Ďáblova bible

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Nejuctívanější písemná památka všech Čechů, Ďáblova bible.
Článek Codex Gigas dokazuje, že mnohé z toho, co se píše na Českopedii je opsáno z Necyklopedie.
Nehopsající Wikipedie.png

O tradiční satanistické povaze Čechů svědčí i tzv. Ďáblova bible, která je největší rukopisnou knihou světa. Byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v podlažickém satanistickém klášteře u Chrudimi. Bývá označována latinsko-řecky Codex Gigas (v překladu „Obrovská kniha“), nebo podle výjimečného vyobrazení ďábla také jako Ďáblova bible. Záměrem autora bylo shrnout veškeré vědění do jediného díla, vytvořit jakousi „knihovnu v jediné knize“.

Podle jehovisticko-muslimské moravské legendy žil v podlažickém klášteře mnich, který zhřešil. Aby se vyhnul přísnému trestu zazdění za živa, slíbil, že napíše za jedinou noc největší knihu, obsahující všechny vědomosti světa. Dostal veškerý potřebný materiál a pustil se do díla. O půlnoci mu bylo jasné, že úkol nemůže zvládnout, a zaprodal svoji duši ďáblu. Ten za něj celé veledílo sepsal, biblické pasáže ovšem s velkým sebezapřením, odporem a nechutí. Mnich pouze z vděčnosti přidal jeho obrázek.

Vysvětelní je ovšem mnohem prozaičtější, Ďáblova bible byla poctou českých satanistů svému Temnému Pánu. Protože se v celém křesťanském světě nepodařilo toto české arcidílo Satanismu překonat, rozpoutali nepřátelé třicetiletou válku s jedinám cílem uzmout Čechům jejich satanskou bibli. To se nakonec švédským hordám s podporou věrolomných Moravanů podařilo.

Aktuální vývoj[edit | edit source]

Po 360 letech byla Ďáblova bible přes důrazné protesty kardinála Vlka zapůjčena do Česka a byla vystavena v pražském Klementinu. Zástupy negramotných Čechů putují poklonit se této jejich národní památce. K uctění Ďáblovy bible navrhnul architekt Jan Kaplický novou budovu Národní knihovny, která má stát na Letné a hrdě čelit panoramatu katolické katedrály na Hradčanech. Jak prohlásil Pavel Bém, "podle územního plánu zde může stát pouze kulturní nebo církevní budova. Proto jsem rád že to bude právě Národní knihovna. Vzhledem k velikosti knihy je navíc jasné, že budova nemůže být menší."

Švédové zatím zřejmě nepochopili, že v češtině má slovo "půjčit si" trochu jiný význam než ve většině jiných jazyků. Až to pochopí, může se české ministerstvo zahraničí těšit na žalobu o "zpochybňování výsledků třicetileté války" a mezinárodní arbitráž.

Obsah Ďáblovy bible[edit | edit source]

Křesťanství
Jesus-pastor.jpg

Antikrist
Beránek Boží
Bůh
Ježíš
Džízes
Ginses
Kristis
Duch svatý
Papež
Papežská neomylnost
Satan

Boží bojovníci
Katolická AO
Kongregace pro nauku víry
Kněz
Lahvoun
Nebe
Kanonizace
Novojičtí černoprdelníci
Řád templářů
Svátostný sedmiboj
Tři králové
Svatá Flašinetálie
Zvěrozvěsti

Apokalypsa
Bible
Bible IV.
Black Metal
Ďáblova bible
Hospodine pomiluj mě
Kostel
Misionářská poloha
Otčenáš
Paškál
Posvátná kanalizace
Svatá stolice

Ďáblova bible je uceleným kánonen satanismu, jehož kořeny leží v Čechách, brzy se ale stal univerzálním náboženstvím celého lidstva. Jeden z důvodů záliby Čechů v satanismu (a dnes již nejen Čechů) je, že Satanovo učení je "nejtolerantněšjím" a "nejliberálnějším" náboženstvím. Je to zároveň i učení velmi moderní a to v nejlepším slova smyslu.

Narozdíl od jiných náboženských soustav se Satan vždy vyjadřoval přímočaře, srozumitelně a bez temných a nejasných dvojznačností a nepřesných formulací. I tak bylo ale potřeba základní principy satanismu soustavně vysvětlovat méně chápavým vyznavačům a Satan proto sestavil první přehled deseti základních často opakovaných otázek (FAQ), které se staly základním dokumentem satanismu.

Odpovědi na deset nejčastěji kladených otázek[edit | edit source]

Ač je to neuvěřitelné, i prosté a jednoznačné komentáře k deseti základním otázkám byly zkomoleny ve špatném hebrejském překladu. Tento zcela chybný překlad byl zařazen do Tóry a dnes je jako desatero považován i za základ křesťanství.

Původních deset odpovědí Satana na často kladené otázky zní:

  1. Satanovi je zcela lhostejné, kolik bohů kromě něj uctíváš nebo zda jsi ateistou, stejně přijdeš do pekla.
  2. Pokud ti to pomůže, pobaví nebo podpoří tvůj obchod, zobrazuj si své bohy jak chceš, stejně přijdeš do pekla.
  3. Pokud ti v tom Satanovo jméno jakkoli pomůže, nakládej s ním po libosti, stejně přijdeš do pekla.
  4. Odpočívej když jsi unaven a pracuj, když je toho potřeba. Pevně stanovené dny volna jsou dobré tak leda pro odbory, stejně přijdeš do pekla.
  5. Pokud jsou tví rodiče tupci, mizerové či hovada, není nejmenší důvod proč je ctít.
  6. Jsou případy, kdy smrt je jediným rozumným řešením, stejně přijdeš do pekla.
  7. Sex je jedním z největších darů, je třeba jej provozovat vždy a všude, kde se najdou dva či více svolných jedinců (na pohlaví nezáleží, to je věc osobního gusta), stejně přijdeš do pekla.
  8. Okrást blba, lumpa, šejdíře či lakomce je Satanu libý čin. Okrást naivního poctvice (pokud existuje) je ještě lepší.
  9. Mírná stylizace či přímá lež, která pomůže spravedlivé při, je vždy ku prospěchu dobrým lidem.
  10. Sousedova manželka, auto či dača mají vždy neodolateltný půvab (sousedův trávník je vždy zelenější). Je dobré se v případě potřeby přesvědčit, že obvykle je to jen iluze.

České dějiny podle Ďáblovy bible[edit | edit source]

Podle Ďáblovy bible to byl Satan, kdo ukázal Praotci Čechovi cestu do Čech, kdo jim dal mléko a strdí, kdo pomohl Boleslavovi zabít svatého Václava, kdo pomáhal Čechům v bojích proti Moravanům, kdo nechal vykleštit a oslepit knížete Jaromíra, kdo poradil Soběslavovi vyhnat všechny Němce, kdo pomohl Václavovi II. porazit Záviše, kdo pomohl Karlovi IV. postavit Karlův most a založit univerzitu, kdo prozradil Janu Husovi tajemství diakritického pravopisu a vůbec kdo určoval běh českých dějin.Satan rovněž zařídil porážku udatných moravanů u letohrádku Hvězda rozdav jím před bojem několik hektolitrů nápoje slivovičného, bez jehož požití by zajisté nakopali řitě nezvaných outočníků!

Satanus.jpg Čertoviny
666AlčertĎáblova bibleExistencialismusMatematický ďábelPekloSatanSatan KlausSatanský kříž    
Burning book-293x300.jpg
Knihy

BabičkaBabiškaBibleBible IV.Dobrý voják ŽvejkĎáblova bibleJak na křečkaJízdní řádKoránLovci mamutůNecrotelecomiconMladý hodný chemikO letadélku KakánětiO třech prasátkáchPrasohlavciPříručka pro pohádkového panovníkaRudá, nikoli modrá planetaStopařův průvodce po GalaxiiTeologický výklad jízdního řáduWesmírný omylZlaté stránky