Bžilion

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Google uncyc.jpg Bžilion na googleTohle je nejlepší článek na téma „Bžilion“ na celým internetu.

Jednotku Bžilion používali již staří Suméřané, pravý rozmach však zažila několik století později, ve velkém Římě. Toto období označujeme jako Bžilónské. Jednotka se stala dokonce tak populární, že vytlačila ostatní jednotky. Protože byli římané touto jednotkou tak posedlí, máme z této doby jen velmi nepřesné informace. Ve všech soudobých záznamech se totiž používala výhradně tato jednotka. Byla tak známá, že nikoho ani nenapadlo, že by se časem mohlo zapomenout, jaký počet vlastně představovala. A přesně to se stalo. Experti, věnující se této problematice, se domnívají, že jeden bžilion je přibližně 0,83 bambilionu, avšak názory v této problematice se hodně různí.

Z historických pramenů se dochovalo[edit | edit source]

Výňatek z knihy Bžilónské:

  • "K dnešnímu dni má vojsko stav bžilion mužů."
  • "Právě jsme narazili bžiliontý sud piva".
  • "Vítáme bžiliontého návštěvníka."

Se zánikem Říma zaniklo nemálo technologií, informací a vědění. Bohužel pro celou civilizaci, bžilion zanikl spolu s Římem. Dnes o bžilionu tedy hovoříme jako o mrtvé jednotce, kterou používají již pouze fajnšmekři.

Využití v praxi[edit | edit source]

Pokud potřebujeme udat počet, a nemáme absolutní představu, kolik "toho asi je" a zároveň víme, že "je toho fakt hodně", můžeme směle použít jednotku bžilion.
Poznámka: Pokud si nejste jisti, že "je toho fakt hodně", prosím, nepoužívejte tuto jednotku. Mohli byste se ztrapnit.

Bžilion v budoucnosti[edit | edit source]

Budoucnost bžilionu je nejistá, to můžeme říci s jistotou. Avšak doufám, stejně jako většina lidí, seznámená s touto problematikou, že nejpozději za bžilion let se tato jednotka opět dostane na výsluní matematiky a stane se běžně používanou, jako tomu bylo kdysi.

Výpočet hodnoty bžilionu[edit | edit source]

Nejnovější výzkumy ukazují, že teoretickou hodnotu bžilionu vypočítat můžeme. Tento výpočet je založen na údajích, že král Bžilion (velmi používané jméno) Bžiliontý (hodně králů vládlo jen krátkou dobu, např zblo sekund) z Bžiliónie (nejmocnější království na svou dobu, odtud taky bžilion pochází) měl údajně 1/3 bžilionu vojáků a své dceři dal jako věno bžilióntinu království. Výpočtem, jehož složitost se blížící vakuometrické rovnici, zjistilo, že bžilion má hodnotu 10 000–1 000 000 000 jednotek (jakých, to se zatím přesně neví).

Upozornění[edit | edit source]

Aby nedošlo k nedorozumění při snaze o porozumění mezi národy, nebo dokonce k nechtěnému ošizení, věnujte prosím pozornost následujícímu varování. V anglosaských zemích bžilion neznamená bžilion, ale hafo bžilionů. Bambilion u nich neoznačuje bambilion, ale bžilion bambilionů. Bambilion bambilionů označují jako gazilion, který se v našich podmínkách blíží nekonečnu. Gazilión gazilionů je pak jeden fuúůfol.Metr2.jpg :: Jednotky ::
BambilionBrazilský pytelBhuptgBžilionDANGlompHafoJednotka bolestiJednotky SIKiloKilofreudMajlantMetrMilošekundaŇOparníkPalecPrduchovo čísloStlačenýStupeň FahrenheitaSoustava jednotek TVVelaZblo