Somrovací výchova

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Somrák.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Žáci prvního ročníku, kteří úspěšně absolvovali zkoušku z popelničaření. Zbytek třídy bude skládat reparát

Somrovací výchova Somrovací výchova, jinak známá jako Člověk mezi lidmi, nebo Nauka o zdraví (Příklad Libereckého Kraje - Konkrétně Jablonce a Liberce) je nově zavedený učební předmět ve vyšších třídách ZŠ a na gymnáziích. Prosadila ji ministryně školství Petra Buzková jako reakci na statistiku prokazující stále se zvyšující nezaměstnanost čerstvých absolventů středních škol. Pomocí teoretické i praktické výuky somrování jsou mladým poskytovány dovednosti, které se jim budou v životě hodit, zatímco starší generaci byly upřeny a ta proto musí celý život chodit do práce. Kladné zkušenosti s několikaletou výukou vedly další ministryni školství Danu Kuchtovou k tomu, že tento předmět zavedla s platností od 1. září 2007 jako povinný na všech gymnáziích a pomocných školách v rozsahu minimálně dvou hodin týdně.

Osnovy předmětu vycházejí z dříve vyučovaného, zcela nepraktického předmětu pracovní výchova, na rozdíl od něj však poskytují žákům skutečně využitelné dovednosti. Somrovací výchovu většinou vyučují rekvalifikovaní učitelé, kteří dříve učili pracovní výchovu. Podobně jako zmíněná pracovní výchova je i somrovací výchova rozdělena na teoretickou a praktickou část.

V teoretické části je probíráno například následující učivo:

V praktické části jsou žáci vysíláni na veřejnost, aby somrovali. Podobně jako Jehovisté postávají na náměstích, před obchodními domy a v podchodech, oslovují kolemjdoucí, somrují u nich nebo jim nabízejí k prodeji bezcenné tretky.

Nejčastěji používané fráze (schválené ministerstvem školství):

  • „Dobrý den, pane, přispějete na boj proti rakovině?“
  • „Dobrý den, podpoříte děti v dětských domovech?“