Pasivní kouření

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Hospoda pohledem pasivního kuřáka

Pasivní kouření je specifický způsob realizace nikotinové závislosti. Dotyčný nemusí utrácet za cigarety, papirosy, doutníky nebo jiné tabákové výrobky a nikotin inhaluje zcela zadarmo. To ovšem snižuje státní příjmy ze spotřební daně, takže moderní státy se snaží pasivní kouření všemi možnými prostředky omezit, popřípadě i zlikvidovat. Pasivní kuřáci se tak pomalu, ale jistě dostávají do undergroundu.

Zatímco dříve stačilo pasivnímu kuřákovi jen přijít do práce a mohl pasivně kouřit 8 hodin v kuse, v současnosti je to téměř nemožné, v souvislosti s uplatňováním zákazu kouření na pracovišti. Pasivní kuřáci nyní nejraději vyhledávají zahulené hospody, kde vysedávají celé večery. Tak se závislost na pasivním kouření často spojuje s alkoholismem. Zůstává filantropií ze strany aktivních kuřáků, že stále s ochotou dopřávají pasivním kuřákům jejich pravidelné dávky nikotinu a dehtu. Pokouší-li se někdo vysomrovat cigaretu, snadno se setká s odmítnutím, avšak zájemce o pasivní kouření není nikdy vykázán.

Proto je pasivní kouření ideální pro sociálně slabší občany, jediným výdajem je útrata za chlast v hospodě, přece tam nebudete sedět na suchu, tyto peníze byste však stejně prochlastali, nebo jinak utratili. Poslední výhodou je to, že pasivní kuřáci nejsou ve společnosti perzekvováni jako kuřáci. Lékaři je nenabádají, aby přestali s kouřením, a do seznamovacího inzerátu si mohou s klidným svědomím napsat nekuřák.

Na jednoho aktivního kuřáka připadají dva pasivní. Miroslav Kalousek názorně ukazuje, jak tento nepoměr zvrátit.

Boj proti pasivnímu kouření[edit]

Tabákové monopoly mají k pasivnímu kouření stejně záporný postoj, jako kolektivní správci autorských práv k nelegálnímu vypalování. Zahájily proto kampaň, v níž vyzývají aktivní kuřáky, aby neposkytovali pasivním kuřákům toto potěšení. Lobbisté napojení na tyto firmy se snaží přesvědčit zákonodárce, aby uzákonili povinnost placení poplatků za pasivní kouření. Ty by platil každý návštěvník hospody nebo jiného zakouřeného veřejného prostoru na účet k tomu zřízené organizace.

Tabákové firmy vypočítávají své ztráty způsobené pasivním kouřením na miliardy. Kromě toho nechaly vypracovat studie, které dokazují závažné negativní dopady pasivního kouření na celou ekonomiku. Je jasné, že při pasivním kouření se nepoužívá filtr, a proto je mnohem účinnější než tzv. aktivní, pasivák proto mnohem dříve umře než aktivák a přitom z toho monopoly nic nemají. Prodá se málo cigaret a stát přijde o daně. Tím je ohrožena světová ekonomika, jak dokazuje celosvětová krize, která propukla v důsledku drastických zákazů kouření, což mělo za následek snížení zisků výrobců cigaret a také prodloužení života aktivních i pasivních kuřáků a tím nedostatek práce pro všechny.

Toto ještě není nejhorší, omezení kouření bude mít zřejmě dohru také v klimatických změnách. Prestižní ústavy na celém světě pracují na objasnění spojitostí a vlivu na ekonomiku a klima.

Další čtení[edit]