Teorie křivých přímek

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ilustrace pro představu křivé přímky

Úplně znění teorie křivých přímek[edit | edit source]

Když v 3D prostoru Jakub vytvoří kouli a na kouli vytvoří kruhovou kostru, a Jakub se na ni bude dívat tak, že jeden z kruhů se bude jevit jako rovná čára, dosáhne se efektu křivé přímky. Přímky proto, protože tato čára je rovná a nekončí, pokud koule rotuje podle vertikální osy kolmé naši křivou přímku.

Dopad teorie[edit | edit source]

Objevujeme zcela novou geometrii! Křivé přímky (též křivopřímky) jsou zcela vyjímečné! Revoluce nastává hlavně ve výrobním průmyslu, kde se maximálně využije jako komerční trhák. Kdo by nechtěl své koule s křivou přímkou...

Další využití je v architektuře, kde křivé přímky postupně plně nahradí tolik oblíbené schodiště, které vyjde z módy stejně, jako pravěký provazový žebřík. Praktičnost tohoto řešení vertikální přepravy po domě bude v tom, že dům bude obsahovat minimálně jednu kouli, tím pádem může být velmi zajímavě architektonicky řešen. Princip vertikálně eskalačního zařízení na principu teorie křivých přímek bude prostý. Po obvodu koule budou vedeny kruhy (z určitého pohledu křivé přímky) A do středu koule bude horizontálně položena deska, spirálovitě rozřízlá a vertikálně roztáhlá. Dosáhne se efektu točitého schodiště, ale zde to bude bez schodiště a průměr se bude postupně zužovat.

Praktická ukázka architektonické použitelnosti

.

Fyzikální revoluce[edit | edit source]

Když fyzikové před několika desítkami let objevili svět atomů, došlo k obrovskému šoku, k převratu fyziky. Až do této doby se dva kladné objekty odpuzovaly, kladný a záporný objekt se přitahovaly...ale nyní stály před atomem, elementární částicí vesmíru, ve které se při sobě drží protony - kladné částice se přitahují, elektrony - záporné částice jsou odpuzovány od neutrálních a kladných, ale zároveň jsou v určité vzdálenosti drženy....Fyzikové spatřili revoluci, nevysvětlitelnost, záhadu a tak vznikla kvantová fyzika, s naprosto jinými fyzikálními zákony. S objevením křivé přímky opět stojí fyzikové na hranici nového převratného objevu. Vlastnosti křivé přímky:

  • Křívá přímka nacházející se na rotující kouli, mění svoje vlastnosti. Taková křivá přímka neustále cyklicky mění svoji délku a tvar. Postupuje od přímky, přes nekonečný počet křivých přímek až do polokružnice a zase nazpátek.
  • Křivá přímka nikde nekončí
  • Křivá přímka je křivkou funkce Česká Kasa. Tato funkce je zcela velice měnná. Někdy je prostě úsečkovou spojnicí bodů A a B, jindy je polokruhovou spojnicí bodů A a B, jindy je spojnicí jedna z nekonečna křivých přímek, z těchto vlastností jsou patrné vlastnosti funkce Česká kasa - začátek a konec (výsledek) je vždy stejný, ale mění se cesta (cena) za kterou je cíle dosaženo, a finance mohou protínat libovolný bod ležící v kružnici k, jejímž středem je S a okrajovými body kružnice ležícími na jednom průměru současně jsou body A a B.
  • Teorie křivých přímek též napomáhá vysvětlení teorie poločasu rozpadu kruhu.
Náčrtek grafu ČESKÁ KASA od Václava Klause na konferenci v Liberci

Funkce začíná v počáteční hodnotě A. Z ní vede několik nekonečen křivek do bodu B - výsledek.

  • Zelená linie-přímkový průběh funkce
  • Žlutá linie-jedna z nekonečna možností křivého přímkového průběhu funkce
  • Modrá linie-polokruhový průběh funkce
  • Syté Červené linie-koncový výsledek C, v případě že funkce se dostane pod hodnotu 0, je ukončena v přímce C kolmé na úsečku |AB|, zde by se musela přímka zvednout (přidat do kasy peníze) a proto zde funkce končí. Tento výsledek se též nazývá tunel, výsledná situace potom krach, exekuce (další činnost při které je využívána funkce ČESKÁ KASA) a v minimu případů následuje soud, teoreticky je možné i potrestání viníka, prakticky nedokázáno.

Závěr[edit | edit source]

Jak je vidno, mají před sebou křivé přímky velkou budoucnost. O jejich využitelnosti v budoucnu již není sporu, náš život ale již ovlivňují dlouho.Jeden z mnoha příkladů-Teorie globálního ochlazování.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Křivočesko.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.