Úvaha o logice

From Necyklopedie
(Redirected from Logika)
Jump to navigation Jump to search
Pro předpovídání budoucnosti potřebujeme logiku, potřebujeme však také víru a představivost, která se někdy může vzepřít samotné logice.

—Arthur C. Clarke, Profiles of the Future

Ženskou logiku můžeme přirovnat k takzvanému komunismu v praxi...
... Co je tvoje, to je naše. Co je Moje, to je Moje. To co je Naše je vlastně moje, a jejich je také naše.

— Kapitán Pipičík, moudra levého Varlete

RedDwarf2.jpg „Kocour: Tohle nemá logiku! “
RIMMER Lituji, ale bohužel tohle je víc než logické, Duane! Představ si chlapa bez elánu, bez stylu - břídila. Není snad naprosto logické, že tenhle ubožák by dal svůj předkus za to, aby mohl hrát Kocoura ve videohře?.
Série V Epizoda 6, „Návrat do reality“


Vše na světě se řídí logikou. Ta ovšem nemá se zdravým rozumem co dělat, zdravý rozum za logikou silně pokulhává. Nyní se musím omluvit za poněkud suchopárnou definici, ale je důležitá pro pochopení dalšího. Úvaha je určena širokým lidovým masám, jako osvěta.

Definice[edit | edit source]

Dívka na obrázku nemá s logikou nic společného. Její fotka byla ale jedinou možností, jak tento článek alespoň částečně polidštit.

Logika je nauka o zákonech, prostředcích a formách poznání světa při použití abstraktního myšlení. V poslední době zahrnuje i studium jazyka jako nástroje poznání. Hlavním cílem logiky je objasnění pravdivosti poznání, vypracování efektivního logického aparátu a správné metody poznání. Výraz logika se také užívá pro označení zákonitostí vývoje a vzájemné souvislosti předmětů a jevů objektivního světa (tzv. objektivní logika). Od konce 19. stol. bylo vypracováno přes sto logických systémů, např. logika výroková, logika tříd, logika vztahů, atd., rozumově správné myšlení, rozumnost.

Zdroj: Dr. Rejman, Slovník cizích slov, vydalo SPN, 1.vydání, Praha 1966

Úvaha[edit | edit source]

Jestliže existuje něco kladného, existuje logicky i něco záporného, klad vs. protiklad, pak vs. opak. Rozvedu. Že existují živočichové, o tom nikdo nepochybuje. Logicky tedy musí existovat mrtvočichové. Je snad název zkamenělý živočich logický? Není. Jedná se bezesporu jednoznačně o mrtvočicha, neboť nežije - je mrtev. Živočichové, aby to nebylo tak jednoduché, mají podkategorii živých mrtvočichů. Jsou to všechny organismy, které mají logický vztah ke smrti, potažmo k mrtvolám. Patří sem tedy logicky vše, co ohrožuje život, najmě predátoři, zvláště pak bacily a viry, které způsobují smrtelné choroby, např.: mor, Ebola, skrčenina aj. Mezi prospěšné živé mrtvočichy řadíme kvasinky používané k výrobě lihu. Logicky proto, že nadměrná konzumace lihu může člověka umrtvit.

Rovněž současné dělení zvířat na lichokopytníky a sudokopytníky je nelogické. Kůň například je logicky sudokopytník, protože má čtyři nohy, opatřené kopytem, a čtyřka je sudé číslo. Konečně v Necyklopedii popsaný dvounohý kůň je toho důkazem. Lichokopytník s lichým počtem kopyt může být pouze mrzák, zrůda nebo mutant, jinak se lichokopytníci nemohou logicky vyskytovat. Chcete příklady? Tady jsou:

  • třínohá slepice – lichokopytník, podčeleď třínožka
  • kráva – má na každé noze dva paznehty (kopyta), je tedy logicky oktokopytník
  • pětinohé tele – dekokopytník
  • žoužel zvaná stonožka – nevím jak vy, ale já osobně jsem našel nejvíce třicetidvounožku.
  • globální oteplení způsobuje ochlazování, takže logicky globální ochlazování způsobí oteplování.[1]

Logika v praxi[edit | edit source]

Logicky by se zdálo, že když někomu provedeme nějakou práci nebo dodávku zboží, dotyčný by za to měl zaplatit. Ve skutečnosti na to obvykle doplatíme my. Může ovšem dojít i k opačnému případu, že nedodáme nic a přesto dostaneme zaplaceno – např. některé státní zakázky.

Ženská logika[edit | edit source]

Je to zvláštní druh logiky, která nemá nic společného s logikou ani se zdravým rozumem. Doposud se nepodařilo vypátrat, jaké má zákonitosti.

Příkladná ženská logika:

Jedu domů autobusem. Autobus je přeplněný, takže se vzdám ražení lístku a chci poprosit paní přede mnou, aby mi orazila. Ale jak ji nejlépe oslovím? Budu jí tykat nebo vykat? Na předposlední zastávce nevystoupila, takže jede až na zastávku poslední.
Pořádně si ji prohlížím. Má s sebou láhev vína, takže jede určitě k nějakému muži. Ta láhev vína není zrovna z nejlevnějších, takže to musí být hezký muž. U nás na poslední zastávce bydlí jen dva hezcí muži, můj muž a můj milenec. K mému milenci nemůže jet, protože tam jedu já.
Takže jede k mému muži. Můj muž má dvě milenky – Katrin a Andreu. Katrin je na dovolené. Takže říkám: „Andreo, můžeš mi prosím orazit lístek?“
„Ahoj, jasně, můžu, odkud mě znáš??“

Suchá voda[edit | edit source]

Nikdo nepochybuje, že existuje voda tvrdá a měkká, rovněž tak nikdo nepochybuje o tom, že je voda mokrá. Ale tady pozor! Logicky tedy existuje i „voda suchá“ (první zmínky o ní najdeme v Bibli, tam to nazývají zázrak).

Ale v Sovětském svazu se podařilo akademiku A. P. Lysovolenkovi suchou (sušenou) vodu vyrobit. Bohužel přišla perestrojka a ÚV KSSS zastavil na tento výzkum grant. Pologramotný tajemník Suchovodov se urazil, že nedostal výnosnou trafiku jako ředitel výzkumu, celou akci zarazil a nazval ji razjebajstvo.

Nešťastného A. P. Lysovolenka po této zprávě ranila mrtvice, a tajemství výroby sušené vody si vzal sebou do hrobu. Unikátní aparatura pak byla dílem rozkradena, dílem přestavěna na kolonu vyrábějící samohonku. Nezachovaly se ani Lysovolenkovy zápisky, vykouřili je opilí negramotní mužici. Vrcholem všeho bylo, že nějaký zlotřilý ničema ukradl špunt z demižonu, ve kterém byla přechovávána vyrobená sušená voda, ta do sebe absorbovala vzdušnou vlhkost a stala se z ní voda obyčejná - mokrá. Je to obrovská ztráta pro lidstvo. S pomocí sušené vody by cestování po Sahaře byla procházka rájem, a co teprve v kosmu. Sušená voda totiž při výrobě ztratila 98,324 procent své hmotnosti.

Ovšem lze vyrobit i kondenzovanou vodu, která se po vysušení skoro vyrovná sušené vodě a odpovídá 98,666 procent své hmotnosti.

Paradox vína[edit | edit source]

Víno také rozlišujeme na suché, polosuché a přitom se skládá převážně z vody; když je voda suchá, pozastavujeme se nad tím, avšak když do burčáku nebo vína přidáme vodu, je logicky víno mokré, ale nad tím se naopak každý pozastaví a dokonce mu hrozí trestní stíhání.

S logikou ovšem někdy opatrně. Věcí, které se vzpírají logice, je na světě dost. Copak se může trhat kouř? Trhat se může papír, hadr nebo žížala, ale plyn? Proč porážet soupeře v šachu logikou, když ho můžete snadno porazit normálním prudkým vražením, když to nečeká?? Nebo název toaleta pro WC. Pak tedy logicky toaletní mýdlo je na prdel a ne na ksicht. Nebo název sociální zařízení pro veřejný záchod, cožpak se tam lidé socializují? A sociální dávky jsou hajzlové dávky? I když možná ano. Ti hajzlové populističtí je pořád zvyšují, abychom je pořád volili.

Závěr[edit | edit source]

Snad tato úvaha aspoň trochu rozhýbe vědeckou obec k dalšímu rozvíjení logiky. Brilantních mozků máme v Moravstánu dosti. Je smutná pravda, že objevitelé, novátoři, vizionáři, průkopníci a proroci to měli vždy těžké. Chvála bohu, tytam jsou časy, kdy tato elita společnosti byla vláčena kalem, kamenována, či dokonce upalována (Hus, Bruno) a ve své době nepochopena. Možná i vy zůstanete nepochopeni tupými nevzdělanými vrstvami, ale nejhorší, co se vám dnes může stát je, že vás nazvou magorem. No a co??

Apeluji na všechny vzdělance: Zapomeňte na profesionální rivalitu a přiložte ruku k dílu!! Je třeba zorat nejednu líchu na poli nevědomodsti!! Dlužíme to lidstvu!!!