Existencialismus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku ...“

- Satan

„Povinností andělů je nás utěšovat a chránit před zlem. Nevyžadují poslušnost ani uctívání a nikdy nás nekárají. Když k nim zaujmeme dětský postoj, máme k nim naprostou důvěru, lásku a pokornou vděčnost, andělé nás zahrnou všeobjímajícím požehnáním. Budou se věnovat našemu blahu a horlivě vyplní každé naše přání.“

- Henryk Lahola

„Existence ďábla, to není nějaký názor, který bychom mohli opustit podle svého přání. Každý, kdo říká, že neexistuje, nemá plnost katolické víry“

- Miroslav Kalousek
Miloš Zeman a Jiří Paroubek se k aféře Czeska Republik nevyjádřili.

Existencialismus je kacířský směr, jenž pohrdá Ježíšem Kristem i všemi svatými. Politicky lze existencialisty označit jako velmi levicové, jejich filosofické názory jsou poměrně pesimistické a především kacířské. Papež Jan Pavel II. prohlásil, že celý směr je jedním velkým bludem, který poškozuje katolickou církev i její představitele. Papež o tomto směru kontaktoval také amerického presidenta George Bushe a také nabídl, že ukáže americkému presidentovi svou vilu.

Dimenze Exit, Czeska Republik a vzrůst církve Satanovy[edit | edit source]

Existenicalisté se domnívali, že slovo "exit" předchází podstatu a že je to únik do nečasové dimenze obývané pekelnými Ještírky sil temnot. Pomocí této dimenze se pokoušeli kontaktovat bytost, nazývanou Satan. Toto hnutí se však do této dimenze nikdy nedostalo, zároveň ani nedokázali, že tato dimenze existuje. Teprve až papež Benedikt XVI. se rozhodl zničit tuto nebezpečnou sektu, a tak na to poslala své nejlepší lidi - vymítače ďáblů, zvané Boží bojovníci.

Byl kladen velký důraz na aktivitu vůči budoucnosti a sobě. Tím dosáhla nebývalého vzrůstu církev Satanova, založena Szandorem LaVeyem, trojitým šampionem (a dosud nepřekonaným) v satanistických zvrhlostech. Církev Satanova se především rozrostla v České kotlině, kde nyní leží Czeska Republik, kterou Chorvati s posměškem nazývají Čehůnská republika a její obyvatele Čehůny.

KSČM děkuje
Satanus.jpg Čertoviny
666AlčertĎáblova bibleExistencialismusMatematický ďábelPekloSatanSatan KlausSatanský kříž