Dvojková soustava

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem 2.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Prstová binární abeceda.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem 01000010 01101001 01101110 01100001 01110010 01111001.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Dvojková (binární) soustava je číselná soustava využívající dvou (číslo ve dvanáctkové soustavě) znaků pro vyjádření hodnoty - mezeru "space" a svislou či šikmou čáru "|".

Systém zápisu[edit]

Systém zápisu této soustavy je téměř libovolný, na pořadí znaků nezáleží. Existuje pouze doporučená syntaxe pro větší přehlednost - čárky se píší zprava doleva a každý pátý (číslo ve dvanáctkové soustavě) znak "|" se píše šikmo přes předcházející čtyři (číslo ve dvanáctkové soustavě). Pro zápis velkých čísel se doporučuje použít předem připravených listů papíru, která se pouze slepí k sobě a mohou tak velice rychle (řádově hodiny) dát dohromady číslo řádově v milionech. Pro vědecké účely a počítání v ještě větších řádech je vhodné použít speciální tým pracovníků, který dokáže zapisovat a číst čísla ještě rychleji. Pokud si však přejete zapsat číslo, které je menší nebo rovno nekonečnu, doporučuji najmout si jen jednoho, zato speciálního brigádníka.

Použití[edit]

Příklad základních matematických operací v binární soustavě.

Tato číselné soustava se používá v hospodách, při zápisu do listiny zvané účet. Její výhoda spočívá ve velice jednoduchém sčítání v průběhu času a v obtížně maskovatelném mazání těsně před dobou, kdy se má hodnota vyjádřená pomocí dvojkové soustavy převést do soustavy dvanáctkové, ve které je vyjádřena hodnota peněz. Málokdo ale ví, že se dá použít i pro ostatní aritmetické operace. Sčítání a odčítání je pro matematickou populaci velice intuitivní záležitost, násobení a dělení jsou také možné a dokonce i mocnění není velký problém.

Technika zlepšení psaní účtu a vyřizování objednávek v hospodách[edit]

Hlavní důvod použití dvojkové soustavy při psaní účtů v hospodách spočívá ve snadném sčítání hostem požitých nápojů. Tento systém má ale i řadu nevýhod. Největší nevýhodou je možnost, že se zákazníkovi podaří číslo snížit a zaplatit tak menší částku. Další jsou pak také dosti nepříjemné, nutnost nosit u sebe stále propisku a komplikovanost počítání čárek při placení číšníkovi život neulehčí. V případě, že hospoda zakoupí stroj času, se celý proces výrazně zjednodušší. Probereme si celý proces konzumace a placení z pohledu číšníka:

 • Příchod hostů do hospody. Nedělám nic, pouze si zapamatuji čas jejich příchodu.
 • Objevím se já z budoucnosti. Já z budoucnosti řeknu mě z přítomnosti kdy hosté budou platit. Pak jdu já z budoucnosti hosty usadit na jejich místa a převezmu první objednávku, tu vyřídím a odejdu do stroje času.
 • Občas jdu za hosty, odnést prázdné sklo a převzít jejich další objednávky. Zapamatuji si nebo si poznamenám kdy hosté co chtěli a jinak nedělám nic.
 • Jestliže hosté chtějí platit udělám následující:
  1. Vrátím se do času, kdy hosté přišli. V minulosti řeknu flákajícímu se mě z minulosti kdy hosté přišli. Dále je jdu usadit a vyřídit jejich první objednávku. Nasednu do stroje času a vydám se do času chvíli před tím, než chtěli jejich další objednávku.
  2. V klidu vyřídím další objednácku hostí, vždyť není kam spěchat, zatím si vlastně vůbec neobjednali. Poté co nastane čas, kdy si objednali, jdu je obsloužit.
  3. Pokračuji takto dále do budoucnosti.
  4. Až vyřídím jejich poslední přání, vrátím se zpět do budoucnosti (tedy do času kdy hosté chtěli platit).
  5. Protože jsem v uplynulých minutách vyřizoval vše co si hosté přáli, mám v živé paměti co chtěli a můžu snadno vypočítat celkovou částku.

Tento systém má spoustu výhod:

 • okamžitý servis
 • žádné zbytečné papírky ani dvojková soustava
 • Většinu času se číšník může jen tak poflakovat, vše vyřídí až když chtějí hosté platit.

Mrkni aj na[edit]