Ministerstvo historie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Neverscript.png

Ministerstvo historie je jeden z nových státních orgánů zavedených na základě koaliční dohody mezi ČSSD a KSČM po volbách roku 2010. Ministra navrhne KSČM, jeho jméno však nebylo dodnes oznámeno.

Důvod vzniku[edit]

V období vlády reakčních sil a kapitalismu (1989–2010) byly šířeny i reakční interpretace české a světové historie. Na jejich šíření se nejvíce podílely tzv. Ústav národní paměti (dříve Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu,), Nakladatelství Lidové noviny, Česko-německý fond budoucnosti, Vědecký tým Necyklopedie a další.

Jejich elaboráty a pamflety publikované ve velkých nákladech očerňovaly památku soudruhů Lenina, Stalina a Gottwalda, vedly štavé kampaně proti zasloužilým osobám našeho kulturního života (například proti Milanu Kunderovi). To vše bylo podporováno ze státních prostředků jako „podpora vědy“ z peněz získaných vykořisťováním dělnické třídy, zatímco skutečná věda (například marxismus, či jaderná fyzika) skomíraly na úbytě.

Program ministerstva[edit]

Nyní bude státní politiku v oblasti historie koordinovat nově zřízené ministerstvo. Jeho úředníci konečně budou moci uvést v praxi systém navržený již v roce 1984. Předně, o tom, co bylo, budou rozhodovat v komisi soudruzi na ministerstvu, nikoliv sami historici, to by byla anarchie. Ministerstvo bude také rozhodovat, jaká nakladatelství budou publikovat jaké historické publikace a o čem bude každý jednotlivý historik psát.

Konkrétní opatření[edit]

Metodicko-ideologické vedení historiků (MIVH)[edit]

Ministerstvo připraví metodiku, podle níž budou moci historici správně interpretovat dějiny z národního a třídního hlediska

Je potřeba se vyvarovat chyb z období let 1948–1989, kdy bylo dovoleno studovat díla M. J. Husa a J. Á. Komenského, čehož zneužili tmářští badatelé k šíření náboženských myšlenek. .

Citační úzus[edit]

Do konce roku 2010 ministerstvo vypracuje závazné pokyny pro citování K. Marxe, B. Engelse, V. I. Lenina, J. V. Stalina a J. Fučíka. Jiné autory bude možné citovat pouze se svolením ministerstva. Od konce roku 2010 platí také zákaz užívání poznámkového aparátu, neboť jeho pochopení je příliš náročné pro čtenáře z řad pracujícího lidu, kteří v období 1989–2010 neměli peníze na placení školného.


Czech flag 2.PNG Zeman-spek.jpg
Prezident
Umění babiše.jpg
Vláda
People icon.png
Parlament
Spravedlnost2.jpg
Ústavní soud
Agroprd.jpeg
Agrofert
Cesky erbik.png
M i n i s t e r s t v a
Neverscript.png
Historie
Místní úpadek.png
Místního úpadku
Ikona Loď.png
Námořnictví
Ikona meče.png
Národní obrny
MpPD.jpg
Pozitivní diskriminace
Fabrika.png
Práce
Métier.png
Proměny
Bankovka babis.jpg
Financí
Počítadlo.gif
Školství
Dove peace.png
Zahraničí
Medical imaging.png
Zdravotnictví
Ikona ministr zemědělství.png
Zemědělství
Znacka kruhovy objezd.jpg
Pozemní a podzemní dopravy
Zeppelin ikona.png
Vzduchoplavby
Hovno.gif
Odpadu a kanalizace
Kapsář.png
Rozkrádání
Ikona pořadač.png
Zbytečné byrokracie
Ikona ministerstvo populace a kopulace 2.png
Populace a kopulace
Is.jpg
Počítačologie
X-wing.jpg
Galaktiky a mezihvězdných válek