Svatý Tučňák

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Bird hand.png Nezapomeňte všeci Linuxáci na Sčítání Lidů, Domů a Bytů dát vaši jedinou pravou víru; LINUXISMUS
Tux

„This is a "dirty" source code. Any resemblance with source code of that fuckingMicrosoft Windows is purely coincidental.“

- Autoři KDE4

„V rámci globálního oteplování během deseti let vyhynou všichni tučnáci a v každém domě budou instalovaná jen děravá okna.“

- Český hydrometerologický ústav

„Čím víc zima, tím víc LINUX. “

- Linus Torvalds
Pengus Linux
Tučňák v dobré náladě
Krutá reklama na Linux.
Čím víc zima, tím víc LINUX.

Svatý Tučňák[edit]

Svatý Tučňák je něco jako Bůh.
On vlastně je Bůh.
Svatý Tučňák je pro Linuxismus to samé, co Jéža Kristus pro křesťanství.
Svatý Tučňák je všude, všechno vidí a všechno slyší. Je to prostě náš Bůh a my bychom se ho měli naučit uctívat, aby nás posléze vzal k sobě nahoru, do obrovské serverovny přímo nacpané šestnáctiňadrovými procesory. Tuxík budiž pochválen Haleluja!

Ráj a Peklo pro Linuxismus[edit]

Ráj, kam vás sv. Tučňák vezme, když nebudete zlobit, vypadá asi takto: je tam všude spousta, spooousta počítačů, všechny běží děsně rychle a bezpečně na stabilním připojení s Linuxem, je tam internet zdarma a každou chvíli naprosto bezproblémovej upgrade k nejlepčejší verzi. Všude kolem vás se potloukají bžilióny žhavých tučňáčic a žen.

Opakem toho není peklo ale něco ještě horšího. Microsoft Hotline. Žerou se tam švábi, vládne tam Big Billbrána. Počítače tam jsou, ale... "To snad není možné, už 10 let se snažím spustit Solitaire!" se čas od času ozve z věčně naštvaného obyvatele Microsoft Hotline. Počítače padají ještě rychleji, než se spustí. Modré smrti doplňují fatal errory v dalších 16 bitech barev - a stejně násobně tak i častěji a běh systému připomíná spíše epileptický záchvat.

Díky zamrzání systémů v Hotline ale nevládne takové vedro, jak by se mohlo zdát. Podobně jako v Ráji se i zde objevují zcela nové verze, musíte za ně ale platit pětimístné sumy, dávat si pozor před všeobecnou policií Autorských práv a vydělávat peníze na každou novou verzi nebo skurvis pack prací buď v kamenolomu (ti, co mají štěstí), nebo psaním licenčních ujednání pro Microsoft (ti, co mají prostě smůlu).

Manuál linuxismu[edit]

Linuxismus má, stejně jako většina ostatních náboženství, svou svatou knihu. Ta je v tomto případě složena ze dvou částí: Starého manuálu, který je společný i s ostatními spřízněnými náboženstvími, jako kupříkladu GNU či BSD, a Nového manuálu, který je vlastní linuxismu. Tyto svazky se dále dělí na další knihy:

Starý manuál[edit]

Jádro Starého manuálu tvoří tzv. Pět knih Stallmanových, které nesou své jméno podle velkého proroka Richarda Stallmana.

  • První kniha Stallmanova, také zvaná Development, pojednává o prvních verzích UNIXu
  • Druhá kniha Stallmanova, také zvaná GNU Manifesto, pojednává o prvních pokusech dojít ke svobodnému OS
  • Třetí kniha Stallmanova, také zvaná Developers' Guide, dává programátorům pokyny, jak vytvářet programy pro svobodné OS
  • Čtvrtá kniha Stallmanova, také zvaná Free software principles, shrnuje a rozšiřuje pravidla daná v předchozích knihách
  • Pátá kniha Stallmanova, také zvaná Statistics, pouze shrnuje všechny statistické údaje o GNU

Kromě těchto knih je ve Starém manuálu ještě mnoho dalších, ale jejich důležitost po nástupu Linuxu rychle vybledla

Nový manuál[edit]

Nový manuál se skládá ze čtyř částí. První jsou Evangelia (Ianovo, Danielovo, Markovo a Patrikovo), ve kterých autoři čtyř nejrozšířenějších distribucí (Debianu, Gentoo, Red Hatu a Slackware) podávají každý svůj pohled na vznik linuxového kernelu. Poté je kniha Skutků apoštolů, která pojednává o tom, jak první linuxáci hrdinně chodili mezi nevěřící a kázali jim o novém OS, přičemž někteří zahynuli ve strašlivých mukách po odpojení nekompatibilního modemu. Pak následuje archiv mailing listů, ve kterých prvotní linuxáci odpovídají na dotazy konvertitů. Na konci je kniha Zjevení dle SABDFL, která popisuje závěrečnou bitvu mezi Linuxem a silami zla, ze které vyjde Linux pochopitelně vítězně a konečně dojde tak k uzavření bugu číslo 1 v Ubuntu.

Šestnáctero[edit]

Svatý Tučnák nám také nechal, bílé na černém, napsané svaté šestnáctero. Každý z nás by ho měl znát.
Přikázání:

0000 Nebudeš mít jiný OS mimo Linuxu.
Nespustíš neunixový systém z HDD, přes síť, z CD/DVD, ani z USB. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Tux, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu programátorů a administrátorů na uživatelích do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
0001 Necháš vždy Linux zadarmo.
Nezneužiješ zdrojové kódy Tuxe, svého Boha. Tux nenechá bez trestu toho, kdo by jeho kódy komerčně využíval.
0010 Každý sedmý den zanecháš práce a dle svého uvážení budeš na PC pařit Linuxové hry. Pamatuj, v neděli se relaxuje!
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš kompilovat a dělat všechny konfigurace. Ale sedmý den je den odpočinku Tuxe, tvého Boha. Nebudeš dělat žádné instalace ani ty ani tvůj administrátor, tví uživatelé, ani host, který žije ve vzdálené síti. V šesti dnech učinil Tux bootloader, kernel i file system, knihovny GNU a vše na nich postavené, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Tux den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
0011 Cti svého roota i jeho distribuci, abys byl dlouho uptime na serveru, který ti dává Tux, tvůj Bůh.
Není Boha kromě Tuxe a root jeho prorok.
0100 Neuzavřeš.
Zdrojové kódy poskytneš všem, kdo o ně projeví zájem, bez úhrady či jiné protislužby, stejně jako je tobě poskytl Tux, tvůj Bůh. GNU GPL je dílo Tuxe, tvého Boha, vytesané do betonu v pátém patře svaté budovy v Bostonu.
0101 Nesesmilníš s Windowsákem/Windowsačkou, ani nikým jiným, kdo mne neuctívá, či se rouhá.
Pravda je nepolapitelná pro ty, kteří ji odmítají hledat s oběma očima otevřenýma.
0110 Pokradeš všechny instalační CD Windlů co jsou v tvém dosahu a znehodnotíš je.
0111 Nevydáš proti Tučňákovi, nebo jakémukoli linuxákovi, křivé svědectví, ani zavádějící bugreport jakož ani falšovaný benchmark
1000 Nepožádáš PC bližního svého, víš přeci, že je to to jediné, co ho drží naživu.
Nebudeš dychtit po OS svého online bližního. Nebudeš toužit po hardisku svého bližního ani po jeho diskovém RAID poli ani po jeho vícejádrových procesorech ani po jeho RAM paměti ani po jeho grafické ani zvukové kartě, vůbec po ničem, co patří online bližnímu tvému.
1001 Postaráš se, aby internet běžel vždy co nejrychleji.

Je sice pravda, že původně bylo svatých přikázání kulatých 16 (proto šestnáctero), ale sv. Tučňák byl tak děsně hodný, že nám dovolil to zkrátit na pouhých deset. Vypadla tak mantra (Háre Linus), poutní návštěva Finska, stejně jako bylo uživatelům dáno na výběr mezi KDE a GNOME. Mnozí to pravda nerozdýchali dodnes a vedou nekonečné flame nebo vyvíjejí Silverlight.

Modlitby[edit]

Teď se naučíme modlit. Základní motlitby správného Linuxisty jsou dvě: před spaním a před jídlem.

Před spaním[edit]

Svatý Tučňáku náš, jenž jsi na desktopech, posvěť se výhody tvé, přijď úžasnost tvá jak u nás, tak na serverech. Kodek nás vezdejší dej nám dnes a odpusť nám, když sem tam hackneme nějakou tu lamu, jakož i my odpouštíme, když někdo nestihne upgradovat. A neuveď nás v MacOS, ale zbav nás od Windows. Ve jménu rms, Linuse a Svatého Tučňáka, enter.

Před jídlem[edit]

Svatý Tučňáku! Děkujeme ti za tuto skvělou krmi. Je to úúúžasný upgrade! Bude vložena a nabootována do pěti sekund. Vejménu rms, Linuse a Svatého Tučňáka, enter.
Technická poznámka: pokud se křižujete u PC sestavy, při rms saháte na skříň, Linusovi na myš, Svatém Tučňáku na monitor (měl by na něm být nalepem potrét Nejvyššího) a při enter mačkáte enter, pochopitelně. Pokud se nemodlíte u PC, máte smůlu, ale Tučňák vám odpustí, pokud se u toho alespoň dotknete hlavy, rozkroku, levého a pravého ňadra. Tak jest.

Za komunitu[edit]

Svatá komunito Linuxu, společenství kódu Tuxe, Linuse a rms, vzore a ideále každého svobodného projektu, tobě svěřujeme naše zdrojové kódy. Otevři porty na firewallu každého programátora, přijetí GPL licence, svobodnému projektu, aby se stal zdrojem nových a posvátných algoritmů. Uschopni svobodné programátory, aby horlivou rychlostí programů, moudrým GUI a srozumitelným manuálem vedli své uživatele k svobodným a věcným dobrům. Vzbuď na disku uživatelů linuxový kernel a GNU programy, aby, když kompilují "moudrostí ./configure, make a make install" uměli velkoduše přijímat dary Linuxové komunity. Svatá komunito Linuxu, dej, abychom se rozjímáním a napodobováním vytrvalého programování, velkodušné svobody, důstojné chudoby a kódové čistoty, v nichž jsi žila, připravili k plnění Tuxovy vůle a s předvídavou jemností provázeli ty z nás, kdo jsou zkomerčněni, aby z větší svobodou následovali Tuxe, který se za nás obětoval. ENTER

Žalmy[edit]

23.[edit]

Linusův. Tux je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi programovat v jeho systému, vodí mě k open-source licencím, mé programy udržuje, stezkou programování mě vede pro své jméno.
I když budu hackovat nějakou tu lamu, nebudu se bát žádného antivira, vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje kodeky a hackovací programy mě potěšují.
Bootuješ mi systém před zraky protivníků, mým kódům dopřáváš život, kódy mi po okraj plníš.
Ano, kernel i tvůj filesystem provázet mě bude všemi dny mého žití.
Do Tučňákova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Koledy[edit]

Microsoft mě nasral (Štědrej večer nastal)[edit]

Microsoft mě nasral.
Microsoft mě nasral,
Windows pořád padal, Windows pořád padal.

Microsoft, odstraňme!
Microsoft, odstraňme,
společně povstaňme, společně povstaňme.

Panímáma vstala.
Panímáma vstala,
Billa žalovala, Billa žalovala.

Vygooglil se Linux pán (narodil se Kristus Pán)[edit]

Vygooglil se Linux pán, veselme se
z MacOSu vykvet nám radujmee se
z desktopu čistého, ze serveru zaplého
náám náám vygoogliil see

Biil Gates je oloupen, veselme se
Tučňák je vygooglen, radujmee se
z desktopu čistého, ze serveru vyplého
náám náám vygoogliil see

Závěr[edit]

Snem každého ortodoxního Linuxisty je, aby na zemi zavládl ráj, mír a láska, proti které bojuje zlý monoblok zkažené korporace velkého Billa a jeho lokaje Ballmera.
Nedejme se! Bojujme za svobodný operační systém!
Ve jménu rms, Linuse a sv. Tučňáka, enter!

Počítače
Ělěktronika 666

Počítače: AcerAppleBarbie PCCMEUDellDetektor lžiElektronika 666HPIntelKlapkobřinkostrojLenovoNový JeruzalémRačunik-RTuringův strojUral 2
Hardware: Caps LockCD-RWDěrná páskaF13iPrdKompresorScroll lockŠkoda 1000MBŠkvorPaměť WOM
Software: BSODEmacsKVGЛинуксMicrosoft WordMooreův zákonPoznámkový blokPřekladSvatý TučňákVálka s švábyWindowsVista
Programování: C SharpLispnOTHINGOpenOSTRAJavaPočítačová lingvistikaVánočková architektura
Aplikace: AhE-mailEndInternetKomprese datRodné čísloTrabant AussichtDOSBoxDvě minuty nenávisti