Bambilion

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Google uncyc.jpg Bambilion na googleTohle je nejlepší článek na téma „Bambilion“ na celým internetu.
Arturo Calliente, vysmívající se problematice Bžilionu.

Bambilion je definován jako počet reálných čísel mezi dvěma sousedními celými čísly. Tento údaj je často mylně udáván jako nekonečno.

To je ovšem naprostý nesmysl. Kdyby totiž mezi jedničkou a dvojkou bylo nekonečně mnoho čísel, nikdy bychom se nemohli dopracovat ke dvojce, proto by byla celá číselná osa složená z jedničky a jejích desetinných čísel. Nikdy bychom navíc nemohli dopočítat do dvou, protože číslo dva by se nacházelo až za nekonečnem, tudíž bychom nejprve museli napočítat do nekonečna. Při zasedání Velké Matematické Rady bylo tedy spočítáno, že počet reálných čísel mezi dvěma sousedními celými čísly je přesně jeden bambilion.

Hodnota[edit | edit source]

Jeden bambilion lze vyjádřit jako (čti: nekonečno mínus zblo).

Při rozdílu jednoho jediného zbla není divu, že se bambilion pro lepší počítání zaokrouhluje na nekonečno. Při velkých početních operacích se však tímto zaokrouhlením můžeme dopustit poměrně velké odchylky od skutečného výsledku.

Bambilion se díky malému rozdílu oproti nekonečnu také často označuje jako konečné nekonečno.

Použití[edit | edit source]

Bambilion je jednotkou natolik velké hodnoty, že je jeho použití minimální. Prakticky se využívá jen a pouze pro vyjádření počtu reálných čísel mezi dvěma sousedními celými čísly. Protože je ale tato hodnota rovna přesně jednomu bambilionu, nemá jeho užití ani v tomto případě příliš velký smysl a jen málokdo tak bambilion využívá. Dle našich výzkumů jsou jedinými žijícími lidmi, kteří pravidelně a s jistotou jednotku bambilion využívají, jistý učitel matematiky z Wolkerova Ústavu v Prostějově, který si ale nepřál býti jmenován a jistý též nejmenovaný student matematického inženýrství z Horní-Dolní. Při přednáškách tuto jednotku velmi tu a tam často užívá jistý RNDr. D. Bř., Ph.D. z FJFI ČVUT v Praze.


Metr2.jpg :: Jednotky ::
BambilionBrazilský pytelBhuptgBžilionDANGlompHafoJednotka bolestiJednotky SIKiloKilofreudMajlantMetrMilošekundaŇOparníkPalecPrduchovo čísloStlačenýStupeň FahrenheitaSoustava jednotek TVVelaZblo