Čísla

From Necyklopedie
(Redirected from Číslo)
Jump to navigation Jump to search
300px

Kdyby neexistovala čísla

ZM1082 operating animation front 250px.gif

Vedle naší abecedy existují i čísla. Ty se značí následovně:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Π, 42, 2048 *

Hodnota[edit]

Každé číslo má svojí matematickou hodnotu podle následujících příkladů:

, , , atp.

Hodnota čísla může být kladná nebo záporná. Výjimku představuje 0 (nula). Aby se čísla se zápornou hodnotou poznaly od ostatních, píše se před ně znaménko "−". Dále se čísla dělí na sudá a lichá. Sudá se vyznačují tím, že to většinou nebývají prvočísla (až na jednu politováníhodnou vyjímku). Lichá čísla obvykle jsou prvočísla (například 2084).

Počty[edit]

S čísly se dá počítat. Je to vlastně taková magie. Tady máme ukázky některých příkladů:

(objasnění), , či také např.

Vlastnosti[edit]

Některá čísla mají podivné vlastnosti. Podle míry jejich podivnosti se dělí na prvočísla, druhočísla, třetičísla atd...

Personifikace[edit]

O některých lidech se říká, že jsou čísla. Například o Tomášovi Jedno.

O některých číslech se to říká také. Například o čísle 42.