Nová řidičská oprávnění

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Řidičský průkaz je doklad, jímž se prokazuje řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel, ale nově se také týká vozidel bezmotorových. Naši poslanci přijali dne 7. listopadu 2010 novelu zákona, kterou prosadila strana Nerváků (SSV = Strana Sociálně Vynervovaná) a zahrnula do ní nové typy řidičských oprávnění.

Řidičské průkazy[edit]

 • Pro motorová vozidla jsou vydávané jako plastová kartička o rozměrech 85,5 x 54 mm a pro bezmotorová vozidla mají tyto kartičky rozměry 385,5 x 354 mm, tedy jsou o 300 mm větší z každé strany.
 • Na přední straně průkazu pro motorová vozidla jsou osobní údaje držitele (jméno, příjmení, datum a místo narození, místo vydání, rodné číslo držitele, podpis, černobílou fotografii, místo bydliště), seznam oprávnění, logo Evropské unie a bezpečnostní prvky. Na zadní straně jsou data platnosti jednotlivých dosažených oprávnění a jiné poznámky.
 • Na přední straně průkazů k oprávnění řízení bezmotorových vozidel se nachází totéž, ale je to třikrát větším písmem. Velikost písma je volena z důvodu lepší čitelnosti.

K získání řidičského oprávnění je třeba absolvovat předepsaný výcvik završený zkouškou.

 • Mezi bezmotorová vozidla, jež ode dneška nesmíte používat, aniž byste prošli školením a závěrečnými zkouškami, se řadí následující vozidla:
 1. nákupní košíky
 2. skateboardy
 3. boty na kolečkách
 4. tříkolky
 5. odstrkovadla
 6. invalidní vozíky na ruční pohon

Jednotlivé specifikace typů bezmotorových vozidel[edit]

Nákupní košíky[edit]

 • Potřebujete-li toto bezmotorové vozidlo používat, musíte projít řádným školením, složit písemný test a prokázat schopnost svých řidičských dovedností.
 • Tento typ vozidla má pouze jednostranné využití a smí se používat pouze uvnitř obchodních domů. Výjimku tvoří parkoviště v blízkém okolí frekventovaného provozu.
 • Do všech obchodů budou nově vysíláni četnické hlídky a budou zajišťovat hladký průběh provozu. Je nepřijatelné, aby se za staršími řidiči tvořily kolony vozíků. Opuštěné nákupní vozíky bez parkovacích karet budou odstřelovány raketami z Brd, protože se pro ně zatím nenašlo vhodné využití. Spatříte-li tedy osamocený nákupní vozík, okamžitě utíkejte směrem k oddělení elektra a schovejte se do ledničky.
 • Nákupní vozíky je možno řídit od 15 let a to pouze s průkazem.

Skateboardy[edit]

 • Chcete-li toto bezmotorové vozidlo používat, musíte projít řádným školením, složit písemný test a prokázat schopnost svých řidičských dovedností.
 • Je zakázáno se s tímto vozidlem pohybovat po silnici, po chodníku, po zábradlí, po schodech, po budovách a po částech lidských těl. Použití tohoto vozidla je povoleno výhradně v parcích, na hřištích a v tělocvičnách.
 • O řidičský průkaz pro tento typ bezmotorového vozidla, si můžete zažádat od věku, kdy umíte mluvit a psát.

Boty na kolečkách[edit]

 • Tento druh bezmotorového vozidla je přísně zakázán používat ve všech druzích prostoru a času, všem lidem a všem zvířatům, pokud na něj nemáte patřičný řidičský průkaz a věřte, že ho mít nebudete.

Tříkolky a odstrkovadla[edit]

 • Viz invalidní vozíky.

Invalidní vozíky[edit]

 • Řidičský průkaz na tento typ bezmotorového vozidla vám vydá na požádání (a zaplacení poplatku) váš lékař, který je pověřen vás proškolit.

Vyjádření vlády v médiích[edit]

Stálá Fronta DNES; 7. 11. 2010

„Strana Nerváků má nerva,“ říká poslanec Jaroslav Klidný

Praha: Prosazení novely zákona v oblasti dopravy, týkající se bezmotorových vozidel, vyvolalo vášnivou hádku mezi politickými stranami – o tom, kdo má a nemá nervové ústrojí propojené s ústrojím vylučovacím. Ovšem nikdo z přítomných nedokázal tato tvrzení vyvrátit.

 • „Celé je to úplně špatně. To, že někdo má nervy vy-víte-kde, by se nemělo projevovat v platných zákonech. Nikde na světě nemají na nákupní košíky řidičské průkazy. To zase budeme světu pro smích,“ se vyjádřil Jaroslav Klidný (Strana Liberální).
 • „Výzkum prokázal, že 9 z 10 Čechů má život znepříjemňován zpomaleným pohybem v obchodním domě. Zavedení této novely je velmi důležitým krokem ke zvýšení indexu životní spokojenosti. Pro dobro blaha hlasovala i naše opozice. Pro zavedení hlasovalo dnes všech 100 % přítomných poslanců, nikdo nechyběl. Co mě ale uráží je, že pan Klidný byl klidný a teď má nerva,“ reagoval Demether Pacoš (Strana Sociálně Vynervovaná).

Tématicky související[edit]