Smilstvo

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


„Ano, chodila jsem s děkanem Lautnerem na Petrovy kameny a tam jsme smilnili, obcovali a zpívali ďáblovy písně.“

- neznámá babička, která byla upálena za krádež hostie, při mučení španělskou inkvizicí


Smilstvo lidově též záhyb či pícha je evoluční vymoženost, která vyšším primátům, včetně člověka, umožnila překonat své potravní konkurenty. Původně bylo vyhrazeno pro vyšší vrstvy, technologický vývoj však možnosti jeho provozování rozšířil. Jeho kontumace bývá relativně příjemná (v některých zemích je dokonce populárnější než upalování na špičatých kůlech či editování Necyklopedie).

Předpokládá se, že zákaz smilstva byl hlavní příčinou úpadku Moravistánu.

Středověká definice[edit]

Ukázka středověkého módního doplňku, zvaného AniPich. Povšimněte si prosím zlepšováku v podobě roztomilých zoubků.

Smilstvo, latinsky stuprum, se podle dobových dokumentů „vykonává tehdáž, když by panna aneb vdova od někoho przněna byla. A děje se dobrovolně, to jest, když by panna aneb vdova sama k tomu svolila.“ Smilstvo se obvykle trestalo vymrskáním a vyhnáním z města.

Jistým zlepšením trestání cizoložníků bylo zazdívání nevěrných. Dnes, kdy doba již dopřála značnému vývinu inteligence, není zcela jasné, proč to dělali, neboť logika napovídá, že s nevěrnýma bylo víc legrace. Inu, taková byla doba.

Aby se cizoložství zamezilo, bylo vyráběno různých veselých vychytávek. Jmenujme například pás cudnosti, zhotovený z poctivého železa a opatřen zámkem. Odjel-li rytíř bojovat v křížácké výpravě, opatřil drahou choť chytrým postrojem, který sice zpočátku trošku studil, za to však přidal nositelce pár žádoucích kilo navíc. Například stoupání do schodů na věžní cimbuří za účelem štkaní či módní sebevraždy se tak stalo výkonem hodným cvičení na mučícím nástroji zvaným OrbiTrek. Nicmeně, k radosti ženušky se občas stalo, že rytíř hrdinně padl, nebo prozaicky ztratil klíč a nebohá dotčená měla po ptákách na furt.

Takový rod záhy vymřel, nebo vyhlásil konkurz na šikovného kováře, který udělátko odstranil. Tento kovář měl sice to privilegium vidět bobra své paní jako první, ovšem zvážíme-li, že hygiena byla poněkud problematická, o holení se tenkrát nevědelo a průměrná doba nošení byla cirka rok, jest nám se domnívati, že po zpatření tohoto kovář zešedivěl, ztratil čich a chuť na ženy a odešel se oběsit na nejbližší strom. Paní ovšem za pomocí majzlíku odstranila nahromaděné drobné nečistoty a žila opět veselým životem.

Zdraví prospěšné[edit]

Jedinec kypící zdravím
Trpící jedinec

Téměř všechny (mimo Čínu) nezávislé vědecké analýzy (neplést se slovem anál) dokazují pozitivní účinek smilstva na lidské zdraví. Vědecký tým Necyklopedie šel nejdále. Jeho poslední velká nezávislá studie, prováděná paralelně v Moskvě a Washingtonu, má nezpochybnitelné výsledky. Hlavně zásluhou Necyklopedického týmu a ruské strany. Zatímco Američané pracovali metodou počítačových modelů, v ruské Akademii věd se během výzkumu narodilo 48 dětí.


VTN Logo.png