Socha

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Polozahlaná socha Venuše Milétské nesvědčí ani tak o cudnosti Řeků, jako spíše o jejich svébytné sexuální orientaci.

Socha, jiným slovem též plastika - je samostatné třírozměrné umělecké dílo vytvořené sochařem, které znázorňuje přirozené rozmnožovací schopnosti organismů, včetně člověka.

Socha svým tvarem či proporcemi obvykle vychází z lidské postavy, není to však pravidlem. Může znázorňovat kopulaci i jiných živočišných druhů.

V moderním sochařství se již od dob začátku abstrakce začaly objevovat sochy, které nevycházejí z lidské kopulace. Byly to spíše výjimky. Na druhé straně spektra stojí excesy, kdy najednou kopuluje více než 10 párů. V dnešní době se tyto „odlidštěné“ sochy dají nazvat "Knížákoviny".

Více soch sestavených tak, aby působily jako celek, se nazývá soukopulosoší. Sochy mají za úkol zpříjemnit prostředí člověka a vytvořit orientační body v krajině a zástavbě, aby svým umístěním pomáhaly živočichům najít vhodná místa ke kopulování.

Protože američtí vládci hostingu necyklopedického jsou nejnověji stiženi, možná pod vlivem harašení mýtů, záchvatem akutní pruderie, která, zdá se, přechází do chronického stadia, hafo obrázků, kde byla zachycena sošná krása lidských těl, bylo bez pardonu smazáno - a další to nejspíš čeká. Takže jestli jste byli natěšeni na nádherný vodopád úžasné smyslnosti, tak, jak ji velcí a ještě větší umělci zachytili v proudu času, tak prdlajz. Holt nezbývá, než si onu smyslnou krásu, která tak lahodí oku i duši, prostě vyhalucinovat. Tož hodně zdaru!

Nejslavnější světová sochařská díla[edit]