Tchýně

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Je téměř nemožné tchýni zachytit, přestože je to tvor díky své tělesné konstrukci spíše neohrabaný, všemožně se vyhýbá objektivům. Velice cennou je proto fotografie zachycující mladého chlapce, který přežívá výchovu tchýní během letních prázdnin - za pomoci notné dávky alkoholu.
Jakékoliv heslo na téma Tchýně byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png

Tchýně (nesprávně také psáno tchyně) je obecně vzato tvorem, který existuje již od dob, co existuje cokoliv jiného živého. Pravděpodobně bychom mohli i vymření dinosaurů v pozdním igelitu připsat právě tchýním. Avšak tato spekulace nebyla dosud vědecky podložena, v současnosti přední vědci bojují s ověřením platnosti, případně mylnosti těchto dvou teorií:

 • Dinosauři byli skutečně vyhubeni přímo tchýněmi.
 • Dinosauři byli vyhubeni tchýněmi nepřímo - zemřeli smíchy.

Tchýně jsou běžně přítomny ve všech živočišných druzích, dokonce i ve flóře! Avšak, bylo to vždy právě lidstvo, kdo trpí přítomností toho parazita nejvíce.

Tchně.jpg

Pojem[edit | edit source]

V současné době se v moderní společnosti rozmáhá nový trend pěstování masožravých rostlin, které by mohly do jisté míry řešit problémy s přemnožením tchýní v určitých regionech. Tento trend jste mohli naposledy pozorovat během prvního květnového víkendu v Berouně, což je jedna z lokalit, kde se lidem úspěšně daří redukovat počet tchýní na 1000 osob.

Pojem tchýně je starý jako lidstvo samo, otázkou však zůstává, kdo byly tchýně Adama a Evy.

Tchýně je tvor podstaditější postavy, takzvaného krabicózního tvaru, často se jedná o tzv. těžší formu života. Čas je v případě tchýní neúprosným nepřítelem. Tchýně je z jazykozptyného hlediska spojeninou tchoře a svině. Více se dozvíte v článku tch.

Platí to i o fyziologické podstatě tohoto zákeřného tvora, často také popisovaného jako „ten nejhorší člen rodiny“. V mládí jsou tchýně spíše sviněmi, mocnými úskoky dosahují různých frustrací, kteréž se ukládají v jejich masitém těle, a které jsou pak v pozdních obdobích života tchýní zbraní nejhorší. Postupem času, jak je tchýně zaujata vůči partnerům svých potomků, tzv. tchýňat, zapomíná tchýně pečovat o své prastaré tělo a tak přichází fáze tchoře.

Tchýně jsou obvykle velice dobrými stopovacími psy, avšak zapojení tohoto tvora do názvu tchýně by učinilo tchýnino jméno nesrozumitelným v globálním měřítku. Kdyby tchýně energii vloženou do slídění po tchýňatech a jejich rodinách realizovaly v jiných oborech, jistě bychom dnes měli více divů světa v architektonickém oboru. Není divu, že Eifellova věž či věž v Pise jsou díly tchýní. Jsou to tvorové kreativní, avšak příliš zaujatí svými dětmi a tak se stává, že tchýňata sama podstrkují svým matkám – tchýním – hračky, jako je například Cheva, nebo světoznámé Lego.

Výskyt[edit | edit source]

Transparent značí, že koupě masožravé rostliny pro vaši tchýni je jasnou zelenou pro váš osobní život.

Ač se tomu lidstvo samo brání, tchýně je dříve nebo později součástí každé rodiny, nehledě na rodinný stav tchýňat. Původní snahy o vymýcení tchýní (pesticidy, tchýňocaust, optimismus) se staly jen dochvilnými řešeními a uplynulé světové války lidstvo přesvědčily o houževnatosti tchýně jako tvora. V současné době, která je jistě pokroková a moderní, tchýně mutují do hi-levelových poddruhů, jsou vybaveny integrovanými džípíeskami a satelity (hlavně v oblasti hlavy). Některé světové objevy se tak bohužel otočily proti lidstvu samy (například mobilní telefon).

Komunikace[edit | edit source]

Pokud je pro vás nákladné pořídit tchýni její vlastní masožravou rostlinu, můžete se pokusit prodat tchýni jako krmivo pro rostliny v botanické zahradě.

Domluva s tchýní je věc ošidná, často se člověk nevyzná v názvosloví (kostkový cukr = bonboniéra pro tchýni). V případě, že je třeba argumentovat, veškerá snaha se rovná házení hrachu do zdi (což je při delším praktikování také únavné a nudné a bez výsledku). Tchýně je spokojená jen v několika případech, kdy se pak sníží k užívání běžného jazyka:

 • podaří se jí rozeštvat tchýňata a jejich partnery
 • podaří se jí rozeštvat cizí lidi a jejich partnery
 • podaří se jí rozeštvat lidi

Obecně se doporučuje méně mluvit, v blízkosti tchýně skrývat důležité informace (např. datum a místo dovolené, mobilní číslo partnera, pohlaví narozeného dítěte). V současné době Ústav pro vepřový jazyk český připravuje modernizovaný slovník, který by měl usnadnit komunikaci s tchýněmi. Dokonce obsahuje i odborný slovníček, který pamatuje na vývoj jazyka českého a přejímání výrazů z angličtiny.

Ukázka z Modernizovaného slovníku tchýňojazyčného:

 • frisbí – tácek na dortíky
 • noubůk – notebook, přenosný PC
 • kotouček – C disk
 • vona - partnerka přítele
 • von - partner přítelkyně

Obecné a nejčastější tchýní útoky (pokud bydlíte s tchýní):

 • "... vona (von) ani neuklidí ..." (z tchýního hlediska není správně uklizeno nikdy)
 • "... jak to děláš, takhle je to správně ..."
 • "... pěkně ho (ji) rodiče vychovali ..."
 • "... dej si to sem (např. nábytek, věci, obrazy), tady je to lepší..." (výjimka: pouze pokud je tchýně bytová architektka)
 • "... ani neumí vyprat (uvařit, uklidit) ..."
 • "... podívej se, jak v tom vypadáš ..."
 • "... to si nekupujte ..."
 • "... co sis to dala za barvu na vlasy ..."

Tyto útoky se objevují v nejrůznějších obměnách a v různých časových intervalech.

Tchýniny komunikační útoky:

 • útok jednostranný - obvykle je proveden nečekaně a zákeřně vždy, najde-li se sebemenší příležitost
 • útok kobercový - je jako kobercový nálet, objevují se v něm veškeré druhy útoků: jak silnější, tak méně silného rázu, zato velmi intenzivní a dlohotrvající
 • útok postupný - zpravidla jde o útok, kterým tchýně pomalu, ale jistě připravuje okolí na úder tak, aby byl okolím vnímán a vstřebán pro oběť negativně a pro ni vítězoslavně
 • útok stealth - útok je veden po druhé linii, je intenzivní a velmi nepříjemný. Tchýně očkuje své okolí pomluvami, drobnými polopravdami a představami, které se nezakládají na pravdě. (např. jde-li oběť do kina, na výstavu nebo za sportem, tchýnin mozek to vyhodnotí a poté interpretuje tak, že dotyčný je nezodpovědný, pije resp. chodí jen do hospody apod.)

Komunikace s tchýní je někdy oříšek, zejména pokud s ní musíte sdílet dům či v horším případě byt. Obecná obrana proti podobným útokům asi neexistuje. Bohužel každá další generace tchýní vylepšuje svou taktiku útoku. Chcete-li se vyvarovat podobným útokům, choďte domů, když už tchýně spí (zpravidla poznáte tak, že za dveřmi je slyšet hluk připomínající motorovou pilu a zároveň je zapnutá televize). Ráno vstaňte raději o 30-40 min. dříve a v tichosti udělejte potřebné a jděte do práce, popř. dělejte, že spíte, dokud tchýně neodejde sama do práce. Je-li v důchodu (jeden z horších druhů tchýní), aplikujte první variantu.

Maminčina tchýňoidní logika

Je to ukázka, jak je někdy těžká domluva s vlastní matkou, dozraje li do plné tchýňovitosti:

„Pohlídáš mi dneska večer děti, mami?“
„Proč? Jdeš na rande?“
„Ano, vyrazím si.“
„A neprozradíš mi, s kým chodíš?“
„Jdu jen ven s kamarádem.“
„Nechápu, proč jsi nechala svého manžela, taková partie!“
„Ale já jsem ho nenechala, mami, on nechal mě!“
„Myslím, že jsi ho nechala odejít, abys teď mohla chodit s kdekým.“
„Já nechodím s kdekým. Pohlídáš mi děti, nebo ne?“
„Já bych si nikdy nevyrazila s nikým, kromě tvého otce.“
„Je mnoho věcí, které ty neděláš a já ano.“
„Zůstaneš u něj přes noc? Co by na to řekl tvůj manžel?“
„Můj bývalý manžel by na to neřekl nic. Co odešel, nikdy nespal sám!“
„Takže budeš spát u toho trouby?“
„Není to trouba.“
„Když chodí s rozvedenou s dětmi, je trouba.“
„Nechci se s tebou hádat, mami. Budeš mi hlídat, nebo ne?“
„Chudinky děti, taková matka.“
„Jaká matka?“
„Labilní. Nedivím se, že tě manžel opustil.“
„Mami, to je už příliš!“
„Prosím tě, nekřič. Taky křičíš na toho troubu?“
„Takže teď máš starost o toho troubu?“
„Aha, takže připouštíš, že je to trouba. Já to věděla hned, že je to trouba.“
„Nashle, mami.“
„Počkej! Nezavěšuj. V kolik mám přijít?“
„Nemusíš chodit, protože já taky nikam nejdu.“
„Ale zlato, když budeš sedět doma, tak si nikoho nenajdeš!“

Nerudná tchýně

Život, poddruhy a místo v rodině[edit | edit source]

Mladá tchýně vypadá jako normální lidské dítě s tím rozdílem, že již v raném dětství lze vypozorovat jisté výkyvy v chování. Zvláště od dětství obézní tchýně konzumují i jídlo svých sourozenců a někdy i své sourozence.

V pubertě tchýním nápadně narostou vnady a tchýně převezmou chování ďasa mořského, což je další ze zvířat, které již nelze pro globální porozumitelnost slovu „tchýně“ zařadit do názvu tohoto tvora. Puberta je u tchýní období určené pro vytvoření frustrací, což je hnací motor po zbytek jejich života.

Po přechodu, tzv. menopauze, tchýním náhle z krve mizí veškerý estrogen, a proto brzy nabydou výše zmíněné těžké formy života, nápadně zchlupatí a zasmrádnou. Kdyby neměly frustrace, nezbývá jim, než tiše odejít ze světa. Avšak frustrace jsou dost silným motorem na to, aby v takovéto šeredné formě zůstaly na světě i 160 let. Je proto běžné, že děti tchýní svoje matky nepřežijí.

Již jsme zmínili, že tchýně v dnešní době mutují do různých levelů. Některé dokonce zmutovaly již natolik, že jsou téměř k nerozeznání od normálních žen v jejich věku (vyjma věku 100 let a více).

Lidská rodina může v současné době trpět přítomností těchto druhů tchýní:

 • tchýně rodu sandej ("V neděli pojedeme k mamince.")
 • tchýně rodu frajdej ("K mamince pojedem už v pátek a budem tam až do neděle.")
 • tchýně obecná zákeřná
 • tchýně veřejně zákeřná (vyběhlý exemplář který už přežil své potomky)
 • tchýně hodná (minimální výskyt, jedná se o přírodní hříčku)
 • tchýně apatická
 • tchýně mrtvá (jediná běžně se vyskytující akceptovatelná forma)
Tchyne k bohu.png

Eliminace tchýně[edit | edit source]

Dá se říci, že je skoro nemožná. Mohlo by mnoho mužů vyprávět - kdyby to ovšem přežili. Podaří se tak maximálně jeden úspěšný pokus na 666 pokusů neúspěšných. Návod na jeden jakž takž použitelný postup zde. Eliminaci tchýně je nutno provádět ve správný čas, neboť tchýně jsou, jak známo, matky našich partnerů a partnerek a, hlavně v případě, kdy bychom se zbavili tchýně ještě před narozením našeho partnera/partnerky, bychom se tak připravili o možnost pokračovat v rodu. Opožděná eliminace tchýně, např. po její smrti, je pro změnu úplně zbytečná. Před rozhodnutím o konečném řešení by se někomu mohl hodit elektrický ohradník, který nabízí vychytralí jihočeští sedláci.

Nebezpečnost[edit | edit source]

Je statisticky prokázáno že soužití tchýně s rodinou je smrtelně nebezpečné.Dá se předpokládat že skutečných případů je mnohem více hlavně u mužů, neboť tím že jim bylo zabráněno se dostavit do hospody a seznámit ostatní s pravým stavem věci se tyto případy již do statistik nedostaly.

Velmi nebezpečný je také tchýnin jazyk.


Fat Martini Woman.jpg
Ženské věci
BlondýnaDámskoDominaHarfaHidžábJihočeské matkyKosmetikaMenstruaceMrchaPannaPrsPříležitostSeznam hereček a osobností s velkým poprsímStará pannaStydké pyskyTeorie ženské mysliTěhotenstvíTchýněVaginaVřetánkoWomaniumŽena obecnáŽena všeobecnáŽenská logikaŽenské hormonyŽenský orgasmusŽenský postargumentační dovětekŽenština
Rodina sticker.jpg
AlimentBůhDítěMafieManželstvíMužSouložSvatbaTchýněŽenaOtecMatkaRodičBabičkaPra...babička