Soustava jednotek TV

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Google uncyc.jpg Soustava jednotek TV na googleTohle je nejlepší článek na téma „Soustava jednotek TV“ na celým internetu.
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Jednotky SI.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Televizní hloubka -ilustrační obrázek

Soustava jednotek TV[edit | edit source]

Jakékoliv heslo na téma Soustava jednotek TV byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png

Soustava jednotek TV, neboli Televizní soustava jednotek je uměle a s opičí zručností zkonstruovaná soustava jednotek, jež má za cíl přiblížit fyzikální realitu tohoto světa průměrnému divákovi Ordinace v Růžové zahradě.

Základní veličiny a jejich nezákladní jednotky[edit | edit source]

Délka[edit | edit source]

Délka je jednou z nejzákladnějších ze základních jednotek a představuje mocný nástroj pro popis nejen délky, ale k údivu mnohých i šířky a hloubky! Z trochu jiného soudku je pak tzv. délkový paradoxon, kdy prostým změřením délky zjistíme nejen, jak je objekt dlouhý, ale dokonce i jak je krátký. (Tento problém vyřešil až Max Planck, který vynalezl délku tak krátkou, že jakákoli jiná délka musí být zákonitě delší.)

Typický stadion

Příčka[edit | edit source]

Příčka je speciální délka používaná v televizních jednotkách, protože je nejdelší délkou jakou lze naměřit na TV obrazovce, se odjakživa používala s reklamních důvodů - větší příčka=lepší TV. V době používání soustavy SI se zhusta udávala v cm, ovšem v dnešní době se udává v mnohem snadněji představitelných palcích.

Jednotky délky[edit | edit source]
  • Slon - využívá se faktu, že každý slon má přibližně tvar kryche - má stejnou výšku, šířku i délku. Je tedy možné ho vrstvit na sebe v libovolné poloze, aniž by se tím ovlivnila výsledná výška, šířka či délka vzniklého útvaru. Veličiny udávané v počtu slonů jsou velmi snadno představitelné, například vzdálenost Měsíce od Země činí v jednotkách SI nic neříkajících 384000 kilometrů (0,38Gm), zatímco udána ve slonech činí mnohem názornějších 110000000 slonů (110 megaslonů) postavených na sebe.
  • Cesta kolem světa - udává se například, kolikrát objel svět pan Vomáčka, který jezdí denně do okresního města k lékaři svou Škodou Favorit. Zcela je opominuta skutečnost, že například přes moře se autem jet nedá. A vůbec ani nevíme, jak by mohl jet kolem Země, když je placatá.
  • Nepřestupný světelný rok a Přestupný světelný rok - Protože běžný světelný rok je definovaný pro 365,25 dnů (což je samozřejmě nemyslitelné), nezbylo vědeckému týmu Necyklopedie než přijít s vlastním řešením této délkové krize.

Plocha[edit | edit source]

Plocha je jednou z jednotek, jež prostě a jednoduše vzniknout musela. Jak jsme si již ukázali v předcházejícím odstavci, máme veličinu zvanou délka, jíž se dá měřit šířka. Vidíme tedy, že šířka je délkou, ale délka není šířkou, což je situace, ze které se dá vybruslit pouze jediným inženýrsky kulturním způsobem. Vynásobíme tedy šířku s délkou a výsledný součin (ať už je to proboha cokoli) pojmenujeme plochou.

Jednotky plochy[edit | edit source]
  • Fotbalové hřiště - I přesto, že se zde jedná o plochu a ne délku, trpí tato jednotka stejnými neduhy jako její jednodušší délkový bratr.
  • S rozvojem automobilizmu se více prosazují menší jednotky, jako na příklad vrata od garáže.
Typická exploze

Exploze[edit | edit source]

Exploze je veličina vynalezená tvůrci německého seriálu Kobra 11 a je způsobena reakcí osobního automobilu s jiným osobním automobilem, vlakem, motorkou, sudem, tunelem, kulkou nebo Semirem Gerkhanem.

Jednotky exploze[edit | edit source]
Jednoduché TV schema pomocí TV jednotek

Elektromagnetické záření[edit | edit source]

Elektromagnetické záření je kombinace příčného postupného vlnění elektrického a magnetického pole, kde pole není pole v klasickém bramborovém slova smyslu.

Jednotky záření[edit | edit source]
  • Mikrovlnná trouba - Jedná se o standardní jednotku, která sice nikomu nic neřekne, ale velmi dobře se o ní mluví.

Příklad přepočtu fabie na fotbalové hřiště[edit | edit source]

Škoda Fabia má spotřebu 6 litrů na 100 km. Vydělme tedy 6 litrů 100 kilometry. Máme . Fotbalové hřiště má plochu 6000 m2, což odpovídá spotřebě 100 miliard Fabií.

Cimrmanův přínos[edit | edit source]

Aby mohly TV jednotky vzniknout bylo třeba napřed vynalézt televizi, Cimrmanova pracovní verze se nazývala Tělovize, kterou se snažil snažil o zachycení lidského těla v pohybu, odtud prvotní název, po zvětšení obrazu se podařilo zobrazit i tele,( kráva se nevešla). K dnešní televizi tak byl už jen krůček.

Pramen:Jára Cimrman na poli moderní techniky

Jiné nepodobné jednotky[edit | edit source]

Soubor:Silvestrovské televizní noviny 2010 - Politické jednotky


Metr2.jpg :: Jednotky ::
BambilionBrazilský pytelBhuptgBžilionDANGlompHafoJednotka bolestiJednotky SIKiloKilofreudMajlantMetrMilošekundaŇOparníkPalecPrduchovo čísloStlačenýStupeň FahrenheitaSoustava jednotek TVVelaZblo