Zápis ze zasedání ÚV Vědeckého týmu Necyklopedie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Ústřední výbor Vědeckého týmu Necyklopedie se sešel, jak bylo dříve oznámeno a náležitě inzerováno v neděli 30. září 2007 v hospodě U Pavouka v Brně, čímž bylo úspěšně navázáno na historické setkání z 20. 7. 2007.

Přítomni:[edit | edit source]

Uživatel:Dědek, Uživatel:Ervinpospisil, Uživatel:Zylbrsztajn, Uživatel:Karkos. Uživatel: Zdeněk Herl-Stolt a jeho Jasnost Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy se chtěli zúčastnit jako pozorovatelé, neboť nejsou členy Ústředního výboru. Nedostavili se však, protože nemohli najít Brno.

Program zasedání:[edit | edit source]

Sleziny
Zveme vás na Slezinu.
Slezina s nadorem.jpg

Historické setkání
Zápis ze zasedání ÚV VTN
Utajené setkání Necyklopedie

 1. pivo
 2. zhodnocení dosavadních výzkumných úspěchů Vědeckého týmu Necyklopedie
 3. pivo
 4. projednávání technických otázek provozu Necyklopedie
 5. pivo
 6. příprava návrhu tiskové zprávy
 7. pivo
 8. plánování dalšího letu Raketoplánu Necykopedie
 9. pivo
 10. vzpomínky na socialismus
 11. pivo
 12. fernet
 13. pivo
 14. závěr zasedání
 15. odjezd účastníků
 16. příchod operačního důstojníka BIS Brother, který měl zasedání odposlouchávat, do již prázdné hospody U Pavouka.

Usnesení:[edit | edit source]

Vědecký tým Necyklopedie si je vědom, jaký společenský přínos může mít správně vedený vědecký výzkum. Po nedávné úspěšné expedici na Mars, která plně prokázala vědeckou erudici týmu a jeho kompetentnost v řešení zásadních otázek lidstva a vůbec, je nutno aby jeho nákladné vědecké vybavení, pořízené za peníze daňových poplatníků, nezahálelo, ale bylo využito k dalšímu produktivnímu výzkumu. Po zhodnocení stavu dosavadního poznání vesmíru s přihlédnutím k mezinárodně-politickému kontextu je zřejmé, že cílem další expedice Raketoplánu Necyklopedie musí být Venuše, neboť dosavadní výzkumy prováděné Spojenými státy, Sovětským svazem a Čínou nelze považovat za úspěšné. Vzhledem k neprůhlednosti atmosféry též není možné pozorovat dění na Venuši sebedokonalejšími dalekohledy.

Vědecký tým Necyklopedie vyslovuje svůj dík jednotlivcům a organizacím, kteří jeho ko(s)mický výzkum podporují. Na prvním místě patří poděkování firmě ČD, a.s., za to že umožňuje starty Raketoplánu Necyklopedie z železniční stanice Brno hl. n.. Nabídku této firmy a partnerské organizace JLV, a.s. zvýšit pohodlí expedice tím, že by za raketoplán Necyklopedie byl zařazen lůžkový vůz WLABmz a restaurační vůz WRmz, je však nutno v současné fázi přípravy letu odmítnout, neboť Drážní úřad bohužel dosud neschválil provoz těchto vozů při rychlostech přesahujících 200km/h.

Vědecký tým Necyklopedie je rovněž potěšen nabídkou pana JUDr. Jana Berwid-Buquoye, že by Raketoplán Necyklopedie mohl přistávat i v Táboře-Měšicích, čímž Raketoplán Necyklopedie získal záložní plochu pro případ poruchy na brněnském hlavním nádraží. Tým se rovněž cítí zavázán Petru Messanymu a Chucku Norrisovi za dodávání přesných zpráv o poloze Venuše.

Vstříc zářným zítřkům!