Sdružení pro obnovu Stalinova pomníku v Praze

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Sdružení kategoricky protestuje, aby sousoší bylo hanlivě označováno „Fronta na maso
Všemi milovaný otec všech pokrokových lidí
Růže pro Stalina
Výstavba Stalinova pomníku se stala i námětem společenské hry.

„Postavíme sochu Stalina,
že bude vidět až z Kolína.“

- Antonín Zápotocký


Registrace

Sdružení je řádně zaregistrovaným občanským sdružením. Registrace byla udělena 26. 6. 1993 civilně správním úsekem ministerstva vnitra, U Obecního domu č. 3, Praha 1 – PSČ 112 20, vedoucí oddělení JUDr Dariou Benešovou v. r., za působení ministra Jana Rumla. Čj: VS/1-21162/93-R

Aktuální události

Předsednictvo ústředního výboru sdružení rozeslalo všem státním orgánům a všem sdělovacím prostředkům otevřený dopis. V dopise je kritizována snaha západních revanšistických ideových a diverzních centrál, které za neskrývané podpory řady zaprodanců a ztroskotanců v našich parlamentních stranách vyvíjí snahu postavit obludné monstrum jménem chobotnice v blízkosti obnoveného Stalinova pomníku.

Stanovy

Název sdružení

Sdružení pro obnovu Stalinova pomníku v Praze

Sídlo sdružení

Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.: 222 897 111

Cíl činnosti

Cílem sdružení je obnova pomníku praporečníka světového boje za mír, učitele a vůdce pracujícího lidu všech zemí, osvoboditele naší vlasti a nejlepšího přítele našeho lidu, Josefa Vissarionoviče Stalina. Cílem je, aby pomník stál na původním místě na Letné, ve vší své monumentálnosti.

Orgány sdružení

 1. Nejvyšším orgánem je sjezd ústředního výboru.
 2. Činnost sdružení řídí předsednictvo ústředního výboru a generální tajemník sdružení.

Práva a povinnosti členů

Práva a povinnosti členů jsou stanoveny vnitřním organizačním řádem.

Zásady hospodaření

 1. zdrojem finančního zabezpečení jsou:
  • povinné příspěvky členů
  • státní subvence
  • fondy Evropské unie
  • dary sponzorů – je možno zasílat na účet číslo 86-4065990468 / 0100. Všem přispěvatelům zaplať Pánbůh
 2. finanční prostředky jsou uloženy na jediném účtu oprávněn s nimi nakládat je jen generální tajemník sdružení, pokud ústřední výbor nerozhodne jinak.

Podepsáni:

Google uncyc.jpg Sdružení pro obnovu Stalinova pomníku v Praze na googleTohle je nejlepší článek na téma „Sdružení pro obnovu Stalinova pomníku v Praze“ na celým internetu.