2

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Dvojková soustava.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

„Tento článek přispěl ke snadnému pochopení matematiky .“

- I.P.
Obrázek sem zabloudil omylem z Českopedie z článku 4 (čtyři). Typická Českopedie. Chaos, zmatek.
Kateřina tvrdí, že má dvojky tři.
Konečně správně!

2 (dva) je číslo, které se skládá z jedné číslice 2 (dva), a poté je vynásobené číslem 1 (jedna), aby mělo naprosto přesnou hodnotu 2 (dva). Může být těžké si tuto matematickou operaci představit v reálném čase, proto používáme jednu velice jednoduchou poučku.

Číslo 2 (dva), skládající se z jedné číslice 2 (dva), se skládá ze 3 (tří) písmen české abecedy D, V a A. Když odečteme od čísla 3 (tři) počet číslic, ze kterých se číslo 2 (dva) skládá, dopracujeme se k mezivýsledku 2 (dva). Dalším krokem bude vynásobení mezivýsledku číslem 1 (jedna). Tuto operaci provedeme dosazením našeho mezivýsledku 2 (dva) do lineární rovnice o jedné neznámé proměnné s logaritmickým základem 10. Celá operace je matematicky zapsána a vyřešena takto:

Kde:

 • X je překřížení dvou rovných čárek přes sebe.
 • 2 (dva) je číslice, která se již objevila asi 10 krát, ale pořád nebyla vysvětlena její reálná hodnota
 • (hvězdička) operátor násobení, používaný zejména v textových zprávách v podobě :-*
 • 1 (jedna) to snad víte, co je.

Po výpočtu naší lineární rovnice o jedné neznámé X (iks) zjistíme jedinou správnou hodnotu čísla 2 (dva). Za pomoci této poučky se vám nikdy nemůže stát, že v hodnotě čísla 2 (dva) uděláte aritmetickou chybu.

Obecné vlastnosti čísla 2 (dva)[edit | edit source]

 • 2 (dva) je číslice za 1 (jedničkou) následovaná 4 (čtyřkou), pokud neumíte počítat. Pokud ano, 2 (dva) se nachází těsně před číslem 3 (tři).
 • Platí, že 2 > 1 za předpokladu, že za jedničkou již nejsou další číslice (např. 143).
 • Platí, že 2 < 3 i kdyby za trojkou bylo 256 dalších číslic (např. 3 654 846 478 097 846 418 498 978 974 864 818 489 789 741 864 987 897 848 618 194 978 941 861 894 894 815 648 947 864 894 897 894 894 118 947 893 654 846 478 978 464 184 989 789 748 648 184 897 897 418 649 878 978 486 181 949 789 418 618 948 948 156 489 478 648 948 978 948 941 189 478 936 548 464 789 784 641 849 897 897 486 481 848 978 974)
 • Platí, že 2 = 2, když neuděláte chybu
 • Šli dva a prostřední upad.
 • Batoleti jsou 2 (dva), přesně dva (2) roky po jeho narození.
 • Ve dvou se to lépe táhne, protože ten chytřejší se fláká.
 • Je obecně známo, že dva lidé již tvoří dav. Ostatně o tom svědčí skutečnost, že slovo "dav" získáme přehozením hlásek ve slově "dva". Naproti tomu například jediná smysluplná přesmyčka slova "tři" je "řiť", což jasně svědčí o tom, kde taková skupina lidí skončí.

2 (dvojka) ve dvojkové soustavě[edit | edit source]

Dvojková soustava převzala název z čísla 2 (dva) z důvodu, že ostatní čísla, jsou moc trapná na to, aby po nich pojmenovávali soustavu. Ve dvojkové soustavě se vyskytují číslice 0 (nula), 1 (jedna), a 2 (dva) už ne, protože to prostě tak je a basta. Číslo 2 (dva) je ve dvojkové soustavě vyjádřeno jakožto 10 (jedna, nula). Je tomu tak kvůli tomu, že na 2 (dvou) rukách máme 10 (jedna, nula) prstů. Na tomto principu je založená celá dvojková soustava. Právě proto je v počítačích plno chyb, protože nemají ruce ani prsty, takže si s dvojkovou soustavou jen těžko dokáží poradit.