil jsem se zkřížit koniklec a pampelišku. Říkal jsem si: Budeš mít zvláštnost! Konilišku! Vyšel mi pampeklec." Více k tomuto vzácnému hybridu zde: https://botany.cz/cs/pampeklec/
 • pan Spermie – praotec v jedné z hypotéz vzniku života na Zemi
 • parabola - povzdech slovenského strojvůdce
 • paruka – nemá nic spol. s rukou; viz pavlas či paúčes (zkr. pačes)
 • pár šupů – viz měna. Míněny tím byly mince tenoučké a mrňavé jak rybí šupiny (od nichž též slovo ono pochází), a jejichž hodnota sotva dosahuje ceny kovu, z něhož byly zhotoveny - hodně se blíží k nule. Mohou však šupy ony nečekaně nabýt až bláznivě velké hodnoty numismatické - a jejich majitel pak může být za pár šupů v pěkným balíku.
 • pataelektronika - situace, kdy bosou nohou šlápnete na integrovaný obvod, ležící na zemi nožičkama nahoru. Pravidelně indukuje autobolickou reakci (v.t.)
 • páté kolo u vozu – tzv. rezerva, součást povinné výbavy motorového vozidla
 • Penta – východoevropský cirkus známý dokonalou drezúrou zvířat jako je fico obecný, dzurinda kvapná, bugár stepní či pavol hrušovský.
 • personalista – novodobý inkvizitor a překupník s persónami zkrátka lidmi
 • PF - úlevné odfouknutí si, že ten letošní zatracený rok už je za námi, spolu s pošetilou nadějí, že ten příští by snad mohl být lepší.
 • phishing (česky „pišink“) – sexuální praktika, při které se do pohlavních a análních otvorů zasouvají oplatky – takzvané „pišingry“ – viz též fishing. Takto praktika je používána zejména důchodci. Pro větší požitek musí být pišingr nekřupavý, starý a ideálně navlhlý.
 • píčovina – opak kokotiny. Viz též vaginálie nebo článek píčus
 • pigi čajčaj nejvyšší kvality, zpracovaný z trusu prasátek krmených čajovými pupeny (tipsy), podobně jako cibetková káva původem z Indonésie
 • Pilates – hluboce propracovaná soustava tělesných cvičení, vytvořená někdejším římským místodržícím v Judeji Pontiem Pilatem. Jeho nejznámnějším a nejčastěji zpodobňovaným cvičencem byl Ježíš Kristus, který byl (a dodnes zůstává) proslulý svým extrémním stylem cvičení protahovacího (celotělovým strečinkem). Viz též ukřižování.
 • podšení - opak nadšení. Je to stav, kdy je podšenému už na začátku jasné, že to všecko skončí blbě. Přechodovým stavem je pak připopodšení nadšeného.
 • podvratný - takový, který využívá škvíru pod vraty. Typickým je zde podvraťák (angl. subgater), který v případě prohrabávání si cestičky vyvíjí tzv. podvratnou činnost.
 • pohádka - stav nastalý po hádce manželské či partnerské. Pohádkou pak zhusta bývá usmiřování souloživé.
 • pohodný - funkce pohodného je spojena s úsilím o maximalisací všeobecné pohody v jemu příslušné oblasti.
 • politúra - pěší putování zemědělsky využívanou krajinou
 • polštář vědění - Pravidelně bývá uváděno, že vědomosti musí být něčím podložené. Právě k tomuto účelu slouží polštář vědění. Tentýž může být použit i k podložení dosud nepodloženého tvrzení. Polštář vědění je též základním instrumentem hypnopedickým.
 • pomluva - opak předmluvy. Předmluva v knize je návnadou čtenáře, pomluva pak jejím hodnocením. Synonymem pomluvy je "doslov".
 • Pontius Pilatus - Římský místodržící v Judeji, vynikající sportovní činovník, viz Pilates.
 • po ovoci poznáte je – reklamní slogan sadařů v konkurečním boji s zelináři karotkáři o zákazníky se zhoršeným zrakem.
 • portfej – věc, která některým ministrům může být ukradená
 • poschlá – odborný architektonický termín pro luxusní rezidenční čtvrť, autorem tohoto slova je Jiří Čunek.
 • positronka - součástka zhotovená z antihmoty. Je komplementární k elektronce, avšak proud v ní je tvořen tokem kladně nabitých positronů. Je jí možno s výhodou použít ku stavbě komplemenárních dvojčinných zesilovačů pro audiofily. Dosud však není plně vyřešen způsob vzájemného propojení s obvody elektronkovými, předpokládá se propojování přechodkami vyrobenými z temné hmoty.
 • postmix - poštovní směs, vícesložkový stimulační nápoj, určený pro rychlou regeneraci totálně vyšťavených pošťáků
 • potok - kýžená chvíle ticha, která nastane poté, co tetřev aspoň na chvíli přeruší svou píseň lásky
 • pozitivní diskriminace – podpora fyzických osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Hlavním nástrojem je především finanční podpora organizací, které se zaměřují na cenzuru nezávislých médií vyvracení dezinformačních denunciací, tendenčně kolportovaných na stránkách některých internetových encyklopedií.
 • Prachatice - mimořádně movitá snoubenka či nevěsta.
 • prachy snadno a rychle – (viz Gross)
 • praseruny – Staré písmo prasečí, je starodávné písmo, kterým se dorozumívají prasata. Praseruny sepsal chytrý čuník Chrochon II. Byly rozluštěny až ve 18. století Francouzem Jeanem Champerelem
 • pražák1.) pražený sýr, obdoba smažáku (nezaměňovat s Pražákem obecným, ne každý je smažka), 2.) pravěký předchůdce potažmo prapředek žáka
 • předřev - pojem z oblasti umělecké. Předřev jest zde opakem zátiší.
 • president - z latiny, ve významu před-sedící. Je jím typicky řidič autobusu, při činosti své pravidelně sedící před ostatními pasažéry.
 • přezdívka - celková oprava vadně provedené vyzdívky
 • přísmrtník - znegovaný příživník
 • příšeří - deficit osvětlení, který umožňuje příšerám (UHO - Unidentified Hidden Object) skrývati se v nejrůznějších temných neboli obskurních zákoutích.
 • přizpůsobiví občané jsou některými médii označováni jako nepřizpůsobiví občané. To je velký omyl pramenící z neznalosti slova „přizpůsobit se“. Pokud někdo dokáže žít ze sociálních dávek, pro jejichž získání musí desetkrát navštívit úřad a vyplnit deset formulářů (což normální smrtelník nedokáže, a proto jde radši do práce), těžko ho považovat za nepřizpůsobivého.
 • prizor – kvalita, jíž se nedostává některým jedincům, např. dětem
 • p r o s t r k á n í – metoda zvýraznění textu prošpikováním mezerami používaná dříve na psacích strojích, nyní zejména ke znemožnění fulltextového vyhledání takto označeného textu v oficiálních dokumentech státu apod.
 • protiletariát – reakční sociální třída protesující proti vhazování reklamních letáků do jejich schránky
 • puděro - akronymní slovo slangové z jazyka kádrováckého, značí zde původ dělnicko-rolnický u osoby kádrované.
 • půjčka – proces, při kterém si člověk koupí od jiného člověka trochu méně peněz, než kolik zaplatí o trochu později (např.: "Hele, když mi dáš stovku, dám ti 110!")
 • pterodaktyl - spolu s pterotrochejem a pterojambem tvoří nejrozšířenější skupinu prosodických ptákovin, dnes již pouze fosilních. Prosodickými ptákovinami se široce zabývá vědecký obor zvaný versologie.
 • punk – druh mrkve karotky (viz výše) zpopularizovaný rčením „punk není mrkev“
 • pyžamo - noční pracovní oděv. Coby pyjamo slouží k ochraně choulostivých partií těla mužského, coby pyčamo slouží obdobně při ochraně těl ženských

Q[edit]

 • querulant – příslušník ČSLA vybavený quérem
 • quašák - pochoutka, kterážto vytažena byvše ze štoudve dřevěnými kleštěmi, způsobuje Pavlovovsky podmíněnou nadměrnou produkci slin (salivatio praecox) jak u jedlíka, tak i u přihlížejících závistivců. Labužník si tak pobryndá oděv ještě před konzumací, přihlížející si alespoň poslintají krzno. Na Moravě se pochoutce této okurek říká.
 • quočna - zmámělá slepice

R[edit]

 • rebumbantní – (rebumbabilní, lat. rebibendibilibus) znovupitelný (viz např. urinoterapie, nejhorší piva světa)
 • rekurze – viz rekurze
 • revoluce – periodicky se navracející děj způsobený nedostatkem alkoholu a prostituce. V průběhu tohoto děje jsou lidé, doposud věznění, prohlašováni za hrdiny, a naopak hrdinové předešlého režimu jsou odsuzováni jakožto zločinci a uvězňováni. Po několika letech opět dojde masám proviant, nebo nový režim začne omezovat prostituci, načež se revoluce odehraje znovu.
 • rmut – slovo odvozené ze staročeského slova rmoutiti se. Označuje se jím jakákoliv nechutnost, která má sloužit jako základ kvasné výrobě lihu, neboť se obvykle každý zarmoutil, když viděl, z čeho se to jeho pivečko dělá. Obvyklým omylem je přesvědčení, že slovo vermut pochází z německého nářečního pojmenování pelyňku. Ve skutečnosti pochází z prvních slov návodu: "Vem rmut..."
 • rolinium – vzácný chemický prvek, používající se při výzkumu rolatosti
 • romofobie – strach z pračky značky Romo, někdy také vzniká na tmavých místech
 • rošťák – pracovník krematoria nebo spalovny pověřený údržbou roštů. Též jinoch, alotria svá v roští provozující (srv "uličník").
 • ruměnec - též někdy co "rumněnec" psáno, zván je tak erythem, kterýžto je důsledkem náhlého prokrvení příslušné oblasti obličeje, prokrvení kteréžto vyvoláno jest požitím patřičného množství rumu.

Ř[edit]

 • ředitel – nejdůležitější zaměstnanec např. v pivovarech, ve vinařských podnicích, v rafinériích či ve farmaceutických provozech. Má na starosti správné ředění výsledného produktu. Programový ředitel v televizi či rádiu má za úkol naředit tvůrčími složkami či archivními fondy dodaný programový koncentrát tak, aby pokud možno rovnoměrně pokryl celý vysílací čas. Speciálním úkolem ředitele v televizi je navíc podávat popelníček opilému prezidentovi

S[edit]

 • sadista - obdobně jako radista ovládá provoz radiostanice, tak sadista ovládá provoz sadu
 • saprlot – zatím blíže neidentifikovaná osoba patrně francouzského původu, vystupující pod dalšími krycími jmény jako "pan jo" nebo "brďa"
 • sbřesk – večerní protipól ranního rozbřesku.
 • sdílejte (v originále like and subscribe!) je citoslovce žebraní autorů neúspěšných online děl (zejména youtuberů); speciální odrůdou je sdílejte, než to smažou!
 • seismolog – člověk, který se živí zemětřesením. V některých zemích je tato činnost trestná.
 • sekec mazec – středověká soutěž pro odsouzené. Nejprve se všem usekaly obě ruce, poté se pořádně namazali(většinou rumákem) a poté soutěžili ve veslování na 2km. Pokud vítěz dojel v limitu 1 hodiny, byl odsouzen znovu. Ostatní a vítěz, pokud limit nesplnil, byli odsouzeni k useknutí nohou a fotbalovému utkání. V současnosi se bohužel na tento sport zanevřelo, takže sport stále rychleji mizí z povědomí.
 • Seriový vrah - vrah seriový jednotlivé články svého hafa mordů propojuje do postupného řetězce, tedy seriově. Nedosahuje tím sice takových okamžitých hodnot proudu krve, jakých je možno dosící jejich řazením paralelním, leč je tak možno dosíci mnohem vyššího napětí (kdo jako přijde na řadu příště a jak dlouho to ještě bude trvat, než ho konečně chytnou). Vrah paralelní to vražedné hafo své naopak bere všechno jedním vrzem, což je umožněno pokrokem civilisačním, zde třeba možností užití pušky strojní, slangově samopal či kulomet nazývané.
 • sexistické prase - hrdý titul chlapa, který přes veškeré harašení mýtů dokázal zůstat mužem.
 • SHP - syndrom stařecké hudrovací poruchy.
 • Sinkuleho přesmyk – je jev, který nastane tehdy, když při jídle sníte nejdřív druhé jídlo a až pak polívku (nebo jiné první jídlo). Původ názvu vychází ze Sinkuleho ulice i menzy a zvyklostech tamních strávníků (vařili tam horkou polívku a studený druhý jídlo).
 • Σίσυφος byl nejmoudřejším z lidí, nepřítel bohů, titán ex-offo (titáni jsou matrilineární), úspěšný cizoložník, udavač, král a zakladatel města pojmenovaného po jeho největším vynálezu: Korytos (později z důvodů politické korektnosti přejmenováno na Kichyros). Mezi další jeho významné počiny patří napsání početí Řeka-reka Oddysea. Naštval nejvyšší místa a tak se raději stáhnul do podzemí. Jeho největším životním cílem je přelstít smrt (což se mu zatím daří) a porazit lidskou hloupost (což je jeho jediný nesobecký počin a nejspíš se tím odsuzuje k věčné bezvýsledné lopotě). Český svaz syfilitiků Sysifos si z něj udělal čestného předsedu a pak si podle něj změnil i jméno.
 • skácet se – synonymum slova posrat se pocházející z horního Dolnolipska a používané zejména starší generací (viz. zjevit se)
 • slovanské jazyky jsou kulinářskou specialitou, vynalezenou v 7. století avarskými nájezdníky.
 • smart (cokoli) – viz chytré zařízení
 • Smrk listopadový - stálezelený opadavý strom. Divoce se vyskytuje téměř kdekoli, především však v tropických a subtropických pásmech. Je hlavní součástí tropické tajgy. Strom je zároveň listnatý i jehličnatý, jehličí opadává v dubnu a listoví v listopadu. Byl domestikován v devadesátých letech pro pěstování židlí a stolů, které v našich podmínkách na stromech dozrávají průběžně a je možno česat je dvakrát do roka.
 • smršť – kříženec smrže a sviště
 • software – všechno, co se dá ukrást po síti, viz také hardware
 • solvenceimaginární představa situace, kdy máme na všechny dluhy dost peněz. Též výraz pro rozpustilost (solvent = rozpouštědlo).
 • součoklí - to když je najednou vůkol až příliš moc pejsánků.
 • soudek - zdrobnělina slova soud. Namísto u soudu se u soudku řeší menší, či méně významné spory. Místo stání před soudem se zde při projednávání sporů praktikuje posezení kolem soudku. Ty nejmenší a nejmalichernější spory, typicky spory pavlačové, pak může zcela postačujícím způsobem vyřešit i soudeček.
 • souložnice - kladná odpověď dodavatele bytového vybavení
 • soused - totéž co soulož, leč prováděná vsedě
 • soutok - situace, kdy se na jedné pasece současně sejde skupina roztoužených tetřevů
 • soužení - více žen pohromadě, obdoba konstelace neboli souhvězdí.
 • spoiler - odvozený z anglického slovesa to spoil (zbabrat, pokazit): 1.) nápadné machrovátko prudce vytuněného bouráku, o tom blíže ZDE. 2.) Výraz přejatý především filmovým slangem. Babrátko, jímž spoilerový výcuc je, tak dokáže dokonale zkazit následný zážitek z filmu nebo knihy. (A taky že zkazí.).
 • stará Bela – i přes všechny indície se nejedná o důchodkyni z vedlejšího vchodu (viz Jezusbaba), ale o platidlo (viz měna) používané v dobách dávno minulých, že si je nepamatuje ani Dáda Patrasová. Jako platidlo se však nepoužívala stará Bela, ale mladá Bela (viz mladá Bela). Stará Bela byla vypelichaná, zplstnatělá veverčí kožka, která se nedala použít už ani jako rohožka, tedy byla úplně na <|> podobně jako některá soudobá platidla (viz Dinár, Rubl, Tuzexová poukázka).
 • stavební rum - prostředek užívaný stavebníky v chladnějších ročních obdobích coby thermoforické roborans.
 • stopky - zdrobnělina, označení pro velmi malé stopy. Stopy vskutku miniaturní možno též slovem stopečky zváti.
 • storno – staré porno
 • stručný - slovo toto odkazuje na vemeno kravské, struky vybavené, čímž je dáno celkové hodnocení stručného projevu; ať již obsahové (kravina), či ad hominem hodnocení autora projevu (vemeno).
 • struktura - je to, co se nachází na kravském vemenu
 • stydatost - opak nestydatosti. Typické použití: "Ta tvá ženská je teda pěkná styda!"
 • subjektiv - součást sestavy optické, kupříkladu dalekohledu. Skrz okulár a objektiv se snažíme rozpoznat přiblížené detaily objektu, skrz okulár a subjektiv si přiblížíme zajímavé partie atraktivního subjektu. Viz též šmírák.
 • sudokopytník - čtvernožec, jehož kopyta mají výrazně soudkovitý tvar
 • sviňák - slangový název metru, či lépe měřítka svinovacího
 • syndrom - z řeckého σύνδρομον, syndromon, místo, kde se stýká více cest, tedy soucestí. Stačí pak malá nepozornost a můžeš se ocitnout na scestí.
 • syslát - nahromadění rozličných obsoletních součástek i dílů, které by se možná někdy v budoucnu mohly hodit při restaurování nějakého beznadějně vrakózního historického klenotu. Sysláty končívají jako obtížně řešitelný problém pro pozůstalé dědice.

Š[edit]

 • Šalamoun - mythický král, který slynul takovou moudrostí, že i pouhý jeho exkrement vyvolal u toho, kdo jej požil, mohutné emergence extrémního moudra.
 • šampon – tekutina sloužící k umytí vlasů. Polovina komické dvojice „šampón a kondicionér“. Aby se mohly prodávat stále nové druhy šampónů, vymýšlejí výrobci stále nové druhy vlasů (zdravé, narušené, s roztřepenými konečky, s matným leskem, atd.), které dříve neexistovaly
 • šampón – hanlivé označení pro teenagera, který úzkostlivě až přehnaně dbá na svou tělesnou hygienu, což je pravý opak toho, jak o sebe dbají somráci a máničky
 • šavlozubost - výskyt v době Protektorátu Č. M. Šavlozubost byla získávána u dentistů, kteří tuto možnost dokonce nabízeli zcela veřejně i na firemních štítech (DENTIST - ZAHNE - ZUBY). Šavlozubí jedinci u okupantů vyvolávali děs a hrůzu, někteří mladší příslušníci německé branné moci už při pouhé jejich představě bývali zachváceni panickým strachem. Po osvobození pak byla prováděna zpětná dešavlozubizace pomocí tzv. rovnátek.
 • šiboza - syndrom šíleně bolavých zad, důsledek svalové dysbalance způsobené zanedbáváním pravidelného procvičování zejména břišních partií vašeho hadratého hardvéru.
 • škvára – viz měna
 • šmírák - mazač těžkých strojů, z německého Schmier - mazivo, původně kolomaz. Takže toho, kdo vskrytu šmíruje lepé děvy, možno též označit za děvomazníka.
 • španělská bota – představuje určitý fenomén ve středověkém obuvním průmyslu, neb se jedná o nepárovou obuv. Ano, španělská bota se "nosila" jenom jedna, což bylo značně nepohodlné
 • štklo – orgán živočichů, sloužící k vpravení jedu, trávicích enzymů nebo podobných sajrajtů do jiného živého organizmu, tedy k štknutí. Pokud byl proces štknutí dokončen, hovoříme o Už šknutí Běžně se i v odborných textech dočteme, že např. „Zmije uštkla“, což je ovšem pravopisná chyba, neboť správně má být napsáno „Zmije už štkla“.
 • štrudlokilometr – Speciální flexibilní jednotka délky. Štrudlokilometr umožňuje přesný odhad vzdálenosti potřebné k dokončení sportovního výkonu (např. cyklistika, běžky). Příklad využití: "Bude to jen 40 škm" (po důkladném změření v mapě 55km); "Už jen poslední 2 škm" (po 2 km zbývají ještě další 4). Přibližný přepočet: 1 škm je r km, kde 1 < r < pi^2
 • šuma fuk - šumová štěrbina, součást imaginárního přístroje fysikálního. Původem z latino-anglického sousloví "summa fuck", tedy souhrnu všech dokonaných souloží za sledované období.

T[edit]

 • Tenata – lidový název pro obojetníka (hermafrodita). Je to současně on i ona, tedy „ten a ta". Tím, že jsou spojeni, píše se to dohromady. Jedná se o oboupohlavní bytost, která má pravý prs mužský, aby nebránil v práci, a levý prs ženský ke kojení nemluvňat. Protože se jedná o pevné a věčné spojení, používá se výraz „tenata“ přeneseně i pro jakékoliv pasti a osidla.
 • Teorie - stav, kdy víme vše, ale zatím to nefunguje. Praxe je, když to sice krásně funguje, ale proč vlastně, to nikdo neví. Naštěstí se daří úspěšně spojovat teorii s praxí. Čímž to ve výsledku nefunguje vůbec. Proč, to pachatelé netuší. Musí přijít nová úžasná teorie, která tu nefunkčnost vysvětlí, a nezávisle na tom stará dobrá praxe, která bude opět fungovat.
 • Teorie množin – rafinovaný způsob mučení noviců v matematických svatyních. Novici jsou nuceni počítat přirozená čísla. Potom musí počítat nepřirozená čísla. A kat se jich zeptá, kterých je víc.
 • termofor – vtip o homosexuálech.
 • tlučhuba - profesionál, schopný na objednávku komukoliv odborně rozbít hubu tak, aby na hubě jeho nezůstaly sebemenší stopy či jakákoliv poranění
 • topýr – živočich který nelétá v noci, nespí zavěšený hlavou dolů a nepoužívá uší k orientaci v prostoru.
 • trailer1.) upoutávka na nové filmové dílo jejímž účelem je prezentovat jeho nejdůležitější zápletky (viz také spoiler), 2.) taková věc jak tuplovaná kráva velká na mnoha kolech, co za sebou tahá tahač, a co se s tím systematicky udusávají dálnice, aby jejich povrch nebyl tak fádně, uspávajícně hladký a rovný.
 • trh – od nepaměti místo vyhrazené pro handl, činnost vykonávanou za účelem směny zboží za zboží postavené na principu, kdy chytřejší hloupějšího převeze, obere, oškube, vezme na hůl (viz leštěný prd). Platit se zove po slově plátno a trh se zove po činnosti trhat (údajně plátno). Tento historický výklad počátků české ekonomiky je však snadno vyvratitelný (viz Groš) a zpochybnitelný: kdo by co dělal s natrhaným plátnem? Navíc, proč by se člověk vláčel s plátnem na tržiště, když i malé dítě ví, že je pohodlnější vzít si s sebou kreditní kartu!
 • trivol - chovatelsky využívaný býložravý živočich, zřejmě recentní odrůda reliktního triceratopse. Viz též ZDE.
 • trojkoň - dvanáctinohá varianta koně jezdeckého (Equus caballus), takzvaný Trihippos dodekapus, původně vzácný přírodní úkaz koňského ztrojení, dnes k dokonalosti vyplhán coby výsledek genetického inženýrství. Viz též ZDE.
 • trubka – neboli trumpeta je dechový žesťový nástroj, který dokáže dosáhnout vysokých tónů. Muzikanti ovládající trumpetu si rádi hrají na důležité, ačkoli často ani nehrají hlavní melodii songu. Přesto si ale neustále musí v dechových orchestrech stoupat! Libují si v alkoholu a často jsou považováni za skvělé milence - především anonymními uživatelkami jistého Fejsbůku. Jako důkaz si můžeme uvést tyto výkřiky: • „Zaručeně nejlepší sex je s trumpeťákama!!“ • „Zbožňuji kluky trumpetaky!! Jsou ohromně milí a vtipní! A obcas moc přitulní… Jak to mate vy?“
 • tuzexová poukázka – víceméně jediný artikl nabízený za reálného socialismu vexláky, který i malému čecháčkovi otevřel dveře do výkladní skříně se západním konzumním zbožím (leč dveře na západ zůstávaly pořád zavřené). Za směněný (viz měna) průměrný plat si tak mohl i nedevizový tuzemec pořídit jedny adidasky, nebo džínsy. Za roční plat pak VHS videorecorder nebo Color TV receiver. Tehdy ještě neplatilo, čím víc proužků, tím víc Addidas, protože rákosníci (viz Družba) makali ve fabrikách a tak nezbývalo než vypláznout celou vejplatu za západní botky nebo aspoň čtvrt vejplaty za tričko se Sandokanem. Také kvalita prvních sovětských, po té československých a nakonec východoněmeckých barevných televizorů, které nebyly zrovna za pár Šupů, nestála za zlámanou Grešli. Nekonvertibilní měnu nebylo tak jako tak za co utratit, proto se není čemu divit, že byli vidláci ochotní rok šetřit na televízi z Tůzu. A pokud jde o pěšáky šedé ekonomiky, vědecká obec lingvistů došla k závěru, že slova vexlák a vexlovat mají původ v německém výrazu Wechselstube. Nepovažuje to však za inteligentní projev lidové tvořivosti, ale za degeneraci nositelů Českého jazyka.
 • Tygr – druhá osoba slovesa gr. Viz Jágr a ongr...
 • tykev – jednotka inteligence, 1 tykev odpovídá IQ 1 nanadavače víček v továrně na zubní pastu

U[edit]

 • ukvaprd - akronymní slovo slangové z jazyka kádrováckého, značí zde úplně kvalifikovaného průmyslového dělníka. Viz též čakvaprd.
 • uličník - chlapec, který v prostoru veřejném (na ulici) provádí drobné, nevinné prohřešky proti konservativním pravidlům slušného chování. Doroste li uličník věku jinošského, jeho prohřešky se od přirození stávají mnohem méně nevinné, a tak (spolu s někdejšími uličnicemi) začínají vyhledávat místa skrytá, stávají se rošťáky (v.t.). Někdejší uličnice, tak, jak postupně kočkovatí, se stávají rošťandami, též "pěknými roštěnkami" zvanými.
 • umami – nejdůležitější z pěti základních chutí, jídlo po něm chutná jako u mámy
 • Unterwassermann - podvodník (něm.). Na rozdíl od vodníka má na výložkách své uniformy jedinou rybičku. Vodník má rybičky dvě, a nadvodník (vrchní vodník, Oberwassermann) rybičky tři. Bude li tedy někdo ve vodnickém s jedinou rybičkou na výložkách tvrdit, že je vodníkem, nevěřte mu. Je to podvodník.
 • urokracie – (řecky οὖρον - oûron, moč a κρατειν (kratein), vládnout) je oligarchická forma vlády (zde vláda těch nejvychcanějších), případně státní forma, kdy zdrojem veškeré moči je lid. Rozlišujeme urokracii přímou - lid vykonává svou svrchovanou moč přímo u rohů nebo plotů, a urokracii zastupitelskou - moč je sbírána orgány státu za kontroly dozorujícího orgánu do centrální jímky a odtud posléze systémem státní správy přerozdělována na potřebná místa za účelem nivelisace celostátní úrovně všeobecné vychcanosti.
 • user – malý prd. User interface - dojde li k tomu za přítomnosti jiných (veřejně).
 • úzus – zkratka používaná 3.dělnickým prezidentem Antonínem Novotným při přednáškách o únorovém vítězství pracujícího lidu (1948). Podle jeho teorie se vítězství skládalo ze dvou fází: ÚZUD – únorové zvítězení ubohého dělnictva a ÚZUS - únorové zvítězení ubohých sedláků. ÚZUS si však spletl, neboť bitva sedláků u Chlumce nad Cidlinou byla sice v únoru, ale v roce 1775 a nebylo to zvítězení, nýbrž poražení. Zkratka ÚZUS však zobecněla a používá se dodnes a je výrazem pro něco, u čeho je jisté, že drtivě špatně dopadne, asi jako sedláci u Chlumce. Dřívější pravopis tohoto slova, usus, byl již v šedesátých letech století dvacátého změněn na dnešní úzus, aby to nevypadalo, že nějak moc nadbíháme (imperialistickým) Američanům.

V[edit]

 • varlata – vnější orgán, v němž se rodí šikovní plavci mužů
 • vaginálie - politicky korektní výraz pro pičovinu/kokotinu.
 • vegetarián - starý indiánský výraz pro "špatný lovec".
 • vichr - samec od vichřice. Snoubí li se vichr s vichřicí, může tím být počat malý uragánek.
 • vilník - majitel vily. Stejně tak, jako je továrník majitelem továrny.
 • vindra – viz měna. Jde tu zjevně o vindru vídeňskou, tedy Wiener Pfennig, v nominální hodnotě ¼ krejcaru, tedy půlhalíř nové měny rakousko-uherské. Půl vindry je pak grešle a čtvrtina vindry je logicky zlámaná grešle (v.t.).
 • vlivník - hezky český výraz pro influencera. Samice od influencera je eo ipso neboli potažmo vlivnice, případně vlivenka.
 • vlk - opruzenina vzniklá v místech, kde se nohy stýkají, a kde výraz pro záda pozbývá všeobecné publikovatelnosti Viz Karkulka a její zápas s vlkem.
 • Vlk - názorný příklad toho, že pastýřem svých ovcí může být i Vlk
 • Vltavská – stanice pražského metra, která je zvláště o víkendech nastavena tak, že kdykoliv do stanice přijede metro, odjede navazující tramvaj, přičenž další stejným směrem jede až za deset minut. Kupodivu stejně to funguje i opačným směrem (ve chvíli kdy přijede tramvaj, odjede metro). Prostě stanice na hovno.
 • vobšoust – slovo, pocházející ze Skandinávie označující úspěšného jedince mužského pohlaví. Toto slovo zdomácnělo také na Těšínsku, a to např. v sousloví oszust długopisowy (propiskový podvodník).
 • vodník - viz Unterwassermann
 • Vodochod - obyvatel Chodska, přizpůsobený pro pěší pohyb ve vodním prostředí.
 • Voj - jednotka nabušenosti. Bivoj je tak tuplovaný nabušenec, trivoj je nabušencem triplovaným. Tetravojové byli standardem mezi neandrtálci, viz studená válka.
 • voucher – čti "fušer", výhodná poukázka na další služby společnosti se kterou jste už jednou byli nespokojeni
 • vrlost - stav příjemného rozpoložení. Jeho opakem je nevrlost.
 • vůle - mládě od vola. Viz Vůl.
 • vůžas - akronym, tvořený ze slov "vůbec žádné sraní". Používá se pro extrémně zkrácený přístup k řešení problémů (srv. žaves), zřídka též pro úpornou zácpu.
 • vyústění je více či méně dobře skryté místo, kde nenápadně vyčuhuje illegální přepad sousedojc žumpy, kterýžto jemu velmi podstatně prodlužuje potřebnou periodu přivolání vozu fekálního. Je li ukrytí jeho dobře provedeno, lze často vyústění toto lokalisovati výhradně podle smradu, z místa onoho, dle aktuálních poměrů meteorologických tu více, tu méně, leč úporně se šířícího.
 • vyjádření - kýžený efekt ořechu rozlousknutí.
 • vymlíknutí - jev, který pravidelně nastává u žen, nalézajících se v laktační periodě. U postižené se při každém kroku či drncnutí dopravního prostředku objeví na blůzičce či tričku dvojice charakteristických fleků, které mají tendenci se nezadržitelně zvětšovat. Jev tento je charakteristický pro letní vedra

W[edit]

 • WC - zkratka, nesprávně Weřejné Cáchodky, původně z anglického water closet, vodní uzávěr, česky též zván sifon. Patřičně zahnutá část roury odpadní, kde voda vtomná zabraňuje zpětnému průniku kanalisačních plynů smrdutých. Podivuhodný případ expanse původně odborného termínu pro šikovnou instalatérskou vychytávku do jazyka obecného, kde je pojem tento užíván i pro případy, kdy se rozhodně o WC nejedná, viz třeba latrina či kadibudka.
 • Weebly – Vybli, čti [weebly], je nepopulární americká služba, umožňující lidem, kteří ještě nikdy neviděli žádnou webovou stránku, aby si snadno jednu takovou vyblily. Firma používá několik sloganů a pobídek, např.: "Vybli zdarma stránku, blog a nebo můžeš poblít celý obchod (tzv. store)" či "Tvá myšlenka potřebuje jediné: vyblít."
 • Wikikrám – Obchod Wikipedie, který neexistuje. Existuje obchod Necyklopedie s jménem Necyklokrám

X[edit]

 • xenofobie – psychická porucha jedince, jež se projevuje panickou hrůzou z Xeny, princezny bojovnice
 • Xicht - počeštěné německé označení obličeje-Gesicht. Šlápnu ti do xichtu je výraz mažela, jenž, když se předčasně vrátil ze služební cesty, objevil ve skříni nahého muže, předstírajícího poštovního zřízence.

Y[edit]

 • Y - ve spojení "čumí jak tvrdý Y". Zvláštností zde je, že měkké I čumět nedokáže. Zjevná gramatická diskriminace.
 • ydyot – Idiny příspěvky do diskusního fóra, které jsou totálně mimo mísu (viz výše)
 • YouTube – internetová televize, na které může každé tele realisovat své ulítlé vize, či každá trubka, a to dokonce i taková veletrubka jako ty, předvádět své jůtjuboviny.

Z[edit]

 • záležitost – vznikla nedopatřením, tedy zkomolením otázky jednoho velmi známého řeckého filosofa: "Zda leží?"
 • zastavit stát – pokyn k uložení republiky do zastavárny, čímž se dá načas zpomalit nárůst státího dluhu.
 • zaprd - akronym pro všeobecně neoblíbený začátek pracovní doby, opak oblíbeného koprd.
 • závislákobyvatel Polska žijící za řekou Vislou. Ti, kdo žijí před Vislou, jsou předvisláci, ale i u nich může dojít k závislosti
 • Závist - Pražská paroplavební společnost se ve století devatenáctém zabývala smělým plánem vybudovat flotilu sedmi hlavních hříchů (Pýcha, Lakomství, Smilstvo, Závist, Nestřídmost, Hněv, Lenost). Projekt tento ztroskotal na fanatickém odporu církevních autorit, takže z celého ambiciosního projektu zůstal pouze jediný šroubový parník „Závist“ z roku 1895.
 • závodní jídelna - místo, kde strávníci závodí o to, kdo dříve shltne podávaný blaf, aby si udělal co nejdelší chvilku na následnou rauchpauzu.
 • závoj - opak předvoje (avantgardy), kdy předvoj s radostnou plísní na rtech, grog za grogem stále vřed se valí neochvějně dál, a když se převalí, zůstává po něm už jen závoj, často co závoj smutku neskonalého
 • zážitek – událost, kterou jste zažili. Pokud jste ji přežili, jedná se o přežitek, pokud nepřežili, jedná se o zásmrtek
 • zbůňat – označení pro vysoce aktivní blby (zbůňat = být večer vzhůru protože se bojí tmy)
 • zduření - místo, kde skladba přechází z tóniny mollové do tóniny durové. Je li tato změna pouze přechodného rázu, zove se tento úsek skladby zduřeninou. Viz též demolování.
 • zemlbába – jediný úspěch Obrody českého jazyka
 • zimní čas – dotyčný zjevně neví o čem mluví (pokud čistě náhodou není řeč o těsně poválečných letech)
 • zimor – psychické i fyzické strádání způsobené nedostatkem jara
 • zkratka – pejorativní označení zbytečně prodloužené cesty
 • zkurvená prácepráce, kterou po vás někdo vyžaduje
 • Zlámaná Grešle – viz Měna. Důsledek jednoho z krásných hoaxů doby josefínské. Nějaký poťouchlík vymyslel, že Josef II, coby profláklý dobroděj, do nové ražby tu a tam, skrytě, přímo dovnitř "Ein Gröschel" mince, nechává zatavit zlatý dukát. Spousta blbců se toho krásně chytila, hoax se začal nekontrolovaně šířit tehdejším internetem, a nové grešle tak byly hromadně lámány, sekány, pilovány, aby se ti troubové dobrali onoho bájného dukátu uvnitř. V důsledku toho byla potlačena inflace, neboť zlámaná grešle byla tak akorát na nic, a (josefínská) grešle nezlámaná se stala numismatickou vzácností.
 • Zlatí komunisti - často užívané sousloví. Míněno tím, že komunisti nebyli solidní truhlářskou prací, leč byli jen tak hala-bala zfušováni z latí.
 • ..r. – Příšerně vulgární slovo, které když někdo vysloví, tak s tím člověkem, co ho vyslovil, už nikdy nikdo nebude kamarádit.
 • zpropitné – viz zpronevěra a propít výplatu (neplést se spropité)
 • zpunktovat – pochází z anglického slova Der Punkt ve významu "naše věc" (inspirováno sicilským Cosa Nostra). Když tedy někdo něco zpunktuje, znamená to, že se postaral o naší věc v náš prospěch za užití mafiánských praktik.
 • zvratky - zdrobnělina, označení pro pro méně významné zvraty (kupř historické či politické zvratky)
 • zvratné zájmeno – zájmeno, která ve vás vyvolává nutkání zvracet, například ta (hnusná tchýně), nebo ten (oslizlý humusák)

Ž[edit]

 • žaludek - zdrobnělina slova žalud. Ovšem zjistí li chlap, že má z ničeho nic na špici své mužné pýchy a ozdoby žaludek, může být, že se jen docela prostě netrefil.
 • žaves – zkratka, označující velmi rychlý způsob řešení problémů. Skládá se z počátečních písmen zlidovělé fráze žádný velký sraní. (Na to nemám čas, vezmu to žavesem.). Srv. vůžas.
 • ženišinec - genderově vyvážený pandán ke slovu nevěstinec. Někdy též nekorektně označován coby samcovna.
 • živice - opak mrtvice. Byly to případy, arciť sporadické, kdy mrtvola, ať už v márnici či rakvi ležící, náhle a nečekaně ožila. Živice, pokud nastala v přítomnosti dalších osob, pravidelně u některé z nich vyvolala mrtvici. Proto jsou nyní pro jistotu mrtvoly zamražovány a desintegrovány kremací. Takto vzniklým krémem se pak plní urny. Možná i proto se posléze původní výraz "živice" stal dalším označením pro asfalt či dehet (bitumen).
 • živola - dosud ještě nedomrlá mrtvola. Živolou může být označen i předoperační stav pacienta.

interpunkce a ASCII art[edit]

 • ... – viz atd
 • ?! – emocionální vyjádření rozpolcenosti
 • !? – reverzní ?! , lze zapsat též jako @?!
 • <|> – viz Píča
 •  :-) – viz Výhra v loterii
 • ( . )( . ) – kozy
 • (__.__) – ...
 • ..!.. - ztopořený prostředníček

Manager's newspeak[edit]

Sedíte na poradě, posloucháte šéfa a marně se snažíte pochopit, o čem ten dobrý člověk hovoří? Černý Petr pro vás vytvořil speciální slovník manažerské češtiny, který přijde extra vhod všem nedávno povýšeným lopatám, solvínám a dělnému lidu vůbec. Kéž vám toto skromné dílko pomůže lépe porozumět vaší korporaci a vašim drahým nadřízeným, kteří se stále snaží vám něco odkomunikovat, a vy ne a ne to pobrat!

 • alternativy - alternativa je výběr jen a pouze ze dvou možností. Ne z více. Na to jsou varianty. Leč taková hnidopišina je zásadně pod rozlišovací schopností pravého menydžera.
 • aut-of-d-box finking – originální, svěží nápad. Podřízení často mylně označují šéfovy nápady za koniny odtržené od reality. Ve skutečnosti se však jedná o aut-of-d-box finking, které pokazí teprve neschopnost realizačního týmu.
 • autsórsing – způsob, jak se zbavit protivného realizačního týmu. Práce se vyvede ven, přičemž (nes)mírné navýšení nákladů a lhůt je vykoupeno razantním snížením kvality, aby se mohla o pár let později zase s velkou slávou insórsovat.
 • benčmárk – čerchovaná čára v grafu, kterou musíme překročit, aby byl bonus. Na konci roku lidi z finančního nenápadně přesunou benčmárk dolů, protože i oni jsou lidi a taky si potřebují vzít hypotéku na ten baráček v Nových Manažerovicích, Praha-východ.
 • bonus – spolu s výplatou jeden z úplně marginálních důvodů, proč chodíme do práce. Hlavní důvody jsou samozřejmě touha po sebevzdělání, možnost potkat nové lidi a čelit zajímavým čelenžím.
 • brejnstorming – mítink, při němž náčelník provádí rituální tance kolem flipčártu a ostatní na něj vrhají neotřelé nápady.
 • čelenž – nikdo přesně neví, co to je, ale manažer tomu neustále úspěšně čelí a doufá, že vy budete čelit také. Zlaté pravidlo byznysu praví, že každý další rok přináší ještě víc čelenží než ten předchozí.
 • čenž menedžment – propouštění.
 • dva čtrnáct – 2014 (Menežrs přeci nebudou vyslovovat sáhodlouhé "dva tisíce čtrnáct" - tajm is many. Stejně tak politici.. tů bizy.)
 • dva patnáct – viz dva čtrnáct + 1
 • ekspektejšny – očekávání. Ekspektejšny musíte správně nasetovat, abyste manažera nezklamali a sobě tak nevytvořili zbytečnou čelenž.
 • elajnment – radostné souznění duší v jednom názoru. Více viz Dr. Joseph Goebbels, Gesammelte Reden - Gleichschaltung.
 • epicentrum - (z řeckého επί-κεντρον, nad centrem) je myšlený bod na povrchu Země, který vznikne kolmým průmětem hlubinného zemětřesného centra na zemský povrch. Jelikož toto je pro standardní manažerský brejn trochu ouvrsofistikejt, a přitom to epicentrum zní tak krásně trendy, označují tímto slovem (a s nimi dokonce i novinářští "odborníci") lautr každé místo, kde se něco děje.
 • fídbek – způsob, jak hezky říct ošklivé věci a nezranit ničí city. V nejmenované energetické firmě používají dokonce zpětný fídbek, v překladu zřejmě bek fídbek. Když nám zákazník řekne, že se ten náš šmejd po týdnu rozpadl a že příště od nás něco koupí jen přes svou mrtvolu, citlivě podaný fídbek pro vedení může znít třeba takto: „Odezva je robustní, klienti proaktivně podporují vývoj produktu, spontánně zmiňují resell v dlouhodobém horizontu.“
 • flipčárt – kousek papíru v nadživotní velikosti, na který se při brejnstormingu zapisují vytryskávající moudra.
 • folouap – opsat vybrejnstormované ekšn pojnts z flipčártů a rozeslat je po firmě s termíny jako „do Q2 2010“, aby už po nich nikdo ani nevzdechl.
 • forkást – věštba. Věštby se nastavují tak, aby to pěkně vypadalo v grafech
 • funkcionalita – funkce. Populární amerikanismo-slovakismosvahilismus, který sice nemá absolutně žádné opodstatnění, ale některým připadá tak elegantní, že ho stále opakují.
 • hedkaunt – objem hjůmn resórsis čili počet lidí. Snižuje se tzv. optimalizací, zvyšuje se tzv. alokací.
 • helpdesk – skupina lidí, kteří by vám určitě rozchodili zakouslý počítač, kdyby zrovna neměli dovolenou.
 • leverydžovat – cool verze nudného slova „využít“. Dobře leverydžovat se dá třeba už zmíněný autsórsing, čelenž nebo vůbec cokoli jiného, samozřejmě kromě helpdesku, který je přece na dovolené.
 • majndset – hardwarová a softwarová konfigurace hlavy. Když máte nápad a nikomu kolem vás se nelíbí, neznamená to, že jste blbý — váš tým má jen špatně nastavený majndset.
 • mapování procesůběhání po firmě a malování složitých diagramů, na které se příští kvartál potichu zapomene. Mapování procesů zabaví na delší čas několik na teorie zatížených lidí, kteří by jinak mohli v praxi natropit velké škody.
 • mast hev – označení funkcionality, bez které něco nemá smysl dělat, a protože je moc drahá, tak se to kvůli ní dělat nebude
 • nejoptimálnější – nejnejlepčejší. Pěkná ukázka tzv. manažerského superlativu: optimální, optimálnější, nejoptimálnější (z latinského nejlepší, nejlepšejší, nejnejlepšejší). Nejoptimálnější je vždycky ta šéfova varianta.
 • optimalizace – propouštění, tedy zvýšení procentuálního zastoupení šéfa způsobem jiným než nabíráním a povyšováním.
 • píár - kšeftík, co se outsourcne kamarádům, kteří si na to opatří pár ovčáčků (vt.) coby mluvků a roztrubovačů pochvalných keců.
 • potencionální - zmršenina slova potenciální, která se ale frikulínovi jeví kůlovatější.
 • proaktivní – aktivní, ale o hodně fajnověji. Kdo není proaktivní, může být kdykoli autsórsován. Prvním proaktivním borcem v Čechách byl kolega Hujer, jen se to tehdy neumělo tak pojmenovat. Proaktivnost značí dovednost najít čelenž i tam, kde by ji jiný nehledal, a především její následné úspěšné pomnožení v množství čelenží dceřiných.
 • proudakt plejsment - oboustranně výhodná dohoda s produkcí filmů či TV seriálů, že do svých pořadů na patřičné místo nepřehlédnutelně zakomponují, tedy plácnou, příslušný produkt, tedy příslušný naleštěný prd. Některé televize se dokonce neštítí tímhle proudakt plejsmentem zasvinit i své zpravodajství.
 • synergie – abrakadabra. Univerzální zaklínadlo, od něhož se vždy čeká kouzelný a pozitivní efekt, přičemž v lepším případě se na očekávání časem zapomene a v horším se dostaví kouzelný negativní efekt.
 • systém – jakákoli, třeba i ta nejjednodušší věc, která má vypadat učeně a cool. Například sirka je zážehový a oxidizační systém, myš je taktilní kineticko-kontrolní systém a kancelářská židle je hýžďověstabilizační systém s rotační a lokomoční funkcionalitou.
 • zprocesovat – protáhnout systémem (minimálně tím trávicím) a vrátit šéfovi udělané.

Převzatá cizí slova – výslovnost[edit]

 • hamburger – výslovnost v originále hambŕgr, spraseno na hamburgr
 • humbug – výslovnost v originále hambag, spraseno na humbuk
 • mobile – výslovnost v originále selfoun či mobajl, spraseno na mobil
 • práce – většina Čechů chybně vyslovuje jako leháro. Tento pojem se do příchodu německých kolonistů v češtině nevyskytoval

Pojmy čekající na odporný výklad[edit]

 • basama sfusama teremtete
 • autoportrét
 • outdoor neboli česky autodor - mnohem rozšířenější než tzv. motodor, neboli mordor
 • AAA Autos – obchodní firma s ojebatinama stavící na byznysmodelu navrch huj, vespod aaaauto.
 • kšandošle - had, který vypadá jako šle, avšak chová se jako kšandy
 • čurapajzlík- trpajzlík co se vyznačuje tím že je čůrák
 • čurbes – synonyma: mrdník, bordel, chlív, kentus
 • Czuratko zabudovanie
 • Dokundamenty. dokundamentace
 • Éréš pikloš neméči, huňár zcépeň, kámoš!
 • Himl-hergot-laudon-donrvetr-krumcajs-Německé signály které vysílá německá vláda do vesmíru pro UFO
 • hlava nehlava- komunikace s bezhlavým člověkem
 • kutě - též chrpíšátko. Hledej ZDE
 • láce
 • láry fáry - též kecy v kleci
 • lážo plážo - plážový plž
 • mecheche
 • měkoň - asi nějaké zvíře, nejspíše již vyhynulé, v nedávné minulosti se však ještě vyskytující - viz píseň "už měkoně vyvádějí" viz Slovník zpěvných výrazů
 • mermomocí
 • morsec hadry
 • Nostradamus
 • opce- zkřížením opice s ovcí
 • ošulit
 • pazkunďárna/paskunďárna(?)
 • papperlapapp
 • pochvala
 • přítulkyně
 • rozdvojka, roztrojka, rozněkolikatka
 • Sociální demokracie-Tento pojem se již nepoužívá.Používal se když se na vládě podíleli lidé (sociální)
 • Asociální demokracie-Tento pojem se používá v moderní době když jsou všichni v politice blbci.Neboli asociální.
 • šmankot-Šmoulí výraz pro poplach.
 • šrumec
 • šuma fuk (nebo též šumák, někdy i shuma fuck)
 • techtle mechtle
 • tóčo- garen v URFu (ve hře league of legends také nazývané v češtině ,,lížu kredenc,,)
 • trucdědek
 • tyjátr- když přijde máma s třídních schůzek
 • virvál-Jednání se o zdravotnický výraz kdy vir napadne uši (vir) a vytvoří v uších valy (vál)
 • wi-fi kundace- wifi s připojením pod 5 MB/s
 • more-Vznikl zkomolením slova špinavé moře.
 • dilina – Moravská firma vyrábějící dilda ale používá slovo dildo v Moravském nářečí :dilna.
 • dža andre mič
 • chasar-Člověk otevírající truhly.
 • štulpa - frajeris
 • píčus- (π-Čus), kruhový pozdrav.

Povinná literatura[edit]


Projekty nadace NecykloFoundation:

Necyklozita.png Necykloverzita
naučíme vás i to, co nechcete
Crystal Clear app date.png Necyklokalendář
nejpřesnější na celým internetu
Crystal Clear app warehause.png Regály
všechno pěkně pohromadě
Necitaty2.png Necitáty
kde je i ticho slyšet
Arch template.gif Muzeum
Necyklopedie

poučení příštím generacím
Aktuality.png Aktuality
aktuálně vše a odevšad
Vysoce odborne clanky.png Vysoce odborné články
knihovna nejodbornějších znalostí
Necyklokram logo.png Necyklokrám
jedinečný obchod internetového věku
NecyLeaks.svg
NecyLeaks
sbírka tajných dokumentů
Neslovnik.svg
Neslovník
sbírka málo známých slov