Evropský řidičský průkaz na nákupní vozík

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Evropský řidičský průkaz na nákupní vozík

Evropský řidičský průkaz na nákupní vozík (EŘPNV) je úřední dokument, který jeho vlastníka opravňuje k řízení nákupního vozíku v mezinárodních supermarketech v celé Evropské unii. EŘPNV je rozdělen na několik kategorií, do nichž jsou vozíky zařazeny (podobně jako je tomu u aut).

Historie[edit | edit source]

Životu nebezpečné zranění paty z vozíkonehody v euromarketu. Tato nehoda konečně donutila EU zabývat se problémem bezpečnosti na podlahách českých supermarketů.

Počátky EŘPNV[edit | edit source]

Před zavedením EŘPNV v roce 2004 neexistovalo žádné vládní nařízení, které by regulovalo chování lidí za řídítky nákupních vozíků v supermarketech. Mezi regály panovalo takříkajíc bezpráví, ve kterém si každý jezdil tak, jak se mu právě zlíbilo. Protože si každý dělal to, co chtěl, začalo pravidelně docházet ke konfliktním situacím, ve kterých se ctihodní občané hádali a často docházelo ke hrubým dopravním chybám. Již brzy se zjistilo, žy tyto konflikty si vybírají svou daň. Všechny velké supermarkety prosily své zákazníky, aby se chovali opatrně a zodpovědně.
I přes tuto prosbu docházelo v evropských supermarketech k mnoha vážným, životu nebezpečným situacím. Nakonec převýšila cena za péči o oběti nehod nákupních vozíků mnohonásobně částku, která se vybrala jako povinné ručení vozíků. Tato situace musela být nezbytně řešena.

Řešení[edit | edit source]

Čím jsou řidiči automobilu jeho klíčky, tím je řidiči nákupního vozíku plastová desetikoruna.

Neustále narůstala veřejná nespokojenost s touto situací, a tak se začalo uvažovat o změně statutu quo. Největším impulsem pro novelizaci legislativy se stal případ tzv. Vozíkové tragédie, která se udála v jednom z pražských supermarketů, při níž jeden zákazník nedopatřením shodil regál s plechovkami a následně vypukly nepokoje. Lidé si stále více stěžovali na bezpráví a nedávání přednosti v supermarktech, a tak se Evropská unie rozhodla tvrdě zaskočit. Evropská komise vydala směrnici, která členským státům nařizovala zřídit institut EŘPNV.

Skupiny[edit | edit source]

Vysoká pilotáž vozíku formule AaF3

Nákupní vozíky a košíky (správně: motorové nebo nemotorové vozidlo nebo nosidlo určené k přepravě zboží v komerčních objektech a jejich blízkém okolí) jsou rozděleny do tří hlavních kategorií:

Skupina Popis Minimální věk vč. sk. Poznámka
Nákupní košíky
M Nákupní košík z plastu nebo kovu 12 max. zatížení 5 kg; Je součástí EŘPNV na ostatní třídy (kromě S a XXL).
Nákupní vozíky
S Dětský nákupní vozík 4 Povoleno pouze do 12 let.
A Standardní nákupní vozík 16 M čtyřkolečkový
Aa Samohybný vozík 16 M, A stejný jako skupina A, pouze má vlastní pohon
Vozíky na transport nábytku
X Středně velký košík na přepravu nářadí a nábytku s maximální využitelnou plochou do 0,75 m² s případnou drátěnou korbou 18 M, A, Aa Nákladový prostor obvykle ve výši nohou
XL Velký košík na přepravu nářadí a nábytku s využitelnou plochou nad 0,75 m² 21 M, A, Aa, X Povolení je vzhledem k fyzické náročnosti vydáváno pouze mužům
XXL Paleťák s nebo bez europalety 16 Jen pro průmyslový nákup a použití
XXXL Paleťák s elektropohonem s nebo bez europalety 18 XXL Jen pro průmyslový nákup a použití

Získání[edit | edit source]

K používání vlastní igelitové tašky EŘPNV nepotřebujete, na plastový košík naopak minimálně skupinu M.

K získání řidičského průkazu na skupinu A nebo vyšší musí zájemce složit tři zkoušky. Před umožněním samotného složení zkoušek musí zájemce absolvovat stanovený minimální počet hodin praktického a teoretického výcviku ve státní vozíkoškole.

Standardní dvojsedadlový nákupní vozík s elektrickým pohonem, jediný rozdíl u zkoušky je, že navíc musí uchazeč prokázat zvládnutí měřiče proudu a odporu
 • 6 hodin teoretických cvičení, každá po 45 minutách
 • 20 hodin jízd, každá po 60 minutách (z toho čtyři hodiny jízdy na parkovišti a 2 hodiny v zácpě u pokladny)
 • maximálně dvacet přesčasových hodin, každá max. 120 minut, kdy zájemce odpracovává případnou způsobenou škodu

Kromě toho musí zájemce projít kurzem první pomoci pro případ, že by někdo nevěděl, kde se nacházejí konzervy s jeho oblíben zbožím.

Nejprve člověk musí projít všemi hodinami a kurzem první pomoci, teprve poté je připuštěn ke zkouškám:

Praktická zkouška[edit | edit source]

U praktické zkoušky musí zkoušený prokázat své dovednosti z kličkování s vozíkem. Zkouška by měla trvat nejméně 45 minut. V případě pochybností zkušebního komisaře je možné zkoušku prodloužit až na 60 minut. Ke splnění praktické zkoušky je potřeba následující:

 • správně vyřešit situaci během zasunování desetikoruny do vozíku
 • mít vozík neustálé pod kontrolou
 • mít jistotu při vjezdu do supermarketu
 • chovat se uctivě k ostatním zákazníkům
 • rychlé reakce při náhlém spatření neočekávané překážky (děti, babičky, protijedoucí prodavač s paleťákem atd.)
 • mít znalost míst, kam lze vozík odstavit
 • mít jistotu a rychlé rozhodování při výběru cesty mezi regály
 • předem odhadnout problémová místa a obloukem se jim vyhnout
 • dojet s nákupním vozíkem ode dveří supermarketu až k autu (minimálně 30 m)
 • mít přiměřené reakce

Zkouška se pokládá za nesloženou, pokud vozík během ní narazí do dalšího vozíku, prodavače či zákazníka a tento je nějakým způsobem poškozen.

Teoretická zkouška[edit | edit source]

Při porušování předpisů bude zákazníkovi uložena pokuta.

U teoretické zkoušky musí zájemce prokázat dostatečnou znalost teorie a pohybu v supermarketu. Test se skládá z 25 otázek z jednoho velkého balíku. Každá otázka je jinak bodově ohodnocena podle důležitosti. Počet bodů za každou otázku je od 1 do 4. Za špatnou odpověď jsou body naopak strhávány. Zkouška trvá 45 minut.

Příklady[edit | edit source]

„Řídíte standardní nákupní vozík (skupina A, váha 12 kg) a máte v něm naloženo 7 kg zboží. Jak velká je síla (v Newtonech), kterou tlačíte na řídítka, jedete li s vozíkem 3 km/h?“
a) 2 N
b) 20 N
c) 12 kN

„Nakupujete v časové tísni a předjíždíte další zákaznici. Je tak korpulentní, že nevidíte, zda se za ní nachází nákupní vozík nebo ne. Jak se zachováte?“
a) Lehce do ní ťuknu vozíkem v naději, že nedojde k velké újmě.
b) Tvrdě to do ní narvu v naději, že ustoupí.
c) Zůstanu v klidu a mám radost, že můj partner/moje partnerka nemá takové míry.

Při více než 6 špatných odpovědích se zkouška považuje automaticky za nesloženou.

Psychotesty[edit | edit source]

I když se občas naskytne lákavá situace, je lepší vozík zastavit.

Psychologická zkouška je povážována za nejtěžší ze všech tří. Má prověřit mentální schopnosti žadatele o EŘPNV. Zkoušku smí provádět pouze vystudovaný psychiatr nebo alespoň promovaný psycholog. Test je na 90 minut, žadatel v něm prochází fiktivními situacemi. Následně jsou vyhodnocovány reakce na dané situace a lékař může na konci vynést jeden ze čtyř následujících rozsudků: vhodný, poměrně vhodný, nevhodný, nebezpečný.

Příklad situace[edit | edit source]

„Představte si, že je pozdní nedělní odpoledne a vaši kamarádi odešli sledovat fotbal. Proto chcete jet rychle do supermarketu a koupit si chipsy. Stoupnete si k jediné otevřené pokladně a čekáte pět minut. Náhle si povšimnete další otevřené pokladny, když se za vás postaví s košíkem tlustý nesympatický chlápek, který vám padl do oka již na parkovišti. Co uděláte?“

Přestupky[edit | edit source]

Alkohol za řídítky[edit | edit source]

Vždy může být viděno, že podnapilí zákazníci nemohou své vozíky plně kontrolovat. Na jejich přímé cestě do oddělení alkoholu smetou konzervy a krabice s cornflaky z regálu a v oddělení ovoce a zeleniny poškodí část plodů. Proto Evropská komise vydala nařízení o maximální přípustné hranici alkoholu v krvi, která by neměla být vyšší než 1,3 promile. Pokud bude přistižen opilý zákazník, bude odveden do zadní místnosti daného supermarketu a podroben dechové zkoušce. Při hladině vyšší než 1,3 promile bude donucen podrobit se psychologickému testu a v nákupu pokračovat pouze s nákupním košíkem skupiny M.

Špatně odstavené vozíky brání průjezdu. Tento přestupek je trestán 2 trestnými body.

Následky[edit | edit source]

Přestupky s nákupními vozíky jsou trestány trestnými body, neboť neopatrné a nezodpovědné zacházení s vozíkem představuje vážnou hrozbu (rozjetý nákupní košík by se dal přirovnat k ostře nabité zbrani). Pokud uživatel dosáhne hranice 12 bodů, musí se znovu podrobit psychotestu. Pokud nasbírá 12 bodů podruhé, bude mu řidičský průkaz odebrán a bude si jej muset znovu udělat v sousedních zemích Evropské unie.

Další častý důvod nepozornosti zákazníku a následných těžkých nehod.

Výhled[edit | edit source]

Evropský řidičský průkaz na nákupní vozík nachází teprve pomalu své místo na slunci veřejného mínění. Lidé si na něj však pomalu, ale jistě zvykají.

Související[edit | edit source]


Žena za pultem.gif edit Bird hand.png obchod - business - geschäft - commerce - abarrotería - affare - торговля Bird hand.png
AgroprdAktron TelekomAlčertBhuptgBillboardBojovníci od Al-LidluCall of KauflandCastrolCentral KladnoCentrální šroubCikay ElektrospotřebičeČESCOČeská poštaČínské bistroČínské výrobkyDebillaHorst FuchsCharitaIKEAInzerátKaufmumulandKobloLidem (obchod)ObchodOchrana osobních údajůPlutoniumPodnikatelPojištěníProblientMakroprocesorMasokombinátNákupní vozíkNecyklokrámReklamaReklamy GoogleRobin OilSAPASkálaSlevový kupónŠestsetšedesátšestkaUruguayský pytelVečerkaVietnamské bistroZájezdy last yearZbožíZákazník