Palec

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Супер.jpg

Palec, neboli Inch (1") je zakázaná délková jednotka, odpovídá 2,54 cm, někdy taky 25,4 mm. O tom se můžete sami přesvědčit změřením vlastního palce; pokud naměříte jinou délku, jste degenerovaní. Raději to ale neměřte, neboť palec je zakázanou jednotkou (stejně jako stopa nebo loket). V praxi to znamená, že každý, koho při měření za pomocí těchto částí těla přistihne agent Úřadu pro normalizaci a měření, může počítat s tím, že mu budou oba čtyři palce uťaty. Jestli někdo měří na palce i poté, hrozí mu dokonce trest smrti. Dle některých právníků je skutkovou podstatou trestného činu používání zakázaných jednotek nejen měření palcem, ale pouhé vlastnictví jakéhokoli palce. Pachatel může být, kromě zabavení věci, potrestán i dvěma lety odnětí palců.

Jednotka Palec, neboli Inch, pochází z Anglie a vystřídala starší jednotku délky Pyj, neboli Pennis. Tato jednotka se však neosvědčila, protože nevyvinutí obchodníci získávali neoprávněnou komparativní výhodu, např. při prodeji látky na šaty. Ženy však rády nakupovaly u vyvinutějších obchodníků, aby dostaly více zboží, a to neměli rádi jejich žárliví manželé.

Rčení[edit | edit source]

Držet někomu palce
Souvisí s výše zmíněnou právní praxí. Palce může držet jednak exekutor při spravedlivé amputaci, ale bohužel i spolupachatel trestného činu měření zakázanou jednotkou.
Mít něco pod palcem
Podobné jako mít něco v malíčku. S tím rozdílem, že malíček nemůže být orgánem státní správy amputován, takže mít něco pod palcem je menší jistotou, než mít něco v malíčku.
Dát na něco palec
Přiložit palec na něco tak šikovně, že to začne být povolené.

Několik paragrafů[edit | edit source]

505/1990 Sb.

ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii

§ 14

(2) Český metrologický institut může
a) povolit předběžnou výrobu před schválením typu měřidla,
b) povolit krátkodobé používání stanoveného měřidla v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením s omezením této doby.

§ 17

Oprávnění zaměstnanců Českého metrologického institutu
Zaměstnanci Českého metrologického institutu jsou při plnění úkolů stanovených tímto zákonem oprávněni vstupovat do provozních prostorů a objektů kontrolovaných subjektů, požadovat potřebné informace, doklady a údaje i zajištění podmínek potřebných pro výkon uvedených funkcí. ...

§ 23

Pokuty subjektům
(1) Úřad může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. subjektu, který
a) uvedl do oběhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen, ač měl být, nebo které nemělo vlastnosti schváleného typu anebo nebylo ověřeno, ač mělo být;
b) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený;

§ 29

Účinnost
Tento zákona nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

[1]


Věda a náhoda.jpg Prsty
PalecUkazováčekProstředníčekPrsteníčekMalíček
NehtyPrstová binární abeceda


Metr2.jpg :: Jednotky ::
BambilionBrazilský pytelBhuptgBžilionDANGlompHafoJednotka bolestiJednotky SIKiloKilofreudMajlantMetrMilošekundaŇOparníkPalecPrduchovo čísloStlačenýStupeň FahrenheitaSoustava jednotek TVVelaZblo