Paleologariasmologie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Listek.jpg

Paleologariasmologie je pomocná věda historická a archeologická založená na výzkumu starých účtů z hospody. Název disciplíny pochází z řeckých slov paleos – starý a logariasmos – účet.

Žel historické účty z hospod nejsou dochovány v takovém množství, jaké bychom si přáli. Jak rádi bychom viděli lístky krále Václava IV. z malostranských putyk, kam chodil inkognito poslouchat, co se říká mezi lidem! Nebo třeba účty, které vystavoval hostinský Palivec Švejkovi a Brettschneiderovi! Leč musíme se spokojit s tím, co máme. Proto paleologariasmologové obcházejí hospody a jako bezdomovci tam somrují staré účty.

Vzhledem k tomu, že slovo paleologariasmologie se obtížně vyslovuje a ještě hůř se mu rozumí, jsou tito badatelé často považováni za opilce a personál restaurací s nimi nejedná příliš vlídně. I takové oběti musí vědci přinášet v zájmu rozšíření lidského poznání! Nejmenovaného paleologariasmologa z Pičurinovy univerzity se štamgasti v brněnské hospodě U Pavouka dokonce ptali: „To jako zkoumáš orgasmus, vole?

Nejvýznamnější nález[edit | edit source]

Zcela mimořádný archeologický nález byl před několika lety učiněn v Žatci. Zde byl přímo na náměstí vykopán hrob muže s pivním korbelem o objemu 0,49 litru (prázdným!) a s hliněnou tabulkou se sedmi vrypy. (Všimněte si, že je to prvočíslo.) Pohřeb byl datován jako 4000 let starý (± 3990 let) a nebožtík byl nálezci pojmenován Lojza Lupulín. [1] [2]

Pouhý jeden dochovaný účet prozrazuje mnohé o dávném životě, vesmíru a vůbec. To, že nádoba měla objem necelého půllitru nás nepřekvapuje. Odpovídá to přesně staročeskému žejdlíku i mnoha cizím dutým mírám. Ovšem paleologariasmologie umožňuje mnohem víc. Díky tomuto prehistorickému účtu se například dozvídáme, že v době bronzové bylo žatecké pivo mnohem silnější než dnes, pouhých sedm žejdlíků zabilo dobře stavěného chlapa, který ani nestačil dojít domů.

Tento nález vzbudil vlnu zájmu o paleologariasmologii a našly se i nějaké peníze na výzkumné granty, takže se Česko dostalo na špičku světového bádání v tomto novém vědeckém oboru. Nalezená destička se málem dostala i do znaku hlavního města chmele, kde mohla nahradit tuctové věže a hradby, jaké má ve znaku každé druhé město.

Metody[edit | edit source]

Paleologariasmologie užívá řadu vědeckých metod. Předně jmenujme fyzikální rozbor materiálu účtu. Jestliže je lístek z papíru, víme, že nebude starší než ze 14. století (v Číně nejdříve z 12. století). Dřevěné destičky můžeme zase podrobit dendrochronologické analýze. Bylo-li při psaní účtu užito kuličkové pero, vznikl až po roce 1950.

Paleografický rozbor umožní dataci ještě zpřesnit podle druhu užitého písma – je-li na užito klínové písmo, je záznam alespoň 3000 let starý. Grafologický rozbor odhalí, že hostinský měl zrovna depresi nebo naopak radost, jak se mu podařilo ošidit zákazníky.

Konečně diplomatika – královna pomocných věd historických – nám prozradí, co vlastně účet znamenal. Uspořádání čárek odhalí, v jakém pořadí byla přinášena jednotlivá piva, jídla i panáky (zde pozor – v některých krajích se lístek píše odshora, v jiných odspoda, někde dokonce zprava doleva). Podle počtu nepřeškrtnutých čárek se dozvíme, jaká část útraty nebyla nikdy zaplacena. Jestliže jsou čárky škrtány do mříže, znamená to, že se štamgasti v hospodě bavili o politice. Pokud se na účtu nacházejí křížky, může to znamenat buďto, že hosté pili malé pivo, nebo že hostinský byl věřící křesťan.

Google uncyc.jpg Paleologariasmologie na googleTohle je nejlepší článek na téma „Paleologariasmologie“ na celým internetu.