Gymplák

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Gymplák je expresivní název pro ztracenou existenci takzvaných „lidí, co úspěšně vystudovali gympl“. Většinou se dají poznat podle toho, že pracují v Mekáči nebo KFC u friťáku, v menší míře také v Burger Kingu, Subway nebo Pizza Hut. Mají nižší až vyšší vzrůst. Dále je můžete poznat podle jejich reakce na jakoukoli urážku, která probíhá tak, že prvně dojde k odebrání veškeré verbální i neverbální komunikaci a následně ke spálení Vaší porce hranolek. Dále je pro ně typické, že nemají otce (ten je opouští již v dětství) a jejich matka je nucena hledat gympláčkům nového alfasamce, tzv. otčíma, který gymplákům neustále dokazuje svoji nadřazenost.

Název pochází z latinského gymlus neboli „odpad lidské společnosti“. Zlotřilí gympláci dále zotročují a částečně vyhlazují sumíše lidského, který je většinou o 10 cm vyšší. Používají je k fyzické práci. A jelikož gympláci nejsou schopni udržet sociální vztahy s normální lidskou samicí, užívají z tohoto dúvodu k rozmnožování sumíše lidského. Historie gympláků sahá až do doby První republiky a jejich zosnování 2. světové války a holokaustu negympláků, vynález cyklonu B a dále byli a jsou zodpovědni za vznik skupiny Alkajdy, za 11. září, za hladovění afrických dětí, imigrační krizi, chemtrails, zvolení Donalda Trumpa, nezvolení Hillary Clintonové apod. Přesto nejsou OSN považováni za globální hrozbu, i když globální hrozbou jsou. Proto není dále tento invazivní druh, který jednou způsobí zkázu lidstva, globálně řešen.

V historii byl problém s gympláky již řešen, avšak zcela neuspěšně. Prvním, kdo tento problém řešil, byl Josef Stalin. Řešením bylo posílání gympláků do gulagů, kde byli zužitkováni ke konání těch nejnáročnějších prací a bylo zabráněno jejich množení. To se ovšem nelíbilo ostatním světovým gymplákům a vytvořili komplot na americkou vládu a tak pod tlakem špatných informací začali bojovat proti pětiletému plánu Josefa Stalina a ten byl tudíž neuspěšný.