Anděl

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Křížek.jpg
Angel fire bella.JPG
Anděl 01.jpg
Anděl smrti pohřbívá zaživa nebožtíka

„Nebýt mého anděla strážného, bůhví, kde by sem dnes byl...“

- Jiří Paroubek

„Moje teorie zní: Bůh je lenoch, a tak za sebe nechá dělat jiné, např. zrovna ty anděly.“

- George W. Bush


Anděl je přední pomocník Boha, který mu pomáhá pracovat jak na nebi, tak i na zemi.

Popis[edit]

Většina lidí udává, že anděl má podobu malého dítěte s křídly. Není tomu tak. Andělé mají podobu dospělého, nejčastěji mladého člověka, nejlépe ženy, spoře oděné.

Teorie malého dítěte jako anděla vznikla v 9. století, zásluhou Galileo Galilea. Tyto náměty se tedy objevují i v architektuře, kde je jimi obohacena hlavně výzdoba kostelů a klášterů. Dnešní teorie vyšla najevo až na začátku dvacátého století, kdy přední vědec Albert Einstein prohlašuje: "Dnes sem viděl anděla. Měl podobu mého přítele a radil mi, jak mám postupovat při mých výpočtech".

Přesná podoba anděla však není průkazně zdokumentována, podobně jako UFO. Hodně politiků udává, že andělé na sebe berou podobu jak zemřelého člověka, tak člověka známého. Například Jiří Paroubek vypověděl, že viděl ducha Chucka Norisse, který se ho pokusil (samozřejmě bezúspěšně) napadnout samurajským mečem.

Pravděpodobně andělé mají dvě velká a dlouhá křídla, která však k letu používají velice zřídka. Pokud jde o jejich řeč, ta je až dodnes nejasná, prý je však podobná čínštině.

Práce andělů[edit]

Lidé znají anděla nejčastěji jež má příjmení Strážný, který má hlídat člověka před nebezpečím a útrapami. Těchto anděl je však velký nedostatek. Představme si, že by každý anděl měl na starosti jednoho člověka, to znamená, že by muselo být přes 6 miliard andělů, určených jen na hlídání. Kdo by dělal ostatní práci.

Andělé na nebi, mají rozdělené úkoly, mezi které patří obdělávání božské zahrady, opatrování nebeských nováčků, a obskakování Boha.

Práce zde na zemi, je však pro anděly značně složitější. Mají za úkol dodržovat přiměřenou úmrtnost, ale také kontrolovat a hlídat narození nových člobrdů. Mají na starosti běh života zde na zemi, jelikož nehlídají jen lidi, ale také živočichy a rostliny.

Bez andělů by se tedy svět neobešel, a nevydržel by ani půl týdne.

Další poddruhy[edit]

Anděl smrti[edit]

Anděl smrti má naprosto opačné využití, než anděl "klasický". Je nádherným příkladem, jak Satan závidí Bohovi, a tak vytvoří podobný výtvor. Anděl smrti má však za úkol zabíjet a pohřbívat všechno živé. Lidé se jej bojí. Je často srovnáván se smrtkou, nebo Kmotřičkou smrtí.

Anděl smrti je celý černý. Jeho křídla jsou dlouhá a na konci zahnuta do děsivé špice. Na hlavě má tmavou čelenku, což má být jakási náhražka svatozáře. Podobá se mladé a krásné ženě, jež má zamlklý, někdy až rozzuřený výraz.

Rozdíl mezi božským a smrtícím andělem je prostý, anděl božský si chodí pro duše dobré, a anděl smrti pro duše naplněné zlobou a sobectvím. Andělé smrti jsou prý lidé, které odnesl satan do pekel.