Utajené setkání Necyklopedie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Pravděpodobné vyobrazení zámku v Měšicích nalezené v deníku po zmizelé expedici necyklopedistů.
Necyklopedisté maskovaní z důvodu utajení do lidových krojů zpívají Bundeswehru na playback z důvodu nedostatku pěveckého talentu.
Na možnost vyfotit se s hrabětem se běžně stály fronty. (ilustrační obrázek) Do novin se však mohli dostat pouze ti v dobové brni nebo alespoň v krojích.
Zprava: J.B.B. v uniformě čestné stráže a J.C.B. v polní uniformě Regálu HuMuS. Pronášejí bojové pokřiky svých rodů (Colega tedy neměl co pronášet). Mimořádně bez paruk.
Ti méně šťastnější stojí ve frontě dosud.
Karkosovo podezření, že se jedná o předvolební guláš, se nepotvrdilo. O ryzosti hostitelových úmyslů nás přesvědčilo překvapení z ryzího zlata v každé misce.

Dne 22. srpna 2009 se u příležitosti 631. výročí vyplenění Tábora Švédy konalo doma na dvorku u hraběte Jana Nepomuka Alberta Berwida-Buquoye z Ellgutu utajené setkání Necyklopedie. Utajené už proto, že se konalo o 270 let dřív. Aby nedošlo k prolomení konspirace, byl počet jeho účastníků průběžně snižován a to až na dva exempláře: těmi byli Karkos a Colega. Cenou za dokonalé utajení byl krach ambiciózního plánu šlechtické kliky na možná jednání o budoucnosti Necyklopedie, neboť se nakonec nedostavil nikdo z jejích moravských vládců. Uživatel Colega se marně snažil zachránit situaci lakonickou odpovědí na přímou otázku pana hostitele, když ten právě jednal s médii, „´Sem z Pardubic. To je skoro na Moravě.“

Body programu[edit | edit source]

  • Hlavním bodem jednání bylo počasí, to bylo krom slabé účasti mocenských špiček dalším důvodem, proč se cítit jako zmoklá slepice/kohout.
  • Při uvítacím ceremoniálu, kde maskovaní necyklopedisté předvedli improvizovanou férii lidových písní ze severozápadních Čech (konkrétně „ Já bych chtěla havíře, ten mi vydělá, v sobotu domů příjde, dukáty mi dá“) příslušníkům Bundeswehru, měli necyklopedisté možnost sledovat výkony dětských zpěváků folklorního souboru, již nepotřebovali si vypomáhati narozdíl od nás playbackem. Jednomyslně se oba shodli, překřikováni lidmi chtějícími naslouchat nějakým předřečníkům, že takovou omladinu Necyklopedie potřebuje.
  • Velice důležitá role připadla v jednáních pohostinosti hostitelově. Všem přítomným se nabízelo drobné občerstvení o plus minus dvanácti chodech, které připravil osobní kuchař jeho hraběcí jankovitosti, Vratislav Brož. Jak všem přítomným suchozemským krysám zámecký pán vysvětlil, na moři se teprve pozná kvalita kuchaře, neboť „námořníci blijou co krok“. Necyklopedisté navíc dostávali pravidelné příděly piva, aby jim při řeči nevyschlo v hrdle, neb nerovnoměrné sesychání mohlo by vésti k ošklivým trhlinám v jejich dřevě.
  • Karkosovi se podařilo spořádat dvě misky guláše, když tu mu na mysl přišlo, jest-li se nejedná o guláš předvolební. Sotva svou myšlenku vyřkl, poživatel Colega si jeho prázdnou misku vyfotil za účelem pozdějšího vydírání páně správcova. Karkos kontroval tím, že označil své odhodlání nevolit nejmenovanou stranu za důkaz své neúplatnosti. Jelikož se však jeho původní podezření nepotvrdilo, zůstává inkriminovaná fotografie pouze důkazem kuchařského umu "kuchaře sedmi moří". Karkose při té příležitosti napadlo obohatit Necyklopedii spotřebitelským testem předvolebních gulášů našich politických stran. Doufejme, že se plán podaří realizovat do příštích řádných voleb.
Sleziny
Zveme vás na Slezinu.
Slezina s nadorem.jpg

Historické setkání
Zápis ze zasedání ÚV VTN
Utajené setkání Necyklopedie