Řidičský průkaz ve světových náboženstvích

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Řidičský průkaz je předmětem, jehož význam a užití jsou reflektovány ve všech náboženstvích.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Evropský řidičský průkaz na nákupní vozík.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Židovství[edit]

Mojžíš obdržel řidičský průkaz od Hospodina na Sinaji

Židovský národ opouštěl Egypt ve spěchu a proto si Mojžíš nestihl s sebou vzít řidičský průkaz. Hospodin si ho proto předvolal na horu Sinaj a tam mu udělil nový řidičský průkaz. Sestával ze dvou kamenných desek, vážil odhadem půldruhé tuny a bylo na něm vytesáno deset dopravních předpisů. Umisťování podobizny na průkaz Hospodin zakázal. Na památku této události je v každé synagoze vystavena kopie Mojžíšova řidičského průkazu.

Po usazení ve svaté zemi přestali Židé mít starost o své řidičské průkazy, proto vyvstali proroci a varovali své současníky, že v babylónském zajetí budou řidičský průkaz potřebovat.

Křesťanství[edit]

Jan Křtitel hlásal: Připravte řidičské průkazy, srovnejte pahorky a údolí, postavte Pánu dálnici. Ježíš o sobě prohlásil: Já jsem řidičský průkaz, cesta, pravda i život. Z evangelií ovšem víme i to, že Ježíš vjel do Jeruzaléma na oslátku bez řidičského průkazu. Proto byl ukřižován. Apoštolové proto zpochybňovali nutnost řidičského průkazu a na své misijní cesty se vydávali zásadně bez řidičského průkazu. Většina jich také byla zatčena a popravena.

Později křesťanští učenci změnili názor na řidičský průkaz. Sv. Augustin spekuloval, zda spasení lidé pobývající v ráji budou mít řidičský průkaz. Sv. Řehoř Veliký postuloval nutnost řidičského průkazu ke spasení.

Martin Luther přišel, spolu s dalšími reformátory, s tvrzením, že v řidičském průkazu smí být napsáno jen to, co je v Bibli. Boží bojovníci prorokují, že všeobecný úpadek světa souvisí s nedávným zmenšením formátu řidičského průkazu.

Baptisté[edit]

Baptisté dovolují vlastniti řidičské průkazy pouze osobám starším 21 let, kteří prošli pastoračním pohovorem řidičák a moje víra, byli pokřtěni ponořením v nechlorované vodě dezinfikované Savem v poměru 1 litr Sava na 139 litrů (všimněte si, že je to prvočíslo) vody a neměli předmanželský sex. Čerstvě získaný řidičák musí být rovněž pokřtěn ponořením.

Adventisté sedmého dne[edit]

Adventisté tvrdí, že sestra Whiteová se ve svých spisech o žádném řidičáku nezmiňuje, a proto řidičáky nijak neřeší.

Armáda Spásy[edit]

Armáda Spásy žádá po každém ze svých řadových členů (slautistů), aby vlastnil řidičský průkaz třídy B, a mohl rozvážet pytlíkovou polívku Knorr po všech zaplivaných koutech města. Důstojníci musí být vybaveni řidičskými průkazy vyšších tříd:

  • poručíci musí mít řidičský průkaz třídy C
  • kapitání musí mít řidičský průkaz třídy C a D
  • majoři musí mít řidičský průkaz třídy C a D s bagristickým kurzem
  • plukovníci jsou už ve věku, kdy je řízení nebezpečné, mají sice řidičáky tříd B, C, D, bagristický i jeřábnický kurz, ale mohou usednout za volant pouze jako doprovod mladé prsaté salutistky.
  • Generál je v Armádě Spásy jen jeden. Jako většina superpapalášů je nad všemi pravidly, zákony i zásadami, řidičák tedy nepotřebuje, jeho prdel se vozí ve služebním Mercedesu se šoférem.

Jehovisté[edit]

Jehovisté řidičský průkaz zavrhují, neboť posláním věřícího je stát v podchodu, zvěstovat evangelium a trpět pissing. Dále prohlašují, že v tisíciletém království, kam se dostanou všichni, kdo se připojí k jejich organizaci a zavrhnou všechny knihy a filmy a budou číst jenom Strážní věž, a kde lvi budou žrát trávu, nebude žádný řidičský průkaz potřeba. Proto, v očekávání brzkého konce světa řidičské zkoušky nedělají a chodí pěšky.

Islám[edit]

Sunnitský islám umožňuje i ženám vlastnit řidičský průkaz

Mohamed hlásá že řádný muslim musí se svým řidičským průkazem na velblouda pětkrát denně padnout na zem směrem k Mekce.

Ženy mohou vlastnit řidičský průkaz pouze v sunnitské větvi islámu, naopak šíitští učenci ho ženám zakazují. Oproti tomu šíitský muž musí vlastnit tolik řidičských průkazů, kolik má manželek.

Sbor nejvyšších ajatolláhů Islámské republiky Moravistán vydal nedávno fatwu, že řidič každého vozidla musí být vybaven řidičským průkazem na velblouda.

Hinduisté[edit]

Hinduisté tvrdí, že každá duše potřebuje pouze jediný řidičský průkaz pro všechna svá převtělení. Proto už málokdy o řidičák žádají a při silniční kontrole tvrdí, že řidičák měli v předešlém životě. Pokud je policista také hinduista, jejich argument uzná jako naprosto logický a na předložení průkazu netrvá. Pokud je policista muslim, požádá o úplatek, pokud je policista křesťan, věnuje řidiči Gedeonovu Bibli, pokud je policista Jehovista věnuje mu poslední výtisk Strážní věže, pokud je policista marxista, požádá o úplatek a pak ho udá za pokus o podplacení policie.

Hnutí Hare Krišna[edit]

Hnutí Hare Krišna zakazuje vlastnit jak automobil, tak řidičský průkaz, protože svou cenou o mnoho přesahují cenu dřevěné misky na jídlo. Výjimkou může být pouze kolektivně vlastněné vozidlo, řízené nejméně třemi bratry naráz, vybavenými kolektivním řidičským průkazem. Při jízdě je nutno neustále opakovat tuto mantru: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare a na sedadle je nutno se rytmicky a synchronizovaně pohupovat tak, aby automobil za jízdy tančil Kírtan.

Marxismus-Leninismus[edit]

Karel Marx obrátil řidičský průkaz z hlavy na nohy. Napsal že je zákonitostí dějinného vývoje, že vykořisťování řidičských průkazů bude odstraněno revoluční cestou. V. I. Lenin vyhlásil rovnici Řidičský průkaz + Žigulík = Komunismus. J. V. Stalin ovšem prohlásil že k řízení tanku sovětský člověk řidičský průkaz nepotřebuje. Nikita Chruščov přesto v roce 1956 sovětské tankisty směřující do Maďarska řidičskými průkazy vybavil, neboť se obával, že by postupující armádu bez řidičských průkazů mohla vrátit zpět nahodilá silniční kontrola.

Viz též Ultrasupermegalomanství.

Vesmírní lidé[edit]

Vesmírní lidé tvrdí, že existuje Jediný Pravý Řidičský Průkaz a ten má Aštar Šeran.

Rastafariáni[edit]

Rastafariáni řidiské průkazy neuznávají. Podle nich k řízení motorového vozidla stačí vykouřit dva jointy. A přesto (nebo proto?) ve vyhlášeném závodě "O nejrychlejší církev v Británii" v pořadu televize BBC TopGear zvítězili.

Zenoví buddhisté[edit]

Uznávají pouze řidičské průkazy vyrobené z bronzu ve tvaru gongu, která jsou naladěny na tón kontra A.

Hnutí Grálu[edit]

Dle Abd-ru Shina existuje jediný správný způsob získání řidičského průkazu a jediný správný způsob jeho používání:

Řidičské zkoušky je nutno složit bez použití rozumu, pouze intuitivně, řídit motorové vozidlo lze pouze do rychlosti 30 km/h s mozkem naladěným na alfa-vlny, se středovou čárou procházející přesně mezi nohama řidiče.

Mormoni[edit]

Církev Ježíše Krista posledních dnů povoluje mužským členům řídit motorové vozidlo pouze s doprovodu všech manželek, které před jízdou zkontrolují, zda má spodní prádlo z jednoho kusu látky. Řidičský průkaz musí být okopírován na tuto část oděvu zrcadlovým písmem. Na mormonském řidičském průkazu musí být uvedeni všichni předkové řidiče až do roku 1776, kdy byly založeny Spojené státy americké.

Imanuelité[edit]

Řidičák smí vlastnit pouze jejich šéf Jan Teřich Dvorský. Všichni ostatní musí chodit pěšky.

Lež! Dovoluju koloběžky! JTD

Chuck Norris[edit]

Pokud se Chuck Norris rozhodne vás zabít, ani řidičský průkaz vám nepomůže.