Několik slov o kouření

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, kuřte a bude vám kouřeno.“

- Sv. Lukáš

(11, 9)

„Dneska nám zakážou kouření a zítra někdo přijde s tím, že vypít deset piv denně je nesmysl. Nebo proč vlastně souložit, když to není za účelem zplození potomka.“

- Jaroslav Kubera
Filter life cigarrette.jpg
Dlouhověkost je jedním z důsledků kouření
Protože jsou cigarety příliš drahé, zůstává jejich blahodárný vliv chudším vrstvám odepřen

Mezi debilama koluje spousta polopravd, omylů a mýtů o škodlivosti kouření. Přispívá k tomu také neustálá masivní kampaň proti kouření.

Profesor Čmoudil se svým týmem z VÚUK Brno (Výzkumný ústav užitečnosti kouření) se této situaci rozhodl učinit přítrž. Výzkumu byl podroben reprezentativní vzorek populace v počtu 15 000 osob ve věku 12-90 let, z toho 10328 kuřáků a 4672 nekuřáků. Díky velkému vzorku populace lze závěry výzkumu brát jak prokazatelná fakta.

Kouření a rakovina[edit | edit source]

Na schématech můžete sami dobře vidět, jak kouření zabraňuje dělení rakovinných buněk

Není většího mýtu jako to, že kouření způsobuje rakovinu. Rakovinu způsobují daleko jiné věci, například učení. Každý student již na střední škole ví, že rakovinná buňka potřebuje ke svému zdárnému růstu především kyslík. Platí zde jednoduchý vztah:

 1. nádorová buňka + kyslík = rakovina
 2. nádorová buňka - kyslík = konec rakoviny.

Položme si tedy otázku: Zamezíme přívod kyslíku sportem? Nikoliv. Pouze a jenom sedavým způsobem života a hlavně za pomoci cigaret dosáhneme žádoucího stavu. Jak známo, cigaretový kouř obsahuje kromě nikotinu a řady dalších látek, také blahodárný dehet, čím více, tím lépe. Dehet se totiž usazuje v plicích, konkrétně v plicních sklípcích a brání tak úspěšnému okysličení krve, a to je definitivní konec rakoviny.

Kouření a kašel[edit | edit source]

Tělo ovšem nemá rozum a snaží se dehtu zbavit. Jak? Kašlem. Ovšem pozor, kuřácký kašel má na lidský organismus mimořádně příznivý účinek. Při kašli totiž dochází ke zpevňování břišních, bráničních a hrudních svalů, čímž dochází ke zlepšení držení těla. Také se tělo ještě na posteli při záchvatu kašle perfektně a pohodlně procvičí.

Varovný je pouze tzv. svědčí o nadmě. Ten svědčí o nadměrném zbytnění shora jmenovaných svalů a i prostor pak nemá dosti prostoru pro svoji řádnou funkci. Zde neklesejte na mysli, pomoc je snadná a velmi efektivní. Jedná se o tak zvanou Novákovu kapsu. Princip je jednoduchý. V oblasti srdce se odstraní části několika žeber v počtu 4-5 v přesné délce

(to je velmi důležit� (to je velmi důležité). Chybějící části se nahradí zploštělou pryžovou trubicí, vyrobenou z přírodního kaučuku v délce

(to je také důležit� (to je také důležité). Tím vznikne dostatek prostoru pro správnou funkci srdce. Snad jedna , operované místo je t, operované místo je třeba trvale přikrývat tzv. Hercnovou destičkou. Nosí se pod košilí a připevňuje se podobně jako Zákrok je tak účinn. Zákrok je tak účinný a levný, že jej plně hradí pojišťovna|zdravotní pojišťovny]]. Odstraněním přebyte. Odstraněním přebytečných žeber se zlepší ohebnost trupu, takže takový kuřák může kouřit nejen cigarety, ale také sám sobě.

Kouření a cévy[edit | edit source]

Kouření může poškodit zdraví jen v ojedinělých případech.

Jak známo, cigarety obsahují nikotin a ten cévy roztahuje, později dochází k jejich opětovnému stažení. Dokážete si představit lepší cvičení, které by udrželo cévy pružné? Je to jako se svalem. Necvičený krní, cvičený nekrní. A s tím souvisí bezprostředně otázka výživy. Dle prof. Čmoudila nejtragičtějším pro lidstvo, byl objev cholesterolu. Dokud lidé o něm nevěděli, jedli co je napadlo, kouřili, pili, a jakého se dožívali věku, panečku! Příklady: pantáta Bezoušek, císař František Josef I. a další. Pak se ovšem lidstvo polekalo cholesterolu a vrhlo se na zeleninu, kterou prof. Čmoudil správně nazývá chrásty. Člověk není býložravec, aby se tím živil. Konec konců býložravci se až na pár výjimek dožívají velmi nízkého věku. Zelenina má neblahý vliv na cévy. Obsahuje totiž kromě jiného kyseliny (např. šťavelovou, citronovou, listovou, kyselou a další). Při její časté konzumaci dochází následkem působení výše jmenovaných kyselin k naleptávání cévních stěn, a tím jejich kornatění. Jako poživatelnou zeleninu označil prof. Čadil pouze zelí, ovšem, doplněné bůčkem. Zeleninové saláty pouze výjimečně v kombinaci s masem v poměru minimálně 1:8,5. Narušené cévy lze také regenerovat alkoholem.

Kouření a potence[edit | edit source]

S potencí nemá kouření nic společného. Nedá se přece dost dobře souložit s cigárem v hubě, že? Zato potom chutná cigárko znamenitě a přispěje k celkové pohodě a harmonii organismu. Jihočeským matkám kouří Jetelín u zadečků a přesto jsou nejpotentnější skupinou v republice.

Kouření a gravidita[edit | edit source]

Koureni gravidita.jpg

Pravidelné kouření v těhotenství doporučuje i světová zdravotnická organizace WHO. Jak uvádí na svém webu, kouření je kromě alkoholu tím nejdůležitějším faktorem pro optimální vývoj plodu a urychlení porodu.

Kouření a okolí[edit | edit source]

Tohle se ve školách už neučí. Škoda.

Nekuřáci kouření, jak známo, ve svém okolí nesou nelibě. Dopouštějí se ovšem kardinálního omylu, neuvědomujíce si, že pasivní kouření přispívá k harmonii jejich organismu ve všech směrech, jak výše uvedeno. Že kouř smrdí? Jak komu. Tuto námitku lze lehce vyvrátit poukazem na to, že hovno také smrdí, a jak je užitečné!

Profesor Čadil se rozhodl výsledky svého výzkumu publikovat v nejbližším čísle prestižního vědeckého časopisu VTM (Věda a technika mládeži). Je mu jasné, že na jeho hlavu a na hlavy jeho spolupracovníků se snese obrovská lavina kritiky různých pseudovědců. Nechává jej to však klidným, ví totiž svoje. Je mu jasné, že tito tzv. vědci-bojovníci proti kouření žijí z peněz farmaceutických koncernů,které vyrábí tzv. preparáty pro odvykání kouření.

Přitom je známo že:

 1. tyto preparáty jsou neúčinné
 2. pro běžného kuřáka jsou ekonomicky nedostupné (cigarety také něco stojí)
 3. poškozují až dosud jakž takž fungující zbylé orgány.

Výzkum není ještě zcela ukončen, objevila se řada dalších, dosud netušených souvislostí, vyžadujících dalšího bádání. VÚUZ čeká ještě spousta práce.

Spoustu důvodů, proč začít a už nikdy nepřestat kouřit[edit | edit source]

Cíga jsou jediným správným naplněním života a životním cílem, i když někdo tvrdí nějaké jiné pičoviny. Vynášejí lidskou mysl na vyšší uroveň (zpravidla o tři až čtyři patra), než kam by se sama kdy vyškrábala. Mají moc nad lidskými životy a celými společenskými uskupeními. Což je dost divné, uvážíme-li, že to je kus papíru naplněný nějakými sračkami.

 • Ukrátíte si čekání na cokoliv (všechno a nic).
 • Odeženete tím nepříjemné nekuřáky a jiná hovada.
 • Nudíš se? Zapal si!
 • Život už tě nebaví? Zapal si!
 • Dostal/a jsi kopačky? Zapal si!
 • Nedostala jsi to? Zapal si!
 • Zakopl/a jsi? Zapal si!
 • Svědí tě loket? Zapal si!
 • Kouření podporuje krevní oběh
 • Kouřením zaženeš hlad. (Koho zajímá, že jídlo je levnější než cíga? Drž hubu a zapal si!)
 • Kačer Donald taky občas kouří!
 • Bude ti LÉPE dýchat!
 • Můžeš oslepnout.
 • Jseš panic a nechtěj tě holky? Začni kouřit, tím dospěješ a budeš mužný!
 • Je Ti zima, zapal si. (je všeobecně známo že inhalovaný cigaretový dým dosahuje teploty až 850 °C)

Řekli o kouření[edit | edit source]

Tohle je také potřeba umět. V nových učebnicích to už bohužel není.

„Nepovidejte mně nic vo škodlivosti kouření. Já měl dva strejce, dvojčata to byli, jednovaječný, Moric a Ruben. Moric kouřil 40 retek denně, a umřel v 70 letech, Ruben nekouřil vůbec, a umřel, když mu byly dva roky.“

- Moshe Zylbrsztajn

„V poslední době se dočítám tolik strašných věcí o kouření, že jsem se rozhodl přestat číst.“

- Miloš Zeman

„Bratranec mě na chalupě učil kouřit. Vzali jsme třešňový listí, zabalili ho do hajzlpapíru a zapálili. To byla sranda, jak z toho začali vylejzat škvoři.“

- Z tvorby mladých křesťanských autorů

Cigarety léčivé[edit | edit source]

Co se v mládí naučíš, ve stáří jak když najdeš.
K účelům léčivým užívalo se dříve doutníků napuštěných roztoky hmot léčivých (praeparáty arsenu, rtuti, jodu, opia, rulíku) nebo prokládaných látkami léčivými (listím bylin). Cigaretty léčivé hotoví se buď týmž způsobem, že léčivo v tabák se mísí, nebo napouští se jím pouze papírový obal. Užívalo se jich zejména při chorobách dutiny ústní i nosové a dosud při asthmatu občas se ordinují. Přitom však uvážiti nutno, že dávka léku, v tělo vnikající, se nedá ani přibližně stanoviti, že látky oragnické se spálením úplně ničí, a hmoty neorganické se namnoze štěpí, pročež v rationální medicíně se cigarett léčivých hrubě neužívá.

—Ottův slovník naučný

Moudří poslanci[edit | edit source]

Po mnohaletém legislativním procesu a nekonečných debatách, zda (po vzoru řady zemí EU) zakázat kouření v hospodách, poslanecká sněmovna konečně v červnu 2009 rozhodla.

Žádné zákazy nebudou, avšak pozitivní změnou pro případné nekuřáky v restauracích bude nová nálepka, kterou poslanci vymysleli a přikázali všem hospodským vylepit v provozovnách. Pokud nekuřáci doufají, že nálepka bude sloužit jako inhibitor kouře, není tomu tak. Nálepka má ryze estetickou funkci.

Galerie[edit | edit source]