Tři králové

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Jedna z mála dochovalých fotografií tří králů

Tři králové byli vládci mocných vzdálených východních říší, kteří navštívili Ježíše Krista krátce po jeho narození. Vzhledem k nedostatku zdrojů máme o nich jen kusé informace, víme však s jistotou, že království prvního trpělo nadprodukcí zlata, království druhého nadprodukcí kadidla a království třetího nadprodukcí myrhy. Jejich dary se setkaly s úspěchem, což Ježíšovi později pomohlo vést nákladný a zhýralý život.

Podle jedné z Biblí bylo původně králů třináct (všimněte si, že jde o prvočíslo). Cestou si však někteří z nich uvědomili, že tak kromě pryskyřice nesou Ježíšovi i smůlu, a rozhodli se proto s těžkým srdcem těžkým dubovým klackem zabít krále Kašpara, který je beztak soustavně otravoval tím, že neustále ze sebe dělal kašpara. Protože se vraždu pokusili provést v noci, došlo k omylu a tím klackem byl zabit král Klacek. Za tuto vraždu bylo odsouzeno sedm z nich (všimněte si, že jde o5 o prvočíslo), zbytek pokračoval v cestě. Král Já I, který měl dlouhodobé potíže sám se sebou, byl zachvácen akutní identitární panikou a rozhodl se vrátit ke kořenům, čímž se skupina ztenčila na čtyři krále. Když pak král Šalamoun šlápl do hovna, díky čemuž došlo k nečekanému a velice významnému objevu tzv hovna Šalamounova, tak i tento účastník výpravy rovněž zamířil nazpět, aby svůj objev začerstva marketingově využil.

Nakonec tedy k cíli dorazili a své zboží v tam řádně předali jen ti tři notoricky známí králové. Jmenovitě tedy pánové Kašpar, Melichar a Baltazar (no, a zase je to pěkné prvočíslo).

Skutečná podoba mágů. Záminkou pro jejich cestu do Judeje byly důvody astronomické

Alternativní skutečnost je ovšem taková, že ti tři nebyli nějací králové, nýbrž mágové, alespoň tak je některé prameny definují. Záminkou jejich návštěvy Judei byly důvody astronomické, případně astrologické. Pravým důvodem však bylo drogové dealerství. Kadidlo, což je pryskyřice stromu kadidelníku (Boswelia sacra) je totiž příjemně psychotropní, a to díky vazbě na kanabinoidní receptor (CB2) v mozku, a dá se s ním sjíždět se stejně báječně jako kvalitním hašišem. Myrhovník (Commiphora myrrha) je strom, jehož zelenkavá pryskyřice (míza) účinek kadidla krásně umocňuje. Její účinná látka aktivuje bílkovinu TRPV3, takže nastane zvýšení odvahy, blokování úzkostí i depresí a zesílené vnímání pocitu tepla kůže.

Vzhledem k tomu, že tehdejší cena těchto drog citelně převyšovala tehdejší cenu zlata, držel jeden z účastníků oné "tříkrálové expedice" značnou zásobu tohoto méněcenného kovu, aby mohl cestou uplácet celní orgány, které už tehdá jely po drogách jako slepice po flusu.

Ježíš, pravým jménem Jošua Ha Nocri, byl jedním z apokalyptiků doby okupace Judey silami Římského imperia. Výše zmínění mágové se rozhodli otestovat účinnost svého matroše a Jošua byl ochoten matroš otestovat na vlastní mysl. Důsledkem tohoto experimentu ovšem byla psychedelická halucinace takové mohutnosti, že se Jošua od té doby presentoval coby Syn Boží, utvořil kolem sebe společenstvo následovníků, a zjevně pak spolu zpracovali celý zbytek oné tříkrálové dodávky. Výsledkem byl vznik nového náboženství, kde vydatné užívání kadidla i myrhy zůstalo až do dnešních dnů jedním ze základních jeho projevů. Tím byl trvalý odbyt kadidla i myrhy dlouhodobě zaručen a obchodní úspěch tříkrálové expedice byl tak přímo fenomenální. A protože to byl od těch tří mágů přímo královský počin, už natrvalo zůstali tito veleúspěšní drogoví dealeři v paměti lidstva jako "Tři králové".