Hlaholice

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Glagolica.png
Henryk Lahola představuje svoje vydání Bible v hlaholici.

Hlaholice je moravské písmo, které vytvořil moravský katolický intelektuál JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský, etc. etc. etc., dal mu název odvozený ze svého jména a stal se jeho zvěrozvěstem. Toto písmo je určené zejména k psaní Bible a dalších katolických posvátných textů, které by byly zneuctěny, pokud by se psaly v běžném pohanském písmu, ve kterém se píší světské texty, bulvární noviny a, ano, dokonce i pornografie! Ne tak v hlaholici, která je určená pouze k zapisování svatých skutečností!

Krátce po vymyšlení hlaholice se JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský, etc. etc. etc. snažil prosadit nový akademický titul HlDr. (doktor hlaholice), bohu(žel/dík) se mu to nepovedlo.

V roce 1994 se Ministerstvo školství rozhodlo pro odvážný experiment. Pověřilo Rosalindu Koněprdovou, učitelku na v Brně-Pisárkách, aby v první třídě vyučovala místo klasického písma hlaholici. Vše šlo dobře až do okamžiku, kdy vyšlo najevo, že je Rosalinda Koněprdová milenkou JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryka Laholy, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinála českého, sedmého markraběte moravského, etc. etc. etc., a oba vydělávají nekřesťanské peníze na tisku a distribuci slabikářů v hlaholici. Koněprdová zpočátku vše odvážně popírala, ale byla na hodinu propuštěna a když se vrátila, byla vyhozena natrvalo.

To se ukázalo jako docela průšvih, protože po odchodu Koněprdové nedokázal nikdo ze zbylých pedagogů navázat na výuku hlaholice. Všichni prvňáčci následně propadli z důvodu analfabetismu a museli první třídu opakovat. Tato skutečnost se ošklivým způsobem podepsala na psychice jejich rodičů, jelikož nikdo z nich nebyl ani v nejmenším připravený na tak neslavný počátek studia svých potomků. Většina z nebohých rodičů propadla alkoholismu. Děti byly na začátku příštího školního roku rozeslány do jiných škol, aby se zbavily traumatu ze ZŠ v Pisárkách (MUDr. Čůrek tento jev ve své knize mapující jeho psychiatrickou praxi detailně popisuje jako tzv. Pisárecký děs) především do Židlochovic a Žabovřesek, a již v sedmé třídě se jim podařilo své spolužáky víceméně dohnat. Premianti dokonce skončili jen s hezkou jedinou čtyřkou na vysvědčení a vylepšovali tak průměr pisáreckých.

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Hlaholice na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png