Neutralizace

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Trojský kůň

Neutralizace ve starověku[edit | edit source]

Již Staří Řekové při obléhání Tróji použili pro neutralizaci obránců trojského koně, pomocí něhož dopravili za záda obránců své bojovníky a tím vyrovnali šance na vítězství (do té doby jich znevýhodňovaly pevné hradby, což nebyla fér hra). Tento geniální nápad stále žije a v dnešní době se přetransformoval do nenápadného použití v PC. Staří Římané pak tuto metodu zdokonalili a vymyslili diplomacii.

Dějiny Neutralizace v Čechách[edit | edit source]

Neutralizace a Cimrman[edit | edit source]

Cimrmanovy pokusy v oblasti neutralizace byly rozebrány v článku Jiřího Patočky o Porkanu.

Defenestrace v dnešní době

Neutralizace v roce 1419[edit | edit source]

Primitivní provedení neutralizace opozice pomocí defenestrace, výsledek však byl pádný. Defenestrace se dochovala až do dnešní doby.

Defenestrace v dnešní době.
Neutralizace v roce 1848[edit | edit source]

  • V roce 1848 bylo zase veselo, tak dlouho se mimo jiné handrkovalo o ústavě, až byla nakonec úplně zneutralizována. Od té doby se traduje využívání osmiček v kalendáři k různým průserům.

Neutralizace v roce 1918[edit | edit source]

Švejk melduje o neutralizaci

V roce 1914 začala první světová válka. Do války se zapojil také nejlepší voják všech dob Josef Švejk. Kdo ví, jak by válka dopadla a jak by trvala dlouho, kdyby se nezúčastnil. Geniálně použil neutralizaci války aplikováním míru a kombinací selského rozumu, čímž začalo docházet k postupné neutralizaci války a v roce 1918 k jejímu úplnému zániku. Za to si vysloužil hodnost maršála. Tehdy ještě nebyl znám pojem neutralizace války v dnešním slova smyslu ale nejnovější výzkumy to potvrdily. Na první pohled si můžeme myslet, že by stačilo nadávkovat správný poměr války a míru + selský rozum, ale není to tak úplně pravda. Až dnes víme, že v případě předávkování se válka může změnit ve válku studenou, která se daleko hůře neutralizuje než válka běžná a trvá mnohem déle ( v historii se to jednou stalo v polovině minulého století). O to více vyniká genialita Josefa Švejka, který to dokázal v relativně krátké době a bez vedlejších účinků. Upozorňujeme, že přes podobnost jména nemá nic společného s populárním Janem Švejnarem, který sice usiluje o neutralizaci české politiky - ovšem pro snadnější prosazení amerických zájmů.

Neutralizace v roce 1928[edit | edit source]

Neutralizace v roce 1938[edit | edit source]

V tomto roce se podařilo zneutralizovat Československou armádu. I když se to dokonale povedlo a po válce jsme se dostali mezi vítězné mocnosti, výsledek hospodářský nestál za nic a stále jsme ještě nedohnali poražené státy.Zřejmě jeden s důvodů špatného hospodaření byla zbytečná stavba betonových pevností místo zřejmě užitečnějších betonových dálnic jak správně zvolilo Německo.

Neutralizace v roce 1948[edit | edit source]

V roce 1948 došlo k neutralizaci skoro všeho soukromého majetku v bývalé ČSR. Poslední zatvrzelé zbytky majetku byly zneutralizovány v roce 1953 pomocí tzv. měnové reformy, takže nezbylo ani zblo.

Neutralizace v roce 1968[edit | edit source]

Probíhající neutralizace

V šedesátých letech byl učiněn pokus s postupnou neutralizací vedoucí úlohy komunistické strany a vybudování socializmu s lidskou tváří, proces se však začal nekontrolavaně zrychlovat, protože tyto složky spolu začaly neočekávaně reagovat a když vše selhalo, byli povoláni experti ze sovětského svazu jak to bylo v té době zvykem. Ti měli pomoci situaci vyřešit, po jejich zásahu však část materiálu vyprchala do zahraničí a část se přeměnila na latentní formu. Tento pokus se tedy příliš nepovedl a výsledkem byla pouhá Normalizace.

Neutralizace v roce 1989[edit | edit source]

V tomto roce byla provedena tzv. Sametová revoluce která měla za úkol zneutralizovat Komunistickou stranu. Zdánlivě se vše povedlo ale s odstupem času musíme konstatovat že to byla rána do prázdna, ve skutečnosti došlo k neutralizaci tohoto úderu protože již v roce 1969 tato strana odešla do předem připravených pozic v USA a v okolí.

Do dnešní doby nám s toho zůstali jen básničky typu:

Koho chcete ve vládě, po plyšové estrádě?
Proč se máme rozčilovat nebo slzy ronit,
místo klíčů každopádně měly hilzny zvonit.
Buďte rádi, že od piva máme láhve vratné,
neb veškeré polemiky jsou nám hovno platné.

Neutralizace v dnešní době[edit | edit source]

Neutralizace v chemii[edit | edit source]

V dnešní době je nejnebezpečnější sloučenina Paroubkium, která je velmi agresivní a doposud se ji nepodařilo zneutralizovat. Prozatímní výsledky jsou nevalné, dokonce při pokusech o neutralizaci došlo k nebezpečné reakci. Jen díky duchapřítomnosti laboranta který rychle vylil pokusný vzorek do záchodu a spláchl, bylo zamezeno katastrofě nedozírného rozsahu. Nejhorší však je, že v záchodě skončily i poznámky o složení a dávce neutralizátoru, výsledky půlroční práce. Sloučenina byla tak složitá že pokus již nebude možno zopakovat. Pravděpodobnost shodného výsledku pokusu je 0,00000000000000000000000002084000000004200006660189 %. Dále bude proto nutno postupovat velmi obezřetně.

Neutralizace v politice[edit | edit source]

Zatím nejdokonalejší případ politické neutralizace bylo uzavření opoziční smlouvy v České republice, nejen že došlo k neutralizaci hlavních politických stran, ale i všech ostatních, bez ohledu na jakoukoliv politickou a dokonce i sexuální orientaci. Mohlo se to uskutečnit jen proto, že ve vedení hlavních politických stran byli skuteční géniové, jací se rodí jednou za 200 let. Přestože jejich setkání ve stejné době bylo vědeckými kruhy teoreticky vyloučeno, přesto se to stalo a můžeme být hrdí že jsme to zažili na vlastní kapsu.

Neutralizace ve válce[edit | edit source]

Taktéž známa jako "V mém domě je pavouk!", podle prvního použití. Lze ji ale použit na zabití čehokoliv. Budete na to potřebovat obohacený uran, plutonium nebo naquadrii s naquadahem, střelný prach, výbušniny, trochu elektrických obvodů, pohon (na pohon jaderné hlavice), radar nebo GPS a v neposlední řadě taky protijaderný kryt (pouze v případě blízké neutralizace). Pokud jste nemehla, či volové od přírody, další řádky ani nečtěte. Nějakým způsobem vyrobíme samotnou bombu pomocí dvou oddělených náloží s radioaktivním materiálem. Za druhé připevníme na první stupeň tvořený pohonem a elektronickým harampádím. Za třetí připojíme k radaru, schováme se do již předpřipraveného krytu a odpálíme.

Výhoda je neskutečná účinnost oproti klasickým způsobům neutralizace. Nevýhody jsou například zamoření radiaci, vypaření všeho živého a demolice všech budov v dosahu tlakové vlny.

Učebnicový příklad, jak má vypadat správná neutralizace

Neutralizace v roce 2008[edit | edit source]

Znovu byl proveden pokus o politickou neutralizaci za pomocí poplatků u lékaře a dalších triků, ovšem výsledkem je zase návrat původních protagonistů. Zdá se že tomu nemůže ani být jinak. Ve vesmíru obdobná neutralizace probíhá odedávna až do nekonečna, jak to dokazují nejnovější teorie.

Potom ČSSD provedla geniální neutralizaci těchto poplatků ryze českým způsobem. Poplatky je sice možno zaplatit ale po speciální proceduře, vypsáním smluv a potvrzením lze znovu poplatky zase získat zpět.Tím je docíleno aby lékaři nezůstali bez práce což už hrozilo neboť lidé kterým nic nebylo přestali k nim chodit. Teď je zase práce tolik že pro samé vypisování lékaři ani nestíhají léčit a krajských úřadech museli přibrat další úředníky a tím se zase snížila nezaměstnanost. Očekává se příjezd expertů s USA kde chtějí zavést také zdravotní pojištění po našem vzoru aby získali naše neocenitelné zkušenosti.

Koncem roku pak začala celosvětová(kromě Číny), hospodářská krize která napřed zneutralizovala ekonomiku USA a pak postupně další země.Prokletí osmiček tak dále pokračuje.

Neutralizace ve sportu[edit | edit source]

Závodníka můžeme zkusit zneutralizovat například podvodnou nabídkou reklamy, tak aby pózoval se sklenicí piva a jen symbolicky upil, pokud použijeme zvláště kvalitní pivo např. Nektar je jasné že běžec nedosáhne na trati větší rychlost s jasných důvodů, ovšem po skončení závodu nasadí sprint na Nápisy na WC ale již bude pozdě. U orientačních závodů je vhodné použít obdobně pivo Ostravar a závodník určitě ztratí správný směr.V některých zatvrzelých případech lze též doporučit nenápadně podat soupeři viagru. Jistě se najde mnoho dalších způsobů jak soupeře zneutralizovat.

Ne úplně podařený pokus o neutralizaci běžce

Neutralizace v běžném životě[edit | edit source]

Jeden s praktických příkladů Neutralizace : Neutralizace tchýně

Doporučený osvědčený postup : Ve správném poměru smícháme kyselinu dusičnou s kyselinou chlorovodíkovou, přibližně v poměru 1:3 a pak v tomto roztoku macerujeme tchyni až do dosažení požadované konzistence. Tento postup má jen jednu nevýhodu že zmizí i případné cenné kovové předměty které má náhodou tchyně u sebe, je to však bohatě vyváženo prodloužením našeho života a svatým klidem na věčné časy.

Pozn. Čím je tchýně jedovatější tím je výsledný roztok neškodnější, lze dosáhnout až chemicky čisté vody.Mnoho děkovných dopisů arabskému alchymistovi Geberovi který vynalezl důležitou složku roztoku

Čumni též[edit | edit source]