Pedagog

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Paníčitelka.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s články Učitel, Typy učitelů

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Demagog.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.


Pedagog v dobách dřívějších to měl mnohem snazší. Požíval společenské úcty, učil snaživé žáky, ve třídě měl klid a pořádek
Pracoviště dnešního pedagoga. Většinou nevzhledná škola s nehodnými žáky
Typická školní chodba. Sem může v případě nouze pedagog utéct před rozjívenou třídou
Jedinou možností jak zajistit klid ve třídě, je zadání kompozice z matematiky
Bird hand.png Pedagogové jsou velmi moudří a vzdělaní
Obzvláště ti z více tituly a ženským pohlavím

Stromek se musí ohýbati v mládí“

- J. A. Komenský - učitel nádorů

„Súdruhovia, nedajme si autoritu podriť.“

- neznámý učitel z východního Slovenska

„Jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Pedofil má ty parchanty opravdu rád.“

- Bohumil Kulínský

Za starých zlatých časů býval pedagog ctěn a vážen, jak žáky, tak jejich rodiči. Kvarteto starosta, řídící učitel, farář a četnický strážmistr bylo ozdobou a pýchou každé vsi. V dnešní moderní době však došlo k devalvaci prestiže pedagogů, rozhodně nejsou váženi a chváleni ani žáky, tím méně rodiči. Věci došly tak daleko, že za všechno může škola a pedagogové.

Vlastnosti pedagoga[edit]

Dlužno říci, že dobrý pedagog by měl mít přirozenou autoritu, být spravedlivý, vzdělaný, svědomitý, chápavý, se smyslem pro humor. Bohužel takovýchto učitelů nebylo nikdy dost a v dnešní moderní době je jich ještě méně. Být dobrým pedagogem, to je poslání, nikoli pouhé povolání, jako každé jiné. Dobrý pedagog je bůh i ďábel v jedné osobě.

Autorita pedagoga[edit]

Autoritu u žáků pedagog buď má, nebo nemá. Pokud má autoritu přirozenou, je to to nejlepší, co může žáky potkat. Pokud pedagog autoritu nemá, musí si ji získat. Slabší povahy na to jdou křikem, výhružkami, otravováním žáků, zkrátka metodou kdo z koho. Jak jednoduché to bylo, pokud byly ve škole povoleny tělesné tresty a rákoska!

Rákoska[edit]

Není překvapivé, že její užití bylo velmi účinné, okamžité, a zpravidla i s velmi trvanlivým účinkem. Nikoho ani nepřekvapilo, že ji občas použil i oblíbený pedagog na příliš vzpurného žáka, všechny přítomné vždy provedená exekuce oblažila. I známý sovětský pedagog Makarenko byl horlivým zástupcem rákosky, a to je při pokrokových sovětských metodách co říct. Rána rákoskou se prováděla ostrým švihem ruky, spojeným s vláčným pohybem zápěstí. Rána musela být mistrná, opakování svižné, v rychlém sledu. Pouze pedagog se nesměl zapomenout a ovládat vášně.

Rovněž takový pohlavek nebo lískanec měl velmi pozitivní vliv na kázeň celého žákovského kolektivu. Zajímavé, že v těch časech nebral nikdo tělesný trest jako křivdu, či šikanu (ostatně to bylo ve škole neznámé slovo), patřilo to prostě k riziku povolání. Dnešní doba však tělesným trestům odzvonila, zdá se, že v neprospěch vyučovacího procesu.

Lékařské vysvědčení.

Dostavila se ke mně dnes Jiřina Žampová z Pokojovic č. 38, žákyně 3. třídy školy v Heralticích, s následujícím zraněním:

Hýždě po obou stranách pokryté temnou začervenalou až modrou podlitinou krve, taktéž na horní části levého stehna pruhovité modřiny.

Poranění povstala dle udání tlučením holí ve škole a odpovídá nález údaji.

Poranění jest lehké. Bude asi 14 dní vyžadovati léčení.

Okříšky dne 7. V. 1937. [1]

Pedagog a žáci[edit]

Roli pedagoga lze přirovnat k pastýři stáda. V každém stádu se najdou dobytčata hodná a povolná, zrovna tak dobytčata vzpurná, která je nutno zkrotit. I žáci jsou ve většině vzpurní, zpupní, líní, divocí. Zkrotit je, je výsostným úkolem pedagoga. Krom toho jim musí vlít do hlav i vědomosti, aby to někam dotáhli. Spojit tyto dvě věci bývá zhusta nadlidský výkon.

Z hlediska žáků je učitel blbec a otrava, prudí, stále něco vyžaduje, místo toho, aby jim dal svatý pokoj. Vždyť přece mají právo na svůj klid, aby se ve škole mohli připravit na odpolední soukromou činnost. A on si ještě ke všemu dovolí zadat domácí úkol, to už je vrchol.

Z hlediska učitele jsou žáci nevycválané stádo, drzí, vzpurní a zpupní, zkrátka pakáž. Potom to má věru takový pedagog těžké, pokud nedokáže žáky zaujmout a nemá-li autoritu. Takový pedagog, který se minul povoláním se potom hroutí a zhusta končí v péči psychiatrů. Kvalitního a dobrého pedagoga však tyto věci nevyvedou z míry a svěřený nadlidský úkol ke spokojenosti všech zvládne, a přesto, že žáky otravuje povinnostmi, je oblíben.

Pedagog a rodiče[edit]

Jejich vztah lze často charakterizovat jako vztah ohně a vody, ale není to naštěstí pravidlem. Rodiče, a je jich dost, se bohužel často spoléhají na všemocnost školy, za případné průšvihy svých potomků může škola a oni obecně. Nikdy ne rodiče. Tady vytane nutně na mysli otázka: Kdo by vlastně měl dostat rákoskou, žák nebo rodiče? Otázku, zda lze pedagoga uplatit, zde nebudeme řešit, fakta jsou vcelku jasná a bylo by to mlácení prázdné slámy.

Závěr[edit]

S častýmu nářky pedagogů nad mizernými platy a hroznými žáky nelze souhlasit. Co komu brání změnit povolání, maje vzdělání? Není každý povolán být pedagogem a ještě k tomu pedagogem dobrým, ale může zrovna být dobrým v jiném odboru.

Souvisí s tím[edit]

Povolání
Ryze mužské Ryze mužská

BodyguardBůhDiktátorHasičHorníkKnězKovbojPapežPirátTatrman

Ryze ženské Ryze ženská

AndulaDominaHajzlbábaPaníčitelkaProstitutka

Levná síla Levná pracovní síla

BarmanBezdomovecDítěKulakPotřebný

Drahá síla Drahá pracovní síla

FrikulínMagistrPodnikatelVědec Necyklopedie

Politika Politici

KlaunPolitikPrezidentŘeditel zeměkoule

Státní zaměstnanci Ostatní státní zaměstnanci

AgentAktivistaDůchodceMeteorologNovinářOdborníkPapírový policistaPedagogPolicistaSmrtkaUčitelÚředník

Dělnická třída Dělnická třída

KloboučníkKominíkLékařOpilecRobotSkýrníkStarý pecařVodič mulyZedníkZemědělec

Zbytečná Zbytečná povolání

AstrologBakchalářBc.EkoteroristaFilosofInženýrNadpisářStudentŠéfVědecWC kreativec