Kadidlo

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Square compasses.png Tento článek je přesný. Dosáhl kvalit úsporné objektivity. Ač na kostech nemá žádné maso navíc, tématu tím nijak nekřivdí. Špatně je totiž jeho předloha.

Výraz KADIDLO má více významů:

  • 1) Kadidlo může být pojmem z oboru anatomického.
  • 2) Kadidlo může být i pojmenování materiálu, určeného pro zadýmení transcendentnem naplněných prostorů, jako jsou chrámy, kostely, kaple a jiná posvátná místa.

Kadidlo coby pojmenování orgánu[edit]

Kadidlo, podle vzoru rodidlo, je orgán nahrazující u některých jedinců homo sapiens konečník, kloaku či čichové ústrojí. Narozdíl od běžného zakončení trávící trubice je celé kadidlo řízeno autonomní nervovou soustavou a nepodléhá tak rozhodovaní jeho vlastníka, což často vede k humorným situacím a vzniku lyrických básní, ve kterých je kadidlo oslavováno.

Vznik a důsledky[edit]

Kadidlo vzniká postupnou přeměnou z původního orgánu, proces se odborně nazývá kadidlogeneze. Důvody zahájení transformace jsou stále částečně zahaleny rouškou tajemství. Obecně přijímána je však teorie Čuriny Kozoliče Pičurina, která tvrdí, že iniciujícím faktorem je míra zmrdství překračující tzv. mez únosnosti. Laicky řečeno, matka příroda usoudí, že dotyčný je pro společnost přílišnou zátěží a tímto krokem jej z ní velmi prakticky vyloučí (resp. jedinec se vylučováním v nevhodné okamžiky vyloučí sám). Tento zajímavý imunitní projev zachránil již nesčetněkrát lidské dějiny, kdy rozzuřené královské dvory nevybíravými způsoby ostraňovaly ledabyle defekující panovníky z jejich trůnů s tradiční formulkou „In theātrō cinematogrāphicō cacāverās…“

Ostatní využítí[edit]

Některé obskurní středoafrické kmeny považovaly nakládaná kadidla za vynikající delikatesu. Mimo to je kadidlo využíváno prakticky neznámou sektou, která sama sebe nazývá „Římskokatolická církev“. Její členové tyto orgány během bizarního rituálu za živa odstraňují lidským obětem (pocházejícím zejm. ze znepřáteleného uskupení nazývaného „Vířiví adventisté sedmého dne“); následně je zapalují a inhalují jejich omamné výpary. Důvod tohoto počínání je neznámý.

Známí čeští majitelé kadidla[edit]

Jiří Paroubek, kadidlogeneze zahájena po pronesení výroku „On by nebyl vůbec žádný problém udělat o sedmdesát miliard korun nižší výdaje. Otázka je, proč bychom to dělali“.

Miroslav Kalousek, důvodem je zřejmě příbuzenský vztah s Adolfem Hitlerem.


Kadidlo coby zadýmovací materiál[edit]

ArabianRulesFootball.gif

Tento článek úmyslně uráží náboženské cítění a tím naplňuje kritéria pro dobrou satiru. Šalom!

„Zahulený kostel je horší jak zahulená hospoda!“

- Nejhorší Uživatel Necyklopedie

Staré kadidelnice budou kvůli emisím zralé do šrotu. Nesplní totiž emisní normy[1][edit]

V souladu se zpřísňováním emisních norem a plánovaným zavedením protikuřáckého zákona si stát „došlápne“ i na kadidelnice. „Jako křesťan a lékař mohu s omezením škodlivého dýmu v kostele jedině souhlasit. Je nutné si uvědomit, že v některých menších kostelích mohou být děti vystaveny stejnému množství zplodin jako ve středně zakouřené vesnické hospodě, a to je nepřípustné,“ komentuje situaci exministr zdravotnictví Leoš Heger. „Přestože někteří konzervativci se změnou nesouhlasí, je potřeba držet krok s dobou. My jsme taktéž například v Praze před rokem změnili automobil za novější (ekologičtější) model především z toho důvodu, že chceme ukázat církev otevřenou ekologickému myšlení. I Kristus vjel do Jeruzaléma na oslátku, nikoliv na koni, jehož spotřeba je nesrovnatelně větší,“ uvedl v krátkém telefonickém rozhovoru generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl.

Zavedení vykuřování chrámů na emisní známky plánuje ČBK ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví na srpen 2016. Do té doby musí být v kooperaci s ministerstvem dopravy, které má v této oblasti největší zkušenosti, vytvořen systém vydávání známek. Má být podobný jako u automobilů, žádná známka pro nejméně ekologické kadidelnice, červená pro ty, které jsou vybaveny přídavnými katalyzátory, pak žlutá a pro nejekologičtější kadidelnice s filtrem pevných částic a selektivní katalytickou redukcí známka zelená. V první fázi mají být kadidelnice pouze označeny, přičemž později mají vzniknout takzvané nízkoemisní bohoslužby, kde bude garantováno nižší množství škodlivých látek v ovzduší. Ve fázi druhé potom dojde k postupnému omezování nejméně ekologických kadidelnic ve městech a na dětských bohoslužbách. Kněží zároveň budou muset se svými kadidelnicemi každé dva roky procházet emisní kontrolou, zřízenou při STK. Je totiž možné, že si někteří nepoctivci nechají filtr pevných částic po vypršení jeho životnosti odstranit, než aby investovali do nového. Redakce Tisíckráte získala exkluzivní informaci, že ve Vatikánu rovněž probíhá intenzívní vývoj elektronické kadidelnice, která bude fungovat na podobném principu jako elektronická cigareta a bude méně škodlivá; cílem výzkumu je takzvaná nulová kadidelnice neškodná lidem i přírodě.

Co je v pozadí navrhovaného opatření?[edit]

V pozadí navrhovaného opatření se skrývá ještě jeden, nepříliš zdůrazňovaný problém, který však, jak je v dobře informovaných kruzích všeobecně známo, byl hlavním důvodem prosazení tohoto primárně protidrogového, a až v druhé řadě ekologického opatření.

Překvapivé výsledky vědeckého výzkumu[edit]

Nejnovější výzkumy totiž ukázaly, že KADIDLO (získávané z pryskyřice stromu kadidelníku – Boswellia sacra) je PSYCHOAKTIVNÍ, a to úplně stejně jako konopí. Takže celé desítky generací křesťanů se při mších vlastně soustavně a uvědoměle zhulovaly, přičemž výsledky hromadné intoxikace prohlašovaly za zjevné a prokazatelné působení Ducha Svatého.

Raphael Mechoulam, jeden z autorů studie (objevitel THC a cannabinoidových receptorů) poukazuje na překvapivou skutečnost, totiž že i přes celou řadu varovných informací, obsažených ve starověkých textech, se nikdy řádně nezkoumalo, zda a případně jak jsou látky obsažené v kadidle psychoaktivní. Jeho tým objevil, že tak tomu opravdu je, a že aktivní látky v kadidelníkové pryskyřici při testováních (na laboratorních myších, samozřejmě, co si vy fetky huličské jako hned myslíte?!) snižují úzkost a působí antidepresivně, navozují báječně povznesený (high) pocit, výrazně prohlubují vnímání hudby, a celkově přinášejí až nadpozemsky líbezné vidiny. Lze přitom předpokládat i synergický účinek jiných, dosud hlouběji nezkoumaných složek standardních vykuřovacích směsí, jakou je například myrrha.

Vyjádření vědců a výzkumníků[edit]

“Je zřejmé, že většina dnešních věřících se domnívá, že pálení kadidla má pouze symbolický význam,” říká R. Mechoulam. „Ale zjevnou pravdou je zde pravý opak,“ dodává Q. Fox, „na základě svých dlouhodobých komparativních testů CB1 a CB2 exogenních ligandů rostlinného původu nemohu jinak, než konstatovat, že subjektivně vnímané psychické účinky zde jedno jsou“.

Informace o výzkumu Hebrejské university v Jeruzalému, na němž se podílí i profesor Lumír Hanuš, objevitel anandamidu, ekvivalentu THC vyráběného lidským organismem, mluví řečí jasnou a nekompromisní:[2]

Vyjádření slušných lidí[edit]

Což tedy takhle křesťanům rovnou ty jejich feťácké obřady jednou provždy zakázat, abychom my, slušní lidé, mohli být tak dokonale čistí, jak to všichni skuteční bojovníci proti drogám a bojovníci za právo a pořádek žádají?


Zdravotnictví
Ukopnutý palec Anatomie

BradaviceČakraErekceG-BodJazykKadidloKouleKoulenoKrevní plazmaMyšlenNosDívadloPatologiePenisPlešPlícePrsPrstySrdceStydké pyskyUherVaginaVlasyZuby

Prašule Léky na choroby

BukakeMočPlaceboVšemženPoloniumWobenzym

Arteterapie Léčebné metody

Domácí léčeníJak získat správnou liniiKardiostimulátorMasážNarkózaNeurologické vyšetřeníOperacePorodRH faktorTotální endoprotézaUrinoterapieVodková pumpaZdravíZimním spánkem proti obezitě

Zdravotníčka Zdravotníci

LékařRadim UzelLeoš HegerMirek Oplzlák

Zákaz vstupu, hadi! Zdravotní zařízení

Ministerstvo zdravotnictvíNemocnice na kraji městaPatologieParacelsus (lékárna a poliklinika)Pobyt v nemocniciStomatologická ambulanceVšeobecná zdravotní pojišťovna

Náboženství
GBfifthteen.jpg
Křesťanství
Rabbi.png
Judaismus
Zz.jpg
Materialismus
Dirndl.gif
Alkoholismus
Happysatan.jpg
Satanismus
Boboburka.jpg
Islám
Dalajláma a vejce.jpg
Buddhismus
Chuck Mohammed.png
Chuckmaismus
Home.goodies.png
Mikrobismus
Kabanos oral.png
Kabanosovci
Celt Arthur.png
Novopohanství
Kršna.png
Hinduismus
Semen Suds.jpg
Erotismus
1114041222495.jpg
Jediismus
Pan Tao.png
Taoismus
Pastafariánství ikona.jpg
Pastafariánství