Mikrobohové

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Actimel.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Tajemný lektvar přijímaný při bohoslužbách, pro nevěřící strašlivý jed způsobující krutá muka!

Mikrobohové, neboli "přátelské bakterie", jsou protiváhou mikrobubáků.

Co jsou zač?[edit | edit source]

Tento rod bohů se v našem parthenonu objevil teprve nedávno, zřejmě jako protiváha o něco dříve vzniklých mikrobubáků. Je známo, že jejich matkou je mocná bohyně Věda. O totožnosti otce se v současnosti vedou spory, Věda je totiž mimořádně přelétavá a milenců má až několik stovek.

K čemu jsou?[edit | edit source]

Mikrobohové svým uctívačům nabízejí nové, u ostatních bohů nevídané výhody. Namísto tradičního spasení duše a věčného posmrtného života totiž jejich věrní získají dokonalé trávení, minimum větrů (to i ve stresu) a ochrannou bublinu, která zabrání proniknutí jakékoli infekce do těla tím, že ji odpinkne. Tým Necyklopedie se v současné době zabývá i testováním síly a efektivity odpinknutí v závislosti na čase stráveném uctíváním mikrobohů.

Bohoslužba[edit | edit source]

Mikrobohové jsou vskutku božstvy moderními. Nevyžadují stavbu svatostánků, nákladné obětiny, dlouhé obřady, dokonce ani pálení kadidla. Na kázání nemusíte nikam chodit, jejich kněží je předvádí v televizi, navíc jsou kázání vždy v podobě krátké hry (tento systém je pravděpodobně založen na úspěchu středověkých kostelních her). V těchto hrách jde většinou o obracení nevěřících. Bohoslužba jako taková je velice nenáročná, není k ní ani zapotřebí kněze. Jde pouze o přijímání posvátné tekutiny z malých modrobílých lahviček. Tato tekutina zřejmě slouží k ověření loajality vůči mikrobohům, protože jenom člověk se skutečnou vírou je schopen ji vypít.

Posmrtný život[edit | edit source]

Jak už bylo řečeno, mikrobohové nenabízejí žádný věčný ráj, ani nevyhrožují peklem. Jejich uctíváním se tedy do nebe nedostanete. Není ovšem známo, že by měli něco proti vyznávání jiných Bohů, proto se pro zajištění tohoto aspektu své existence můžete vrhnout na vzývání kteréhokoli polyteistického systému. Lepíkismus je výhodným doplňkovým náboženstvím. Křesťanství, judaismus, jehovismus, ani muslimství uctívání více bohů mikrobohu-žel nepovolují, takže doporučujeme spíše některé formy buddhismu, hinduismus, šamanismus, či jiný z alternativních směrů, zejména ty, které nabízejí možnost povznést se na úroveň Antiků.

Výzkum posvátné tekutiny[edit | edit source]

Vědecký tým Necyklopedie při Necykloverzitě věnoval svůj drahocenný čas výzkumu posvátné tekutiny požívané při bohoslužbě. Věřící tuto tekutinu požívají tváří obráceni k východu.

Náš tým podrobil výše zmíněnou tekutinu následujícím rozborům: fyzikálnímu, chemickému, biologickému a gastronomickému. První tři rozbory nám poskytly obrovské množství čísel nejrůznějších veličin, které jsou pro laiky zcela nesrozumitelné. Gastronomický výzkum, který byl proveden tak, že 5 pokusných osob vypilo obsah lahvičky označené posvátným zaklínadlem Actimel, vykázal 5 velmi podobných výsledků. Zde jsou:

Pokusná osoba týmu: Výsledek analýzy požitím:
Ervinpospisil Teda ogaré, to je sviňstvo, totok.
Karkos Hrůza, umírám!
Ráďa Fujtajbl! Co to je?
Nytra To je blevajz!
Zylbrsztajn Uááááááááááááááááááááááááá

Shrnutím číselných výsledků a analýzou výkřiků pokusných osob (všichni přežili), bylo nezvratně zjištěno, že obsahem všech testovaných lahviček s posvátným nápojem je kefír zředěný syrovátkou 1:1.

Poznámka: Výzkumníci pokus přežili jen proto, že to hned zneutralizovali slivovicí a dvěma panáky fernetu a definitivně jedním Ostravarem.

Náboženství
GBfifthteen.jpg
Křesťanství
Rabbi.png
Judaismus
Zz.jpg
Materialismus
Dirndl.gif
Alkoholismus
Happysatan.jpg
Satanismus
Boboburka.jpg
Islám
Dalajláma a vejce.jpg
Buddhismus
Chuck Mohammed.png
Chuckmaismus
Home.goodies.png
Mikrobismus
Kabanos oral.png
Kabanosovci
Celt Arthur.png
Novopohanství
Kršna.png
Hinduismus
Semen Suds.jpg
Erotismus
1114041222495.jpg
Jediismus
Pan Tao.png
Taoismus
Pastafariánství ikona.jpg
Pastafariánství