From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

je hláska složená ze dvou písmen d+ž, která se používá především ve výslovnosti, kde většinou zastupuje psané J. Pro bohužel zatím neexistuje ucelený znak, proto je většinou psáno komplikovaně jako složení d+ž.[1] Ve slovníku cizích slov a vulgarismů najdeme na poslední stránce písmene D.

Původ[edit | edit source]

Původ hlásky dž je velmi sporný. Její vynález si přisuzuje především srbský vynálezce Nikola Tesla. Ten byl za vynález této hlásky oslavován až do roku 1892 kdy do washingtonského patentového úřadu Washington Patient Office přišel dopis. Odesílatelem byl jakýsi Rozhořčičněný kolega, který, jak se později ukázalo byl čech Jára Cimrman. V dopise Cimrman obviňoval Teslu, z toho, že mu vynález hlásky dž ukradl a sám jej patentoval. Podle českého génia k tomu došlo o 7 let dříve, když byl Cimrman na návštěvě u Tesly v New Džerzý (dnešním New Jersey). Teslovi měl pomáhat s vynalézáním jedlého unisex spodního prádla velikostí XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL a X²(3,14b)2O221²-27Y+XXL³. Když jednoho večera oba géniové skončili, sedli si k flašce moravské slivovice a potykali si. Zde podle Cimrmana mělo dojít k vytvoření písmena dž. Cimrman chtěl Američanovi říci své jméno a stisknout mu levici (jelikož pravici si o dva měsíce dříve pochroumal při chemickém pokusu na návštěvě Alfreda Nobela). Protože však Tesla trpěl vážnou formou jáčkování (logopedická porucha při níž nemocný zaměňuje J za R) český vědec se představil jako Džára. Cimrman tak nevědomky změnil celou angličtinu. Hned jakmile se Tesla po několika dnech ujistil, že je jeho drahý evropský kolega bezpečně za oceánem vydal se do Washingtonu, aby tam patentoval vynález hlásky a písmene dž.

Zničená autobusta Járy Cimrmana

Ohlasy veřejnosti[edit | edit source]

Americká veřejnost byla vynálezem nadšena. Lidé chodili po ulicích a vykřikovali slova, v jejichž psané formě bylo J a nahrazovali ho hláskou dž. Vše co obsahovalo dž se najednou stalo módním trendem. Stouply tak prodeje džusů, cestovní kanceláře začaly nabízet zájezdy do jihoamerických džunglí a mezi nejoblíbenější jména se zařadili Džon, Džou a Džejms. Jamajští rastafariáni dokonce přejmenovali ostrov z New Weedland na Jamaica [džamajka]. V Anglii však nebyl nový vynález přijímán s nadšením. Anglickou veřejností se šířily výkřiky jako: Is it joke? [is it jouk]-Je to vtip? Zatímco Skotové J [dž] vítali, Britové se neúprosně drželi starého J[j]. Stejný postoj k této situaci měla i Austrálie, Indie a Nový Zéland.

Fotografie Nikoly Tesly

Politické důsledky dž[edit | edit source]

Anglie byla na prahu války se Skotskem, Amerika si užívala nový vynález, Rusko nemělo tušení že něco jako Amerika nebo Anglie existuje a Česko sedělo u piva a nadávalo na Rakousko-Uherskou nadvládu. ve světě napáchalo tolik problémů, že se představitelé světových velmocí rozhodli svolat schůzi do Prahy, jakožto neutrálního města, které se důsledků písmena nemusí obávat. Na schůzi byli pozváni zástupci všech zemí. Většina se však nedostavila. Například zástupce Francie se nedostavil z důvodu příliš velké úrody hroznů, Italové měli důležité operní představení, Rakušáci měli omluvenku od lékaře a Rusové ztratili mapu. Na naléhavou konferenci se tak dostavili pouze zástupci Velké Británie, několika arabských džihádistických států, USA, Kanady a grónských eskymáků, kteří shromáždění nevěnovali sebemenší pozornost a pokračovali v odcizování svícnů. Na schůzi se na poslední chvíli dostavil i Cimrman jakožto zástupce Rakousko-Uherska, Čech, Moravy, Slovenska a Moravské Jihovýchodní Afriky. Když shromáždění tvrdil, že to on vynalezl , vysmáli se mu a byl z účasti na schůzi vyloučen. Zástupci několika zmíněných států a jednoho neúčastnícího kmene tedy rozhodli, že hláska J bude v některých případech mluvené formy nahrazeno písmenem . Kvůli tomu musely být změněny třeba některé názvy. New Jork tedy musel být přejmenován na New York.

Dopad dž na české země[edit | edit source]

V českých zemích se angličtina nepoužívá jako úřední jazyk, proto na ně nemělo téměř žádný vliv.

Cimrmanův soud[edit | edit source]

Cimrmanův dopis na Washingtonském patentovém úřadě nadělal velkou paseku a celou americkou veřejnost pobouřil. Američané se rozdělili na tři tábory. Jeden stál za Teslou, druhý za Cimrmanem a třetí neměl tušení o čem je řeč. Cimrman celou věc dotáhl až tak daleko, že se s Teslou soudil. Ani jedna strana však neměla důvěryhodné důkazy, a tak soud musel přiznat patent Teslovi. Cimrmanovi se tedy nakonec podařilo získat si pouze patent na jedlé unisex spodní prádlo velikosti S, který si s sebou odvezl do vlasti. Při odchodu ze soudní síně ještě zvolal: "Tohle bych, Nikolko, od tebe byl nečekal." Věta by na Teslu možná zapůsobila, kdyby Cimrman nekřičel česky, ale anglicky.

Teslovo jedlé unisex spodní prádlo (modelová řada svobodná/ný Saša)

Dž v kultuře[edit | edit source]

Poté co byl vynález dž oficiálně uznán Nikolu Teslovi začalo se používat v běžné mluvě. Někdy je také označováno za jedno z písmen české abecedy. Tento status mu však nebyl nikdy oficiálně přiřknut. se nicméně uchytilo v názvech některých firem či uměleckých děl.

Dž v televizi

 • A-DŽ Kvíz
 • Džriffinovi
 • Tom a Džery

Dž v literatuře a divadle

 • Romeo a Džulije

Dž v průmyslu

 • Džej-M-C
 • Džeep
 • Džusepe

Dž ve světě

 • Džon Fidžerald Kenedy
 • Džihád Džon
 • Džamal nábytek

Dž ve sětových jazycích[edit | edit source]

Dž v psané formě[edit | edit source]

Dž v psané formě se v současné době bohužel v žádné řeči nevyskytuje. Pouze SSO (Strana svobodného Ostravska) se pokusila o zařazení dž do některých ostravských slov. Záměr byl však zmařen z důvodu nedostatku slov obsahujících dž. Tato neobvyklá hláska zůstává pouze v několika neoficiálních nářečích. Uveďme třeba egyptskou eskymáčtinu, berlínskou portugalštinu, jamajsko-maďarskou mandarinštinu a naše nářečí Uwenbe.

Dž v mluvené formě[edit | edit source]

Prakticky všechny jazyky používají v mluvené formě. Velmi často při výslovnosti J u přejatých slov, nebo jmen.

Poznámky[edit | edit source]

 1. Díky protekci v komisi Unicode bylo však nedávno odsouhlaseno, že Srbochorvatské dž (a lj a nj) je nyní oficiálně jeden znak. Lze ověřit myškou.