Slovenská národní pomlčka

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Slovenská národní pomlčka (slovensky Slovenská národná pomlčka, zkráceně štikútnik, maďarsky butatótkötőjel, romsky čositobohajehovbratislavezasevymyslelimore) je novodobý znak hejslovácké abecedy, který umožnil, aby v názvu Československa Česko――――Slovenska bylo Slovensko náležitě oddělené, a všem na světě bylo jasné, že jim ti Čehúni už nebudou poroučet, nikdy, nem nem soha!

Původ[edit | edit source]

Hlavním popudem pro vznik nového znaku bylo vypořádat se jednou provždy s pohnutou historií. „Najprv nás utlačovali zubry a mamuty, potom Rímania, Veľkomoravania, kokoti Maďari a napokon Čehúni,“ stěžoval si Vlado Mečiar a tak se rozhodl alespoň napravit posledně jmenovanou křivdu. Není možné, aby se Slovensko vyslovalo jedním dechem s Českem, a navíc to malé S v názvu Československa je vysloveně ponižující.

Druhá teorie vychází z alternativního slovenského názvu štikútnik. János Szlota, slunéčko naše, pevná hráz proti čechizaci, maďarizaci a romizaci, totiž (tradičně posilněn pár štamprlaty) nikdy nedokázal vyslovit tak dlouhé slovo Československo bez zadrhnutí (takhle to jistě ti Čehúni vymysleli schválně!), a tak se na jeho počest začalo škytnutí uprostřed zapisovat i v písmu.

Hradčany.jpg

TGMasaryk 1K 1939.jpg
Čo na to ?

Nakonec se našim géniům podařilo společnými silami pomlčku jednou provždy zrušit.

Spolecne rozdelili.png

Použití[edit | edit source]

Slovenská národní pomlčka je dle Slovenského jazykového ústavu národním symbolem Slovenska a demonstrací jeho nezávislosti. Proto se používá jen ve slově Česko――――Slovensko, jinde stačí obyčejná pomlčka. Zvláště nevhodné je používat slovenskou národní pomlčku ve slově Rakousko-Uhersko, jelikož ti maďarští ire...ireděndě...irendětistindě...no prostě ti mongoli zajebaní si naprosto nezaslouží psát ten svůj bohem zapomenutý pašalík s velkým U. Nový slovenský pravopis již nařizuje psát Rakúskouhorsko dohromady, s obzvláštním důrazem, aby se část ou vyslovovala dohromady jako dvojhláska.

Uvažuje se též použití pomlčky ve vihodňarčině, kde by se povinně vkládala mezi všecky slabiky, botěvihodňarehutoritakšvitkožetoniknormaľnyodblavyněkapiruje.

Slovenský jazykový zákon definuje podrobnější technické parametry. Slovenská národní pomlčka musí být dlouhá nejméně 15,5 milimetrů (o tolik se prodlouží každému Hejslovákovi, když vidí Česko――――Slovensko s pomlčkou) a v mluvené řeči se na jejím místě musí udělat pauza o délce minimálně 0,9 sekundy. Kdo v projevu nedodrží zákonnou délku, dostane výprask trstěnicou a jeho dům bude srovnán se zemí katolícky po maďarsky na člnkoch.

Zavedení do praxe[edit | edit source]

Felvidékopedii si rozvracet nedáme!

Jako pilotní projekt byla vybrána Felvidékopedie. 300 dobrovolníků placených Úradom pre pozdvihnutie Slovenska v medzinárodnom povedomí dnem i nocí opravovala všecky výskyty slova Československo a následně je hrdinně bránila před reverty ze strany čehúnských vandalů. Celá tato akce snese srovnání snad jedině s jazykobrusičskou přestavbou Českopedie dle orthograficko-ethymologické theorie misthra Vítha Zvánovce.

Zahraniční reakce[edit | edit source]

Ostatní národy na slovenskou pomlčku povětšinou serou.

Jistý ohlas pomlčka vyvolala v Moravistánu, kde někteří Brňáci vidí pomlčku jako dlouho ignorovaný symbol Moravy v názvu Československa.

Kupodivu se ozvali i Maďaři, kteří natruc zavedli gramatický novotvar Fel――――Vidék.

Po dlouhých urgencích se slovenská národní pomlčka dostala i do návrhu Unicode, v oblasti E1000–E1FFF SILLY NATIONALISTIC SYMBOLS, hned vedle speciálních znaků severokorejské znakové sady KPS 9566 pro zápis jmen Kim Ir-Sen a Kim Čong-il.

A čo vy Česi ste si mysleli, že ste boh či čo, keď máte Ř, ktoré žiadny iný jazyk nemá, tak si z vás sadneme na ricku? Nu teraz máme Slovenskú národnú pomlčku a viete čo mi teraz môžete?

—Ředitel Ústavu pro jazyk slovenský při slavnosti zavedení pomlčky do spisovné slovenštiny

Slovenská vlajka.png Administratívne rozdelenieSlovenska Slovenský znak.png

Severné Slovensko (Tatransko-Turizticko) | Južné Slovensko (Felvidék) | Východné Slovensko (Predzakarpatie) | Západné Slovensko (Prešpurkbáči) | Slovenské pivo (Szlovák sör) | Kokotovo (Faszváros)