Ropa

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ropa taktéž zkrášluje okolí své těžby.
Tohle je prý ropa.
Tohle prý taky.

Ropa (z polského ropa = hnis) je prapodivná různotmavobarevná pěkně hořlavá skorotekutina rozličného využití, vzniklá fosilizací našich pravěkých předků. Toliko oficiální zdroje. Co však na to vědecký tým Necyklopedie?

Původ ropy[edit]

Původ ropy není ani zdaleka tak jasný a jistý, jak by se díky školní výuce mohlo zdát. Nachází se v hlubinách země, mnohdy až osm kilometrů pod povrchem. V současnosti jsou její zásoby odhadovány na zhruba bilion barelů. Barel je speciálně vyvinutá jednotka, která má zmást nezasvěcené a znemožnit jakkoli kontrolovat černý obchod s černým zlatem, jak je ropa také nazývána. Jenže kde se taková spousta ropy po zemí vzala bere? To nikdo pořádně neví. O jejím vzniku už bylo napsáno přibližně 15 647 knih, publikováno přesně třicet tisíc šestsetšedesátpět článků v odborných časopisech a vykonstruována spousta teorií. Přinášíme vám exluzivní výběr těch pravděpodobnějších hypotéz:

 • Anorganický původ - Tuto teorii zastávají především sovětští vědci, agumetnují faktem, že se jim (údajně) podařilo ropu z anorganických látek vyorbit.
 • Organický původ - Tato teorie (podporovaná například RNDr. Doc. WTf. Oran Gutanem DrSc. BlB) předpokládá vznik podobně jako v případě tureckého medu, tedy postupnou fosilizací za nepřístupu vzduchu, konkrétně mrtvých rostlin a živočichů.
 • Exkrementální teorie - Podobně jako v případě organického původu se zabývá tato hypotéza fosilizací, v tomto případě však exkrementů, lidově hoven dávných tvorů.
 • Výměšková hypotéza - Tato teorie (podobně jako exkrementální) vidí za původem ropy živočišný odpad, tentokrát však výměšky bakterií, žijících pod zemským povrchem.
 • Odpad z nitra Země - Tato teorie uvažuje rozvinutou civilizaci uvnitř (podle nich) duté Země, která své nerecyklovatelné odpady redukuje na tmavou skorotekutinu, které se vysoce inteligentní tvorové zbavují vytlačováním do země pod sebou nad sebou pryč.
 • Bratrská pomoc - Tato hypotéza spatřuje ropu jako surovinu, z lásky a bezplatně dodávanou Vesmírnými lidmi jako pomoc lidem, kteří by jinak neměli co pálit a z čeho dělat moderní oblečení.
 • Krev Země - Tato teorie (inspirovaná indiánskými legendami) tvrdí, že ropa je krví matky Země, která je podle nich živým tvorem.
 • Pekelná porucha - Tato mírně resesistická hypotéza tvrdí, že se v Pekle něco posralo a teď z toho teče ropa. Původ této teorie nám není znám.

Využití[edit]

Ropa se v současnosti využívá kdykoli, kýmkoli a k čemukoli. Je to tudíž takzvaná strategická surovina. Uvádíme jen několik příkladů využití ropy:

 • Výroba plastů, ze kterých se dnes dělá prakticky všechno.
 • Výroba pohonných látek, které jsou potřebné k pohonu všeho, co se hýbe.
 • Výroba topiv - odpad po výrobě všeho ostatního se dá spálit.
 • Výroba umělých hmot, jinak zvaných plastů.
 • Výroba barviček - ano, i barvy se vyrábí z ropy.
 • Záminka pro válečné konflikty - oni mají ropu a my ne! Na ně! Oni nemají ropu a my ji máme! Na ně!
 • Tvorba peněz - obchod tvoří bohatství. Je jedno, co ostatním prodáváte. Přímo z ropy se však peníze kupodivu většinou nevyrábějí.
 • Zvyšování prestiže státu - my máme ropu, heč!
 • Výroba olejů - dle nejnovějších výzkumů se až 80% rostlinných olejů vyrábí z ropy.
 • Výroba potravin - ropa je základním zdrojem potravin do závodních jídelen. Z lehčích frakcí se vyrábí UHO, těžší frakce tvoří základ sekané a s přidáním sýra také holandského řízku.

Výhledy od budoucna[edit]

Vrchol těžby ropy se očekává už od poloviny 20. století a taktéž vyčerpání jejích zásob se neustále odkládá, podobně jako stavby veřejných objektů v Čechách, což hovoří pro posledních pět uvedené teorií, zatímco ty tři první, které se na první pohled mohly zdát nejpřijatelnější a nejsprávnější, to staví do zcela jiného světla, až by se dalo říct, že je dementuje.

VTN Logo.png