Anděl

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Archandělé jsou pěkně nabušení týpkové. Zde archanděl Gabriel, anděl pomsty, co si to právě rozdává s Lilith.
Křížek.jpg
Angel fire bella.JPG
Anděl 01.jpg
Anděl může nabývat i formy sličného mladíka
Anděl smrti při výkonu euthanasie

„Nebýt mého anděla strážného, bůhví, kde by sem dnes byl...“

- Jiří Paroubek

„Moje teorie zní: Bůh je lenoch, a tak za sebe nechá dělat jiné, např. zrovna ty anděly.“

- George W. Bush


Anděl je výkonným orgánem Boha, který mu pomáhá pracovat jak na nebi, tak i na zemi. Anděl je původem z řeckého ἄγγελος (angelos, „posel“), a coby mythická aeromobilní duchovní bytost měl Bohu (či bohům) sloužit jako obousměrný posel mezi ním a lidmi. Učení o andělech jakožto průvodcích či ochráncích lidí je odvozeno ze zmínek ve Starých pověstech Hebrejských. Křesťanská nauka o andělech je napasovaná na představu židovskou, a to především na apokalyptickou literaturu z doby obsazení Judeje Římem. Je zjevné, že lidé se odedávna vyžívali v hororech a právě zde si v tom mohli čvachtat dosytosti.

Popis[edit | edit source]

Většina lidí pod vlivem barokních zobrazení udává, že anděl má podobu malého křídlatého prepubertálního dítěte. Není tomu tak. Andělé mají podobu dospělého, nejčastěji mladého člověka, nejlépe ženy, spoře oděné. Andělská křídla nejsou organickou součástí andělského hardvéru, jsouť ona pouhým atributem. Na rozdíl od evropských andělů, kteří si vystačí s dvěma křídly, japonští mohou mít někdy křídel i více – digimon Lucemon ze čtvrté série jich má dokonce deset. Genderová ani rasová vyváženost při visualisaci andělů dosud též není na potřebné výši. Ač jsou křídla andělská obligátním atributem andělským, andělé se ve svém imaginárním prostoru vznášejí levitací (či pravitací) a křídla jim slouží pouze jako více či méně apartní módní doplněk

Idea malého dítěte jako anděla vznikla v 9. století na základě popisů tehdy vznikajícího teoretického modelu, který se vyvinul již v antice z lesbických a gay studií. Tyto náměty se později objevují i v architektuře, kde je jimi přeobohacena hlavně výzdoba kostelů a klášterů. Soudobá qeer teorie angelologická byla zformována až na začátku dvacátého století, kdy přední vědec Albert Einstein prohlašuje: "Dnes sem viděl anděla. Měl podobu mého přítele a radil mi, jak mám postupovat při mých výpočtech". Vyjevil tím své dosud pečlivě skrývané efebofilní sklony. Děsně tím nasral svou ženu, geniální matematičku Milevu, která tuto nelehkou práci pro něj dosud vykonávala, a byl to též počátek rozvratu jejich manželského štěstí.

Přesná podoba anděla však není průkazně zdokumentována, podobně jako UFO. Hodně politiků udává, že andělé na sebe berou podobu jak zemřelého člověka, tak člověka známého. Například Jiří Paroubek vypověděl, že viděl ducha Chucka Norisse, který se ho pokusil (samozřejmě bezúspěšně) napadnout samurajským mečem.

Pokud jde o andělskou řeč, ta je až dodnes nejasná, prý je však podobná čínštině.

Práce andělů[edit | edit source]

Andělé na nebi mají přidělené náročné úkoly, mezi které patří obdělávání božské zahrady, opatrování nebeských nováčků, a obskakování Boha. Práce zde na zemi je však pro anděly značně složitější. Mají za úkol dodržovat přiměřenou úmrtnost, ale také kontrolovat a hlídat narození nových člobrdů. Mají na starosti běh života zde na zemi, jelikož nehlídají jen lidi, ale také živočichy a rostliny.

Bez andělů by se tedy svět neobešel, a nevydržel by ani půl týdne, protože Bůh si za tu dlouhou dobu, co svět světem je, totálně odvykl pracovat.

Kategorisace andělů[edit | edit source]

Anděl strážný[edit | edit source]

Lidé znají anděla nejčastěji ve funkci anděl strážný, kdy má hlídat člověka před nebezpečím a útrapami. Andělů pro tuto funkci vhodných je však velký nedostatek. Představme si, že by každý anděl měl na starosti jednoho člověka, to znamená, že by muselo být skoro 8 miliard andělů, určených jen na hlídání. To prostě nejde. Kdo by dělal ostatní práci.

Konec konců, čím by se pak měl zabývat anděl smrti, kdyby andělé strážní všechno uhlídali!

Anděl smrti[edit | edit source]

Anděl smrti má naprosto opačné povinnosti, než anděl strážný.

Andělé smrti, zařazení v ranku "padlých andělů" jsou ve velitelské pravomoci satanské. Jsou tímto svým zařazením nádherným příkladem toho, jak si Bůh drží Satana na špinavou práci, se kterou si nechce špinit své božsky čisté ruce a kterou na něj plně deleguje.

Anděl smrti má za úkol odebírat život a pohřbívat všechno živé, to aby měl na světě místo život nový. Lidé se anděla smrti úplně zbytečně bojí, stejně si pro ně dříve či později přijde. Je často identifikován se smrtkou, nebo Kmotřičkou smrtí.

Anděl smrti je podle hororových hoaxů celý černý. Jeho křídla jsou dlouhá a na konci zahnuta do děsivé špice. Na hlavě má tmavou čelenku, což má být opak svatozáře. Podobá se mladé a krásné ženě, jež má zamlklý, někdy až resignovaný výraz. Není divu, práce má víc než dost. Funkci anděla smrti proto často přebírá i archanděl Azrael.

Rozdíl mezi božským a smrtícím andělem je prostý, anděl božský si chodí pro duše dobře nahuštěné a anděl smrti pro duše již zpuchřelé, postupně splaskávající. Andělé smrti jsou podle zaručených hoaxů lidé, které odnesl satan do pekel. To ovšem nic nemění na jejich užitečnosti. Výsledek je koneckonců stejný - živola v mrtvolu změněná.

Archanděl[edit | edit source]

Archanděl (z řeckého: ἀρχή – archē vrchní nebo vedoucí a άγγελος – ángelos, posel neboli anděl) je anděl v ranku vyššího důstojnictva. Biblická tradice jich zmiňuje snad až patnáct, církevní tradice eviduje archanděly tři – Michaela, Gabriela a Rafaela. Do nevyšší velitelské funkce je ustanoven Michael jako Kníže Božích Vojsk. Ohněm a mečem (možná i prostředky modernějšími, vývoj od dob biblických značně pokročil) má vykonávat nejvyšší dobrotivost Boží. Podle nejnovějších zaručených hoaxů je přidělena funkce nejvyššího velitele Božích Leteckých Sil archandělovi Arielovi, který se tímto oborem údajně zabýval již v dobách předhistorických. Zde je seznam archandělů, uváděných ve starých židovských textech:

 • Ariel
 • Azrael
 • Gabriel
 • Haniel
 • Chamuel
 • Jeremiel
 • Jofiel
 • Metatron
 • Michael
 • Rafael
 • Raguel
 • Raziel
 • Sandalfon
 • Uriel
 • Zadkiel

Církevní tradice dnes eviduje jako archanděly už pouze tři, jejichž jména se nacházejí v Písmu: Michaela, Gabriela a Rafaela. Ostatní pravděpodobně šli k čertu díky bezuzdnému řádění Lilith, nekdejší prvé ženy Adamovy.

Archanděl Azrael při výkonu funkce Anděla Smrti