Lilith

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

fuj „a Bůh stvořil Lilith, první ženu, tak jak stvořil Adama.“

- Alphabetum Siracidis, Othijoth ben Sira
Lilith se svým oblíbeným hadem

Bůh stvořil Lilith, první ženu, tak jak stvořil Adama.

Stvořenať ona z prachu země, stejně jako stvořen byl Adam. Vypráví se však, že Adam s Lilith nedokázal žít v míru, protože Lilith odmítala zaujmout při souloži polohu, při níž byla nucena ležet pod Adamem. Na jeho naléhání mu zlostně odvětila: "Proč bych měla ležet pod tebou ? I já jsem byla stvořena z prachu a jsem ti rovnocenná." A tak se jí chtěl Adam zmocnit násilím. Jenomže s mrštnou Lilith těžkopádný tupec Adam nic nepořídil. Stačilo několik šikovných chvatů, které by mohly dnes být plným právem zvány chvaty judistickými, a byl to právě řimbuch Adam, který teď bezmocně ležel na zemi, z níž kdys vzešel, slastně osedlán vítěznou Lilith.
Adam, uražen ve své mužské ješitnosti, si ovšem nedal pokoj a zkoušel to znovu a znovu, a pokaždé to dopadlo stejně. Ze začátku se tím Lilith docela bavila, ale surovost Adamova se postupně stupňovala až k nesnesitelnosti. Dovolával se přitom Boha, že on kurňa přece musí nad tou mrchou vládnout, když už jako má být ten patriarchát. Po nedlouhé době tak Lilith docvaklo, že s ní Adam stejně nikdy nebude jednat jako s rovnocennou bytostí a poslala na patřičná místa Adama i s celým tím jeho Bohem, co ho po stránce softvérové tak děsně zhudlařil.
Lilith, žena divoká a nezávislá, která se odmítla podrobit vůli muže stejně tak jako vůli Boží, prostě a jednoduše zahnula kramle a ztratila se kdesi v chaosu a zmatku země teprv nedávno stvořené. Adam, sexuálně vyhládlý, frustrován kombinací absence mrdu a neustávajícími divokými sny, úpěnlivě prosil Boha, aby mu pomohl tu toužebně proklínanou Lilith za každou cenu najít a přivést zpátky. Bůh, ač nominálně vševědoucí, však neměl ani tucha, kam se ta Lilith zašila. Vyslal proto tři anděly (archanděly Michaela, Gabriela a Nataela), kteří ji měli vypátrat. Ti po nějakém čase objevili Lilith v letovisku poblíž Rudého moře, kde si báječně užívala volnosti a kde se mezitím stala, jak tito shodně tvrdili, nevěstou démonů žijících v těchto končinách. Dopouštěla se s nimi všemožných necudností a dokonce si to divoce rozdávala i s dvanácti zbylými archanděly, kteří tou dobou byli mimo službu. Když si i tito tři nově přibyvší archandělé dost užili nezkrotných radovánek a už fakt nemohli, předali konečně Lilith Boží varování, že pokud se nevrátí k Adamovi, tak denně zemře sto jejích démonických dětí. Ona se však vzepřela; prohlásila, že se k tomu pitomému Adamovi rozhodně nevrátí, a celého Boha i s tím jeho hnusným vydíráním poslala do nejzazších končin traktu zažívacího. A že se zařídí po svém.

Lilith se poté provdala za Samaela (kancléře Lucifera Světlonoše) a stala se tak Paní Temnoty, čímž nad ní Bůh Všemocný ztratil veškerou moc.

Frustrovanému Adamovi nakonec nezbylo než žebrat u Hospodina, aby mu teda opatřil nějakou jinou jebatelnou ženskou, protože už se mu semeno tlačí na mozek. Bůh vševládný a vševědoucí kritickým okem božím shlédl z výšin svých na nešťastného Adama a s povzdechem si pomyslel, že se mu zrovna tento výsledek božského tvůrčího procesu až tak moc nepovedl. A tak se rozhodl stvořit Adamovi alespoň trochu přiměřenou samici. Takovou, co zbytečně moc krásy či pronikavého intelektu nepobere, ale o to víc bude k nekňubovitému Adamovi oddaně vzhlížet.

Dle svědectví Rembrandtova Eva ve srovnání s Lilith rozhodně nebyla krasavice. Ani z řimbucha Adama zrovna nevyzařovala nějaká extra inteligence.

Tímto se stalo, že Zem je zalidněna nejen fádním potomstvem pramáti Evy a prafotra Adama, ale i jiskrným potomstvem nezkrotné Lilith s jejími nesčetnými čertovsky démonickými milenci.

A dobře tomu tak.

Kaja Saudek-Na konicka.jpg


Lilith je právem považována za nezávislého ducha, který vybojoval vítěznou emancipační bitvu. Lilith neposlechla ani Adama, ani Boha všemocného, který s ní venkoncem nic nesvedl. Zato ona svedla hafo andělů, kteří před ní sami padali naznak a po ničem jiném netoužili, než aby si je také osedlala. Nasekala tak Bohu spoustu "padlých andělů", kteří pak raději šli k čertu, než aby se nadále kořili Bohu.

Když má Lilith, coby Paní Temnoty, rozvernou náladu, funguje jako succubus. Objektem jejího zájmu jsou pak muži. Zjevuje se jim ve snu jako krásná, přitažlivá a smyslná žena, které nejsou schopni odolat. Ona je potěší tak, jak by si to ani v nejdivočejších sněních představit nedokázali, oni jí nabijí svou uvolněnou sexuální energii, kterou z nich vycucne dočista dočista. Ráno pak se jen těžce probouzejí, zcela vysíleni, v pachu svého potu a v louži vlastního semene.

Podle kabalistické knihy "Sefer Rasiel" byla Lilith "vyjící ženský démon" a její vliv v podstatě ztotožňuje s bohyní Měsíce, bohyní sexu a průvodkyní snů. Díky zájmu o kabalu v renesanci se obnovil i zájem o Lilith. Evropská literatura ji obdařila i překrásným šatem, kterým muže sváděla k hříchu. Lilith v šatech královny ze Sáby tak svedla blíže nespecifikovaného mistra kabaly z Bornsu. Kabalista Josef de la Rejna jí dokonceě duši zaprodal. No, proč nakonec ne.

Syndrom náhlého úmrtí kojenců (Sudden infant death syndrome) je náhlá a vzhledem k předchozímu stavu neočekávaná smrt kojence. Děje se tak většinou v noci, kdy dítě neruší žádné vnější podněty. Jeho dech i tep se zpomalí, jeho tělíčko začne pomalu chladnout, až nakonec zemře, snad jako by ztratilo vůli žít. Možnost náhlého úmrtí kojenců je známá již po tisíciletí, zmínky lze nalézt již ve Starých pověstech Hebrejských. Přesná příčina onemocnění dodnes není známá, tím spíš ne v dobách dávných, a protože vždy je potřeba najít někoho, kdo za to může, spadlo to na koho jiného, než Lilith, která svatouškům už dlouho nepasovala pod vousy. A tak z ní v pověstech udělali vraždícího démona, aniž by v té věci byla sebeméně vinna.

Lilith je známa svou afinitou k hadům, zejména hroznýšům. Nepotvrzené pověsti tvrdí, že to byl právě jeden z jejích hadů, který, byv Lilith naveden, šoupl v zahradě rajské poněkud prostomyslné Evče ono jablko (kdouli?) ze Stromu Poznání. Tak trochu Bohu Všemohoucímu i tomu nekňubovi Adamovi naschvál.

Dobře maskovaná Lilith instruuje svého hada ve věci jabka ze Stromu Poznání
Lilith a Samaelovi k čertvíkolikátému výročí svatby ďáblíci zhotovili v roce 1968 letopočtu křesťanského krásnou pamětní medaili. Omylem tam ale do emblému místo starýho dobrýho Lucifera dali jakéhosi Leonida Iljiče Brežněva.


ID423.GIF
V celých dějinách lidstva jde vlastně jen o to, kdy, kdo, jak a s kým bude souložit. To je to hlavní. Vše další je až pohlavní.