Boží bojovníci

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Název tohoto článku není z technických důvodů zcela správný. Správný název by měl být Společenství Božích bojovníků.
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.


Křesťanství
Jesus-pastor.jpg

Antikrist
Beránek Boží
Bůh
Ježíš
Džízes
Ginses
Kristis
Duch svatý
Papež
Papežská neomylnost
Satan

Boží bojovníci
Katolická AO
Kongregace pro nauku víry
Kněz
Lahvoun
Nebe
Kanonizace
Novojičtí černoprdelníci
Řád templářů
Svátostný sedmiboj
Tři králové
Zvěrozvěsti

Apokalypsa
Bible
Bible IV.
Black Metal
Ďáblova bible
Hospodine pomiluj mě
Kostel
Misionářská poloha
Otčenáš
Paškál
Posvátná kanalizace
Svatá stolice

Boží bojovníci
Svatá rodina
Společenství Božích bojovníků
Svatý sbor Ducha svatého za obrodu svatosti
Zástup Boží na křížové výpravě proti akné a onanii
Svatá rodina.PNG
(Svatá rodina - logo společenství Božích bojovníků doplněné o odkaz na Necyklopedii, autor: farář Koloděj)
Motto: "Za Ježíše!"
Charakteristika Boží bojovníci jsou fanatická společnost katolíků a vesmírných lidí. Společenství se sice hlásí k papeži a Aštaru Šeranovi, avšak papež ani Aštar Šeran se nehlásí ke společenství.
Národnost Česká, maďarská, německá a Bůh ví jaká ještě.
Sídlo Česká republika
Náboženství římsko-katolicko-ekumenicko-modernistické v duchu II. vatikánského koncilu s ustanovením Nostra Aetate + svědectví Ivo Bendy o Vesmírných lidech, přátel z vesmíru
Počet členů cca. 17
Vůdce komunity
Otec Koloděj
Otec Koloděj s asistencí bratra Františka
Činnost komunity Upalování a trýznění kacířů všemi možnými způsoby (převážně za pomoci středověké tortury). Šíření víry slovem i mečem zahalená do charitativní činnosti. Nevědomé prznění sekty vesmírných lidí sil světla. Misijní a evangelizační činnost, práce na pitevně a výpomoc v klášteře hraběnky Uršuly.
Webové stránky Oficiální stránky Božích bojovníků je Necyklopedie. Žádné jiné už nebude, náš Pán si to nepřeje. Členové se původně scházeli na fóru se stejnojmenným názvem na portálu jedné nejmenované sociální sítě, ale bylo zde spousty nežádoucího porna. Též jim bylo uděleno česné správcovství na fóru Vesmírných lidí sil světla, kde bylo také spousta hříšné pornografie.

Tento článek je věnován mým dobrým přátelům - Božím bojovníkům, skutečným služebníkům Božím.


„Nechť rozžehnou hranice pod kacíři! Nechť zvony kostelů rozezní se po krajině a bubny očistce nás budou provázet do útoku! My Boží bojovníci jedeme prašným světem hříchu a jsme zvěstovatelné nadcházejících časů! Za Ježíše!!!“

- farář Koloděj

„Tisíce lidí vykřiknou bolestným řevem očistce a města vzplanou ohněm pekla. Den posledního soudu nadchází. Za Ježíše!!!“

- farář Koloděj

„...Nechtěli tento článek umístit na české Wikipedii, tak ať zhynou v pekelných plamenech! Beztak je ta Wikipédie sídlem nepravosti, hříchu a modlářství.“

- farář Koloděj

„Je vidět, že v těch pohanských krajích, Božím Slovem nedotčených, je třeba šířit lásku a Boží milosrdenství ohněm a mečem. Za Ježíše!“

- bratr František

„Můj vzhled není z tohoto světa a Bůh mě stvořil k obrazu svému nehorázná kacířko!“

- farář Koloděj

„Nebudu obhajovat homosexuály, ale ani je urážet, jelikož každý má možnost nápravy, kromě tebe! Skončil jsi a budeš upálen na hranici!“

- farář Koloděj

„To jako když do mě vstoupí duch svatý, tak mě bude bolet bříško? A budu mít větříky až ze mě zase vystoupí? Je to tak? vypustím ducha?“

- Jan Procházka

„Jménem církve proklínám zplozence ďábla! Věčné utrpení v plamenech pekelných čeká tyto neznabohy!“

- pater Domenico

Komunita Božích bojovníků

Farář Koloděj a bratr František na setkání s přáteli z ODS. Nechyběl ani Václav Klaus!

„Vidím všechny vaše hříchy!“

- farář Koloděj

„Jsme bojovníci Boží. Kdo je víc?“

- bratr František

„Nelži, synu, nebo tvůj hříšný úd bude ostrým nožem odňat a nakrájen na kolečka!“

- farář Koloděj

Společenství Božích bojovníků (jak si říká) byla poslána České republiky na výslovné přání papeže Benedikta XVI. (jehož krycí jméno je Krocan XIV.) v neznamém roce, v neznámý den a v neznámé hodině. Tato skupina věrných služebníků Božích má za úkol likvidovat satanisty, jehovisty a jiná kacířská hnutí a sekty které mají v úmyslu oslabovat rozlehlou Kristovu pozemskou říši.

V čele Božích bojovníků stojí farář Koloděj, který pochází z Maďarska. Tato společnost zbožných bratrů a sester v Kristu se skládá z lidí jako je například farář Koloděj, bratr František, sestra Tereza láskyplná, bratr Pyjus, bratr Agostino, sestra Himbu, bratr Florián, otec Kliment, bratr Jarmil (příjmením Warle), bratr Fabio, bratr Antonín nebo sestra Svatá Dala Nevěděla komu atd. Mezi ně patřili dříve i další, ale buďto zemřeli mučednickou smrtí, a nebo v horším případě podlehli ďáblovým svodům.

Boží bojovníci se věnují zejména charitativní činnosti jako je péče o sirotky v dětských domovech nebo vypomáhají v Klášteře zármutku a utrpení, který vystavěla (a dále financovala) hraběnka Uršula. Otec Koloděj vypomáhá bratru Františkovi na patologii, kde se zabývají pitvou a přípravou těl pro následný pohřeb jen bude končit slavným vzkříšení Ježíšem při jeho očekávaném druhém příchodu. Český prezident Václav Klaus a někteří další významní politici jsou se Společenstvím Božích bojovníků v kontaktu. Bůh prý nenávidí komunisty a také křesťanské demokraty (Česká strana lidová), kteří se provinili údajně tím, že se odvrátili od Boha a začali se obracet k falešným modlám jako jsou peníze dopouštěje se přitom hříchu korupce, což se neblaze projevilo na jejich pověsti.

Členové Božích bojovníků

Číslo Portrét Jméno a funkce Popis
1.
Father Ted - Jack.jpg
Otec Koloděj
Farář Koloděj je vůdčí osobností celé komunity a spolu s bratrem Františkem jsou jejími oficiálními zakladateli. Je to horlivý kazatel plný víry v Hospodina a nemilosrdný pronásledovatel všech kacířů a neznabohů, které často upaluje na hranicích. Posvěceným nožem odnímá provinilcům jejich hříšné údy, které nejprve vysuší a poté je nabalzamuje, aby je pak ve své farnosti na závěr již jako mumifikované uložil do truhlic.
2.
Bratrfrantisek.jpg
Bratr František
Bratr František je pravou rukou faráře Koloděje. Často pořádá přednášky o škodlivosti onanie a pracuje na patologii, kde mu čas od času vypomáhá také farář Koloděj. Nejraději rozřezává mrtvá těla.
3.
BratrPyjus.PNG
Bratr Pyjus
Bratr Pyjus je levou rukou faráře Koloděje a pravou rukou bratr Františka. Tak trochu podivín a psychopat.
4.
9764891-9647530.JPG
Jarmil Warle
neboli Bratr Jarmil
Jarmil je bývalý satanista, jenž prozřel a našel cestu ke spáse skrze Krista. Je to zdatný kazatel, zápasí marně s hříchem zvaným obžerství.
5.
Matkatereza.jpg
Svatořečená sestra Tereza láskyplná božská
Sestra Tereza je levou rukou bratra Františka. Své srdce má otevřené pro každého.
13301420.JPG
Bratr Agostino
Bratr Agostino hodně lpí ke starodávnému odkazu templářských rytířů, avšak byl otcem Kolodějem obviněn z homosexuality a ze společenstva vyloučen. Během plavby kolem světa měl mít údajně poměr s chlupatým námořníkem.
6.
Megacrucifix.png
Bratr Fabio
Bratr Fabio je vzorný kněz a misionář. Na rozdíl od ostatních bratří nevolí misijní cesty do chudých či nebezpečných zemích, ale pořádá je přímo uprostřed písečných pláží, což je od něj chvályhodné, protože Písmo svaté je zapotřebí kázat i na takovýchto místech. Touha přiblížit se Bohu stejně jako nástrahy ďábla jsou všude.
7.
15437922.jpg
Bratr Florián
Bratr Florián marně zápasí se svým akné, což je trest Boží za jeho hříchy. S bratrem Františkem často pořádá přednášky o akné jakožto Božím znamení.
8.
SestraHimbu.PNG
Sestra Himbu
Velmi zbožná a nápomocná sestra Himbu. Je vždy tam, kde je nejvíc potřeba. Její jemný a laskavý hlas je plný lásky k Hospodinu, vždy dokáže dodat odvahy všem Božím bojovníkům.
9.
Svt.jpg
Svatá Dala nevěděla komu
Svatá Dala je jeptiška zazděná v klášteře hraběnky Uršuly. Může komunikovat skrze otvor ve zdi a nikdo si již nepamatuje její podobu, naštěstí její cela je vybavena výkonným počítačem s internetovým připojením, takže díky Bohu můžeme sestru vídat i na internetu.
10.
Kliment.JPG
Otec Kliment
Otec Kliment je kněz, kazatel a exorcista, svým vysmátým ksichtem oblaží každého.
11.
Bratři.png
(třetí zleva)
Bratr Šebestián
Mladý bratr Šebestián je užitečný pomocník Božích bojovníků, většinu času tráví za zdmi kláštera hraběnky Uršuly. Nerad se ukazuje na veřejnosti a nebývá ani na fotografiích. Ze všeho nejraději má modlitbu.
12.
Young Priest.jpg
Bratr Antonín Přibyslav Nevyšuk
Mladý bratr Antonín je nadějný student teologie a pomocník v diecézi otce Koloděje.
Karofil.jpg
Bratr Franz Friedrich Nogar
Bratr Nogar byl pilným studentem umění na teologické fakultě a znalcem Bible, ale po jedné ze svých misijních cest byl posednut ďáblem a démony Orientu, které si pravděpodobně nevědomky přivezl ze své cesty z Tuniska. Po mnoha pokusech exorcistů o vymýtání propadl šílenství. Byl připoután na lůžko a v noci ve spánku často volal jméno ďábla Voldemorta, který ho nutil k pohlavnímu styku s výfuky dopravních prostředků. Nakonec byl Nogar prohlášen za kacíře otcem Kolodějem a upálen na dvorku ústavu patologie, kde pracuje bratr František.
María del Divino Corazón.jpg
Hraběnka Ursula Gräfin Woloczeczeck von Bad Liebenwerda
Proslulá hraběnka Uršula, nyní již zesnulá, na archivním snímku jako mladá jeptiška v řádovém rouchu. Boží bojovníci věří, že její duch je stále přítomen v jejím klášteře, kde je uloženo i její zetlelé tělo. Proto je stále považována za členku Boží bojovníků, je počítána mezi „živé mrtvé“.
Inquisitore.png
Otec Dominik alias „Inquisitore“, též „Padre Domenico“
Otec Dominik je zanícený stoupenec tradicionalistického proudu v katolické církvi, odpůrce modernistických reforem a sympatizant hnutí lefébvristů bratrstva svatého Pyjuse. Vnikl mezi Boží bojovníky, odhalil tajné heslo a vnikl do klášterní počítačové centrály, odkud kompletně zdevastoval diskuzní fórum na sociální síti ve jménu Boha a svatého Pyjuse, čímž si vysloužil okamžitou exkomunikaci z modernistického křídla svaté matky církve. To mu však nezabránilo v tom, aby se ukryl pod tradicionalistické křídlo svaté matky církve, kde může dál užívat svého úřadu a církevních privilegií.
13.
Computer nerd Porncraft.png
Bratr Vančara
Ross Hedvíček pod krycím jménem „Bratr Vančara“!
14.
Křesťanka.png
Sestra Agáta
Novicka v klášteře hraběnky Uršuly a sexem posedlá nymfomanka, její mysl byla plná svodů k páchání hříchu a podvědomě doufala, že se svého soužení zbaví v klášteře pod ochranou Božích bojovníků. Bohužel ďábel ji neopustil ani za zdmi kláštera, kde ji matka představená pravidelně bičovala důtkami přes její hříšné nahé tělo. Díky tomu, že se skrze tělesnou bolest a upřímné pokání napravila, může dál pobývat v klášteře hraběnky Uršuly a čas od času svým nestoudným tělem potěšit bratry v Kristu, kteří si ještě neodňali své hříšné údy.
15.
Henryk lahola krucifix.jpg
JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr. Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c.
Bratr Henryk je čestným předsedou církevního sněmu Božích bojovníků. Svůj život zasvětil věčnému panictví, aniž by si odňal svůj hříšný úd. Nikdy nikdo tak velkolepého úspěchu nedosáhl a proto bude Henryk po smrti svatořečen jako svatý Pyjus II.
16.
Bowl.jpg
Hans August Volocecek
Hrabě Volocecek je potomkem hraběnky Uršuly a štědrým mecenášem jejího kláštera, přesněji řečeno černé díry, kde utápí své rodové jmění. Proto je konaných modliteb konaných bratry mu věnována, je posledním příslušníkem svého rodu a dědicem rozsáhlého panství. Na svém zdevastovaném zámku pečuje o svého starého otce Hermanna. V klášteře se o něm šíří zvěsti, že si ještě nikdy nevrznul. Je nešťastně zamilován do hraběnky, jejíž jméno nebude z důvodu její ochrany zveřejněno.
17.
Gnostic Knights Templar - Grand Commander Schaffer.jpg
Stanislavus Johannes Kristian Ulrich Beowulf Prtek III. de Praga
Bratr Stanislav je sympatizant a čestný člen komunity Božích bojovníků, snaží se sepisovat její historii a je autorem mnoha článků. Rovněž pochází ze starobylého hraběcího rodu a je dlouholetým čestným rytířem velkokříže vzkříšeného templářského řádu.

Farář Koloděj a jeho poslání

Otec Koloděj při mši svaté

„Ve volném čase, pokud zrovna nekonáme mši svatou, vypomáháme s bratrem Františkem na pitevně, která je, vyjma kostela samozřejmně, nejsvětější místo Boží!“

- farář Koloděj

„Pokud tě svádí úd k hříchu, bylo by lepší odříznout ho a odhodit pryč, jelikož je lépe aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do Pekla!“

- Evangelium podle Matouše 5:30

„Pokud tě úd svádí k hříchu, bylo by lepší ho odejmout.“

- 1 Paralipomenon 14:22

„I nelíbilo se Hospodinu to, co dělal Onan; protož ho také zabil.“

- Genesis 38:10

Mezi Kolodějovy činnosti patří také řezání hříšných údů, což je jeden ze způsobů jak se dotyčný může vyvarovat hříšnému sexu a tzv. Onanově hříchu. Sám otec Koloděj si za pomoci bratra Uriáše uřízl svůj hríšný úd, který jej sváděl k hříchům těla. Uřezané hříšné údy pak prohlašuje na relikvie a ostatky svatých. Zbytek přetvoří na hostie, které při mši svaté vkládá či opakovaně zasouvá věřícím do úst. Další Kolodějovou činností jsou misijní cesty (několikrát společně podnikli Boží bojovníci misijní cestu do Číny).

Vynálezy faráře Koloděje

Na návštěvě u velice milých lidí, plných hluboké lásky k Hospodinu! Bůh jim žehnej!

„Hemeroidy jsou dar z nebes, kterými Bůh odměnuje ty, jenž žijí život v řeholi svátosti křesťanské bratři v Kristu. Jen málokdo ovšem ví, že po rozříznutí boláku, nevyteče hnis, ale tekuté zlato, které v kontatku se vzduchem, dostane hmotnou formu ryzího zlata! Své hemeroidy si pravidelně rozřezávám a ze zlata financuji svůj kostel v Maďarsku, tak jak mi nakázal Bůh!“

- farář Koloděj

Nejznámějším vynálezem otce Koloděje je tzv. masidelnice. Plní stejnou úlohu jako kadidelnice, ovšem v masidelnici se peče maso kacířů (tzv. masidlo). Masidlo se vyrábí z tekoucího lidského masa a po usušení se spaluje v masidelnici, což vytváří libou vůni, která přivádí do euforie nejen faráře Koloděje, ale i samotného Hospodina.

Křížové tažení proti akné a onanii

„Typický příklad hloupého kacíře, který půl století znásilňoval svůj hříšný úd ve své dlani.“

- farář Koloděj

Naše společenství zahájilo křížovou výpravu proti akné a onanii. Církev svatá opět dokázala, že antikoncepce, kondomy, potraty a onanie zatracují duše hříšníků a posílá je do věčného ohně pekla. Onanisty lze rozpoznat velice snadno, nejčastějším příznakem jsou jejich chlupaté ruce, po onanii se samovolně ochlupatí, ale také jejich znetvořené tělo, často chodí shrbení, protože onanie způsobuje vysychání míchy a deformaci páteře. Stává se, že spravedlivý Bůh označuje hříšné onanisty zvláštním znamením na tváři, které je vědecky nazýváno jako akné, vyznačuje se načervenalou tváří a ohavnými výrůstky na obličeji plnými hnisu, které propůjčují lidské tváři podobu zarudlého opičího zadku. Proto buďme zbožní a nehřešme před Bohem!

Považujeme za důležité o pravé přičině akné informovat veřejnost, sdělovací prostředky ani vzdělávací systém mu nevěnuje žádnou pozornost. Lidé dál hřeší a netuší, že si svými hříchy přivodí následky chlupatých rukou a zdeformovaných zad. Informace o akné podává nejen bratr František, ale i bratr Florián, který má s tímto znetvořením mnoho zkušeností. Tiskneme informační letáky o akné a pořádáme setkání onanistů, kteří jsou tímto ďábelským znamením poznamenáni.

Kolodějova misijní cesta do Prahy

Koloděj: „Protentokrát nastavování druhé tváře raději vynecháme."

„Mé šlépěje mě zavedly do města hříchu Prahy, kde jsem měl tajné poslání v jednom nejmenovaném kostele. Doslechl jsem se, že je tam hříšný farář, který zběhl ke svědkům Jehovovým a proto jsem se rozhodl, že spasím jeho hříšnou duši! Když jsem vstoupil do chrámu Páně, necítil jsem vůni kadidla a to byla první známka kacířství! Posadil jsem se do lavice v které nebyly modlitební a zpěvné knížky, což je také hřích a mé přesvědčení o rouhání v chrámu Páně dospělo k jistotě! Zvedl jsem se z lavice a vzal si ze stolku požehnaný zpěvník a započal zpívat Bohulibé chvalozpěvy, až okenní tabulky drnčely, abych ucítil alespoň náznak lásky k Bohu! V tu chvíli se rozlétly dveře od zpovědnice a naštvaný Jehovistický farář se na mě osočil, že v chrámu Páně má být ticho! V tu chvíli jsem zapomněl že jsem pokorný služebník Boží a svou sukovicí jsem praštil kacíře do hlavy, až zaúpěl a z jeho hříšných úst vyšla rouhačská věta: "Prosím pomoz mi, Bože!" Brát slovo Boží nadarmo je hřích a proto jsem kacíře pořádně seznámil s mou holí dubovkou, která vzduchem jen svištěla na jeho prohnutý hřbet! Když jsem dostatečně očistil jeho tělo od hříchu, až na něm sutana vysela v krvavých cárech a chtěl jsem mu požehnat, z jeho úst se vydrala další hanebnost: "Uříznu ti ho zmetku!" V tu chvíli jsem jsem dospěl k stoprocentnímu přesvědčení, že je Ďáblem posedlý a skrze zuby jsem procedil: "Nemůžeš utnout něco, co již bylo utnuto kacíři, ale já mohu utnout to, co máš raději než Boha!" S těmi slovy jsem vyndal svůj nožík na krájení hříšných údů a za zpěvu chvál, při kterých mě nestoudně vyrušil, jsem započal s očistným rituálem. Nevím co vše jsem z kacířského Jehovisty okrájel, jelikož mám zelený zákal a vidím jen obrysy, takže jsem to raději vzal z gruntu. Po chvíli mi bylo divné, že řev, vycházející z úst kacíře nějak ustal, ale v hlavě se mi ozval hlas našeho Pána Ježíše Krista, že Ďábel opustil hříšníkovo tělo. Prostoupilo mnou náboženské vytržení z lásky k Bohu, sklonil jsem se nad Jehovistou a požehnal mu. Poté jsem chtěl opustit chrám Boží, ale uklouzl jsem po nějaké červené tekutině, která tam před mým příchodem určitě nebyla. Pravděpodobně to vyteklo z hříšného Jehovisty a to mě dostalo znovu do varu, jelikož mi to určitě udělal schválně, abych upadl na zem! Chytl jsem ho za vlasy a vytáhl ven z chrámu Hospodina, aby neznečišťoval dům Boží svým hříšným tělem a tam jsem ho přivázal za krk k mému černému kočáru, nasedl jsem na kozlík a práskl do koní za zpěvu chvál, našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu! Když jsem dojel domů, do rodného Maďarska, podíval jsem se za kočár a zjistil, že si po cestě vzal jeho tělo Ďábel a hlavu nechal. Dospěl jsem k závěru, že tomu tak chtěl Bůh, jelikož nic se neděje bez Božího přičinění. Nakonec jsem kacířovu hlavu, teď již očištěnou od světských hříchů, usušil v sušičce na dřevo a vložil mezi mou sbírku v relikviáři!"

Proslov bratra Františka ohledně ulice u Božích bojovníků

„...Naše bohulibá činnost a boj za pravdu Boží jsou již natolik proslulé, že pod tlakem věřící veřejnosti schválilo zastupitelstvo městské části Prahy 3 přejmenování jedné z žižkovských ulic na ULICI BOŽÍCH BOJOVNÍKU! Nikdy bych nevěřil, že tak brzy dosáhneme takového úspěchu! Jsem neskonale šťasten a děkuji všem za podporu ať již praktickou, či v modlitbách. Faktem je, že bez trochy lobingu by jsme patrně neuspěli. Tento snímek zachycuje naše přátele z ODS těsně před svatou zpovědí, při které Otec Koloděj několikrát omdlel a to je zvyklý na ledacos (první fotografie od shora). Nicméně dílo se podařilo a to je to hlavní. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Haleluja!“

- bratr František (vyňato z jeho kázání)

Zde odkazy na naší ulici: http://www.senat.cz/volby/hledani/o_ulici.php?kod=472905

Příběh bratra Jarmila

Bratr Jarmil několik let předtím, než nalezl víru v Krista.
Jarmilův otec je stále oddaným satanistou a také dlouholetým členem 1. československého chrámu Církve Satanovy.

„Ano!!! Vaše slova, Otče Koloději, opět zní jako andělský chorál z nebe! Nechť se všichni střesou před spravedlivým hněvem Božích bojovníků! Nikdo a nic nemůže proti tomu obstát. Ať je všude rozhlašováno, že posvěcený nůž faráře Koloděje neušetří jediný hříšný úd ani jednoho kacíře i neznaboha, ani Božím Slovem nedotčeného pohana, všechny budou uťaty nabroušeným ostřím a odhozeny na zem jako zbytečný odpad, tak budou bezbožníci zbaveni hříchů natrvalo, jejich nářky a prosby vyjdou na prázdno, nebudou vyslyšeny ni Bohem, ni jediným člověkem. Budou přivedeni k víře ohněm a mečem! Nepoddajní budou přivedeni před zápalnou hranici, kde budou naším farářem slavnostně upáleni ku větší slávě Boha, vůně spáleného masa se bude šířit široko daleko po krajině, vzduch jí bude prosycen, jest libá pro Hospodina a jeho věrné, kteří ji zbožně z plna hrdla čichají a šňupají, na zbylé pohany dopadne bázeň a strašlivá hrůza, ze strachu a bázně budou pět chvalozpěvy a prosit o milosrdenství Boha a zástup jeho svatých služebníků. Haleluja!“

- bratr Jarmil

Jarmil Warle je jedním z nejmladších Božích bojovníků, do společenství otce Koloděje a k víře v Pána Ježíše jej přivedlo komplikované období dětství a dospívání, kdy Jarmil žil společně se svým otcem Antonínem Warletem, oddaným satanistou, který s velkou oblibou a vášní páchal různé hříchy. Předtím než se Jarmil setkal s otcem Kolodějeem a nalezl víru, byl oddaným satanistou hanobícím vše křesťanské. Písmo svaté používal jako toaletní papír, krucifix pak zasouval do těžko popsatelných míst svého těla, což mu čas od času způsobovalo vnitřní poranění a kříž byl viditelně poškozený, zahnědlý, doslova obalený zaschlou hmotou hnědé barvy. Jeho největší zálibou byla ďábelská hudba, zejména hudební žánr zvaný black metal, tato hudba pekel ho ještě více utvrzovala v jeho satanském přesvědčení. Ani rodina nebyla o nic lepší, Jarmilova matka Blažena brzy odešla od rodiny a našla si nového muže, ještě když byl Jarmil batole. Jarmilův otec Antonín byl rovněž satanista a člen české Církve Satanovy. Jeho filosofií bylo ukájení choutek podle devatera přikázání Satanské bible, to se projevovalo mimo jiné tím, že hodně jedl a pil, často se vracel domů opilý a jídlem přežraný, až se kanape prohýbalo pod jeho hříšným a nadměrně vyvinutým tělem, jež lze jen mlhavě popsat jako velké a kozaté. Snad kvůli tomu si v hospodě získal přezdívky, které přesně vystihovaly jeho tělesné proporce, jako například „Kozatej" a „Prdelatej". Není tedy divu, že Jarmilova osobnost byla značně poznamenána negativním vlivem otcovy výchovy a hříšného black metalu. Po dokončení učebního oboru automechanik se Jarmil Warle nakonec rozhodl, že si půjde brigádně přivydělat na místní patologii. To se samozřejmě nelíbilo jeho otci, ale Jarmilovo rozhodnutí bylo nezlomné. Lákala jej ponurá atmosféra márnice víc než cokoli jiného. Tam se setkal s otcem Kolodějem, který tam chodil vypomáhat, čímž došlo k prvnímu setkání s Božími bojovníky a jeho výjimečné poslání, pro které si jej vyvolil sám Bůh, mohla konečně započít.

„Kdysi dávno jsem byl zamindrákovaný, má mysl sužována démony, to jsem ještě neznal našeho Pána Ježíše. Takový složitý život lze jen stěží pochopit celý, ale zkusím vám ho aspoň rychle převyprávět, abys jste měli představu. Bylo to tenkrát, už se to zdá jako celá věčnost, já společně s otcem jsme si žili v jednom panelákovém bytě na jednom předmětí, maminka od nás odešla, s otcem jsme společně četli bibli Satanovu a oddávali se hříchu obžérství, často v mém malém pokojíku burácela ďábelská hudba black metalu, která otravovala sousedy i mého otce, když přišel domu z práce a musel ten nářez poslouchat, procházelo to zdmi a dunilo to až na chodbu. Tam v tom pokojíku když byl zrovna klid, jsem čítával okultní literaturu a oddával se hříšné onanii, protože kvůli obezitě a malému sebevědomí jsem nebyl nikdy schopný si najít holku, chodil jsem různě po sexshopech a obchodech s hračkami, kupoval jsem si panenky nebo sexuální pomůcky a na nich se pak zvrhle uspokojoval. Na školu jsem sral a pak jsem byl často nezaměstnaný, barvil jsem si vlasy načerno, nosil jsem metalová trička a ostnaté náramky, svoje varlata jsem si obvazoval tlustými řetězy a tak podobně, vlastně jsem byl nadobro v podrůčí démonů, kterým jsem nevědomky sloužil a všichni se mi vyhýbali velkým obloukem, tak velký strach a nebo nechutenství jsem v lidech budil. Můj satanský otec když zrovna nebyl v práci, holdoval alkoholickým nápojům, pracoval jako skladník a domů si někdy přivedl prostituující ženštinu z ulice, a když zrovna byl v lihu, tak bez rozpaků souložil v mé přítomnosti, a já v duchu jsem jím za to pohrdal. Jindy jsem se ukryl v pokoji a pouštěl si nahlas svojí hudbu, abych nemusel poslouchat to otcovo hlasité sténání a hekání. Stejně jako trapné chvíle, kdy se otci vůbec nepostavil (tím myslím ten jeho penis) a potom začal vyvádět, ten alkoholismus a obezita se vážně podepsaly na jeho zdraví, pro mě to byly večery plné hrůzy. Potřeboval jsem se vymanit z té nesnesitelné reality, uzavřením se do svýho iluzorního světa plného temnoty, démonů a nemrtvých, kde by můj fotr neměl žádnou moc. Místo hudby jsem párkrát užíval bolesti, když jsem si kapesním nožem řezal zápěstí, v tu ránu jsem byl ve svém temném království, tam můj fotr byl jenom malým pánem. Olizoval jsem si vlastní krev a představoval jsem si, že budu něco jako stoupenec vampyrismu nebo tak něco, že se stanu nesmrtelným jako vampýři, už sám nevím, možná za to mohly nějaké drogy, které mi někdo přimíchal do jídla. Vím jen, že jsem byl bezmocný, zmítán beznadějnou depresí a hrající black metal v pozadí dokresloval tu nervy drásající atmosféru, která sžírala mojí duši, jakoby mě obklopovali pekelní démoni a duchové ze záhrobí. Chybějící odvahu a kuráž nabudila metalová hudba, moje malé sebevědomí bylo pryč a v tom okamžiku jsem si myslel, že snad můžu cokoli, připadal jsem si jako nějaký bůh podsvětí, lidmi nepochopený, podceňovaný a přehlížený, který je navenek ohyzdný jako netvor, ale uvnitř temně krásný, neviditelnými démony a přízraky obsluhovaný, jenže ve skutečnosti jsem nezmohl nic. Jednoho dne už otec ten hluk nevydržel a vtrhl do mého pokoje, zmaloval mi držku, už tak dost zmalovanou mími líčidly, ale tentokrát to bylo do barvy krve, k tomu mi navíc ještě zničil moje poctivě vypálená cédéčka metalových kapel, a já ho za to proklínal a přál mu smrt, aby zdechnul v agónii ten tlustej zmrd. Tu mojí rozmrdanou lebku zachvátila touha po smrti, pořád dokola se mi v ní honila myšlenka, že se zabiju, nebo že zabiju jeho a pak se zabiju. Naštěstí Bůh včas zasáhnul a ten smrtící řetěz nebezpečných událostí zastavil dřív, než bylo příliš pozdě. Všechno se změnilo, když jsem šel brigádničit na patologii, chtěl jsem se dostat do kontaktu s mrtvejma, vyzkoušet si v márnici nějaké seance z okultních knih a tak podobně, jenže tam jsem právě potkal faráře Koloděje, zrovna ve chvíli, když rozřezával mrtvá těla, pak ke mě promluvil tichým, ale laskavým hlasem a já poznal, že mám co do činění se sluhou Božím, moji démoni před ním začali zbaběle ustupovat, jeho kázání o škodlivosti onanie mě inspirovalo a já poznal, že on mě neodsuzuje jako satanistu, ale respektuje mě jako člověka, jako lidskou bytost s neblahým osudem. Tak jsem postupně skrze jeho slovo poznal našeho Pána Ježíše, objevil jsem nový život, vzepřel jsem se hříchům, i svému satanskému otci. Všichni démoni, kteří mě trápili, byli najednou pryč a můj život se natrvalo změnil úplně od základu, i když třeba navenek se toho moc nezměnilo, nad démonem obžérství jsem ještě úplně nezvítězil, občas podlehnu hříchu onanie (třeba dvakrát týdně, snad mi Bůh mé hříchy odpustí) a partnerku jsem si doteď nenašel, ale stejně si myslím, že je to nad mé síly, prostě to nedokážu, mám příliš malé sebevědomí, tak asi jsem k tomu nebyl Bohem předurčen, jsem obézní a málo pohyblivý, sexuální aktivitu jakou je třeba běžná kopulace bych asi nezvládnul, ale o moc lepší to není ani s penězi, doslova výše mého platu nepřevyšuje výši mzdu, za kterou by byla ochotná pracovat ukrajinská uklízečka, takže bych ženu, natož rodinu, stěží uživil, možná ten celibát s občasnou onanií nad hambatými obrázky je lepší a výhodnější pro mě i všechny ostatní, nikomu to nevadí a nikoho tím neobtěžuju, ale navzdory těmto malým nešvarům bylo tohle všechno v porovnání s mou temnou minulostí velký krok vpřed, třeba tenkrát se mi všichni vyhýbali, protože jsem je odpuzoval svým děsivým zevnějškem a asi bylo na mě vidět, že jsem zamindrákovaný, ze svýho posranýho života a z nadměrný obezity, odjakživa jsem kvůli tomu měl malé sebevědomí, ale dnes se mi vyhýbají znovu, protože moc dobře vědí, že jsem přijal Pána Ježíše a oni jsou jen hříšníci, kteří chtějí setrvat ve svém hříchu. Děsí je na mě už jenom ten můj kříž na zlatém řetězu, obávají se Božího trestu. Žít v nevědomosti a páchat hříchy bez sžírajícího pocitu viny, to je přeci pro ně mnohem pohodlnější než chtít pohlédnout pravdě do tváře a vůbec si dokázat přiznat, že existuje nějaký lepší život než ten, který žijí, jejich život se jim zdá takto spokojenější, nemusí si lámat hlavu se svou pomíjivou existencí, jenomže jednou budou ležet na smrtelný posteli a budou počítat všechny svoje hříchy, které za svůj život napáchali, pak už bude pozdě to napravovat. Proto už přestaň o mě lhát, lhaní je hřích, já nejsem ubohý ani nechutný, ani ZAMINDRÁKOVANÝ, jenom si žiju svůj život, se kterým jsem aspoň trochu spokojený!!!."

Česká republika je nový Babylon, semeniště hříchu

Soubor:Orgie.png
Fotografie kterou pořídil bratr František dokazuje, že Češi jsou schopni se schýlit i k hromadné sodomii na veřejnosti.

„Neznám hříšnější národ než je ten český. Tolik ateistů, ignorantů a hříšníků jsem doposud neviděl. Bratr František pořídil několik fotografií, kde se Češi dopouštění hromadného obcování na veřejnosti, ohavná sodomie která pobuřuje Všemohoucího a ze které je mi zle.“

- farář Koloděj

Kacířství se v České republice rozmohlo v nebývalé velikosti, neboť území české kotliny je opět plné nevěřících. Může za to především minulý komunistický režim, který občany nevedl k žádné víře (naopak je odrazoval). Ze všech stran je slyšet jen rouhání, lidé cizoloží a obcují mezi sebou bez řádně uzavřeného svazku manželského, zabíjejí se mezi sebou, kálí na veřejných prostranstvích, pokuřují vodní dýmky v orientálních podnicích, někteří se oblékají do různých příšerností, závidí si mezi sebou majetek, též odmítají pomáhat svým bližním (hlavně svým bratřím cikánům a Ukrajincům) kteří byli donuceni se do ČR přestěhovat ze svých rodných zemí, aby zde za almužnu a nuzný peníz vykonávali nejtěžší práce které nikdo z líných Čechů nechce vykonávat.

V České republice se rozmohl satanismus a nebezpečné sekty jako jsou Svědkové Jehovovi. V Čechách dlouhodobě posilují svá postavení a získávají čím dál více příznivců. Také se dostávají k oblibě staré pohanské kulty a čarodějnictví. Česká republika se stává zemí, jenž je západem označována za slabou - především kvůli všudypřítomnému ateismu a malověrnosti. Též národní sebevědomí je velmi chabé. Teroristická a militantní organizace zvaná Radikální Moravané už připravují své plánované odtrhnutí od slabošského a kacířského Česka. Boží bojovníci jsou na území kacířských Čech bezradní a oslabují je spory mezi svými stoupenci. Někteří členové sekty mají problém odlišit pravdu od lži a dobro od zla, což dokazuje přijetí bratro-sestry Fáblia Agostina Idiota do komunity. Další zvláštností je "sestra Flamenco", bývalá rouhačka, která poté konvertovala ke křesťanské víře, což je záležitost navýsost nejpodivnější. Sestra Flamenco je zřejmě zamaskovaný had, který se teprve chystá uštknout. Může to být nesmysl, ale ďáblovi agenti jsou všude. Vždyť je to přeci satanova vášeň maskovat se a vydávat za anděla světla.

Komunitu Božích bojovníků při pobytu v České republice decimovaly kacířské síly. Nedokázaly komunitu zcela zničit, nicméně Boží bojovníci nedokázali se soustředit pro svou náboženskou činnost.

Svatá válka proti pohanským neznabohům

„Někteří lidé jsou příliš pyšní a zaslepení falešnými doktrínami bezbožného pohanství a okultismu. Kdyby jen strhli tu svou roušku z očí, poznali by, že žijí ve lži a klamu, tedy že nejsou žádní rohatí bohové ani bohyně, ale jen pouze Jeden Stvořitel. Pochopili by, že jen náš Pán Ježíš je tou jedinou pravou cestou a že pravá cesta spásy nevede skrze údolí hříchu, načež by odvrhli své falešné nauky bezbožných a přestali by páchat hříchy, pevně by uchopili ostré nože a odňali by si své hříšné údy! Ani mému zraku znavenému stářím a postiženému zeleným zákalem nemůže neuniknout, že tento náročný boj s pohany vysiluje naše bratry v Kristu a připravuje je o jejich náboženský zápal a zanícení. Buďte stateční v boji proti nim, vždyť jejich bohové jsou falešní, náš Pán bude triumfovat tak jako vždy! Dám na srozuměnou našemu milovanému bratru Jarmilovi, bude pro vás vítanou posilou. Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Haleluja Gloooria!!!“

- farář Koloděj

Nečekané sprasení sekty Vesmírných lidí sil světla

„Vesmírní lidé přeci nemají s křesťanskou vírou nic společného.“

- otec Kliment

Prynění sekty, jehož jméno nese Vesmírní lidé, jsou zvláštní kapitolou komunity Božích bojovníků, kterou spolu započali farář Koloděj a bratr František. Někteří členové komunity přijali Kolodějova slova s nadšením, jiní je odsoudili. Dodnes není známo, zda otec Koloděj myslel svá prohlášení vážně, či se jen snažil parodizovat sektu vesmírných lidí.

Otec Koloděj prakticky vytvořil a započal v komunitě kacířské učení, které sestávalo z několik bodů které odporují církevním dogmatům. Někteří vesmírní lidé toto učení přijalo.

Kolodějovo učení bylo složeno z následujících bodů:

  1. Ježíš Kristus byl vesmírný člověk (neboli mimozemšťan), který při svém ukřižování „vsoupil na nebesa", což znamená, že společně se svým křížem odletěl do vesmíru (kříž byl ve skutečnosti létající stroj který umožňoval přibitému létat).
  2. Ježíš Kristus dnes létá ve vesmíru v kosmické lodi s Aštarem Šeranem a společně řídí jejich galakticou flotilu vesmírných plavidel.
  3. Ježíš Kristus se na zem vrátí společně s Aštarem Šeranem, Ptaahem a jinými vesmírnými lidmi s účelem vysvobodit lidstvo od zlých ještírků sil temnot.
  4. Každý světec je vybaven „Boží manou", která tryská a vystřikuje z jeho hříšného údu. Jakmile ji věřící orálně pozře, stává se zbožným a neochvějným služebníkem Božím který je odolný vůči všem satanovým svodům i negativním vlnám ještírků.

Po vytvoření těchto základních bodů víry pro vesmířany se komunita Božích bojovníků s vesmírnými lidmi propojila. Pro vesmírné lidi to znamenalo, že koordinátoři komunity Božích bojovníků se postavili i do čela sekty vesmírných lidí. Tento strategický tah měl nejspíše znamenat snahu obrátit alespoň část vesmírných lidí na pravou křesťanskou víru.

Některé důležité události

Otec Kliment je jakožto kněz a exorcista postrachem pro všechny ďábly a démony. Jeho šílený styl a způsob vymýtání odradí i ty nejotrlejší služebníky pekla.

Otec Kliment a šílený tanec démonů

Další osobností která se řadí mezi Boží bojovníky je otec Kliment, ten se prý pokoušel napodobovat faráře Koloděje. Tvrdil o sobě, že byl poslán pomoci komunitě, která byla prý dezorientována z boje proti kacířským silám. Už během několika dní stačil prohlásit jakéhosi pobudu za kacíře, který se vydával za Ježíše Krista. Samozřejmě šlo o rouhání, ale zajímavé na celé věci bylo, že ostatní Boží bojovníci nikterak nereagovali. Zmíněný blouznivec, který se prohlašoval za samotného Krista, byl naopak v komunitě považován za přítele. Další z věcí, která některé Boží bojovníky šokovala, byl přátelský vztah komunity s ne-katolickou a ne-křesťanskou sektou Vesmírní lidé sil světla. Samotní členové komunity prý byli napojeni na bytost zvanou Aštar Šeran. Boží bojovníci se k této sektě připojili a spolupracovali s ní na bohulibém a láskyplném programu Vesmírných lidí, jehož autorem je samotný Ivo Benda. To fungovalo pouze do doby, dokud bratr František nevykopl Aštara Šerana z jeho vesmírné lodi. V tu chvíli se plody práce obrátili v niveč a Vesmírní lidé se stali součástí komunity Božích bojovníků, jejichž pohlavárové v čele s otcem Kolodějem určovali směr sekty. Netrvalo dlouho a z Vesmírných lidí se stali úplně stejně zbožní křesťané (bigotní fanatici) jako je většina Božích bojovníků, čili plni nenávisti k nepřátelům církve a se stálou chutí vyhledávat a pronásledovat kacíře. Ďábel byl ovšem mnohem chytřejší a uvrhl na Vesmírné lidi a Boží bojovníky kletbu. Obě skupiny byly ďábelskými silami odsouzeny do absolutního chaosu. Všichni běhali, hádali se, naráželi do sebe hlavami a navzájem se obviňovali z kacířství. Tato situace velice oslabila snahy a cíle Božích bojovníků. Třešničkou na dortu se stal jeden šílenec postižený ďáblem, který sám sebe nazýval jědoloK řáraf (čteno pozpátku Farář Koloděj), leč nejednalo se o faráře Koloděje, nýbrž o podvodníka posedlého ďáblem.

Satanův zhoubný vliv a plevel falešných kolodějů

ďábel ve snaze zastavit Bohem požehnanou komunitu v jejich bohulibé činnosti bylo naprosté nastolení vlády chaosu. Nejlepším terčem tohoto spiknutí byl farář Koloděj. Ďáblovi agenti a přisluhovači vytvořili mnoho falešných kolodějů, kteří vháněli ještě více zmatku do Božího díle. Stále se spekulovalo kdo za tímto spiknutím stojí, avšak nikdo z Božích bojovníků nedokázal zjistit, kdo je za to zodpovědný. Podezření padlo na satanisty, jehovisty, komunisty i nové členy komunity. Jaký démon vede člověka k takovému šílenství?

Bratr Agostino exkomunikován a prohlášen za kacíře

Homosexuální bratr Agostino musel ochotně nastavit svou řiť zhýralému námořníkovi.

„Věř a viz že všichni kacíři potrestáni budou a na krvavých kůlech skučíce bolestí se roztrhnou!“

- farář Koloděj

Bratr Agostino byl obviněn farářem Kolodějem z kacířství, perverzity, spolčení s ďáblem a homosexuálních praktik, kterých se dopustil během výpravy kolem světa s chlupatým námořníkem. Také bratr Agostino se údajně oblékal do dámských šatů. Podle některých nejmenovaných zdrojů bratr Agostino opustil tuto komunitu sám a dobrovolně po tomto incidentu. Podle některých přihlížejících šlo o odporné nařčení ze strany faráře Koloděje, neboť ho bratr Agostino obvinil z obhajování homosexuálů. Po odchodu F.Agostina bylo dílo dokonáno, oběvil se jakýsi Bratr Agostino, ovšem tvrdil že je předělaný na ženskou, ale ve své fotoglagalerii měl jako své foto bratra Fabia, vše nasvědčovalo tomu, že tato osoba přišla zesměšňovat oba Boží bojovníky, ve svém profilu je pojmenován jako Fáblio Agostino Idioto, je to sice malý důkaz, ale může lecos nasvědčit že jde o dílo ďábla. Ovšem nikdo s Božích bojovníků si podvodníka nevšimla, a ten klamal veřejnost dál.

Ďábel se ukryl v rajské zahradě, Aštar Šeran přišel o velení nad svým vesmírným korábem

„...Žena je hříšné stvoření schopné porušit jakýkoli slib. Pokud ženy nezavřete do kláštera na zámek, tak budou stejně hřešit a protivit se vůli našeho Pána. Žena byla stvořena z Adamova žebra, takže se jedná o stvoření které je podřadnější než muž. Proto musí být ženy poslušné a věrné. Pokud muž ženě nevládne pevnou rukou, žena začne být brzy vzpurná. Ženy pocházejí z pokolení Evy, která se nechala svést hadem a donutila Adama sníst jablko ze stromu poznání. Někteří teologové jako je náš bratr Uriáš tvrdí, že Eva dokonce s hadem pod tím stromem souložila, čímž přivedla na svět mrzkého Kaina který zabil svého bratra. Tím hadem nebyl nikdo jiný než satan. V Kainovi kolovala zlá krev po jeho otci satanovi a ta koluje mezi námi dodnes, proto je v tomto světě tolik zla a násilí. Veškeré zlo světa pochází z ženského pohlaví a jistě již chápete, proč ve středověku bylo tolik čarodějnic. Lidové rčení, že kam ďábel nemůže poslat čerta, tam pošle ženskou, je toho živým důkazem a hovoří o veliké moudrosti předešlých generací venkovanů...“

- farář Koloděj (vyňato z Kolodějova kázání o podřadnosti ženského pohlaví a hříšnosti ženských genitálií)

Falešní Kolodějové nezpůsobili tolik zmatku na rozdíl od anarchie která postihla vesmírné lidi sil světla, zejména jejich mateřskou loď. Velitel Aštar Šeran byl vykopnut ze své mateřské vesmírné lodi, protože po pár lahviček vesmírného džusu usnul, poté ho hned bratr František vykopl z jeho vlastní vesmírné lodi, prý se dopustil ležérnosti a obžérství. Vesmírní lidé od té doby strádají, co je velitel Aštar Šeran mimo vesmírnou flotilu. Zároveň se však ukázal mocenský potenciál Božích bojovníků, kteří Aštara Šerana vypudili jen kvůli své touze po moci. Je to snad dílo ďábla? Vesmírní lidé byli strůjci na lásku, pochopení a toleranci, nyní pod vedením bratra Františka se z nich stali fanatikové kteří jsou připraveni trýznit a upalovat kacíře. Poté co Aštar naprosto zmizel, se začali vesmírných lidí zmocňovat temné síly, zejména pekelní ještěři.

Aštar Šeran přišel o panictví

Proslýchá se, že v té době, Aštar Šeran přišel o své velení nad vesmírným korábem, začal často pít a chodit do pánských klubů. Zdiskreditoval se ve chvíli, kdy údajně přišel o své panictví s Plejou, ženským andělem světla z Aštarovy vesmírné flotily, od těch dob je Aštar přezdíván jako „Kaštan Žalud“.

Bratr Nogar prohlášen za kacíře, exkomunikován a zaživa upálen na hranici

Bratr Nogar přistižen při praktikování sodomie se starým automobilem.

Bratr Nogar byl jedním z členů komunity Božích bojovníků. Pořádal misijní cesty do Tuniska a dalších válkou postižených zemí, kde při dobrovolných záchraných akcích provozoval charitativní činnost organizace. V roce 2006 byl nucen se vrátit zpět do Česka, ale záhy prý onemocněl. Islámští učenci prý tvrdili, že bratra Nogara se zmocnili zlomyslní démoni z Orientu. Následný exorcismus pořádaný dvěma bratry, Františkem a Šebestiánem potvrdil pravdivost těchto tvrzení. Bylo však pozdě a bratr Nogar pod tlakem démonů Orientu zešílel. Prohlásil podvodníka, plagiátora a falešného proroka jědoloK řáraf za světce a osvíceného muže, čímž si znepřátelil faráře Koloděje i celou komunitu Božích bojovníků. Koloděj záhy prohlásil Nogara za kacíře a společně s bratrem Františkem ho zaživa upálili na dvorku ústavu patologie, které otec Koloděj považuje za jedno z nejsvětějších míst Božích.

„Našemu milovanému bratru Nogarovi nebylo pomoci. Byl posedlý ďáblem a východní démoni zcela ovládli jeho mysl. Jeho duše byla odňata od těla očisťujícím ohněm. Modleme se za Nogarovu duši, ať tolik netrpí a nestrádá v očistci. Modleme se, ať jeho duše za těch několik tisíc let nepohodlného pobytu v očistci dojde vytoužené spásy.“

- farář Koloděj

Další vývoj

Komunita se z velké části rozpadla a již nefungovala jako dříve. Šílení příznivci modernismu a New Age obviňovali faráře Koloděje za jeho údajně zpátečnické metody, které prý odpuzují od křesťanství převážně zvídavé a inteligentní lidi. Farář Koloděj tyto pomluvy zásadně odmítl a vysvětlil, že bude nadále pokračovat v díle Božím podle starých osvědčených praktik. Moderní metody jsou dílo ďáblovo a komunita Božích bojovníků se zasazuje o obnovu starých praktik a původního ritu.

„Když se nějaký posměváček bude smát našemu Pánu Ježíši Kristu, panence Marii, papeži, církvi, svatým, andělům nebo prorokům, tak jej pevně chyťte, aby se nemohl hýbat, a postupně mu zarážejte třísky nebo hřeby pod nehty. Tím si dostatečně uvědomí své pochybení a začne svých činů litovat. Uvidíte, že po této strašlivé bolesti prozří a stane se z něj skutečný křesťan, čímž má dostatečný důvod na to, aby vám za to jednou poděkoval. Takto obracejte blouznivce kteří pochybyli, neboť co je tento dočasný život oproti životu věčnému? Uvidíte, že budou za to vděčni.“

- farář Koloděj

Jarmil a jeho misijní cesta do Svaté země

Bratr Jarmil na misijní cestě po Blízkém východě.

Bratr Jarmil byl odjakživa přitahován zbožným posláním řeholníků-misionářů, kteří bezplatně cestují (misijní cesty zajištěné církví) do Ugandy a dalších lukrativních destinací, a že řeholníci jen celé dny modlí a nepracují. Jarmil tedy ze sebe smyl svůj satanský blackmetalový makeup a buzerantské ošacení s řetízky připíchnutými na bradavkách, poprvé v životě se oblékl jako spořádaný věřící člověk a vyrazil do kostela za farářem Kolodějem. Bratr Jarmil byl jako řeholník velice úspěšný, nemusel nic dělat a o nic se starat, mohl pouze nepřetržitě jíst a čas od času si poklekával před oltář, aby se pomodlil. Však byl odjakživa vypasený jako to prase, ale démona obžérství z něj nešlo vypudit. Proto se otec Koloděj se Společenstvím Božích bojovníků nakonec usnesli, aby bratr Jarmil odčinil své hříchy misijní cestou a šířením dobré zvěsti o našem Pánu mezi nevěřícími pohany. Jedna z nich ho zavedla na Blízký východ mezi mohamedány, kteří se (jak známo) stále klanějí svému falešnému proroku:

„Právě jsem se vrátil ze své misijní cesty do Svaté země, kde jsem kázal o víře v našeho Pána Ježíše Krista islámským radikálům. Když jsem v jejich malé mešitě začal kázat o nepravostech, které se dopouští Američané, Izraelci a jejich spojenci na muslimském obyvatelstvu, najednou z ničeho nic začali všichni přítomní jásat. Prohlásil jsem, že ti, co se dopustili tak ohavných činů na nebohých lidech, budou spravedlivě potrestáni Bohem a také jsem zdůraznil, že tito hříšníci jsou již předem odsouzeni k věčným mukám v pekle. V tom mě najednou začali tahat za sutanu, až mě z té kazatelny stáhli dolů, kde se mě chopili a vyvedli ven. Tam mě jásající lidé začali oslavovat za hřmotu výstřelů ze samopalů AK 47 ráže 7,62 mm, nasadili mi turban a až do konce mého pobytu o mě pečovaly dvě místní dívky (viz. foto), které se o mě náležitě staraly a plnily mi vše, co mi na očích viděly. Jejich otec, zbožný toť člověk, my nabídl obě své milované dcerušky za manželky, což jsem musel jako věrný služebník Boží odmítnout, ale snad se s nimi zase někdy uvidím a zopakujeme si ty krásné chvíle, které jsme strávili spolu. Bůh jim za to žehnej."

Kázání bratra Jarmila o hříšné onanii

„Pravdu rčíš, požehnaný bratře Vančaro, pouze láska k Hospodinu je jediná ta pravá. Láska k ženě je jen klam a dočasná kratochvíle, která odvádí všechny zbožné muže od pravé lásky k Hospodinu a cesty spásy. Na světě není větší radosti, než když muži žijí pospolu v jednom společenství jako mniši a uctívají Hospodina společně jako Kristus s apoštoly. Proto jsme se tu sešli zde na Militia Dei, aby jsme se tu o tuto krásnou ideu podělili a propagovali ji neznabohům. Když na ty zbožné bratry přijdou teplé jarní dny a začne je zmáhat nezvladatelný chtíč, mohou tento potíž vyřešit moderním způsobem bez páchání mrzkého hříchu s ženami, například diskrétní návštěvou sexshopu, kde jsou k dostání gumové imitace ženského ohanbí, které ve správné kombinaci s lubrikantem a zahřátím ukojí mužské tužby mnohem lépe nežli nevydařený styk se skutečnou ženou a bez strachu z předčasného vyvrcholení. Vím, že jsi mi bratře Ithrone říkal, že sex s neživými věcmi je hřích a lidské tělo je jako chrám Boží, který by neměl být znesvěcován a zesměšňován těmito praktikami, ale musíš uznat, že tu pozitiva jasně převažují nad negativy. Nemůže to ohrozit dobrou pověst ani bohabojnost těchto sluhů Božích, když zajdou do sexshopu a díky tomu mohou dál sloužit Hospodinu aniž by trávili čas s necudnými ženštinami, které by je ponoukaly k hříchu tělesné prostopášnosti a odcizení církevního majetku. Haleluja! Buď požehnáni výrobci těchto prospěšných předmětů, třikrát sláva, alespoň někdo má na srdci blaho lidu."

Bratr Jarmil jako pastýř dovede napomínat

„Pohlavní nemoci jsou ošemetná věc otče Anastázi. Je to Boží trest za vaše hříchy, příliš jste divoce souložil na svojí faře s děvečkami a tulačkami a na svém hříšném údu jste střídal jednu vochechuli za druhou, až se vám to nakonec vymstilo. Bůh vás spravedlivě potrestal sesláním zákeřné nemoci na vaší přeplněnou guli, možná vám zmodrá a odumře. Vezměte si příklad z hraběte Volocecka, on pořád marně čeká jen na tu jednu svou vyvolenou, ale ona na něj udělala tůdle nůdle a vydala se na plavbu do Norska na drakkaru s chlupatými námořníky v žůžových kalhotkách s kraječkami, ani se neráčila mu to laskavě oznámit. Docela tu ženštinu lituju když to vidím, vydávat se do Norska v tomto ročním období do země, kde žije více norských mohamedánů než norských vikingů, je docela halal. Možná jí usekli hlavu a znásilnili a nasadili burku, jak to dnes bývá moderním trendem v islámských státech, nebo si z ní udělal terč nějaký Breivik.“

- bratr Jarmil

Frgal z Valu

Frgal z Valu je proslulý hříšník, ale od faráře Koloděje je k nerozpoznání.

Známý hříšník Frgal z Valu je Kolodějův dokonalý dvojník. Často navštěvuje internetové bulvární stránky Super.cz. Od našeho faráře se přeci jen liši: postrádá zbožnost a inteligenci, což jsou dary Boží, kterých má náš farář hojně narozdíl od Frgala.

Antispam tým

Otec Koloděj kromě kázání, uřezávání hříšných údů a výpomoci na patologii s bratrem Františkem působí také v Antispam týmu společně s Chuckem Norrisem a Terminátorem.

I-zavinac.jpg Článek čerpá z díla
Porod kniha2.jpg
Antispam - Farář Koloděj


Farář Koloděj bojuje proti spamu především svou dlouholetou praxí ověřenou metodou, uřezáváním hříšných údů.

Každý z vás si již při svém brouzdání různými zákoutími internetu povšiml spamů bez hříšného údu a položil si otázku, co tato záležitost vlastně znamená. Tedy vězte, že jste se stali svědky výsledků práce faráře Koloděje, jednoho ze členů našeho Antispam týmu. „Mošnička s hříšnými údy se utěšeně plní pro větší slávu našeho Pána“

- farář Koloděj odpovídá farář Koloděj na otázku, jaká je jeho motivace pro odřezání hříšného údu každému spamu, který potká.

„Spam bez zdroje své hříšné touhy, která je ukryta v jeho hříšném údu, se stává neškodným a pouze se bezcílně motá, přičemž se maximálně nějakému zbožnému člověku připlete pod nohy“

- farář Koloděj

dodává poté farář Koloděj. Fařář Koloděj, kterého mnozí znají z jeho působení na diskusních fórech Vesmírní lidé sil světla a Boží bojovníci, se přidal k našemu křížovému tažení proti spamu v době, kdy spamy začaly ohrožovat Boží hrob ve Svaté zemi.

Kladivo na Koloděje a konec diskusního fóra na Lide.cz

„Koloděj a jeho sekta se paktuje s Vesmírnými lidmi sil světla. Snaží se parodovat naší víru a posmívá se našemu Pánu, vytvářejí hanebnou recesi aby na křesťany uvrhli v očích nevěřících to nejhorší světlo. Vždyť vypadáme jako zástup debilů. Rovněž tvrdí, že Ježíš Kristus byl vzat na nebe mimozemšťany, nebo že odletěl do nebe přibit na létajícím kříži, přesněji řečeno do vesmíru, kde se setkal s mimozemskou vesmírnou flotilou vedenou Aštarem Šeranem. Nedávno jsem zjistil, že Koloděj je ve svém nitru zarytý kacíř a satanista, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Pentagramus a píše hambaté povídky plných bezbožného sexu!“

- pater Domenico alias Inquisitore

Blouznivý katolický tradicionalista, fanatik a zaslepený papeženec Inquisitore, se vkradl mezi Boží bojovníky, častokrát jim pochleboval, čímž si získal jejich důvěru, ale jakmile mu byla předána na jeho žádost správcovská korunka s povinostmi a privilegii správce fóra, dopustil se ohavného činu - smazal všechny příspěvky v diskuzi. Dopustil se hanebného hříchu vůči svým bratřím a sestrám v Kristu, protože je plný záště a nenávisti, zničil Boží dílo o které Společenství Božích bojovníků usilovalo. Bůh ho nechce, protože je již od přírody zkažený, poznamenaný ďáblem, hříšník s nečistými úmysly, a nad diskuzí Božích bojovníků často onanoval stejně jako odjakživa divoce masturbuje nad internetovým pornem. Proto diskusi Božích bojovníků na Lide.cz již nehledejte. Byla smazána, přestala existovat kvůli falešným kolodějům, různým provokatérům a zejména kvůli Inquisitoremu, který smazal přezdívky a pak zbaběle zdrhnul neznámo kam. Přisahám, že ho najdeme a zabijeme ve jménu Ježíše, papeže Benedikta a naší Svaté matky církve!!!

Militia Dei

Hrabě Volocecek. Přestože je počítán za velkého krasavce, často se o něm povídá, že si ještě nikdy nevrznul.

„Tvá slova jsou jako balzám na duši, kadidlem posvěcený bratře v Kristu! Nechť víra tvá, je tak silná jako lev který vtrhne do bitevní vřavy!“

- farář Koloděj

„...Drahý synu, náš bratr Jan z Podviní tímto masivním křížem bije pohany do hlavy, čímž je přivádí na pravou víru a cestu spásy! Jen skrze modřiny a krvavé rány uštědřené křížem svatým může pohan pocítit lásku Všemohoucího! Haleluja Gloooria!“

- farář Koloděj

Inquisitore otec Dominik, farář Koloděj a bratr Jarmil působí také na diskusním fóru společenstva Militia Dei na přání hraběte Hanse Augusta Volocecka, jednoho z předních představitelů společenstva Militia Dei. Paradoxně Militia Dei je latinský název pro Boží bojovníky. Společenství funguje jako platforma pro setkávání mezi členy katolických rytířských řádů.

„Otec Koloděj a bratr Jarmil jsou pro naše společenstvo velikým přínosem a těší se u nás veliké úctě a vážnosti. Kolodějova plamenná kázání nás obdařují zbožností, odvahou a železnou vůlí dobýt Svatou zemi, kterou si mezi sebou rozdělili Židé a mohamedáni. Ostatně soudím, že během následujících deseti let nám papež dá požehnání, abychom znovu dobyli Svatou zemi a Jeruzalém pro křesťanstvo. Chrámová hora se musí znovu zbarvit doruda krví nevěřících. Deus Vult! Gott mit uns!“

- Pedro Salvaro de la Mancha

Militia Dei je společenství zbožných rytířů, kteří slouží našemu Pánu s mečem a štítem.

Politická strana - Strana Božího nároku

Vyvarujte se rozličných necudných pokušení!
Volte Koloděje.png

„Co je vlastně zač ta strana Božího zákroku???“

- anonymní dotázaný

„...Nemělo cenu dál podporovat lidovce a ODS. Nyní tu máme skutečnou křesťanskou stranu hájící skutečné zájmy křesťanů, navíc odhodlaná bojovat proti satanistům z KSČM! Chceme, aby karikatury našeho Pána, projevy xenofóbie vůči křesťanům a rouhání bylo považováno za trestný čin.“

- bratr František

Otec Koloděj kandiduje do poslanecké sněmovny za jihomoravský kraj za SBN - Stranu Božího nároku. Strana Božího nároku (SBN) je přesvědčena, že se dostane do sněmovny.

„Naše strana hájí správnou věc a já pevně věřím, že se dostaneme do sněmovny. Omezení prostituce a zavedení mravní policie považujeme za prioritní body našeho programu.“

- bratr František

„Máme v úmyslu ve sněmovně řezat politikům hříšné údy!“

- farář Koloděj

Křížová výprava proti prostituci

„Poněvadž amoralita se objevuje běžně mezi námi a ohrožuje naše pokojné životy a naší víru dle které žijeme, moji milí bratři a sestry, dovoluji si vám zde ukázat jednoduchý návod jak se ubránit před necudnou ženštinou, která by nedej Bože měla v úmyslu vás svádět s úmyslem páchat s vámi smilstvo a tím přivést vaši duši do pekla! Riskujete spasení své duše, proto té satanské ochechuli dejte řádně najevo, že věčné zatracení je to poslední, o co máte zájem!“

- farář Koloděj

How To Disable a Woman.png

Obrázky Božích bojovníků