Slovanská mytopatologie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Pohanská božstva Slovanů.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Slovanská pitomatologie mytopatologie je složitý systém vztahů mezi patologickými změnami na mozku a náboženskými představami starých (i mladých) Slovanů. Pohanská božstva Slovanů a slovanská božstva pohanů se vzájemně přou, zda Slovany, respektive pohany, jsou sami příslušní bohové nebo lidé, kteří je uctívají. Proto není příliš divu, že v těchto věcech nemají příliš jasno ani učení religionisté.

Patologické jevy mají několik různých fází, které se v závislosti na přijímané potravě projevují různými skupenstvími mozku obětí i různými kultickými projevy.

Perum.jpg

Perum[edit]

Nepřiměřená konzumace rumu může způsobit zrumovitění oběhové soustavy. V cévách pacienta se ukládá měď, která je obsažena v rumu. Jelikož měď je vynikajícím vodičem, stává se pacientovo tělo velmi účinným hromosvodem. Při jakékoliv bouřce procházejí pacientem všechny blesky z blízkého i vzdáleného okolí. Proto říkáme, že Perum je bůh hromu, sloty a v nové době také elektrifikace.

Mekkytvaroh.jpg

Tvaroh[edit]

Tvaroh, oblíbený mléčný výrobek, má, jak známo, bílou barvu a měkkou až rozplizlou konzistenci, podobnou mozku. Jeho konzumace tedy působí, že člověk má pak mozek nejenom v hlavě, ale i v jiných částech těla. Takže třeba myslí kolenem. Tvaroh je proto bohem nonverbální komunikace a adrenalinových sportů.

Anglosasové vzívají podobného boha jménem Quark. Ten nevykonává celkem nic, pouze vyčkává, aby jednou za čas obnovil rozbitý vesmír stvořením kvarků.

Pivo Radegast.png

Radegast[edit]

Tento bůh je uctíván zejména na severní Moravě. Je zároveň prvním slovanským bohem uctívaným prokazatelně v těchto končinách a to přesně od roku 1970. Tamní konzumenti piva, kteří nemají na Pilsner Urquell nebo jiné kvalitní pivo, se k němu modlí, aby přežili pití místních patoků. Nealkoholici jej nazývají Birell, což nezní příliš slovansky a odkazuje k místu jeho původu: NDR 11. století. Jeho jméno býva mylně překládáno jako Radhošť, což je ovšem pouze staré označení pro nepřívětivá, lidožravá místa.

Vyliž[edit]

Vyliž je dodnes nejpopulárnějším bohem, co se týče početnosti modliteb k němu („Vyliž mi“); předčí jej snad jen Kokot, Piča a Vole. Vyližovi stoupenci jsou celí … vylízaní.

Stalinovít[edit]

Berthold brecht.jpg
Mág zvedl oči v sloup a cosi Svantovitovi káravě zašeptal. Socha omluvně pokrčila rameny, obrátila roh k ústům opačným, širším koncem a nadmula tváře podruhé. Rytíře ohlušil strašlivý ryk vycházející zevnitř jejich vlastních kostí, z útrob rohu vyšlehl vír oslnivé záře, roztočil se a zakousl do čela německého houfu.
Mrazivé bezvětří nepohnulo ani jediným pírkem na chocholu přílby, ale z obrněných těl se začala drát krev, osedlaná dušemi. Trhala póry, vyrážela oční bulvy z důlků jako čepy ze sudů, párala kroužkové košile a v tenkých pramíncích, spojujících se do proudu silného jako kmen staletého stromu prýštila do jícnu Svantovitova rohu. Bůh, před chvílí ještě vyzáblý, nyní s obrovským břichem, spokojeně odříhnul - jedna poloohlodaná duše využila příležitosti a šťastně se vznesla k obloze.

—Petr Stančík, NEJTAJNĚJŠÍ ZBRAŇ DRUHÉ ŘÍŠE aneb KATEDRÁLA NA NEBESÍCH

Rekreační středisko Prora

Stalinovít je oblíbené božstvo východních, západních, jižních a především severních Slovanů. Zatímco k jiným bohům se modlí ti, kteří chtějí mít dostatek jídla, Stalinovíta je dobré uctívat, když chcete mít příštích 10 let hlad.

Svůj příbytek má na Arkoně (Rujána, NDR) a v Kremlu (Moskva). V Moskvě byl jeho kult největší v letech 1924–1953, na Rujáně v letech 1933–1945. Pro poutníky směřující na Arkonu bylo postaveno rekreační středisko Prora dlouhé 4,5 km, kde se mohlo ubytovat až 20000 uctívačů Stalinovíta.

Nejslavnější Stalinovítova socha byla postavena v Praze. Tato socha je jediná známá, na které byl Stalinovít znázorněn jako mnohohlavé božstvo.

Ještě v 70. letech dvacátého století je doložen obřad k uctění Stalinovíta z Oravy. Otec rodiny si při něm o Vánocích nechává na stůl přistavit hromadu vdolků. Přikrčí se za ní a ptá se rodiny, zda-li ho za hromadou je vidět. Když mu řeknou, že je, odpoví: „Tak víte co? Na přesrok se na vás vyseru. Proč bych měl šaškovat pořád jen já.“ Přesně stejnou průpovídku pronášel podle dobových pramenů vždy jeden z králů Sparty, z obřadních důvodů skrytý za velkým frgálem.

Ostatní bohové, o nichž není dost zpráv[edit]

Někteří bohové jsou vymalováni pouze ve Slovanské epopeji
  • Tvarožic; Nejvyšší bůh - zástupce. Zajištuje distribuci Tvaroha.
  • Dejžbůh; Velice často zmiňovaný bůh s nejasnou, pravděpodobně všeobjímající funkcí.
  • Jakotyč; (anglicky Rod) bůh mužské plodnosti.
  • Sim a Riegel; božští homosexuálové.
  • Proof; (staroanglicky Prove) bůh lidské spravedlnosti, která jest jak neprůstřelná tak slepá.
  • b/w-Bog; dualistický týpek, půl roku si hraje na dobráka, půl roku rozbíjí lidem a zvířectvu hlavy palicí (více viz Američtí bohové od Neila Gaimana).
  • Triglav; zemědělsko-válečné božstvo. Má tři glaivy (kůsy), jimiž dokáže sklízet ve třech rovinách bytí. Kdysi, když byli jeho Korutanci ještě neporazitelní, sídlil na stejnojmenné hoře. V současnosti se vyskytuje v Afganistánu se svým novým vyvoleným národem - Hanáky.
  • Przepysz; bůh paměti, obzvláště pak paměti typu WOM. Ze všech bohů je to ten nejslovanštější, neboť používá ve jméně spřežky.

Slovanská mytopatologie a křesťanství[edit]

Mnohé slovanské mytopatologické představy nejen že nejsou v rozporu s křesťanstvím, ale dokonce jsou na něj přímo navázány. Tak se můžeme od pacientů dozvědět, že Adam a Eva byli Hejslováci, nebo že Panna Maria žila v Rusku, jak se zpívá v lidové písní Chodila Matička, chodila po Rusi.

Slovanská mytopatologie má i vlastní světce, které nezná ani katolická, ani řecká pravoslavná církev. Mezi ně patří například:

Putin Gas King.jpg

Pokročilá schizofrenie[edit]