Poznámka pod čarou

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Čára.

Poznámka pod čarou[1] je ve světě poměrně používaná, i když na Necyklopedii[1] se vyskytuje jen málo[2].

O poznámkách pod čarou jako takových toho příliš známo není, je ovšem pravděpodobné, že se poprvé vyskytla v knize nebo v novinách[3], kam ji umístil nějaký spisovatel či novinář, respektive spisovatelka či novinářka[4], i když to je z historicko-statistického hlediska[5] o něco málo méně pravděpodobné.[6]

Ať tak či onak, bez poznámek pod čarou bychom se nejspíš obešli.[7]


 1. Myšleno ve smyslu speciálně umístěného textu v nějaké souvislé, obvykle vědecké či vědecky míněné pasáži. O fejetonu[1] tento článek nepojednává.
  1. Fejeton[1] je totiž také někdy znám jako poznámka pod čarou.[2]
   1. Drobný literární útvar, obvykle humorného ražení[1] s výraznou pointou a komentující nějaký společenský jev.[2]
   2. V češtině[3] se pro fejeton dříve používalo také označení Podčárník.
    1. O tom, co humor[1] je a co už humor není, se vždy vedly[2] mnohé spory.
    2. To ovšem není zcela pravidlem, fejeton může pojednávat i o zcela nespolečenských událostech, aktivitách a problémech.[3]
    3. Tím se myslí současná podoba jazyka majoritně užívaného na území České republiky.
     1. Nezaměňovat s humrem.
     2. A dosud vedou.
     3. Jako třeba chování tučňáků na pláži nebo vybírání místa pro matraci.[1]
      1. Jak o tom dumal například pan Neruda.
 2. Nezaměňovat se slovem vůbec[1]
  1. Především proto že dohromady se na Necyklopedii jistě pár desítek[1] poznámek pod čarou[2] vyskytuje.
   1. Pouze přibližný a jistě nepřesný odhad.
   2. Lépe řečeno, pod mnoha čarami.
 3. Eventuelně je možný první výskyt uvažovat také v nějakém elaborátu, diplomové práci či časopise.[1]
  1. Knihy a noviny jsou ovšem v literatuře převládající formáty[1] a pravděpodobnější je proto prvotní výskyt[2] v nich.
   1. Rozumějte formáty jako druhy tisku, ne jako formáty papíru, jakými jsou například užívané rozměry A0-6.
   2. Stále je řeč o poznámkách pod čarou, aby bylo jasno.[1]
    1. Jasno je zde použito jako slovní obrat, bez jakéhokoli vztahu k míře osvětlení.[1]
     1. Ať už kdekoli.
 4. Což zde rozhodně neuvádíme jen z důvodu obrany před radikálními feministkami.[1]
  1. Radikální feministky jsou podivné ženštiny tvrdošíjně přesvědčené o nadřazenosti ženského rodu.[1]
   1. Což ovšem nemá s češtinou prakticky nic společného.[1]
    1. Až na feministickou lingvistiku.[1]
     1. Která ovšem také nemá se skutečnou češtinou moc společného.
 5. Což by se někomu mohlo zdát jako podivné hledisko, což ovšem není nic podivného.[1]
  1. Získání tohoto složitého hlediska je totiž nutně podmíněno čtyřletým dvouoborovým bakalářským[1] studiem na katedrách Statistiky a lží a Dějinných problémů na Necykloverzitě[2].
   1. Tento druh studia je znám také jako bachcalářský, popřípadě bakchalářský.
   2. Pro otázky ohledně přijímacího řízení na tento dvouobor volejte na telefoní číslo 82 113.
 6. I když pravděpodobnost je věc pěkně ošemetná a není radno se na ni příliš spoléhat.
 7. S jistotou to ale samozřejmě nikdo říct nemůže[1].
  1. Jste-li anglicky mluvící čtenář[1], můžete si namísto nikdo nemůže dosadit někdo nemůže, případně nikdo může.[2][3]
   1. Nebo anglicky píšící mluvář.
   2. Dle libosti.
   3. Angličtina je podivný jazyk.

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Poznámka pod čarou na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png