"

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Uvozovky nacházející se shodou okolností u vozovky (ilustrační obrázek)

„“

- kapr Pepík


" (uvozovky nahoře) jsou párová (uvozovky dole viz níže) interpunkční znaménka sloužící k ohraničení výroků apod.

Složení[edit | edit source]

Uvozovky se zdánlivě skládají ze dvou jednoduchých uvozovek, neboli apostrofů ('), ale není tomu tak. Platí (ne)rovnice:

" ≠ ''

O tom se může každý přesvědčit na pískovišti.

Dalším důkazem je následující chybové hlášení:

Dvojapostrofmistouvozovekvcecku.png


Použití[edit | edit source]

Vizualizované uvozovky

Lingvistickou zajímavostí je, že uvozovky se pouze píší, nikoli vyslovují. Nelze je tedy slyšet, v mluveném slově je nenajdeme. Nicméně Češi jsou národem vynalézavým a proto jsme zavedli uvozovky vizuální, které ukazuje figurant na obrázku vpravo. Drobnou nevýhodou je, že v příkrém rozporu s nařízením EU o rovném přístupu k informacím tyto uvozovky nejsou přístupné pro slabozraké. Hluchově postižení (leč vidící) občané toto gesto čtou také špatně, viz následující citát:

„On je opravdu králíček odborník na slovo vzatý králíček.“

- ilustrační citát přeložený ze znakové řeči

Aby se předešlo drobným nedorozuměním, je doporučováno udržovat oční kontakt a při použití druhého králíčka viditelně mrknout jedním okem, či se alespoň pousmát.

Fotodokumentace[edit | edit source]

"