Kostel

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Křesťanství
Jesus-pastor.jpg

Antikrist
Beránek Boží
Bůh
Ježíš
Džízes
Kristis
Duch svatý
Papež
Papežská neomylnost
Satan

Boží bojovníci
Katolická AO
Kongregace pro nauku víry
Kněz
Lahvoun
Nebe
Kanonizace
Novojičtí černoprdelníci
Řád templářů
Svátostný sedmiboj
Zvěrozvěsti

Apokalypsa
Bible
Bible IV.
Black Metal
Ďáblova bible
Hospodine pomiluj mě
Kostel
Misionářská poloha
Otčenáš
Paškál
Posvátná kanalizace
Svatá stolice

Kostely jsou vyzdobeny krásnými obrázky mučených světců
Dnešní vymoženosti umožnily, že nemusíme chodit do kostela, abychom si s Bohem promluvili. Dnes většina křesťanů chodí do internetové kavárny a chatují s Bohem.

„Nejdřív kostel, potom postel.“

- Lidové úsloví

Kostel je svaté místo, kde je díky speciálním rituálům možno popovídat si s Bohem, a to téměř výhradně pouze v časných ranních hodinách.

Architektura[edit]

Sakrální architektura kostelů má tisíciletou tradici. Dominantou každého kostela je věž, tzv. fallus. Někdy bývá i zdvojený. Na těchto věžích bývá umístěn zvon, jenž oznamuje obyvatelům bydlícím v těsné blízkosti, že je 6 hodin ráno a měli by už vstávat, a to i o víkendech. Samotnému tělu kostela se říká loď - z důvodů neznámých i samotným stavitelům. Cílem bývá většinou vzbudit v ovečkách bázeň, strach a posvátnou úctu. Kostely jsou vždy stavěny tak, aby v nich bylo stále chladno a vlhko.

Rituály[edit]

Co by to byl za kostel, kdyby v něm neprobíhaly tzv. "mše svaté", což je přibližně hodinu trvající cvičení doprovázené hudbou a zpěvem. Cvičením bývá obvykle „klek“ a „vztyk“. Přítomní tyto cviky vykonávají často i bez povelů.

Přitom cvičenci zpívají. Aby věděli, co mají zpívat, visí v kostele čísla. Nebo někdo řekne například: „Zpíváme číslo 511“. Jenže přítomní pak nezačnou zpívat „pětsetjedeeenááááct“, nýbrž různá zaříkávadla.

Akce není čistě spontánní, církev věří, že je potřeba napomoci setkání s Bohem pomocí speciální substance zvané hostie. Odborníci odhalili, že se jedná o halucinogenní látku, která podporuje přímou komunikaci se Stvořitelem.

Kněz[edit]

„Katolický kněz, to je takový pán, kterého všichni oslovují otče, jen jeho děti mu říkají strýčku.“

- Jaroslav Cimrman

Rituály má na povel osoba jménem kněz. Někdy se mu přezdívá také páter, velebníček, farář, košilatý aj. Tento člověk dobrovolně přijal celibát a je patrně hříšný a zhýralý, protože se pravidelně veřejně přiznává k svému špatnému životu slovy: „Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali“. Tento jeho "coming out" přiznává, jak je to ve skutečnosti s celibátem. Je s podivem, že tento muž zůstává stále oblíben a nezatracován. Patrně proto, že jeho známí z kostela nejsou o nic lepší, než on - dokonce po něm ona kajícná slova opakují. Na závěr se pak vybírá příspěvek, jenž slouží na výrobu hostií.

Vyfukovací kostel. Horst Fuchs ho po mši svaté jednoduše složí pod postel.

„Do bordelu chodíte za děvkama, v kostele jste děvka VY!“

- [[|]]

Příhoda[edit]

Kněz spěchá v neděli ráno do kostela na mši, a tu uvidí jednoho ze svých farníků, jak usilovně rýpe na zahrádce. Obrátí se na něj s otázkou:

"Copak neslyšíte zvony, jak vás volají do kostela?"
"Cože jste říkal?", optá se jeho ovečka nechápavě.
"Copak neslyšíte zvony, jak vás volají do kostela?", trpělivě opakuje kněz.
"Nezlobte se, ale musíte mluvit hlasitěji!", říká snaživý zahradník.
"COOPAAK NEESLYŠÍTEE ZVOONY JAAK VÁÁS VOOLAAJÍ DO KOOSTEELAA?", kříčí důstojný pán.
"Opravdu se nezlobte, otče," omlouvá se farník, "ale kvůli těm zatraceným zvonům neslyším ani slovo."