Unicode

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Unicode je moderní kompresní metoda umožňující stlačit jakýkoliv objekt do jednoho jediného bodu o souřadnicích U+[VW]XYZŽ.

Toto metodou je možno komprimovat rozličné předměty, od čísel, prvočísel, druhočísel, přes písmena, diakritická znaménka, až po větší objekty, jako jsou rostliny, živočichové nebo celé stavby. Dokonce je možné zakódovat i emoce.

Příklady: