Henryk Lahola

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Název tohoto článku není z technických důvodů zcela správný. Správný název by měl být JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr. Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c..
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.
Henryk lahola krucifix.jpg
Kardinál Lahola v ranním pracovním zápalu
JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c.
Biografické informace
Pohlaví

katolické

Barva očí bezbarvá
Vlasy

nečesané

Narození

1967

Úmrtí

bohužel ještě ne

Rodina

celibát, rituálna kastrace synom Theodorom 1 nemanželský syn Theodor Lahola

Národnost

československá

Tituly

JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc., Th.D., DrSc., multi dr.h.c.

Přezdívka

JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c.

Povolání

nezaměstnaný

Zajímavosti
1

intelektuál

2

autor hlaholice

3

nadšený řidič žigulíka

„Blbost, nikdo nemůže mít víc titulů než já!“

- RNDr. Doc. WTf. Oran Gutan DrSc. BlB
Jakékoliv heslo na téma Henryk Lahola byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png


Henryk Lahola (dále jen JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c.), kardinál český, sedmý markrabě moravský, etc. etc. etc. (* 17. dubna 1967, Babice nad Soupravou) je stále nedoceněný český génius. Je zřejmé, že jeho velikost bude zcela doceněna až v budoucnosti. V současné době je žhavým kandidátem na uvolněné premiérské křeslo.

Velikost a význam[edit]

Velikost jeho ducha je srovnatelná snad jen s národním velikánem Járou Cimrmanem. Jak o sobě prohlašuje, vlastní hned několik titulů bakalářských, magisterských i doktorských, vedle toho je českým kardinálem in pectore, nositelem Řádu práce, potomkem sv. Václava, pravým dědicem Zmijozelovým a také následníkem posledního vládce Velké Moravy.

Život mistrův[edit]

Kořeny a dětství[edit]

JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., vyrůstal v Babicích nad Soupravou, malebné vísce nedaleko Uherského Salámu. Jeho rodiče byli chudí, avšak zbožní lidé a svou lásku v Krista pevně vštípili i svému potomku, a to často i za pomoci řemene nebo vařechy.

Matka Milada Eulálie Laholová, rozená Gajdošová, pracovala od svých 12 let jako dojička na státním statku v Uherském Salámu, později také v JZD Babice nad Soupravou. Zde byla roku 1962 vyznamenána řádem Zlatého struku III. stupně za první místo v okresním kole soutěže mladých dojiček InterStruk.

Otec Jaroslav Lahola, zvaný "Tuzemák", byl dlouhodobě nezaměstnaný alkoholik, jenž si k sociálním dávkám vždy přivydělával postupně jako ministrant, kostelník a později též jako hrobník, na faře v Babicích nad Soupravou. Pro svou vášeň pro Tuzemský rum, které se oddává již od svých jinošských let, si může přivydělávat pouze jako hrobník.

Malý Henryk Lahola zatím chodil do školy. Byl snad jediný žák, který by byl ochoten “zůstat po škole” i zcela dobrovolně – a přesto mu to žádný učitel nikdy vědomě nedovolil!

Vysokoškolské studium[edit]

Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (v Praze!) se intelektuál JUDr. PhDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c. vyrázně vymykal ostatním, průměrným studentům. Nikoliv poprvé a nikoliv naposledy se setkal s nepochopením ze strany jednotitulového plebsu. Narozdíl od svých spolužáků intelektuál JUDr. PhDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c. nepodléhal nemravnosti a smrtelným hříchům, za které budou tito hořet v pekle, zatímco JPRMeMBHCMdhc bude žít věčnou slávou na Zemi i na nebesích. Sám mistr vzpomíná:

Na slavnostní imatrikulaci jsem mluvil s několika studenty. Já měl 27 let a prakticky doposud nikdy, a to ani na základní škole a ani na Biskupském gymnasiu jsem se spolužáky prakticky nemluvil. A pokud šlo o spolužáky s tím nejlepším prospěchem, tak tedy s těmi již teprve ne, protože to byli moji největší nepřátelé (v boji o to “prvenství”!!). Teď jsem se ale jaksi nechal zatáhnout do jedné malé skupinky novopečených studentů dokonce do rozhovoru, což byla obrovská chyba. Tento rozhovor byl pro mě veliký šok a těžce jsem se z něj vzpamatovával. Byla to doopravdy obrovská chyba, že jsem se do tohoto rozhovoru nechal zatáhnout.

Padla i otázka, že proč studovat právě tohle a zde. Jeden novopečený devatenáctiletý student J.N. mluvil asi takhle: “Víte kámoši, řekl bych Vám to asi takhle: u nás na gymplu…” – Já jsem mu skočil do řeči: “Myslím, že jste chtěl říci, že na gymnasiu…” “Jóóó! Přesně tak, máš pravdu Henryku” – přikývnul mi žoviálně a opět pokračoval “…profák dějáku…” - Opět jsem mu skočil do řeči: “Myslím, že jste chtěl říci, že profesor dějepisu” “Jóóó! Či vlastně ani nééé!” – řekl stejně žoviálně a pokračoval – “To víš Henryku, ty ji vůbec neznáš, ale byla to taková sprostá P…” (použil oplzlý, vulgární výraz tematicky pocházející z pohlavní oblasti!!) – Když jsem to slovo uslyšel začal jsem těžce lapat po vzduchu, myslel jsem si že omdlím. Byl jsem zděšený, dělali se mi mrákotné kruhy před očima a bylo mi špatně. Nejraděj bych hned utekl pryč, kdyby bylo kam… Co povídal dál si nepamatuji jednoduše proto, že jsem to nevnímal. Až pak jsem se zmohl k nesouvislého pokusu o otázku, bohužel či spíše naštěstí pokus pouze zmatečného: “A jak jste vlastně myslel to, že…oné!” – Přestal povídat a obrátil se opět na mně: “Co máš vlastně konkrétně na mysli Henryku?” – zeptal se dotyčný zvrhlý, nemravný student. Nicméně teď jsem si plně uvědomil, že v podstatě řeč je již úlně jinde a tudíž jsem na položení jakékoliv otázky zcela rezignoval a pouze jsem se omluvil: “Promiňte! Nechtěl jsem Vás přerušit. Ono to vlastně ani není důležité…” A pak jsem ho pouze vybídl, aby mluvil dál: “Pokračujte! Mluvte dál!” A on mluvil skutečně dál a svým způsobem vysvětlil svůj důvod proč šel studovat “právě tohle a zde”. Teď již jsem byl totálně šokován!! Tak velice šokován, že více jsem se již nezmohl ani jen na slovo. Jeho důvod byl zhruba takový – cituji doslova: “Zde na Fildě (vysvětlivka: tímto výrazem myslel asi Filozofickou fakultu) jsou celkem hezký kočky (vysvětlivka: zřejmě asi neměl na mysli skutečné kočky (po slovensky: kočky = mačky) ale pouze nějaké dívky, a to nejspíše asi dívky co na této fakultě studují tj.studentky) a taky obří kámoši, a proto jsem si řekl, že zde bude veliká legrace…” - No prostě něco strašného! Jako kdyby snad ani nešel zde kvůli studiu, ale pouze za jakousi zábavou!!


Očitý svědek: Měl jsem to štěstí během svých studií sdílet s mistrem jedny koleje (tedy téměř - on Větrník, já Hvězdu) a na věky mě to poznamenalo. Mistr vedl velmi asketický život, ať již jde o osobní hygienu či obstarávání potravy. Vím, že kanididoval do akademického senátu FFUK, a programem byl plán prodat všechny ty zbytečné počítače a za utržené peníze platiti jídlo chudým studentům. K velkému štěstí Microsoftu a Dellu Mistr neuspěl. Psal se tuším rok 1997. Se spolustudenty ale mluvil, třeba už vím, že zelená plíseň na chlebu se dá jíst, ale když je to černý, tak už se to musí vyhodit. Kuchařky v menze na Větrníku ho měly rády, chodil si tam s plastovým kyblíkem pro jídlo. Taky prý chtěl za komunistů emigrovat, a vybral si jako cílovou destinaci Srbsko, což bylo vpravdě brilantní plán, protože do Jugoslávie se snad dalo dostat bez větších problémů i třeba se zájezdem. Pětkrát ho chytili, jednou když přeplavával Dunaj. Jo, a vím že někoho napadl na záchodech na fildě, protože si myslel že jakýsi neznámý čurající pán je úchyl a má s Mistrem nekalé úmysly. Podle všeho tam pán jenom čural, a když uviděl Mistra, tak na něj prostě jen nevěřícně hleděl. Chudák neznámý člověk (prý byl jenom odhozen Henrykem pryč proti dveřím, přežil to, Mistr z místa činu utekl). Jsou zde další svědci Mistrova života z doby studií v Praze?

Ano. S Mistrem jsem sdílel dokonce stejnou kolej a hovořil i s jeho spolubydlícím (Radovan Lovčí, taky pěkný exot). Mistr s oblibou chodil s traktoristickými sluchátky, aby nebyl okolím rušen při přemýšlení. K večeři nechodil s kyblíkem, ale snažil se kuchaře přesvědčit, aby mu vydal jeho "menu", kterým byl knedlík (celá šiška, pokrájená) + polévkový talíř omáčky (UHO).

Osobní život[edit]

JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c. je hrdý panic a panic už zůstane navždy:

Já JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola narodil jsem se jako panic, jsem panic a také i zemřu jako panic!!

Neboť jak mistr uvádí, „sex je odporný“. Zda Mistrova matka otěhotněla neposkrvněna, vědecký tým Necyklopedie neví.

Jsou však zvěsti, že má Henryk Lahola jedno nemanželské dítě, Theodora Laholu, kterého se rozhodl zplodit mimo manželství kvůli omezením celibátu. Tyto lži šíří homosexuální zednáři.

JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola ovládá všechny evropské a indoevropské jazyky. Mimo jiné vypracoval novou formu němčiny, která se za sto let stane normálně používaným standardem. Tento přelomový jazyk neobsahuje členy, nemá žádný slovosled a vůbec mu chybí všechna svazující pravidla, která dnešní nerevoluční němčina má.

Bratr Ing. Ing. Ing. Ing. et Ing. A. Lahola je vynálezcem legendárního lehčítka, bez kterého člověk v dnešním světě nemá šanci obstát.

Současné aktivity mistra[edit]

Henryk Lahola se návštěvníkům své pastoušky rád chlubí svými skripty i diplomy.
JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský etc. etc. etc. právem hrdý na své tituly dokazující jeho velkého ducha, nezanevřel na své staré, tituluprosté rodiče, nýbrž jim obstaral příjemné bydlení v luxusním starobinci Láce, o.p.s. Zde je také pravidelně, jednou až dvakrát za deset let, navštěvuje.

JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský etc. etc. etc. dostal již několikrát nabídku stát se českým prezidentem - po jeho odmítnutích se tak na Pražský Hrad dostaly podivné existence, jako Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman a Jiří Paroubek. Poslední jmenovaný se naštěstí zdržel jen pár hodin, což se bohužel nedá říct o prvních třech.

JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský etc. etc. etc. se raději věnuje pastorační činnosti. Po jeho kázáních na školách v blízkém i dalekém okolí znatelně stoupl počet sebevražd, což Jeho Eminence komentovala slovy, že Bůh mladé miluje, a proto je povolává prostřednictvím JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryka Laholy, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinála českého, sedmého markraběte moravského etc. etc. etc. do nebe. — Jak sám Veliký a Božský vepsal do svého erbu: KOMU MOHU, BEZPLATNĚ KDYKOLIV POMOHU. Slova DO NEBE se mu již na štít nevešla.

Oči pravdy vás stále sledují.......

KSM (Klerofrigidní strana Moravistánu) prohlásila na svém XXVIII. sjezdu JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryka Laholu, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinála českého, sedmého markraběte moravského etc. etc. etc. novým mesiášem a zvěčnila jeho jméno v oficiálním stranickém pozdravu. Ten se skládá se zdvižené pravice, slov: „Hej, hola, Lahola“, následného trojího tlesknutí a klapnutí dřeváky.

Píše trestní zákoník, kde chce dát doživotí všem, kdo někomu dají alkohol nebo mají sex s osobou o 16 let mladší nebo starší.
Jeho sebrané spisy

Výbor z díla mistrova a citáty[edit]

 • Z nikdy neodvysílaného pořadu České televize NaHlavu: "Tradiční ruská Lada – je nostalgie elitních řidičů"
 • Z pastorální encykliky Orbis Cockus Laholis: "Codex Iuris Canonici, toť mocná opora katolické církve!"
 • Z Kapitoly Obrázek B347. " Relativně mnohem novějšího data je tato fotografie mého o více než šest let mladšího bratra Ing.A. Laholy. Ing. A. Lahola zná a umí obrovské množství věcí. Kromě jiného i sám pořídil zde v Babicích tuto svoji vlastní fotografii, a to bez jakékoliv pomoci jiné osoby. Pořídil ji pomocí důmyslné optické techniky s využitím tzv. “zrcadlového efektu”. Vystudoval sice jen jednu vysokou školu a taky i akademický titul má pouze jeden – a tedy z pohledu JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryka Laholy pouze bezvýznamné “nic-moc”, což je tatáž kategorie lidí s “jedináčkem” (tj. s pouhým jediným akademickým titulem inženýra, magistra anebo dokonce pouhého bakaláře) kterými JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola zpravidla pouze hluboce pohrdá jako analfabety. V případě Ing. A. Laholy to však ale výjimečně neplatí! Ing. A. Lahola je velice šikovný manažer, zejména pokud jde o praktické životní zkušenosti. Navíc v životě, zejména pokud jde o pracovní kariéru to dotáhl bez jakékoliv protekce či jiné podobné vnější pomoci Ing. A. Lahola nekonečně krát mnohem dále než JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, který i navzdory svému obrovskému vzdělání a čtyřem vysokoškolským akademickým titulům z prestižní Univerzity Karlovy na pracovním trhu se – z nepochopitelných důvodů - absolutně neuchytil. "

Revoluční metoda oplodnění, kterou sám vynalezl[edit]

Protože jak sám mistr o sobě prohlašuje: "Já JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola narodil jsem se jako panic, jsem panic a také i zemřu jako panic !! "nemohl zplodit svého potomka (pozn. Theodor Lahola (na titulech se ještě pracuje)) přirozenou cestou. Tato metoda kterou vynalezl sám velký mistr JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., Multi Dr.hc, kardinál český, sedmý markrabě moravský etc. etc. etc. spočívá v několika jednoduchých krocích. Při této metodě nedochází k pohlavnímu styku, ba dokonce ani k výměně genetické informace (pro méně inteligentnější spárování X, Y chromozomů). Účinnost je 100% bez vedlejších efektů jako jsou zvracení ... a výsledek se nedostaví po 9 měsících, ale po rychlých 9 týdnech. Jak jsem již zmiňoval, tato revoluční metoda spočívá v několika krocích:

1. Po dobu 3 dní intenzivně obkládat varlata horkými zábaly (nejlépe s minimální teplotou 90 ° C) a přiměřeně (podle svých možností) používat kleště Burdizzo

2. Jak jistě víte, po prvním velmi důležitém kroku následuje krok číslo dvě. Při tomto kroku svůj značně zlepšený genetický obsah musíte dostat do hrnce kde se právě vaří nedělní masová polévka. Podle návodu JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., Multi Dr.hc, kardinál český, sedmý markrabě moravský etc. etc. etc si musíte stát nad hrnec s vroucí polévkou tak, aby vaše varlata se jemně, ale dostatečně hluboko, dotýkaly vařící polévky. Při tomto aktu se dostane kapkovou metodou obsah varlat přes chlupy na šourku do polévky.

3. Pokud jste zvládli tento jednoduchý krok, následuje ještě jednodušší. Dále musíte dva dny vařit tuto polévku při teplotě přesně 89,567484 °C (tato teplota musí být přesná, jinak se celé oplodnění neuskuteční) a při tom tančit bez přestávky rituální tanec starých indiánů na hudbu rádia HYMEN při opakujícím se vlnění mexické vlny na téma Jede, jede mašinka ... Není dovoleno jíst, pít, provádět tělesné pochody (močit, kadit...), přerušovat mexickou vlnu!

4. V posledním kroku musíte nechat polévku dva týdny kvasit. Po 2 týdenním kvašení zlejete tekutou část a zůstatek (tuhou část) dáte sníst vaší budoucí přenašečce dítěte (Pozor, tato přenašečka dítěte musí být neposkvrněná panna s celoživotním celibátem). AK jste postupovali správně, za 9 týdnů se vám narodí potomek, stejně jako JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., Multi Dr.hc, kardinál český, sedmý markrabě moravský etc. etc. etc syn Theodor Lahola. Tahle metóda je určena pro lidi s IQ vyšším jako 160

Henryk Proper[edit]

JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., Multi Dr.hc je autor námětu série knih "Henryk Proper". Hlavním hrdinou je mladý JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., Multi dr.h.c. který zjistí že má nadpřirozené schopnosti. Odchází na Univerzitu katolického celibátu a masochismu (zkráceně UK) ve Vatikánu, kde se učí starému umění magie a kouzel. Naučí se změnit pomocí své nikdy nepoužité kouzelné hůlky (JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. Et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., Multi Dr.hc to odborně nazval "penis") homosexuální smýšlejícího jedince na jedince mravně napraveného. V závěru série se mladý JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., Multi dr.h.c. setká s úhlavním nepřítelem Pedi Wikinovým, na jehož použije svou novou schopnost, kterou právě objevil: tvorba webových stránek podle 20 let staré učebnice na svém moderním počítačovém zařízení v místní knihovně. Nakonec JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., Multi Dr.hc po dlouhém boji porazí Pedia Wikinového a na zemi nastane světový mír...

HYMEN[edit]

Radio HYMEN je zcela nová a doposud nepublikovaná iniciativa JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryka Laholy, Th.D., DrSc., multi dr.h.c. Prostřednictvím frekvence 666GHz se nám bude každý den mezi 3.30 až 5.30 hod (každý počestný člověk je již v tuto dobu dávno na nohou) hlásit a do duše promlouvat moderátor a vymetač ďábla JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c.

Název rádia je tak trochu malým nedorozuměním. Když génius JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c rozjímal, jakým názvem by své zbloudilé ovečky nejvíce oslovil, napadlo ho optati se na názor svého bodrého nemanželského synka Theodora Laholy v heslu: "Víc (dubových) hlav víc ví". I tu pojal malý, ale předčasně vyspělý Theodor (vousy si musí holit již od svých 3 let, šediny zakrývá svinibrodskou hnědí od svých 5 let) božský nápad, aby se vysílání stalo pro poslouchače a naslouchače jakousi brannou, panenskou brannou. Protože však od narození trpí vrozenou řečovou dysfunkcí (způsobenou dočasným utonutím při porodu do rozlehlého zahradního bazénu a (nepřiznanou) neschopností génia JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryka Laholy, Th.D., DrSc., multi dr.h.c. plavat)) s názvem dyschlachie, projevující se mimo jiné značnou šišlavostí, zaslechl blahosklonný otec nikoli Panenská brána, nýbrž považte: Panenská blána!! A jako multipolyglot volil latinský terminus HYMEN. Toliko k původu názvu. Program rádia HYMEN

Každodenní relace vysílaná vždy ve středu a o svatodušní neděli bude zahájena promluvou do duše všem padlým děvám na téma osobní hygiena partnera v předmanželském vztahu. Po krátké přestávce vyplněné tzv. vatou (předčítání z knihy Izachariáše Pokroka) bude následovat beseda s (do nebe) volajícími posluchači. Předem však budou vyloučeny dotazy posluchačů s méně než dvěma vysokoškolskými tituly.

MOZOL – to je název zábavné vědomostní soutěže pro posluchače, kteří se rozhodli k doživotnímu celibátu.

ROBERT je variací soutěže pro posluchačky, tato však bude vysílána jen v každém 2. trimestru ve smyslu nového kalendáře H. Laholy vždy však až po 22.hodině. Okruh otázek bude velmi široký a témata budou volena aktuálně podle nálady moderátora ZUBr H. Laholy PRs.co ZMRz. (např. Hyenismus vůči starobním důchodcům, Jak jsem si sám pro sebe modeloval ráj na zemi, Skok ze 4 metrové výšky, abyste měli tělo jako z kaučuku, Slobodomurári apod.) Výherce obdrží hodnotnou cenu – kopii vysokoškolského diplomu H.Laholy dle vlastního výběru + poukázka na 4 týdenní školení „ Jak správně psát vysokoškolské tituly“. Prohrávající bude ihned po soutěži zapuzen a uřknut až do 7. kolene.

Moderátor hlaholí do éteru. V pozadí zbloudilé ovce

Po soutěži a vatě si připravte notýsky. Poradna s názvem KLISTÝR vám přinese mnoho užitečných rad do života i do smrti. Od svatého muže H.Laholy se dozvíte například jak se stát poustevníkem nebo jak zatočit s feministkami popřípadě jak spočítat energii uvolněnou spálením jednoho homosexuála v ohni pekelném.

V okénku „Bez komentáře“ si budete moci prohlédnout řadu fotografíí moderátora, poučit se z nich a pochopit jak se stát dokonalým.

Moderátor předcvičuje posluchačům rádia HYMEN. Cvičební náčiní představuje sud, v němž byl těsně předtím v louhu rozpuštěn homosexuální svobodný zednář. Zachováno zůstalo pouze zářivě červené tričko s neznámým nápisem.
Nyní už víme: Jak na to...s Henrym! Nepořádek ve studiu způsobila geniova roztržitá matka, když hledala křečka, který však byl v tu dobu již 17 let mrtvý.


Po náročné duševní stravě přichází na řadu rubrika S LAHOLOU NA HOLOU, kdy si můžete ve svižném rytmu písně „ Hospodine, ja som tvoj, iba tvoj“ zocelit svá povadlá břicha či zduřelé štítné žlázy. Předcvičuje sám mistr (foto).


V závěru každoranní relace si nenechte ujít glossu BLANKA – sváteční reminiscenci mistrových aktuálních vidění.


Technická podpora radia HYMEN Vysílač radio HYMEN nepotřebuje, neboť vysílání je šířeno příčnými zemětřesnými vlnami ve svrchní zemské kůře tak, aby dosáhlo až do předpeklí. V oblastech s vyšším výskytem svobodných zednářů i tištěnou formou – časopisem HLAHOL.

Vlastní studio je vybaveno špičkovou technikou s podporou IT managementu – sebemrskače UPRd. H.Laholy (foto)

Žaloba na Wikipedii[edit]

Informace Wikipedie jsou nepravdivé, bezcenné a pouze bulvárního charakteru. Vyřizování si osobních účtů a neuvěřitelný hyenismus charakterizuje takzvanou Wikipedii! ... Snad ani samotný Adolf Hitler nebyl schopen tak fanatické nenávisti jako Wikipedia!!“ napsal na svých stránkách JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský, etc. etc. etc., spravedlivě rozhořčen tím, že článek o něm byl po hlasování smazán. Telekomunikačnímu úřadu byl podán návrh na zahájení správních řízení, v jehož finálním důsledku by mělo dojít k oficiálnímu zablokování veškerých webových stránek patřících k www.wikipedia.org na území České republiky. Znalci nicméně předpokládají, že správní řízení nebude zahájeno, neboť JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský, etc. etc. etc. měl jako církevní osoba podat podnět ke Svatému oficiu sdělovacímu. Šéfúředník Úřadu telekomunikací Česka (někdejšího Českého telekomunikačního úřadu) se již nechal slyšet, že podnět bude do Vatikánu přeposlán.

Podvržený profil na Facebooku jako provokace od tajných služeb[edit]

Podvržený profil na Facebooku: "JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola", kde i s mou fotografií na Facebooku se snaží předstírat, že jsou mým dílem - ač s tím ve skutečnosti nemám absolutně nic společného - ale i mnohé další podvodné podvrhy jsou ve skutečnosti provokací od tajných služeb České republiky, zejména pak provokací od tzv. "protiextremistického oddělení" Policie ČR v Praze !!!“ napsal na svých stránkách JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c.

Další aktivity[edit]

Titulní stránka Laholova časopisu.
 • Henryk rád cestuje autobusem po blízkém okolí. O děsivém zážitku z jedné cesty si můžete přečíst. Podrobnější údaje naleznete v článku Uherské Hradiště.
 • Henryk objevil teorii průniku jedniček nebeskou množinou. Podrobnější údaje naleznete v článku 1.
 • Henryk vydává vlastní časopis Hlahol, určený pro intelektuály s nejméně čtyřmi tituly.
 • Henryk vytvořil matematickou funkci Turingova stroje.

Tajný projekt na likvidaci hackerů[edit]

 • Z velmi vysokých policejních kruhů, soustředěných kolem Kubiceho (podobnost s s naším Henrykem Laholou není čistě náhodná) unikla unikla zase jedna zpráva. Z této, již ověřené zprávy lze vyčíst, že projekt s krycím názvem "Hering" byl vytvořen a spuštěn právě prostřednictvím slovutného JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryka Laholy, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinála českého, sedmého markraběte moravského etc. etc. etc. a jeho webových stránek.*
 • O jaký projekt vlastně jde? Naše redakce se v tajné zprávě dozvěděla podrobnosti o spuštěných stránkách jedinečného JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryka Laholy, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinála českého, sedmého markraběte moravského etc. etc. etc., neboť právě tyto jeho stránky při sledování, pročítání se a civění na sklo monitorů a LCD obrazovek se normálním lidem zdají poněkud chaotické množstvím textů postrádajícím jakoukoliv logiku. Jenže opak je pravdou, neboť vtipálek, zkušený hacker nebo terorista chtíc se dozvědět více o stavu věřící i nevěřící populace v čechách, na moravě i slezku při pročítání důmyslně poskládaných slovních obratů v následujících krocích je automaticky zneškodněn a zlikvidován a to již v teple svého domova, či v případě teroristů v chladu jeskyně. Obrovská muka, který takový člověk zažije se projevují v následujících potížích a stupních:
 1. při pročítání úvodních vět dochází k silnému zarudnutí očí, které přechází v nekontrolovatelný pláč.
 2. posléze se přidává nekontrolovatelný třes bránice (při normálním stavu identifikovatelný jako smích) v tomto případě však pozor!!! nejedná se o smích nýbrž nebezpečnou psychosomatickou reakci organismu.
 3. ve třetím stádiu se přidává bolest břicha způsobená výše popsanou reakcí v bodu 2ú) společně s tímto je však již bránice rozkmitána takovým způsobem, že se dostavuje škytavka a bránice je tímto způsobem již značně poškozená.
 4. posledním stadiem je třes končetin, nemožnost zástavy reakce připomínající tanec sv. Víta(nekontrolovatelné výbuchy smíchu) a terorista či hacker umírá za A, na zástavu srdce, nebo za B, z nedostatku kyslíku udušením.
 • Přijde-li však pomoc v podobě dalšího hackera, či teroristy, program nevědomě získaný ze stránek způsobí, že spáchají všichni v okolí rituální sebevraždu, neb jim je podprahově ze stránek vysílán signál s poselstvím, že jediný spasitel, vykupitel a beránek boží je právě náš pán JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský etc. etc. etc. I nezkušený hacker terorista či kdokoli jiný, kdo by měl nekalé úmysly opravdu raději spáchá rituální sebevraždu, neboť pod tíhou toho, že by se měl byť jen setkat s výše uvedeným pochopí nicotnost svého bytí, své bytosti a svého konání a jednání.
 • Bohužel se našemu zpravodajskému týmu zatím nepodařilo získat oficiální vyjádření, ale vysoký policejní důstojník obeznámení kolem situace s touto tajnou zprávou, mimo kameru uvedl, že při uveřejnění této další tajné zprávy a to cituji jeho slova: "Tak teď už jsme všichni v prdeli!" neboť jak jsme se dozvěděli těsně před výstřelem vysokého policejního důstojníka, pan JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský etc. etc. etc. má v rukou strašnou zbraň k ovládnutí nejen našeho státu, ale hrozí, že se JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský etc. etc. etc. stane nejchytřejším ředitelem zeměkoule!!! "Pámbu s námi!!!" uvedl tesně před skonem vysoký policejní úředník!

Externí odkazy[edit]