Ženský orgasmus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Jaký je rozdíl mezi horolezcem a horolezkyní?
. Horolezkyně dosáhne vrcholu už v základním táboře.“

- Zkušený Šerpa
Induction Machine Picture.JPG Další vysoce odborné články obsahuje naše
Vysoce odborná knihovnaTM
Toto-je-spravny-orgasmus.jpg
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Orgasmus.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Ió přivedl k orgasmu úplně obyčejný mrak.
Týdeník Květy byl jeden z prvních, co své čtenářky informoval o orgasmu
Mladé jehovistky se orgasmem léčí pravidelně

Ženský orgasmus je produkt, vytvořený marketingovými odděleními časopisů pro ženy v druhé polovině 90. let 20. století za účelem zvýšení nákladu. Proti této teorii však mluví to, že ženy si prokazatelně rochnily v orgasmech už v dobách předhistorických, kdy zmíněné časopisy ještě neexistovaly. Na druhou stranu tyto časopisy všeobecné povědomí o sexuálním životě žen, a tedy i o orgasmických projevech s tím spojených, výrazně amplifikovaly. Teda jako že proflákly.

Vznik ženského orgasmu[edit | edit source]

V důsledku prohlubující se krize ženské identity v postmoderním prostředí se kromě nepodstatných jevů (jako pokles porodnosti) objevily skutečně znepokojivé trendy, třeba pokles nákladů časopisů pro ženy. Krize vyvrcholila mezi léty 1994 a 1995.

Obrat v nepříznivé tendenci nastal v okamžiku, kdy byl vymyšlen ženský orgasmus. Bohužel dnes již neznáme skutečného autora nebo tým, který tento produkt vyvinul.

Prokazatelné je, že do té doby ženský orgasmus v časopisech neexistoval. Nejspíš kvůli přetrvávající mrdavnostní cenzůře.

Orgasmus v současnosti[edit | edit source]

Orgasmus v současnosti plní svoji projektovanou roli a nacházíme ho tak na každé titulní stránce časopisů pro ženy.

V mnohých případech orgasmus nalezneme i uvnitř zmíněných časopisů.

České feministky tvrdily, že orgasmus [1] je pouhý mýtus.

Jiné české feministky tvrdily tamtéž[2], že orgasmus je to vůbec nejlepší, co na světě je, ovšem pouze bez rušivé přítomnosti mužské.

Orgasmus vědecky[edit | edit source]

Kdo si myslí, že se nedá
o orgasmu dělat věda?

Fyziologie orgasmu[edit | edit source]

Není pravdou, že 100% ženských orgasmů je předstíráno. Důkazem je Silvio Burlusconi, který dokázal přivést Angelu Merkel k orgasmu i během zasedání G8.

Produkt „Ženský orgasmus“ byl marketingovými specialisty postaven na principu průběžné stimulace produkce opiodních peptidů (nazývaných také endogenní morfiny) a vzniku následné závislosti morfinistického typu. Této závislosti se říká nymfomanie.

Lidské samice hledají (stejně jako samice jiných savců) podněty, které mají za následek vylučování opiodních peptidů (endorfinů) hypofýzou. Dříve byly těmito spouštěči tradiční činnosti jako péče o mláďata, vaření, praní, uklízení a plnění přírodou zakódované submisivní role vůči samci. Tyto činnosti tak navozovaly příjemné pocity uspokojení. Až později se ukázalo, že za budování vztahu mezi matkou a potomky je zodpovědný spíš jiný peptidický hormon, oxytocin, jenomže to už ve skriptech nikdo neopravil.

Vědeckotechnický pokrok eliminoval část zmíněných činnosti (vaření, praní a uklízení), feministická vlna konce 20. století eliminovala zbytek. Místo žen začaly být do pluhů zapřahány traktory. Vznikl tak nadbytek volného času samic, který nenabízel situace stimulující uvolňování endorfinů.

Důsledkem byl zvýšený výskyt depresivních stavů u samic, pocitů beznaděje nebo marná snaha vyrovnávat se schopnostem samců (což působí směšně zvláště ve sportu) a rovněž zvýšená spotřeba čokolády (jak známo, čokoláda pozitivně stimuluje produkci endorfinů).

Zatímco mužský orgasmus stále zůstává jen více než zaslouženou odměnou za těžkou a fysicky náročnou dřinu, tak ženský orgasmus využívá tohoto uvolněného prostoru a plní tak substituční roli, která umožňuje samicím mít pocit, že „jejich život má smysl“.

Teorie výběru partnera[edit | edit source]

Tato teorie uvádí, že ženský orgasmus se evolučně vyvinul jako atraktivní nástroj pro výběr a udržení si vysoce kvalitních partnerů. V rozhovoru pro The Guardian to vysvětluje Tim Spector, výzkumník londýnské nemocnice St. Thomas, takto: „Pokud je muž považován za dostatečně silného, ​​dostatečně zdatného a k tomu navíc dostatečně přemýšlivého, ať už v posteli nebo v jeskyni, pak je pravděpodobné, že vydrží i jako dlouhodobý partner a bude zde lepší šance pro zajištění výživy i výchovy dětí.“ Vychází se zde z předpokladu, že muž bude více přitahován partnerkou sex zjevně a aktivně prožívající než tou, která přes veškeré jeho vynaložené úsilí jen trpně leží jak bezvládný žok.

Je to zajímavá teorie, i když, stejně jako o mnohých dalších, se o ní stále vedou rozhořčené diskuse. Její největší slabinou je totiž to, že nebyla zveřejněna v žádném z impaktovaných ženských časopisů, leč v pouhém seriózním deníku.

Cvičení ku dosažení orgasmu[edit | edit source]

Cvičení ku dosažení orgasmu

Cvičíme ve větrané místnosti, ve starších trenýrkách a na čistě vytřené podlaze.

  1. Ležíme břichem na podlaze, hlavu zvedáme co nejvýše a dlaněmi si lehce přejíždíme po prsních bradavkách. Přitom opakujeme otázku: „Kde jsou? Ach, Bože, kde jsou?“
  2. Klečíme a klátíme trupem ze strany na stranu, přičemž volnou paži přehazujeme přes hlavu, jako bychom někomu mávaly. Zároveň voláme: "Tady jsem! Lásko, tady jsem!"
  3. Spočíváme na všech čtyřech a pravidelně skláníme a zvedáme hlavu. Vzdycháme a říkáme si: "Už jedou. Už tady budou."
  4. Klečíme zvráceny nazad, hlavou se dotýkáme podlahy, paže natahujeme co nejdále, přičemž dlaně leží plnou plochou na zemi a prsty směřují k čelu. Představujeme si, že jsme železniční most, a že po nás přejíždějí nákladní vagony plné nahatých a chlupatých chlapů.

Dosažení orgasmu je zaručeno.

Nejúčinnější metoda dosažení orgasmu - pomocí bodu B[edit | edit source]

O významném vědeckém výzkumu referoval i časopis Bravo

Nejúčinnější metoda dosažení orgasmu pochází z lidové moudrosti. Podle pověsti spočívá v speciální stimulaci bodu B. Kde se ovšem bod B nachází bylo pro lidstvo velkou záhadou, s níž si nedokázali poradit ani nejvýznamnější evropští vědci. Nedokázal ho objevit ani Albert Einstein, proslulý vynálezce mozkové masturbace, dokonce ani Adolf Hitler, který se při jeho hledání dostal dokonce až do tenkého střeva. Oran Gutan se o tom, že bod B zaměřil zmiňuje ve své knize "Grafomanie v praxi" (str. 2,598,566), ale současně dodává, že si své poznatky nechá pro sebe, ať se ostatní také trochu snaží. Dle některých odborníků tuto pasáž ale napsal jen proto, že zrovna neměl nic jiného, o čem by mohl psát. Pro mnohé se tak bod B se stal jen obyčejnou legendou, či snad i báchorkou.

Nakonec, když už to ani nikdo nečekal, byl bod B objeven světoznámým českým lékařem Radimem Uzlem. Objevil ho v ženském krku, hluboko za mandlemi. Podle jeho studie bod B po speciální stimulaci vyvolává bouřlivý, vícenásobný, neskutečně dlouhý a silný vomitální orgasmus. Ve vědě je to významný objev, protože tato metoda je několikanásobně účinnější než všechny ostatní. Radim Uzel za něj obdržel Nobelovu cenu za medicínu, a současně i za ekonomii, protože tato technika ušetřila marketingovým oddělením, vyrábějícím orgasmus, několik miliard eur.

Hledání bodu G[edit | edit source]

Podle nejstarších antických pověstí už starověké kultury toto tajné zřídlo ženské rozkoše znaly. V tomto podivuhodném místě má být pochva ženy nejcitlivější. Ovšem ukázalo se, že velikost a umístění bodu G se u každé ženy liší. Obvykle se nachází ve druhé třetině pochvy, v podstatě přímo za stydkou kostí, přibližně 3–5 cm od poševního vchodu. To ovšem znamená, že s malým kašpárkem se tu holt velké divadlo skutečně hrát nedá a mezi krátkopyjníky se tak zrodilo hnutí popíračů, kteří s vehemencí hodnou lepší věci začali samu existenci tohoto tajemného místečka zpochybňovat a popírat.

První vědecká zmínka o tomto mythickém bodu se objevila v Evropě, a to až v roce 1950. Bylo to v časopise International Journal of Sexology, kde německý gynekolog Dr. Ernst Gräfenberg popisoval jednu velmi citlivou nervovou pleteň ve vaginální sliznici. Gräfenberg následně právě tuto nervovou pleteň označil za anatomický podklad onoho bájného zřídla rozkoše. Ve svých tvrzeních vycházel z údajů pacientek, ovšem aniž by je doložil objektivními důkazy. Přesto po něm tento dosud bezejmenný bod dostal své pojmenování a množství obětavých výzkumníků se pustilo do nelehké práce, aby tyto objektivní důkazy přinesli. Mnoho potomků tak bylo počato coby obětina na posvátný oltář vědy. Ale úspěchu nakonec bylo dosaženo.

V roce 1978 zveřejnili výzkumníci Alice Kahn Ladas, Beverly Whipple a John D. Perry studii, ve které závěry Dr. Gräfenberga potvrdili. Na pochopitelnou otázku, proč byl bod G tak dlouho přehlížen, Beverly Whippleová odpověděla: „Protože on ten mrcha bod leží na přední straně vaginy. Je to oblast, která se palpací neboli dotykem zásadně nevyšetřuje, přestože tam prst pohodlně dosáhne. Protože když už se toho místečka lékař dotkne, dostane sexuální reakci a gynekologové jsou velice důkladně vycvičeni, aby své pacientky sexuálně nestimulovali. Takže se o tom moc dobře vědělo, akorát si to všichni nechávali pro sebe, aby nepadli do maléru. Ovšem gynekologové, kteří se nakonec odhodlali cíleně dotýkat této oblasti podle našich rad, tak ti všichni to citlivé místo našli a hlasitě potvrzovali: 'U všech rohatých, ono to tam je. Máte pravdu!'". To potvrzování muselo být hlasité, dokonce velmi hlasité, protože bylo soustavně přehlušováno slastnými výkřiky vyšetřovaných pacientek.

Příklady orgasmu[edit | edit source]

Smyslem existence časopisů pro ženy je maximalizovat zisky inzerentů, existuje proto silná korelace mezi stavy, považovanými za „ženský orgasmus“ a výskytem podnětů, které mají za následek používání hotových peněz a kreditních karet k utrácení za zbytné zboží, označované samci nesprávně za „nesmysly“.

Orgasmus je příjemný pocit, který vzniká po shlédnutí sekvence obrázků, nadpisů a krátkých odstavců textu a který navozuje jeden z následujících mentálních obrazů:

- Jsem krásná, i když si mne nikdo kromě opilců a strýce Jirky nevšímá. = Koupím si tuto kabelku.

- Jsem štíhlá, i když mám 90 kilo. Důležité je, jak vidím sebe sama já. = Koupím si přesto pro jistotu tento zeštíhlovací krém.

- Jsem vnitřně krásná. = Koupím si tento krém na intimní hygienu.

- Ten parchant, který se na mě vykašlal, si mne nezasloužil. A všichni ti, kteří se za mnou nikdy na ulici neohlédnou, taky. = Koupím si tento vibrátor nebo tuto čokoládu. Nebo raději obojí.

- Jsem intelygentňí. = Koupím si další číslo tohoto skvělého časopisu.

Orgasmus a pohlavní akt[edit | edit source]

Udělala jsem si to sama!

Mýtem a zažitým omylem je souvislost ženského orgasmu s pohlavním životem samic. Populární reklama s textem "Udělala jsem si to sama" je v tomto směru velice výmluvná.

Je vědecky dokázáno, že příjemný intenzivní pocit slasti v celém těle v průběhu soulože je u 86% samic s IQ vyšším než 100 navozen výhradně výroky jako "Kuř, kurvo" nebo "Nastav frndu a drž hubu, děvko". Vzhledem k současným společenským konvencím se tato skutečnost považuje za tabu a je politicky nekorektní o ní hovořit. Už z toho důvodu, že několik zkoumaných samic příslušnému výzkumníkovi vážným způsobem nabouralo hardware v obličejové části.

Jedná se o stejný efekt, který lze pozorovat například při páření koček. V okamžiku, kdy se kocour zakousne samici do zátylku, samice ukončí předstíraný vzdor a poslušně plní svoji sociální roli. Ovšem taková kudlanka nábožná (Mantis religiosa) ke kopulaci přistupuje trochu jiným způsobem, přestože i zde se jedná o zakousnutí se do zátylku. Odtud rčení "Jen co jí poznal, úplně ztratil hlavu".

La Petite Mort[3][edit | edit source]

Večer nezačal příliš nadějně. Fotograf, zjevně zpruzený z toho, co musí snášet, měl náladu akorát tak na to mne za moje chování potrestat, což jsem uvítala jako manu nebeskou a chutnala mi tolik, že jsem se ani neudělala. Poté, co si žena odbude své nejnižší pudy v těch nejsprostších polohách, jaké dokáže svým tělem zaujmout, nastává utěšená žeň orgasmů číslo 2, 3 a 4, přičemž pátý je vždy poslední a při něm dostává pocit, že to konečně začala mít zase v hlavě v pořádku.

Potřebovala jsem se vyřvat a to se mi výtečně poštěstilo. Muž vypadá spokojeně. Alespoň nemůže tvrdit, že jsem ho buzerovala jen tak pro nic za nic. Počítat sex je rekordně trapný, ale nemůžu si pomoci, protože racionální mozek si věci prostě počítá. Nic jiného neumí, je na to stavěnej.

Takže když odpočítává šestý a sedmý orgasmus, objevuje se síla a pocit jakéhosi štěstí, že přesto, že to všeobecně vypadá, že svět se v prdel obrací, já ještě nejsem ztracená. Vývoj nemusí jít odnikud nikam, nebo rovnou do řitě zpátky. Mohl by třeba pokračovat. Ještě do míst, kam jsem nikdy nebyla. Nebo kamsi zpět, do krajiny mládí a dětství. Šest. Sedm. Tedy... to už jsem dlouho neměla. Řadu let, možná. Moje tělo toho už nikdy nebylo schopné a tak jsem takový počet orgasmů odvelela do říše pohádek a zaklapla bichli cedulkou „Už mi halt není šestnáct a nikdy nebude.“ Přijala jsem to.

Mýlila jsem se. Byl to právě tenhle pocitu údivu, který probíhal hlavou, zatímco se to dělo a nejlepší, co jsem si v tu chvíli uměla představit bylo, že to tak bude. Prostě, vrátím se někam, kde už jsem jednou byla. Omládnu. Snad. Nebyla jsem připravená na to, co se dělo dál.

Pocit, že už to mám zas v pořádku v hlavě, který tak dobře znám, zasmáli jsme se mu společně – a od srdce, docela. Když přišel šestý orgasmus, rozlila se všude kolem mne zvláštní harmonie, pevná realita, která jako kdyby říkala: „Právě jsi vystoupala na stupeň, kde se nacházíš v harmonii se vším. Přestala jsi stát sama sobě v cestě.“ Bylo to příjemný. Nečekaný. Neměla jsem tušení, že se takových stavů dosahuje orgasmem… ačkoliv... už minimálně jednou jsem se takto do prozření dostala.

Odešel z ložnice, protože už nečekal, že bych poté, co jsem zahlásila, že mám zase prázdno v hlavě, ještě něco provozovala. Ostatně, na to ten sex máme, abychom si vyluftovali mozek, ne?

Muselo ho proto velmi překvapit, když jsem křičela dál, a to tak nahlas, že mne uslyšel z vedlejšího pokoje, kam se přes dvě stěny odebrat spát. Nespíme spolu. Ani jeden z nás by se nevyspal.

„Musel jsem tě zkontrolovat, jestli nekřičíš z nočních můr,“ říká.

„Osm,“ šeptám na vysvětlenou.

„No to bude můj milý deníčku...“ směje se a nechává mne konat. Snad je to orgasmická vlna, o které mi říkali na tantře. Najednou to jde rychle. Snadno. Tělo přesně ví, co dělá. Nevyčerpává se jako vždycky, ale přidává palivo. Budíme se nikoliv do spánku, ale do bdělosti, mluví na mne vnitřní hlas.

Jakmile napočítám do deseti, začíná se mi tělem přelévat zvláštní energie, doleva, doprava, jako stříbrný nektar, který si v pohárech přelévá nahá žena na tarotové kartě Hvězda. Jedenáct. Dvanáct. Když jsem konečně přestala, mám pocit, že mne něco nadnáší.

Létám.

Mám pocit, že svítá.

Déja vú.

(Tehdy před čtyřmi lety v Roxy.)

Naja. A zkuste pak říct, moulové, že ženský orgasmus je produkt, vytvořený marketingovými odděleními časopisů pro ženy v druhé polovině 90. let 20. století za účelem zvýšení nákladu. Hovno víte...

Orgasm1488938855.jpg

Jiné články vyvolávající orgasmus[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

Fat Martini Woman.jpg
Ženské věci
BlondýnaDámskoDominaHarfaHidžábJihočeské matkyKosmetikaMenstruaceMrchaPannaPrsPříležitostSeznam hereček a osobností s velkým poprsímStará pannaStydké pyskyTeorie ženské mysliTěhotenstvíTchýněVaginaVřetánkoWomaniumŽena obecnáŽena všeobecnáŽenská logikaŽenské hormonyŽenský orgasmusŽenský postargumentační dovětekŽenština