Čunkova univerzita

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Čunkova univerzita je univerzita pro intelektuální elitu planety země! “

- JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, multi dr.h.c. o Čunkově univerzitě

„Čunkova univerzita je ze všech univerzit nejuniverzitovatější“

- Ing. Mgr. Jindra Kačenová
Etonschool.jpg

Čunkova univerzita, neboli čuniverzita (internetová doména cuni.cz), oficiálně celým jménem Čunkova univerzita v Praze, nesprávně označována jako Karlova univerzita v Praze, je nejstarší univerzitou v Praze a v Moravstánu. Přídomek v Praze má proto, že jde o jediné významné město (kromě Vojníkova), kde nemá fakultu (aby se Praha a její primátor Pavel Bém necítili ukřivdění). Označení má i výrazný význam ekonomický – díky tomu, že sídlí v Praze, si všichni myslí, že nemůže požádat o dotace z Evropské unie a její zaměstnanci tak nejsou obtěžováni jejich získáváním.

Založil ji v roce 1990 Jiří Čunek vyčleněním některých fakult z Americké univerzity v Elbonii vědom toho, že to jednou hodně daleko dotáhne.

Sám Jiří Čunek stojí skromně v pozadí a do řízení univerzity přímo nezasahuje. Zachová si pouze malý pedagogický úvazek na fakultě zázraků a na katedře národnostních menšin.

Spolupráce s Vědeckým týmem Necyklopedie[edit]

S politováním musíme konstatovat, že univerzita s Vědeckým týmem Necyklopedie téměř vůbec nespolupracuje. Jedinou výjimkou je Prasopsologická fakulta, jejíž děkan Prof. MVDr. Karel Vepřek, DrSc., dr.h.c. byl za to disciplinární komisí zavřen do univerzitního karceru. V minulosti spolupracovala rovněž Fakulta humoristických studií, té to však rektor zakázal, propustil většinu jejích profesorů i studentů, nechal ji přejmenovat na Fakultu humanitních studií a do jejího čela dosadil za trest duo krutovládců, pány Sokola a Pince. Od té doby nese fakulta další tři oficiální pseudonymy: Fakulta hrůzy-strachu, Fakulta hledající smysl a Fakulta Honzy Sokola.

Oproti tomu jsou studenti univerzity nuceni přispívat na Českopedii což nevydává dobré svědectví ani o univerzitě ani o Českopedii. Příklady – spíše případy – zde: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Fakulty[edit]

Na fakultě múzických umění vyučují Mirek Topolánek a Jarmila Šuláková
Duchovní a etické otázky má na starosti děkan Bohoslovecké fakulty Miroslav Kalousek

Univerzita má mnoho fakult, aby každý, alespoň trochu významný profesor mohl být děkanem.

 1. Čuníkologická fakulta (ČF)
 2. Prasopsologická fakulta (PPF)
 3. Přírodovědecká fakulta (PřF)
 4. Veterinární fakulta (VF)
 5. 0. mlékařská fakulta (0MF)
 6. 1. lékařská fakulta (1LF)
 7. 2. lékařská fakulta (2LF)
 8. 3. lékařská fakulta (3LF)
 9. 4. lékařská fakulta (4LF)
 10. 5. lékařská fakulta (5LF)
 11. 6. lékařská fakulta (6LF)
 12. 7. lékařská fakulta (7LF)
 13. 8. lékařská fakulta (8LF)
 14. Fakulta tělesné výchovy a zubařství (FTVZ)
 15. Fakulta hygieny a pohřebnictví (FHP)
 16. Vodičomulská fakulta (VMF)
 17. Katolická teologická fakulta (KTF)
 18. Evangelická teologická fakulta (ETF)
 19. Evangelní teologická fakulta (ETF)
 20. Evangelijní teologická fakulta (ETF)
 21. Jehovistická teologická fakulta (JTF)
 22. Baptistická teologická fakulta (BTF)
 23. Wesleyánská teologická fakulta (WTF)
 24. Teologická katedra adventistů jedenáctého dne (TFAJD)
 25. Teologická katedra armády spásy (TFAS)
 26. Teologická fakulta Aštara Šerana (TFAŠ)
 27. Bohoslovecká fakulta (BF)
 28. Fakulta svobodných zednářů (FSZ)
 29. Fakulta zázraků (FZ)
 30. Fakulta neřešení církevních restitucí (FNCR)
 31. Fakulta univerzální církevní kariéry (FUCK)
 32. Fakulta múzických umění (ČUM)
 33. Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
 34. Fyzikálně-matematická fakulta (FMF)
 35. Filosofická fakulta (FF)
 36. Filozofická fakulta (FF)
 37. Fakulta humanitních studií (FHS)
 38. Fakulta sociálních věd (FSV)
 39. Fakulta humanitních věd (FHV)
 40. Fakulta sociálních studií (FSS)
  1. Katedra opalování
  2. Katedra národnostních menšin
  3. Katedra čerpání sociálních dávek
  4. Katedra rozdělávání ohňů na náměstí
 41. Právnická fakulta (PF)
 42. Fakulta korupčního práva (FKP)
 43. Fakulta vsetínského obecního práva (FVOP)
 44. Fakulta nelidských práv (FNP)
 45. Fakulta moravstánské šaríji (FMŠ)
 46. Fakulta rektálního alpinismu (FŘA)
 47. Fakulta údržby WC a toaletních věd (FUWCTV)
 48. Fakulta bez portfeje (FBP)
 49. Fakulta arktického zemědělství

Účelová zařízení[edit]

 • Studijní oddělení (je otevřeno každý přestupný rok nekončící dvojkou na první březnový pátek od 8.00 do 9.00, pokud právě není přestávka na oběd)
 • Koleje a Menzy (jsou vedeny Mojmírem Bémem, bratrem Pavla Béma; předtím byl ředitelem 128 let a 3 týdny Karel Höfer, už z toho si můžete představit, jak to tam asi vypadá. Univerzitní koleje jsou poněkud podivné koleje, nejezdí po nich žádné šaliny ani vlaky, dokonce ani lehkokolejná dráha)
 • Správa budov
 • Správa budov a zařízení a Garáží Ptaahovy Vesmírné flotily z Plejád
  • Garáže Aštarovy Velké vesmírné flotily
  • Garáže Ptaahovy Vesmírné flotily z Plejád
 • Mrzačící centrum
 • Rektorát (zrušen po odchodu Viktora Filipa; zastaralé budovy Karolina v centru Prahy ze 14. století, které už nejsou vhodné pro moderní výuku, budou zbořeny a na místě bude za výhodnou cenu postaven plavecký bazén)
 • Nakladatelství Čunkolinum
 • Univerzitní pivovar
 • Univerzitní kávovar (veškerou produkci odebírají Koleje a Menzy, plánuje se rozšíření výroby, aby mohl být zásobován i zrušený rektorát)