Jednotky SI

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Soustava jednotek TV.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Jeden z duchovních otců řádu, později zbožštěný Lord Kelvin, připravuje rekvizity k obřadu Rozsvěcení v rychlosti.

Jednotky SI byly polovojenské sbory založené Adolfem Hitlerem po jeho reformách písma, měr a vah. Měly za úkol vyhledávat a ničit neschválené měrné jednotky (různé galony, pinty, lokte, sáhy, vědra, jary, prostě všechno neschválené) a všechny, kdo je používali.

Důvody vzniku[edit]

V čele jednotek SI již od jejich založení stál Lord Kelvin a André-Marie Ampére. Je zajímavé, že ani jeden z nich nebyl etnickým Němcem. To proto, aby jednotky SI mohly snadno operovat i v zahraničí a už před německou invazí připravit půdu a zajistit, že na porobeném území bude vše k dostání v těch správných jednotkách. Zdá se to jako hloupost, ale každý voják ví, jaké problémy mohou vzniknout, když nevíte, kolik benzínu jsme už nalili do tanku, kolik alkoholu vypili, jak daleko je to na frontu, nebo jak velká zima má v tom Rusku být.

Od měření k sektářství[edit]

Magický obřad Vyměřování Mnohosti.

Z jednotek SI se postupem času stal jakýsi mystický řád, ve kterém byly uctívány takzvané Základní jednotky. Mělo jít o veličiny, díky nimž a z nichž byl stvořen celý vesmír. Šlo o metr (česky metr), svíčku (latinsky candela), sekundu (staročesky vteřina) a mol (jakási mystická jednotka znamenající spokojenost a ohromné množství). Metr pak symbolizoval prostor, svíčka světlo a sekunda čas a rychlost. Právě tyto pojmy se velice záhy přetavily do oficiální ideologie. Jednotky SI měly být světlem (svíčka), které se rozprostře do celého prostoru (metr), aby v neskutečně rychlém čase (sekunda) všem lidem přinesly blahobyt a dostatek (mol).

Této oficiální ideologii museli holdovat všichni členové Jednotek SI. Na ideologii se samozřejmě vázaly tajuplné obřady Vyměřování Mnohosti a Rozsvěcení v Rychlosti a také hodnosti členů. Pánové Kelvin a Ampér (později zbožštěni a zařazeni mezi Základní jednotky) byli svého času Nejrychleji na Mol, pod nimi stáli Svítiví metrsexuálové a nejpočetnější složku Jednotek tvořili takzvaní Měřiči.

Úspěchy a konec[edit]

Jednotky SI se ukázaly jako jedna z nejdůležitějších složek sil Nacistického Německa. Všichni víme, jak snadno se Wehrmachtu dobývalo Polsko, Československo a Francie, tedy území, které již jednotky SI úspěšně připravily. A také všichni víme, jak ošklivě si Hitler vylámal zuby na Anglii a Rusku, kde byly jednotky SI neúspěšné.

Právě důležitost Jednotek SI se ale posléze stal Třetí říši osudným. Po vzniku problémů s povstáním v Itálii byly Jednotky SI vyslány na Apeninský poloostrov, aby jej řádně uspořádaly a proměřily. Jednotky samozřejmě úspěšně postupovaly, stalo se tak ale, že když dorazily na Sicílii, došlo k vylodění Spojenců a jednotky SI byly odříznuty od Třetí říše, která se tím pádem naprosto nemohla bránit Angličanům s jejich librami a Američanům se stopami.

Jednotky SI ale z velké většiny konec války úspěšně přečkaly na Maltě (posvátný ostrov svobodných zedníků), načež se rozptýlily po Evropě. Následníci Jednotek SI pak dosáhli celoevropského uzákonění svých Základních jednotek a zákazu všech ostatních, kromě několika kompromisních, takzvaných odvozených.

Povšimněme si šipek, které značí jednotlivé divize této jednotky a a jejich důkladné propojení.


Metr2.jpg :: Jednotky ::
BambilionBrazilský pytelBhuptgBžilionDANGlompHafoJednotka bolestiJednotky SIKiloKilofreudMajlantMetrMilošekundaŇPalecPrduchovo čísloStlačenýStupeň FahrenheitaSoustava jednotek TVVelaZblo


Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Jednotky SI na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png