Ministerstvo populace a kopulace

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Adult neon.gif Mezinárodní Organizace Prostitutek
Je uspokojena z tohoto článku tak moc, že si dovoluje za niklák schválit tento článek

Ministerstvo populace a kopulace, starším názvem z dob Rakouského mocnářství též ministerstvo štychu je ministerstvco odpovědné za řízení populačního vývoje v České republice, tedy otázky přelidnění či nedolidnění, prevenci výkyvů, plnění plánu v oblasti plození a výchovu a vzdělávání obyvatelstva v souvisejících záležitostech. V západním evropském a americkém prostoru se ministertva tohoto typu zaměřují téměř výhradně na otázku podpory plození, opačný extrém je k vidění v zemích jako Čína či Indie kde musela ministerstva lidem vstřícně nabídnout politiku jednoho dítěte jednoho chlapce, z čehož jsou dnes dospělí nezadaní chlapci velmi nadšení a ve svých komůrkách pějí tajně radostné ódy na vládu Čínské lidově demokratické republiky a velkého předsedu Maa.

Instituce ministerstva[edit | edit source]

Úřad štychu[edit | edit source]

Ministerstvo má pod svou správou síť úřadů pracujících napříč všemi úrovněmi po celé české republice, ve všech městech, okresech, krajích, historických zemích, provincích, guberních, spolkových státech, sovětských republikách i koloniích české republiky. Úkolem úřadu je pomoci každému občanu nalézt svého kopulačního a pokuď možno i potomkyvýchovného partnera. V případě, že se úřadu nepodaří občanovi partnera nalézt, vyplácí úřad speciální dávku v nezadanosti. Tato dávka slouží jako pomoc nezadaným v jejich hledání. Považuje se totiž za všeobecně přijímaný fakt, že při hledání partnera může finanční zajištění hrát pozitivní ba dokonce diskriminující roli, naopak však po nalezení partnera je finanční vyžití zajištěné přisátím na již vyhledaného partnera a tak další podpora není potřebná.

Zneužití dávky v nezadanosti[edit | edit source]

Důležité je, že tento systém se samozřejmě dá obejít a zneužít. Hned si řekneme jak. Prvním bodem zneužití je, zatajit před úřadem svůj skutečný partnerský stav. Nehledě na to, jestli již partnera máte, nesmíte tento fakt úřadu prozradit. Všechny vztahy, které můžete udržovat, jsou pouze takzvané vztahy načerno. Zvládnete-li spolknout svou pýchu a před fešnou úřednicí či úředníkem ze sebe udělat beznadějný případ, máte napůl vyhráno. Bude vám přiznána dávka v nezadanosti. Problémem však je, že pokud chcete dávku v nezadanosti dostávat trvale, musíte přijmout některé nabídky úřadu ke schůzce s potenciálním partnerem kterého Vám úřad vybral. I na toto úskalí však lze vyzrát. Stačí se na schůzce chovat jako prezident v televizi. Vaší snahou by mělo být odmítnutí ze strany partnera. Úkolem vašeho protějšku je vyjádřit vůči Vám úřadu naprosté znechucení a odmítnutí, od dob kdy česká republika přijala listinu lidských a nelidských práv Vás totiž úřad nemůže nikomu vnutit. Cítíte-li však, že jedete s nabízeným partnerem na strejné vlně a úřad Vám čirou náhodou nabídl dokonalou partii což je incident, který se děje maximálně jednou za deset let, i tak není nic ztraceno. Stačí svému protějšku nabídnout vztah načerno. V takovém případě se můžete dále vídat nebudete však ochuzeni o dávku v nezadanosti. Je důležité si uvědomit, že o dávku v nezadanosti budete ochuzeni vždy, když bude odmítnutí partnerství pocházet pouze z Vaší strany nebo naopak tehdy když oba partnerství přijmete. Pakliže však odmítnutí bude pocházet od Vašeho protějšku nebo bude oboustranné, dávka Vám zůstává. Proto je důležité, aby jste se při dohodě o vztahu načerno oficiálně oodmítli oba navzájem, tak zůstane dávka v nezadanosti oběma. Takto můžete provozovat mnoho vztahů ať už s přispěním úřadu či bez něj a přitom vesele pobírat dávky v nezadanosti a to se vyplatí.

Ostatní dávky nabízené úřadem[edit | edit source]

Úřad od 30. února 2015 nabízí také speciální dávky pro osoby se speciální vztahovou preferencí, jež mají hledání partnera obtížnější. Mezi speciální vztahové preference patří zoofilie, arbofilie, pedofilie, gerontofilie, záliba v kydání hnoje za studena o půlnoci a jiné preference které Vás jen napadnou a jejichž seznam úřad rozšiřuje na základě podnětů žadatelů o přiznání dávky. Chcete-li dávku dostat, není nic snažšího než si vymyslet řadu různých úchylek případně se oficiálně přihlásit k některé už uznávané. Za každou úchylku Vám náleží dávka ve výši padesáti procent běžné dávky v nezadanosti. Berte však na vědomí že pro konečné přiznání dávky je třeba absolvovat vyšetření u Vašeho obvodnbího lákaře případně Vašeho soukromého sexuologa, který Vás podrobí testům aby prokázal, že zmíněné partnerské preference opravdu vykazujete. Bude Vám tak třeba promítat příslušnou pornografii a měřet reakce Vašich pohlavních orgánů. Proto je třeba si ujasnit, jaké preference v žádosti o dávku uvedete abyste byli schopni sledování toho coé si navymýšlíte snést a nemuseli nakonec místo dávky pro osoby se speciální vztahou preferencí přijímat dávky v šílenství. VELmi důležité je si také uvědomit, že jakmile se oficiálně přihlásíte k jakékoliv úchylce, tato bude zveřejněna Vašemu zaměstnavateli, partnerovi a v rámci všech vašich profilů na sociálních sítích a žádost o přiznání dávky tak může mít výrazný dopad na Váš život.

Programy rekvalifikace[edit | edit source]

Úřad nabízí bezplatné programy rekvalifikace. Rekvalifikace se řadí do třech typů. Prvním typem rekvalifikace je rekvalifikace v technikách partnerského soužití. Slouží déle fungujícím párům a učí je předcházet krizím nebo krize řešit. Pakliže třeba máte problém se svojí manželkou, že používá příliš ženské logiky, není problém zapojit se do této rekvalifikace a zde Vám poradí, jak tuto situaci řešit. Druhým typem rekvalifikace je rekvalifikace v seznamování. Tato je povině nařízena všem, kteří dlouhodobě vykazují až podezřelé neúspěchy v seznamování s nabízenými partnery. Rekvalifikace se skládá z několikaměsíčního školení v uchvacování partnerů a začíná prostým oslovením "kolik je hodin" a končí srkáním dvojité vodky s vodkou na motorce s dívkou na klíně na oběžné dráze Jupiteru. Třetí rekvalifikací je rekvalifikace v technikách štychu. Při této rekvalifikaci se účastníci učí novým metodám a polohám štychu čerstvě objeveným vědci VTN. Čtvrtý typ rekvalifikace za účelem nalezení partnera, rekvalifikace z muže na ženu, obráceně či úplně jinak, jak se celý program rekvalifikace nazýval, byl roku 2005 převeden pod Ministerstvo proměny.

Inspektorát štychu[edit | edit source]

Inspektorát štychu je speciální úřad nezávislý na Úřadu štychu. Úkolem inspektorátu je kontrolovat jednotlivé vztahy mezi spoluobčany a jejich fungování. Inspektorát štychu dělá často přepadové kontroly do domácností či na schůzky různých partnerů kde kontroluje jejich soužití a ptá se jich na různé otázky. Krom otázek běžného soužití mapuje, kdy naposledy došlo mezi partnery ke štychu či pokusu o zplození dítěte. V případě, že se jedná o delší dobu, odkazuje inspektorát partnery pro pomoc k úřadu štychu. Inspektorát také řeší stížnosti, například když jeden z partnerů nechce druhému dát, inspektorát se pak pokouší domluvou sjednat nápravu, nebo naopak v případě kdy si jeden z partnerů chce vzít násilím, kdy se inspektorát pro změnu snaží nápravu sjednat domluvou. Únikem zvýšeného počtu tohoto druhu podnětů pak vznikla známa kauza mýtů.

Úřad péče o rodinu[edit | edit source]

Úřad péče o rodinu je zástěrkovým úřadem Ministerstva populace a kopulace stvořeným k účelu navození iluze péče o rodinu ze strany státu. Bez tohoto úřadu by mohlo mít mnoho párů pocit, že ministerstvo nabízí spoustu podpory při nalézání partnera, žádnou však při péči o potomky. Pravdou je, že dlouhodobou strategií ministerstva je lidi k plození dokopat, né se však o jejich děti starat, přesto je však vychytralým partnerům vybaveným hypermoderními antikoncepčními prostředky třeba prodat iluzi, že o jejich potomky bude postaráno. Proto úřad slibuje budoucím rodičům bohatou podporu, kterou však posléze v praxi zpravidla nevyplácí. Důvodů k nevyplácení podpory může být mnoho, například nedodržení některých formálních postupů při zplození dítěte, drobná chyba ve formuláři žádosti o vyplacení dávky, ztracení žádosti v regálu úřadu nebo případ kdy zplozené dítě neodpovídá normám žádosti o dávku, například je moc chytré, hloupé, nebo průměrné, což jsou všechno případy vyjmenované §121/4 zákona o příspěvcích pro rodinu jako výjimky a), b) a c) pro které je vyplacení dávky možno odmítnout.

Tajný úřad pro kompromitaci antikoncepce[edit | edit source]

Ministerstvo si je vědomo velkého potenciálu, který má antikoncepce při povzbuzení obyvatel k pohlavnímu styku. Bohužel však ministerstvo nelibě shledává fakt, že antikoncepce zabraňuje plození a tak i všem pokusům ministerstva o regulaci plození obyvatelstva, která se dostává prostřednictvím antikoncepce výhradně do rukou občanů. S tím potřebuje ministerstvo populace a kopulace něco udělat. Za účelem řešení tohoto problému zřídilo ministerstvo úřad kompromitace antikoncepce. Jeho činnost je tajná. Můžeme Vám prozradit pouze to, že ministerstvo spolupracuje či spíše nutí spolupracovat výrobce antikoncepce, ať už hormonální či mechanické na znehodnocování antikoncepčních výrobků dodávaných na trh. Stalo-li se Vám tak někdy, že antikoncepce selhala, už víte, kdo zatím má prsty. Alespoň tuto konspirační teorii hájil Jiří Ovčáček v pořadu Jaromíra Soukupa na TV Barrandov. Tak nějak mu prý otec vysvětloval jeho zplození. Co je na této teorii pravdy, nechť si udělá názor každý čtenář sám.

Krizová centra štychové intervence[edit | edit source]

Zákonem z roku 2011 zřídilo ministerstvo krizová centra která se specializují na pomoc spoluobčanům s dlouhodobým nedostatkem štychu. Krizová centra jsou rozeseta po všech městech české republiky. Sociální pracovnice a zřídka i sociální pracovníci zde nabízí štych na který má nárok každý občan v počtu 1 štych měsíčně a 2 štychy měsíčně je-li veden dlouhodobě jako nezadaný Úřadem štychu. Reálně však centra zastávají ke klientům individuální přístup a mnozí klienti tak dosáhnou na štych i několikrát měsíčně. Ministerstvo dále reguluje podmínky pro soukromé domy štychu, které nabízí své služby komerčně. Od těchto podniků ministerstvo vybírá vysoké daně, daně pak využívá v dávkách pro nezadané, kteří je utrácí v domech štychu, čímž peníze obíhají v uzavřeném kruhu. Ministerstvo za odvedené daně též soukromým domům štychu poskytuje antikoncepci, která je speciálně upravená podle metodiky úřadu pro kompromitaci antikoncepce. Ministerstvo také reguluje metody a podmínky práce sociálních pracvníků a pracovnic těchto zařízení.

Sexperimentální odbor[edit | edit source]

Sexperimentální odbor ministerstva je odpovědný za zkoumání a vynalézání nových metod a technik štychu, štychových pomůcek, přípravků na posílení libida a výživu pohlavních orgánů, testování a průzkum nových vztahových preferencí a další. Sexperimentální odbor zaměstnává mnoho sexperimentátorů a sexpertů a široce spolupracuje s výzkumníky VTN.

Meziresortní odbory ministerstva[edit | edit source]

Zahraniční odbor[edit | edit source]

Zahraniční odbor ministerstva štychu spolupracuje s ministerstvem zahraničí na štychové migrační politice, regulaci kopulační turistiky, organizaci štychových výměných pobytů a v neposlední řadě také na humanitární štychové pomoci. Ministerstvo vysílá své nejplodnější zaměstnance a zaměstnankyně všude tam, kde je jich potřeba. Zároveň konzultuje metody kontroly kopulace s ostatními zeměmi, zeměmi Blízkého východu, Čínou a Indií, naslouchá informacím o tom, jak tyto země dosáhli nebývalého plození a sdílí poznatky jak plození omezit. Ministerstvo obecně spolupracuje s ministerstvem zahraničí na tvorbě diplomatických štychů s ostatními zeměmi a národy.

Školský odbor[edit | edit source]

Školský odbor spolupracuje s ministerstvem školství všude tam, kde vzdělávání ve věci kopulace překračuje rámec rekvalifikací nabízených Úřadem štychu. Především se jedná o projekt sexuální výchovy na základních školách a v mateřských školkách a také o řízení fakult prostituce a kopulace na vysokých školách v Česku a plán zřízení Sexuální univerzity Roberta Rosenberga v Pičíně s pobočkou v Kozomíně a Řitce.

Kulturní odbor[edit | edit source]

Kulturní odbor ministerstva spolupracuje s ministerstvem kultury je zodpovědný za podporu erotické kultury v Česku, za podporu pornoprůmyslu a produkci státem dotované pornografie v České republice. Při svých zahraničních misích propaguje ministr populace a kopulace českou pornografii a shání pro ni investory. Odbor zároveň usiluje o rozšiřování počtu nudapláží na úkor běžných pláží a prosazování kultury naturismu.

Vzdušný odbor[edit | edit source]

Vzdušný odbor spolupracuje s ministerstvem vzduchoplavby na vývoji peniskoptér

Projekty ministerstva[edit | edit source]

Základní nepodmíněný štychový příjem[edit | edit source]

Základní nepodmíněný štychový příjem je koncept zvažovaný sexuology po celém světě. Možností zavedení institu se zabývá i ministerstvo pro populaci a koupulaci, které k věci vytvořilo rozsáhlou studii. Základní myšlenkou konceptu je přiznání rovnoceného základního nároku občana na určitý počet štychů případně finanční přispění na jeho obstarání. Na rozdíl od dávek v nezadanosti má být základní příjem přiznán každému bezpodmínečně a ve stejné míře. Hlavními argumenty pro zavedení základního přijmu je předpokládané snížení byrokracie vedoucí k téměř úplnému rozpuštění Úřadu pro štych a teorie, že vyplácení dávek v nezadanosti lidi odrazuje od hledání partnera a provozování štychu. Zastánci konceptu nepodmíněného příjmu tvrdí, že člověk je ke štychu motivován sám přirozeně a jakákoliv snaha úřadu podmiňovat svou podporu a kontrolovat člověka spíše demotivuje než naopak. Základní štychový příjem je uvažovaný ve variantě plně nepodmíněného a minimálního garantovaného. Pro děti je uvažovaný nárok polovičního počtu štychů oproti dospělému. Základ nepodmíněného příjmu je již zajištěn existencí krizových center štychové intervence.

Pojištění štychu a štychový důchod[edit | edit source]

Ministerstvo štychu je poveřeno dohledem nad pojišťovnami a vytvářením zákoného prostředí pro pojišťovny nabízející programy ve věci pojištění štychu. Né vždy je štych vydařený, někdy zanechá na jeho účastnících dlouhodobé psychické následky, jindy jsou následky fyzického rázu někdy dokonce vede štych k zplození potomka. Pro všechny tyto případy jsou tu štychové pojišťovny. Štychové pojišťovny dokonce nabízejí štychové připojištění na stáří. Nikdo z nás nechce být ke stáru sám a opuštěný a od toho jsou zde štychové pojišťovny a štychodůchodová reforma. Štychové dúchody fungují asi takto: Před mnoha lety si museli dát Vaši rodiče velkou práci, aby Vás zplodili. Dnes již nejsou schopni takové velké práce, přesto by si rádi ještě užili. Proto je Vaší povinností postarat se o naše starší spoluobčany, vyhrnout si rukávy a dopřát jim nějaké to potěšení. Vyvážená populační politika je potřeba především proto, aby byl vždy dostatek mladých k uspokojování starých, aby ti neobtěžovali vládnoucí střední generaci úředníků.

Projekt SexKaret[edit | edit source]

Projekt sexkaret byl projektem ministra populace a kopulace Drábka, největší sexbomby Nečasovi vlády (Snad s výjimkou Jany Nagyové). Projekt měl završit regulační techniky úřadu štychu. Na kartu se měli zaznamenávat všechny štychy občana a chytrými technologiemi měl být štych znemožněn v případě, že nebyli všechny údaje o něm nahrány na kartu a schváleny samotným úřadem. Každý občan měl být navíc vybaven speciální čtečkou a povinný předložit spoluobčanovi svou SexKartu na vyzvání. Občan si tak při setkání s jiným občanem mohl ověřit jeho preference, sexuální historii, přirozenou i získanou vybavenost a hodnocení ostatních partnerů. Nakonec se projekt sexkaret neujal, padla však díky němu vláda poté, co se přes SexKartu žena premiéra Petra Nečase dozvěděla o jeho záletech za Janou Nagyovou.

Zákoník štychu[edit | edit source]

Zákoník štychu je kodexem upravujícím jak nárok i povinnosti občana ve věci štychu tak i pravidla štychu samotného. Poslední velkou refermou zákoníku štychu byla novela z roku 2017 reagující na známou kauzu mýtů. Předmětem novely bylo několik paragrafů:

§1245 článek 5 odstavec 1) Legalita štychu se nezakládá absencí odmítnutí nabídky na štych ale prezencí jejího prokazatelného přijetí nebo přímým povolením z rozhodnutí ministerstva štychu.

§1245 článek 5 odstavec 2) Zásada vyjádřená v předchozím odstavci se nevztahuje pouze na začátek štychu ale i na jeho průběh (vyhláška ministerstva doporučuje ověřovat svolení ke štychu nejméně každých 5 sekund soulože)

§1245 článek 5 odstavec 3) Navrhovatel nové tychniky či úkonu v průběhu štychu musí k jejímu provedení získat svolení protistrany a to i v případě opakovaného provádění téhož.

§1245 článek 5 odstavec 4) Všechna povolení vydaná během štychu, před ním i po něm a štychu se týkající musí být zaprotokolovány a odeslány Ministerstvu štychu. V případě neprokazatelnosti těchto povolení je styk považován automaticky za nelegální a za znásilnění. (Ministerstvo ve své vyhlášce doporučuje ke každému štychu přizvat notáře a svědky)

§1245 článek 5 odstavec 4) Ve věci legality štychu se počítá s presumpcí viny.

Teoretické podklady, data a metodika ministerstva[edit | edit source]

Teorie sexuální smíru[edit | edit source]

Teorie sexuálního smíru je společenská teorie která usuzuje, že většina společenských nepokojů, revolucí, válek a zločinu má příčinu v sexuální neukojenosti obyvatel. Tato myšlenka je ve skutečnosti velmi stará. Jedním z příkladů tohoto myšlení je třeba římské rčení, že lidu je potřeba chléb a hry. V původním znění poučka zní "chléb a štych". V novodobé historii se podobným programem stál slogan rebelující mládeže: "štych, drogy a rocknroll". Jedním z příkladů nezvládnuté politiky kopulace je například situace na středním východě. Zde tlak na splození chlapců s vyšším společenským postavením a tabuizace předmanželského sexu podpořila vznik organizace Islámský stát uctívající bohyni ISIS, který si dal za cíl znásilňovat od Španělska po Indii. Takovým situacím pomáhá předcházet vhodná štychová politika. Dobrá sexuální politika přispívá stabilitě státu, to je skutečnou podstatou hesla: Rodina je základ státu. Prostě a jednoduše, stát, který se chce udržet u moci musí každému svému občanovi obstarat partnera ke štychu a rodinu, díky které už nebude mít důvod ani čas rebelovat proti státu, neb bude rád, že si dokáže vyřešit svoje vlastní problémy. A to je důvod, proč řada politiků zastává povinnost státu obstarat všem dostatek štychu a stejně občana, poskytnout štych svému spoluobčanovi, pokuď je k tomu státem vyzván.

Štychová statistika ministerstva populace a kopulace[edit | edit source]

Ministerstvo jako orgán regulace kopulační aktivity v čr vede o štychu rozsáhlé statistiky.

Stav roku 2018[edit | edit source]

Podle ministerstva je nezadanost v České republice roku 2018 rekordně nízká. V souvislosti s touto statistikou tak žádají partnerské odbory zvýšení minimální frekvence štychů mezi partnery a obecně narůstají nároky partnerů vůči svým protějškům a způsobu soužití. Obecně odbory vyhlásili válku levnému soužití a levným štychům. Současně někteří experti varují před zahříváním erotiky v České republice a zdůrazňují důležitost dlouhodobých investic do jednotlivých vztahů pro zajištění udržitelného růstu počtu štychů. Pozitivní zprávou je pokles odhadu podílu černé a šedé erotiky na celkové erotice, případně černých vztahů. Tento pokles může být dán jak reálným poklesem černých vztahů tak zvýšenou schopností občanů vztahy tajit a obcházet ministerstvo. Ministerstvo uznává že hrubý štychový produkt za poslední rok výrazně roste, zároveň však vnímá že se toto zvýšení nepromítá do kvality partnerského života občanů rovnoměrně. Růst není socializovaný. Odbory jako řešení této situace nabízejí výše zmíněné zvýšení minimální frekvence štychů, asociace svobodných hedonistů však prosazuje zvýšení kvality štychů v české republice skrze navýšení nových programů rekvalifikace, zavedení nových postupů štychu, nových štychových odvětví a vytvoření příjemného prostředí pro štych skrze uvolnění regulace pro přilákání nových partnerů ze zahraničí, tak aby kvůli přílišné byrokracii nebyli nuceni vyhýbat se zdanění štychu v České republice. Údajně důležitým faktem je, že mnoho metod štychu používaných v České republice je již zastaralých, jejich účinnost není dostatečně uspokojivá a v moderní erotice globalizovaného světa se stanou nekonkurenceschopnými. Z tohoto důvodu je třeba přikročit k modernizaci štychu v české republice zavedením chytrých technologií, které budou šetřit energii a zkvalitňovat výkon.


Czech flag 2.PNG Zeman-spek.jpg
Prezident
Umění babiše.jpg
Vláda
People icon.png
Parlament
Spravedlnost2.jpg
Ústavní soud
Agroprd.jpeg
Agrofert
Cesky erbik.png
M i n i s t e r s t v a
Bankovka babis.jpg
Financí
X-wing.jpg
Galaktiky a mezihvězdných válek
Neverscript.png
Historie
Divadlo ikona.png
Kultury
Místní úpadek.png
Místního úpadku
Ikona Loď.png
Námořnictví
Ikona meče.png
Národní obrny
Hovno.gif
Odpadu a kanalizace
Is.jpg
Počítačologie
Ikona ministerstvo populace a kopulace 2.png
Populace a kopulace
Znacka kruhovy objezd.jpg
Pozemní a podzemní dopravy
MpPD.jpg
Pozitivní diskriminace
Fabrika.png
Práce
Métier.png
Proměny
Kapsář.png
Rozkrádání státního majetku
Počítadlo.gif
Školství
Zeppelin ikona.png
Vzduchoplavby
Ikona pořadač.png
Zbytečné byrokracie
Dove peace.png
Zahraničí
Medical imaging.png
Zdravotnictví
Ikona ministr zemědělství.png
Zemědělství